До Токио и назад: пътеписи от Страната на изгряващото слънце

- част I

- част II

- част III

- част IV

Нова статия: Може ли качеството на управлението на политиците да бъде измервано по научен начин?

Изгряващият знак или Асцендентът

(Кратки извадки от книгата ми “Въведение в Западната Астрология”)

Астрологичният знак, който в момента на раждането се намира на източния хоризонт, се нарича изгряващ знак или aсцендент. Той се определя от часа и географското местоположение в момента на раждането. От друга страна, слънчевият знак, наричан обикновено зодия, се определя от месеца и деня на раждането. Поради факта, че Земята се върти около собствената си ос, изгряващият знак се променя приблизително на всеки два часа. Този знак определя психологическата ни мотивация, която ни води през живота. Разликата между слънчевия знак и асцендента се състои основно в това, че слънчевият знак определя външното ни поведение, т.е. това, което показваме пред другите хора, докато характеристиките на асцендента са скрити и са известни само на тесен кръг хора – тези, които ни познават съвсем отблизо – родители, съпруг, съпруга и т.н.

Асцендентът е фокусната точка в нас, през която се пречупва всичко, така че той до голяма степен определя начина, как възприемаме външния свят. Голяма част от целите и стремежите ни в живота, както и начините, по които пристъпваме към тяхната реализация до голяма степен биват предопределяни също така от него. Той разкрива самите основи на нашата личност и обрисува начина, по който се развиваме и адаптираме към жизнените обстоятелства. Тъй като асцендентът е свързан с източния хоризонт, може да се направи сравнение между него и изгрева. Както по време на изгрева Слънцето постепенно осветява тъмния дотогава ландшафт на Земята, така и асцендентът постепенно хвърля светлина върху подсъзнателните и тъмни области в нашата сложна човешка психология.

Планетите, които в момента на раждането са се намирали непосредствено под хоризонта и още не са „изгрели“, са разположени в I дом в астрологичната карта, а тези, които вече са „изгрели“ и се намират непосредствено над хоризонта, са разположени в последния – XII дом. Колкото по-близо се намират такива планети до линията на хоризонта, толкова по-голямо е тяхното значение. Ако в картата има планети, които са разположени на не повече от 8-10 градуса от хоризонта, било то под или над него, тогава те съвпадат с асцендента и тяхното значение при оформянето на личността играе решаваща роля. Разликата е само в това, че характеристиките на планетите в I дом са много по-видими и очевидни за останалите хора, докато тези, разположени в XII дом, имат силно влияние, но предимно на подсъзнателно ниво.

В наши дни повечето хора знаят кой е техният слънчев знак. Например на почти всеки е известно, че родените между 21 април и 20 март са зодия Овен, родените между 21 април и 21 май са Телци и т.н. Повечето са запознати с характеристиките на Телците, Овните, Близнаците и т.н. Поради тази причина доста хора съзнателно или подсъзнателно до известна степен променят поведението си, за да се впишат в съществуващия стереотип относно определените зодии. Обаче това, което повечето хора не знаят е, че тяхната дълбока психологическа мотивация (асцендент) може да бъде доста различна от това как те се представят пред другите хора (слънчев знак). За да се изчисли асцендентът е нужно да се знае не само денят, но още и конкретното място на раждане и най-вече точният час на това събитие - затова не всеки знае какъв е неговият асцендент.

В астрологията съществува методика наречена ректификация. С нейна помощ на базата на важни минали събития в живота на даден човек може да се направят определени изчисления и накрая да се стигне до заключение относно това какъв е неговият асцендент. В някои случаи, той може да бъде определен и чисто визуално, тъй като чертите на асцендента обикновенно ясно изпъкват на лицето на човека. Изключение правят само тези случаи, когато планети се намират в голяма близост до асцендента в първи дом и оттам модифицират изражението на лицето на дадения човек. Към тази втора методика трябва да се пристъпва доста предпазливо, тъй като тя може да се прилага само от хора, с доста голям опит в областта на астрологията, които също така притежават и развита интуиция. Повече информация по темата за определяне на асцендента по този способ можете да прочетете в статията ми “Часът на раждане е написан на лицето на човека”.

При положение, че знаем своя изгряващ знак, възниква въпросът как правилно да изтълкуваме изчислената си карта. Компютрите в наши дни все още се учат как да дават правилни тълкувания, особено когато става въпрос за милиони комбинации. Може да минат още много години, преди компютрите да бъдат в състояние да дават правдиво и непротиворечащо си тълкуване на астрологичните карти. Слънчевият знак се определя лесно, понеже той зависи само от датата на раждането, която в повечето случаи е известна на всички. Нашите приятели и познати ни познават основно на базата на слънчевия ни знак, защото това е фасадата, която показвамe пред света.

Например, ако някой е роден под зодия Телец, то приятелите и познатите му ще го познават като практичен, реалистичен и търпелив човек. Но тъй като психологическата мотивация е нещо много лично, то качествата, подсказани от изгряващия знак, ще бъдат известни само на тесен кръг от хора, които го познават в дълбочина – съпруга, деца, родители и т.н. Но ако да речем този човек има изгряващ знак Скорпион, то тогава тази търпеливост и практичност ще бъдат само фасадата на едно военно училище, в което се водят битки, разгарят се страсти и се завземат крепости. Тези действия обаче се развиват в много личен план и може да не станат известни на голяма част от хората, които познават този човек сравнително повърхностно.

Ако си позволим сравнение между човек и автомобил, то слънчевият знак (или така наречената зодия) описва външния вид на автомобила – марката, цвета, регистрационния номер и т.н. За да се види обаче асцендентът, трябва да се отвори капака и да се разгледа двигателят – този, който привежда колата в движение. Колата може да изглежда много модерна и мощна, но да има слаб двигател и обратното. Идеална е ситуацията, когато човекът успява (например с помощта на астрологията) да обедини в себе си и да интегрира хармонично принципите и на слънчевия, и на изгряващия си знак, което го прави хармонично развита и балансирана личност.

 Продължи нататък

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________