Какво е асцендентът?

(Кратки извадки от книгата ми “Въведение в западната астрология”)

Астрологичният знак, който в момента на раждането се намира на източния хоризонт, се нарича изгряващ знак или aсцендент. Той се определя от часа и географското местоположение в момента на раждането. От друга страна, слънчевият знак, наричан обикновено зодия, се определя от месеца и деня на раждането. Поради факта, че Земята се върти около собствената си ос, изгряващият знак се променя приблизително на всеки два часа. Този знак определя психологическата ни мотивация, която ни води през живота. Разликата между слънчевия знак и асцендента се състои основно в това, че слънчевият знак определя външното ни поведение, т.е. това, което показваме пред другите хора, докато характеристиките на асцендента са скрити и са известни само на тесен кръг хора – тези, които ни познават съвсем отблизо – родители, съпруг, съпруга и т.н.

Асцендентът е фокусната точка в нас, през която се пречупва всичко, така че той до голяма степен определя начина, как възприемаме външния свят. Голяма част от целите и стремежите ни в живота, както и начините, по които пристъпваме към тяхната реализация до голяма степен биват предопределяни също така от него. Той разкрива самите основи на нашата личност и обрисува начина, по който се развиваме и адаптираме към жизнените обстоятелства. Тъй като асцендентът е свързан с източния хоризонт, може да се направи сравнение между него и изгрева. Както по време на изгрева Слънцето постепенно осветява тъмния дотогава ландшафт на Земята, така и асцендентът постепенно хвърля светлина върху подсъзнателните и тъмни области в нашата сложна човешка психология.

Планетите, които в момента на раждането са се намирали непосредствено под хоризонта и още не са „изгрели“, са разположени в I дом в астрологичната карта, а тези, които вече са „изгрели“ и се намират непосредствено над хоризонта, са разположени в последния – XII дом. Колкото по-близо се намират такива планети до линията на хоризонта, толкова по-голямо е тяхното значение. Ако в картата има планети, които са разположени на не повече от 8-10 градуса от хоризонта, било то под или над него, тогава те съвпадат с асцендента и тяхното значение при оформянето на личността играе решаваща роля. Разликата е само в това, че характеристиките на планетите в I дом са много по-видими и очевидни за останалите хора, докато тези, разположени в XII дом, имат силно влияние, но предимно на подсъзнателно ниво.

В наши дни повечето хора знаят кой е техният слънчев знак. Например на почти всеки е известно, че родените между 21 април и 20 март са зодия Овен, родените между 21 април и 21 май са Телци и т.н. Повечето са запознати с характеристиките на Телците, Овните, Близнаците и т.н. Поради тази причина доста хора съзнателно или подсъзнателно до известна степен променят поведението си, за да се впишат в съществуващия стереотип относно определените зодии. Обаче това, което повечето хора не знаят е, че тяхната дълбока психологическа мотивация (асцендент) може да бъде доста различна от това как те се представят пред другите хора (слънчев знак). За да се изчисли асцендентът е нужно да се знае не само денят, но още и конкретното място на раждане и най-вече точният час на това събитие – затова не всеки знае какъв е неговият асцендент.

АсцендентВ астрологията съществува методика наречена ректификация. С нейна помощ на базата на важни минали събития в живота на даден човек може да се направят определени изчисления и накрая да се стигне до заключение относно това какъв е неговият асцендент. В някои случаи, той може да бъде определен и чисто визуално, тъй като чертите на асцендента обикновенно ясно изпъкват на лицето на човека. Изключение правят само тези случаи, когато планети се намират в голяма близост до асцендента в първи дом и оттам модифицират изражението на лицето на дадения човек. Към тази втора методика трябва да се пристъпва доста предпазливо, тъй като тя може да се прилага само от хора, с доста голям опит в областта на астрологията, които също така притежават и развита интуиция. Повече информация по темата за определяне на асцендента по този способ можете да прочетете в статията ми “Часът на раждане е написан на лицето на човека”.

При положение, че знаем своя изгряващ знак, възниква въпросът как правилно да изтълкуваме изчислената си карта. Компютрите в наши дни все още се учат как да дават правилни тълкувания, особено когато става въпрос за милиони комбинации. Може да минат още много години, преди компютрите да бъдат в състояние да дават правдиво и непротиворечащо си тълкуване на астрологичните карти. Слънчевият знак се определя лесно, понеже той зависи само от датата на раждането, която в повечето случаи е известна на всички. Нашите приятели и познати ни познават основно на базата на слънчевия ни знак, защото това е фасадата, която показвамe пред света.

