България

Астрологическа карта на България

Прогноза за България за 2015 г.

 

[литография “Свободна България” от Георги Данчов, 1879]

Медийни изяви

[Музиката, използвана на тази страница е на руската група ППК и се казва “Възкресение”. Направена е по мотиви на съветския композитор Едуард Артемиев, който я е написал за филма “Сибириада” (1979 г.) Разпространява се от компанията SME]