Например, ако някой е роден под зодия Телец, то приятелите и познатите му ще го познават като практичен, реалистичен и търпелив човек. Но тъй като психологическата мотивация е нещо много лично, то качествата, подсказани от изгряващия знак, ще бъдат известни само на тесен кръг от хора, които го познават в дълбочина – съпруга, деца, родители и т.н. Но ако да речем този човек има изгряващ знак Скорпион, то тогава тази търпеливост и практичност ще бъдат само фасадата на едно военно училище, в което се водят битки, разгарят се страсти и се завземат крепости. Тези действия обаче се развиват в много личен план и може да не станат известни на голяма част от хората, които познават този човек сравнително повърхностно.

Ако си позволим сравнение между човек и автомобил, то слънчевият знак (или така наречената зодия) описва външния вид на автомобила – марката, цвета, регистрационния номер и т.н. За да се види обаче асцендентът, трябва да се отвори капака и да се разгледа двигателят – този, който привежда колата в движение. Колата може да изглежда много модерна и мощна, но да има слаб двигател и обратното. Идеална е ситуацията, когато човекът успява (например с помощта на астрологията) да обедини в себе си и да интегрира хармонично принципите и на слънчевия, и на изгряващия си знак, което го прави хармонично развита и балансирана личност.

В интернет има достатъчно безплатни програми и онлайн калкулатори, които могат да направят необходимите математически изчисления и да определят асцендента ви, ако въведете деня, часа и мястото на вашето раждане. Те са подробно описани в книгата ми. В този сайт може да намерите и учебни видео клипове, които могат да ви помогнат в това отношение. По-важното обаче е правилно да се изтълкува изчислената карта. В книгата си съм се опитал да обобщя моя опит относно дванадесетте основни положения на асцендента. Нещата, естествено, са много по-сложни, тъй като трябва да се вземат предвид също и наличието на планети в непосредствена близост до асцендента, както и аспектите, които те правят. Аспектите към самия асцендент също са много важни. Възможните комбинации са стотици хиляди. Всяка астрологична карта е уникална и може да бъде разгледана в нейната цялостност, само на базата на натрупан с годините опит. За повече информация, виж раздела Астрологични услуги

Като първа стъпка обаче е важно да се даде правилно тълкуване на основните дванадесет положения. След като веднъж сте изчислили правилно своя изгряващ знак, може да прочетете в книгата ми съответната му интерпретация.

В отличие от слънчевия знак (или т. нар. зодиакален знак), който се определя от месеца на раждане, асцендентът се определя от часа и географското местоположение в момента на раждането. Поради факта, че Земята се върти около оста си, изгряващият знак се променя почти на всеки два часа. В интерес на истината трябва да отбележим, че има и тънкости, които се отнасят преди всичко до зоните, които се намират в непосредствена близост до полюсите на Земята. Град Мурманск например е разположен на 69° северна широчина.Там слънцето не залязва през лятото в продължение на приблизително 2 месеца, след което не изгрява в продължение на почти 2 месеца през зимата. Изчисленията на асцендента (доколкото това е възможно в буквалния смисъл на думата) за подобни географски зони трябва да се правят по специфичен начин, но това е предмет на отделна тема.

Преобладаващата част от хората са родени в географски ширини, където слънцето сутрин изгрява на изток, а вечер залязва на западния хоризонт, за да изгрее отново на следващия ден.Това означава, че всички знаци на Зодиака междувременно изгряват последователно един след друг на източния хоризонт в продължение на едно денонощие. Тъй като денонощието е с продължителност 24 часа, а знаците на Зодиака са 12, то следва, че всеки знак на Зодиака се намира на източния хоризонт в продължение на приблизително два часа.

Това твърдение е валидно в най-голяма степен за географските области в близост до екватора. Колкото повече се отдалечаваме от екватора и се приближаваме до полюсите на Земята, толкова повече някои знаци се задържат по-продължително време на асцендента от останалите, за да се стигне до аномалията, описана по-горе за зоните, намиращи се в крайния север или юг. За нас в момента обаче, това няма решаващо значение. В дадения случай, важното е кой знак на Зодиака се е намирал на източния хоризонт в момента на раждането, а не колко дълго е стоял там. Това може лесно да се определи в почти всички случаи.

Това обаче е само астрономическото обяснение на феномена асцендент, който без особени трудности може да се изчисли от всяка добра астрологична компютърна програма. Въпросът, който обаче възниква, е: какво е значението (или тълкуването) на асцендента. За да отговоря на този въпрос, прегледах трудовете на утвърдени автори, които са писали по темата. По-долу съм се постарал да отсея някои от определенията, дадени от най-големите имена в западната астрология, в хронологична последователност:

George LlewellynВ книгата си „От А до Я: наръчник за съставяне и очертаване на хороскопи“, публикувана за първи път през 1910 г., известният астролог и основател на едноименното световноизвестно астрологическо и Ню Ейдж издателство Джордж Люелин (1876-1959) пише:

Когато се ражда дете, магнитните потоци, приведени в движение от дадения асцендент оставят своят отпечатък върху индивида и по този начин оставят трайна следа върху химичните процеси в неговите клетки, и в целия му живот качествата на този асцендент ще търсят изява. Като че ли различните хора гледат на света през свой собствен прозорец. Човек с Овен на асцендента ще гледа навън към света през прозореца на Овен, човек с Телец на асцендента ще гледа на света през прозореца на своя знак и т.н. Същото се отнася за всичките дванадесет знаци на Зодиака. Като цяло може да се каже, че месецът на раждане (слънчевият знак) определя индивидуалността, докато асцендентът определя личността.

Индивидуалността, определена от Слънчевият знак, се състои от вродени тенденции, способности и заложби или с други думи – това са вътрешните качества, с които индивидът се самоопределя.

Личността може да бъде разглеждана като външни изражения, които характеризират човека – това, което го отличава от другите и установява самоличността му.

——————–

Isabel HickeyИзабел Хайки (1903-1980) е известна в западната астрология като „астрологичната майка“ на поколението, занимаващо се с изучаването на тази наука през 60-те и 70-те години на XX век. Нейна основна заслуга е фактът, че тя за първи път премахва от астрологията фаталната неизбежност на съдбата, присъща на древните автори и започва предпазливо да въвежда в астрологията духовни, кармични и езотерични понятия. В най-известната си книга „Астрологията – космическата наука“, издадена през 1970 година, четем:

Изгряващият знак, или асцендентът, е този, който маркира разликите в темперамента, нрава, външния вид и личностните особености на хората, родени по различно време в един и същ ден… Може да си представите асцендента като прозореца, през който гледате света. Всеки прозорец има различна форма и цвят, като по този начин променя начина, по който възприемаме нещата. Никой друг не може да види нещата точно по същия начин като нас, тъй като той не може да погледне през нашия прозорец или, иначе казано, през нашите очи. Коренните жители на Америка имат една поговорка, която можe да ни помогне в това отношение: „Не осъждай никого, докато не си извървял поне една миля в неговите мокасини.“

——————–


Betty_LundstedБети Лъндстед (1941-2001)
, съпругата на Доналд Уайзър, която заедно със съпруга си основава и ръководи години наред съществуващото и досега специализирано издателство за езотерична и окултна литература Weiser Books, в своята книга „Астрологични прозрения върху личността“, издадена през 1980 г. пише:

Когато се раждаме, асцендентът (или изгряващият знак) маркира хоризонта. Той понякога описва физическите ни характеристики и когато хората се опитват да познаят каква е зодията ни, те често отгатват асцендента, вместо слънчевия ни знак. Асцендентът по-скоро показва какво се опитваме да бъдем, отколкото какво сме. Слънцето е принципът: „Аз съм“, Луната показва как реагираме на живота, а асцендентът ни дава ключа за това, което се опитваме да бъдем. Той ни отразява не като това, което сме, а какви се опитваме да бъдем – различни от това, което реално сме…

Качествата на асцендента ни проличават при всяко ново начало, което поставяме – нова работа, ново жилище, нова любовна връзка, дори първият ни танц на дансинга по време на парти! Когато се влюбваме, ние обикновено се влюбваме в асцендента на другия човек, както и той в нашия. Само че след известно време забелязваме, че този човек има също така и Слънце, и Луна. Маскарадът на асцендента рядко прикрива качествата на Слънцето и Луната за дълго време. Първоначално за определено време той успява да направи това – прикрива ни, защитава ни и оформя маската ни, която представяме пред света. Тази маска ни е нужна за нашето оцеляване. Тя ни прави по-малко уязвими и играе ролята на трето лице във вътрешното триединство на личността. Триединството на личността е представено от Слънцето, Луната и асцендента и ако можем да изразим и трите качества на тази троица, тогава имаме всички шансове да се себеопознаем.

Martin Seymour-SmithТук е интересно да отбележим и определението за асцендента, дадено от небезизвестния самобитен британски поет, критик, биограф и астролог Мартин Сиймур-Смит (1928-1998) в книгата му „Новият астролог“:

Моето мнение е, че знакът на асцендента определя това, което е най-добре да се нарече стратегия на човека, неговият начин за манипулация на обкръжаващата го среда, начинът, по който той се отнася към останалите, как се оправя в живота. Тази дефиниция избягва двояката нелогичност да се определя асцендента едновременно като прозореца, през който ние гледаме към света, и като начина, по който другите ни виждат. Аз отхвърлям подобно разглеждане, тъй като връзката между тези две понятия е трудно доловима. Стратегията на даден човек, начинът, по който той ръководи живота си, в никакъв случай не са еднозначни с начина, по който той възприема света, макар че тези две понятия са тясно взаимосвързани. Асцендентът е маската, която носи човекът – неговата стратегия.

——————–

Howard SasporatasХауърд Саспортас (1948-1992), който заедно с Лиз Грийн (1946) са считани за водещи астролози в западната астрология, споделя следните мисли относно асцендента в съвместната им книга „Развитието на личността“:

Наскоро ми хрумна една идея, която намирам за полезна при тълкуването на астрологичните карти, като разглеждам начина, по който птичките с различни асценденти се излюпват от яйцето. Например, как се излюпва птичка с Овен на асцендента? Или птичка с изгряващ Телец? Този процес ще опише не само как се раждаме, но и как започваме нещо ново или навлизаме в нова фаза на живота.

Птичка с изгряващ знак Овен ще се излюпи стремително с главата напред, с един замах ще счупи черупката – фрас, и ще се появи на сцената… Изгряващият Телец ще изчака колкото се може по-дълго, преди да предприеме промяната, но когато усети, че тя е неизбежна, ще бъде твърд и непоколебим. Излюпващата се птичка с Близнаци на асцендента, може да иска да прочете предварително по въпроса за излюпването, преди да го предприеме, или може би да го дискутира с останалите излюпващи се птички в съседство. Забелязал съм, че хора с въздушни асценденти търсят колкото се може повече информация, преди да предприемат нещо ново.

Liz GreeneВодолей например има нужда да придобие определено разбиране за високата концепция „защо и как“, преди да се впусне в действие. Изгряващият Телец, от друга страна, реагира на физическия натиск, на органичната, биологичната потребност да се предприеме промяна. Изгряващият Рак чувства нуждата да се излюпи. Той първо започва, а после се колебае, като мисли: „На мен фактически ми е по-добре в това пространство, което ми е вече добре известно“, и се връща обратно. Но след време започва да се чувства неуютно там и продължава с излюпването.

Птичката с изгряващ Лъв изчаква най-удобния момент, за да се появи драматично и гордо на белия свят. Тази с асцендент Дева иска да се излюпи чисто и спретнато. Тя се излюпва малко, после изчиства отломките от счупеното яйце, после се излюпва още малко, пак почиства след себе си и т.н…

Изгряващите Везни ще искат да се излюпят по красив и хармоничен начин, те подхождат към всяка нова фаза на живота си по подобен начин – със стил и финес. Бидейки въздушен знак, те трябва да намерят солидни причини, поради които да се излюпят и после ще пристъпят към действие по справедлив начин – във всеки случай, справедлив от тяхна гледна точка! Тази птичка може да провокира другите да съдействат или да причинят нейното собствено излюпване – така тя самата ще избегне отговорността за тези действия. Изобщо, като се придвижваме към втората част на Зодиака, има нарастваща тенденция да се създават външни ситуации, които изискват от нас да предприемем промяна, вместо ние самите директно да я причиняваме, понеже така ни се иска на нас самите…

Излюпващите се птички със Скорпион на асцендента създават драматични ситуации, които изискват от тях самоусъвършенстване и промяна, или в противен случай ги очакват смърт или мизерно съществуване. Стрелецът се излюпва с голям ентусиазъм: „Нямам търпение да открия какво ме очаква оттук нататък!“ Обикновено те ще оправдаят излюпването си от някаква по-висока философска гледна точка…

Излюпващият се Козирог често се съпротивлява на промяната. „За Бога! Действително ли трябва да премина през всичко това? От мен се изисква да положа такива огромни усилия, но аз знам, че това се налага!“ Козирогът може да се дърпа до последния момент, питайки се непрекъснато дали това действително е правилният подход, докато най-накрая се предава на необходимостта да предприеме промяната. Вече споменахме Водолей.

Птичката с Риби на асцендента най-вероятно ще предпочете да си остане в яйцето, докато най-накрая някой не я подлъже да излезе или не я помоли да му направи тази услуга. Тези птички са принудени да пристъпят в нови фази на живота си само тогава, когато чувстват, че някои други хора се нуждаят от това.

Julia and Derek ParkerЕдно съвсем практично и земно определение на асцендента предлагат доайените на западната астрология Джулия и Дерек Паркър. И двамата са родени през 1932 г. Израснали са и дълги години са работили във Великобритания, основно в областта на изкуството и медиите. Дерек Паркер дълги години е работил в различни радио и телевизионни станции, най-вече в ВВС, а по-късно в АВС. От 2002 г. живеят в Сидни, Австралия. През 1971 те издават книгата “Цялостно ръководство по астрология”, от която са продадени над 1,000,000 екземпляра по цял свят и която бива преведена на 14 езика. След това следват редица други книги.

Основната заслуга на семейство Паркър се състои в това, че те за първи път популяризират астрологията сред широките маси от населението в западния свят. Преди тези автори да се появят на световната сцена, репоратажите в медиите по отношение на астрологията са били изцяло само негативни. Едва след излизането на въпросните книги и редицата радиопрадавания, организирани от тях по онова време, западното общество се разделя на два лагера по отношение на астрологията, които съществуват и до днес – това са поддръжниците и скептиците.

Заслугите на Джулия и Дерек Паркър за популяризирането на практическата астрология са огромни. Никой друг астролог в последните столетия не е предизвиквал такава огромна промяна в мисленето на милиони хора по света. Може би за последен път това е станало по времето, когато Уилиам Лили е издал своята книга “Християнска астрология” през 1647 г. Ето какво четем по отношение на асцендента в книгата им „Астрологията на Паркър“,  която с право се смята за най-добрия начален самоучител по астрология в света:

Асцендентът – градусът на еклиптиката, който изгрява на източния хоризонт в момента на раждането, е началната точка на всяко тълкуване на астрологичния хороскоп. Той указва как са изградени основите на личността и посочва начина, по който човекът се приспособява към обкръжаващата го действителност.

Действието на асцендента може да бъде уподобено на действието, предизвикано от изгрева – настъпващата светлина започва да озарява тъмния дотогава пейзаж. По същият начин асцендентът започва да хвърля светлина върху сложната и неосветена дотогава човешка психика. Също както рожденият ден на човека (или соларното завръщане, както го наричат астролозите) съответства на началото на Новата година на дадената личност, така и асцендентът отговаря на началото на този ден. Ние трябва да изградим нашата интерпретация на хороскопа именно чрез асцендента и чрез влиянието на планетите, които се намират в достатъчна близост до него, ако има такива.

Асцендентът ни разкрива такива, каквито сме всъщност. Когато започнете работа над първите си астрологични карти (които в идеалния случай би трябвало да са карти на хора, които познавате доста отблизо) е най-добре да направите следния експеримент. Говорете с хора, които само бегло познават човека от изготвената от вас астрологична карта, и започнете да описвате качествата на изгряващия му знак. Най-вероятно ще се натъкнете или на пълно несъгласие, или на пълно неразбиране от тяхна страна. Това е така, защото качествата, подсказани от асцендента стават ясно забележими само тогава, когато познаваме човека действително много добре. Ако продължавате да експериментирате по подобен начин известно време, разликите между асцендента и слънчевия знак ще ви станат съвсем ясни.

Ако разглеждате картата не на някой близък приятел, а просто на някой случаен познат, в повечето случаи също ще видите, че неговият външен имидж и поведение много ясно са изразени именно чрез слънчевия му знак. Много автори подчертават, че този факт е особено актуален в наши дни, понеже повечето хора от съвсем ранна възраст знаят „какви би трябвало да бъдат“, например Стрелците или Близнаците. Така те започват да модифицират поведението си – вероятно без да осъзнават това – за да се впишат в характеристиките на въпросния знак.

Някои астролози защитават тезата, че именно качествата на асцендента са тези, които първоначално правят впечатление. Но можем да вземем дори един съвсем повърхностен пример, за да се убедим в обратното. Да вземем жена, родена със слънчев знак Лъв и асцендент Стрелец. За нея е много по-вероятно да отиде до супермаркета докарана с най-новото си палто (имидж на Лъв), отколкото да се появи на официална и представителна среща облечена съвсем небрежно (типична черта на Стрелец). Ако Стрелец беше слънчевият знак, а Лъв – изгряващият, тогава външният имидж щеше да бъде небрежен, но тези, които я познават действително добре, биха знаели, че независимо от чудесното є чувство за хумор и непринуденото є поведение, тя обича да се налага и да командва останалите (изгряващ Лъв).

Дотук видяхме как една част от предимно по-старите автори посочват, че асцендентът фактически определя енергията, която другите хора забелязват още при първия контакт с дадения човек. Това определение е заимствано преди всичко от древните източници по астрология. Техният довод се състои основно в това, че след като асцендентът се намира на куспидата на I дом, а I дом има отношение към началото на нещата, то следователно той е първоначалната, набиваща се на очи енергия, струяща от човека още при първия контакт с него. В дългогодишната си практика съм забелязал, че това определение е вярно за външния вид на човека, особено за неговото изражение на лицето и особеностите на погледа. Тези мои наблюдения са залегнали в статията ми “Часът на раждане е написан на лицето на човека”.

В същото време обаче, в многогодишната си практика непрекъснато съм наблюдавал и продължавам да наблюдавам как поведението на човека в ежедневието при общуването му с останалите и особено при първо запознанство, е много повече в стила на слънчевия му знак (зодията), отколкото на асцендента. Характеристиките на изгряващия знак са неусетно разкривани значително по-късно, от хора, които го познават доста добре, като например родители, роднини, братя, сестри, съпруг, съпруга, деца, близки приятели и т.н.

Например хората, които четат описанието на зодиакалния си знак, се съгласяват почти веднага с голяма част от определенията, посочени там. Всички знаят, че Телците са земни и практични, Близнаците са интелектуални и любознателни и т.н. Обаче повечето хора не приемат с такава готовност описанието на изгряващия си знак. Едва след известно време на обмисляне хората предпазливо започват да признават, че характеристиките на асцендента също са им присъщи, само че на по-вътрешно и трудно доловимо ниво. Те са като по-вътрешен пласт, който не се наблюдава непосредствено, но изпълнява ролята на вид движеща и мотивираща сила през живота им, която е скрита от погледа на страничния наблюдател.

Същото се отнася и за случаите, когато се опитваме да описваме хора, които не познаваме много добре, например познати или колеги. Ако се опитаме да ги опишем, то най-вероятно ще посочим някои от качествата, характерни за зодиакалния им, а не за изгряващия им знак. Най-вероятно някои от причините за това разминаване в определенията между традиционните текстове по астрология и съвременната действителност се състои в следните обстоятелства.

В миналото астрологията е била достъпна само за тясно ограничен кръг от посветени. През Средновековието е имало дълги периоди, когато астрологията е била забранена наука. Поведението на хората в тези времена е било инстинктивно, лишено от сложностите и заплетеностите на забързания и комплициран съвременен живот. Напълно е възможно по това време хората да са проявявали при първоначален контакт характеристиките на своя асцендент, а не на зодията си. В наши дни обаче, с малки изключения, почти няма човек, който да не знае каква е зодията му и да не е чел нещо за нея. Тя се определя съвсем лесно по деня на раждането.

В забързания съвременен живот ние непрекъснато сме бомбардирани с информация от всички страни. Голяма част от тази информация е свързана с различни прогнози, „предсказания“ или „пророчества“ какво очаква представителите на определена зодия в най-близко бъдеще. Освен това, дори и най-големите лаици в областта на астрологията, имат поне елементарна представа какво би следвало да представлява този или онзи знак на Зодиака. Следователно още от съвсем ранна възраст ние съзнателно или подсъзнателно започваме да се държим по начин, който е типичен за зодията ни (слънчевия знак). Същевременно качествата на асцендента ни, остават скрити и могат да бъдат описани само от хора, които ни познават отблизо.

Друга възможна причина за това разминаване между по-старите определения за асцендента и съвременната действителност се корени най-вероятно в спецификата на новата ера на Водолея, в която живеем в момента. За тази ера, намираща се под управлението на хладнокръвния, неемоционален и безпристрастен Уран, е характерно премахването на всякакъв вид маски и оголването на истината, такава каквато е. За тази тенденция свидетелстват популярността на редица телевизионни предавания, чиято основна движеща тема са истинността и реализмът на предаването (reality TV). Такива програми са например Big Brother, Survivor, The Biggest Looser и прочие.

Отделен е въпросът дали тези телевизионни предавания съответстват на нашите лични вкусове или не. Преди да ги осъждаме обаче, нека не забравяме, че този тип продукции е първата крачка в телевизионната практика хората да бъдат показвани такива, каквито са в действителност. Този тип телевизионни предавания е набрал популярност сред значителен процент от зрителите в западните (а в последните години и в източноевропейските) страни. Основният мотив при тях е психологически – да се разбулят характерите на участниците в него и да бъдат показани на екрана без маски.

Ако приемем, че действието на асцендента е нашата маска, то виждаме, че съвременното общество е все по-малко толерантно към носенето на каквито и да било психологически прикрития. Така ние още отрано се учим да се показваме пред другите чрез качествата на нашия слънчев знак. В същото време характеристиките на асцендента ни фактически остават скрити на заден план. Ето оттук произтича и разминаването в определенията за асцендента в старите астрологични текстове и това, което можем да наблюдаваме като действително състояние на нещата в наши дни. Епохата, в която живеем в момента, до голяма степен изисква от нас да свалим психологическите си маски. По този начин на преден план изпъква зодиакалният ни знак.

В около 8 процента от случаите хората се раждат с един и същ зодиакален и слънчев знак. Това са тези, родени приблизително един-два часа преди или след изгрев слънце. Тези хора трудно долавят разликата между слънчевия знак (всекидневното им поведение) и асцендента (психологическата им мотивация). За тях енергията, която изразяват външно, и тази, която ги задвижва отвътре, е една и съща. Най-добре разликата между тези две сили се забелязва при хората, които са родени непосредствено около залез слънце. Тогава слънчевият знак се намира на западния хоризонт и е противоположен на асцендента. Най-очебийна е разликата между слънчев и изгряващ знак в случаите, когато Слънцето се намира в противоположния на I дом, VII дом и оттам образува опозиция с асцендента.

Квадратурите на Слънцето от IV и X дом също са много показателни, но те са по-разбираеми за хората, които са добре запознати с астрологията. Това е така, тъй като при квадратурите има тънкости, които не се схващат така ясно, както при опозициите. Освен това причините за противоречието заложено в този аспект не са така очевидно изразени. Случаи с тригони или секстили между Слънцето и асцендента не са подходящи за откриване на разликите между тях, тъй като интегрират двете енергии, вместо да ги диференцират. Чрез положителните аспекти фасадата на човека и това, което го движи отвътре, са хармонизирани в едно цяло и разликите между тях са слабо забележими. Затова опозициите на Слънцето към асцендента от VII дом представляват най-подходящите примери, които можем да дадем в този случай – разликите между слънчев и изгряващ знак изпъкват най-ярко и са очебийни.

Да вземем за пример човек, роден със Слънце във Везни в VII дом в опозиция с асцендент Овен. Според класическото определение на асцендента, този човек би трябвало от пръв поглед да ви се представи като енергичен, уверен, знаещ какво иска и настъпателен. В действителност обаче е вярно точно обратното. Такъв човек още при запознанството ще ви се представи с всичките типични за Везни качества – дипломатичност, такт, любезност, добри обноски и маниери и определена колебливост и нерешителност при взимането на решения. Наличието на Слънцето в VII дом (управляван от Везни) със сигурност ще го накара да направлява почти цялата си слънчева енергия към формирането на дълготрайна връзка и добри отношения с останалите. Доколко това ще бъде успешно и лесно за изпълнение (особено в брака), зависи от другите аспекти на Слънцето, а така също от разположението и аспектите на Венера и Марс. Със сигурност обаче, формирането на трайни приятелски отношения и стабилна връзка с дълготраен партньор ще бъде водеща тема в живота на този човек.

Но по-внимателното вглеждане в неговата личност може да ни разкрие истинските мотиви за едно такова поведение. Този човек най-вероятно открива своята собствена уникална индивидуалност като отразена в огледало през погледа на своите партньори и приятели. Фактът, че е желан и обичан от партньора си, му разкрива истината, че той самият е ценен и стойностен индивид. Ето защо такъв човек полага толкова много усилия, за да задоволи партньора си – в крайна сметка той прави това заради самия себе си, заради собственото си израстване и собственото си себепознание. Така характеристиките на знака Овен стават очевидни при по-внимателно вглеждане, но те не изпъкват във външното поведение на човека веднага, а се проявяват като скрито движеща, мотивираща сила.

При първоначалното впечатление това, което може да се наблюдава външно от Овен, са чертите и изразът на лицето. Себецентричната и егоистична динамика, присъща на този знак задължително ще се прояви след време, било съзнателно, било несъзнателно. При всички положения обаче, тя няма да ви направи впечатление в първите минути на вашето запознанство, защото ще бъде много добре замаскирана от добрите маниери на Везни. Най-близките на този човек хора (особено партньорът) ще са съвсем наясно с тези качества.

Сега нека вземем противоположния случай – Слънце в Овен в VII дом в опозиция на изгряващ знак Везни. Ето къде още в първия миг ще забележим известна доза егоизъм, желанието на дадения човек да се постави на преден план и да следва преди всичко собствените си интереси. Отново темата за постоянен партньор ще изпъква и тук на първо място, тъй като Слънцето отново е в VII дом на Везни. Тук обаче ще има съществена разлика. Индивидът ще знае точно какво иска от партньора си и как да го постигне. В случай, че не получи веднага това, което иска, такъв човек ще се впусне в борба да го извоюва. Преследването на обекта на неговите желания ще става с жар, разпаленост и ентусиазъм, съвсем обратното на пасивното и видимо нерешително поведение на Слънце във Везни.

В крайна сметка, макар на пръв поглед да изглежда, че такъв индивид се ръководи сякаш изключително само от задоволяването на собствените си желания и страсти, истината е, че той не би се чувствал напълно щастлив, ако и партньорът му не е щастлив с него. Асцендент Везни на ниво вътрешна психологическа мотивация ще се стреми да обезпечи правилен баланс между личните нужди на индивида и нуждите на партньора. Затова на по-интимно вътрешно ниво такъв човек ще разбира необходимостта да се предприемат приемливи компромиси между двамата партньори и ще работи активно за тяхното осъществяване.

По подобен начин може да се направи анализ на всички останали противоположни комбинации Слънце-асцендент. Във всички случаи ще се окаже, че Слънцето представлява активната външна енергия на човека, неговата, така да се каже, фасада пред останалите, докато качествата на асцендента работят на по-неуловимо вътрешно ниво. Той действа като скрит двигател, който мотивира човека в неговото поведение.

Например Слънце във Водолей в VII дом може на пръв поглед да проектира определена студенина, отдалеченост и незаинтересованост, само че асцендентът Лъв ще подсказва огромен вътрешен заряд от топлота и любов, които напират да намерят подходящ външен израз. Обратното, Слънце в Лъв в VII дом може външно да показва грандиозни жестове на заинтересованост, обич и привързаност, докато всъщност асцендентът Водолей се стреми към обективна, дистанцирана безпристрастност, изразена особено ясно именно в най-интимните моменти към най-близките хора.

В заключение можем да кажем, че изгряващият знак определя психологическата ни мотивация, която ни води през живота. Разликата между слънчевия знак и асцендента се състои основно в това, че слънчевият знак определя външното ни поведение, или основно това, което показваме пред другите, докато характеристиките на асцендента са скрити и са известни само на тесен кръг хора, които ни познават отблизо.

Виж кой е твоят асцендент и прочети за него.