Противостоянието между Изтока и Запада. Каква ще е съдбата на българският политически елит?

Луна в Козирог

Антонио да Кореджо, “Диана”, 1519 г.Луната управлява спонтанните ни емоционални реакции и знакът, в който тя е разположена, показва какви са те. Не е трудно да се досетим, че когато Луната се намира в един толкова емоционално сдържан знак като Козирог, тези реакции са труднодоловими за останалите хора. Луната действа на подсъзнателно, инстинктивно ниво, докато влиянието на Слънчевия знак (или така наречената зодия) е до голяма степен осъзнато. По-лесно е да разберем нейното действие, ако си представим как реагираме в някаква непредвидена ситуация. Нека да онагледим това със следния пример. Да си представим, че се намираме на някакво заседание. Поведението на всички присъстващи ще се определя от слънчевия им знак.  Телеца методично си води бележки, Близнаците след пет минути ще бъдат оттегчени и т.н. Сега да си представим, че ненадейно се задейства пожарната аларма. Всички присъстващи ще реагират спонтанно на тази внезапна ситуация според лунните (а не слънчевите) си знаци.

Тогава човекът с Луна в Овен ще се втурне храбро напред да се спасява сам. Друг с Луна в Телец ще започне методично да търси изхода. Трети с Луна във Везни ще дава път на всички останали, преди той сам да мине, а друг с Луна в Риби до такава степен ще бъде завладян и объркан от своите емоции, че може да изгори в пожара, преди все още да е решил накъде да тръгне. Как ще реагира в тази ситуация човек с Луна в Козирог? На пръв поглед ще изглежда, като че ли той изобщо не е чул сирената. Нито едно мускулче няма да трепне на лицето му. Макар на пръв поглед да изглежда, че изобщо не се страхува, всъщност ще изпитва страх. Той обаче ще държи външната изява на своите чувства под строг контрол. Никой друг няма да се досети за тяхното наличие. В същото време той бързо ще обмисля какви практически стъпки трябва да предприеме в дадената кризисна ситуация. В момента в който опасността е преминала и алармата е изключена, всички започват да се връщат на местата си и поведението им отново става “нормално” според характеристиките на слънчевия им знак.

Виждаме, че Луна в Козирог се проявява по два начина. На първо място, присъствието на Луната в този земен и практичен знак отслабва значително изявата на нейната емоционална натура. Прочувствената природа на Луната е сведена до минимум във външния израз. Това не означава, че родените с Луна в Козирог не изпитват чувства. По-скоро е вярно точно обратното. Само че те предпочитат да ги пазят скрити в себе си и по никакъв начин да не ги изразяват пред другите. Те смятат, че външният изблик на емоции е проява на емоционална слабост, а те искат да изглеждат силни, самостоятелни и емоционално самодостатъчни. Поради тази причина те правят всичко възможно, за да потискат външата проява на своите емоции. Ако залитат прекалено много в тази посока (а често те правят именно това), то останалите започват да се дистанцират от тях. Другите могат да смятат, че има нещо нередно, нечовешко, прекалено студено и делово в тяхната природа. Те идват при тях със своите човешки проблеми, чувства и емоции, а единственото, което получават в замяна, е студено, прагматично и делово отношение. В крайна сметка това силно наранява родените с Луна в Козирог.

Трябва да разберем, че в самата основа на това разположение е залегнала изключително голямата потребност на тези хора да получат топлина, любов и признание. Само че те не знаят какво точно трябва да направят, за да го постигнат, тъй като не могат свободно да изразяват емоциите си. Те също така страдат от изключително силни съмнения в собствената си ценност и полезност. За да преодолеят ниската си самоувереност, те се отдават на усилена работа. Трудят се упорито от сутрин до вечер, за да покажат на останалите, че са полезни и нужни. За да работят ефективно обаче, на тях им е нужно да потискат своите емоции, чувства и преживявания. Ако се отдават на емоционални изблици, те никога не биха могли да свършат огромното количество работа, с което са се захванали. А работата, както отбелязахме, е изключително важна за тях, понеже това е единственият начин (според представите им) да заслужат любов и признание от страна на останалите.

И така, те елиминират ненужните и пречещи им емоционални състояния, за да се концентрират върху работата си. Но така постигат точно обратния ефект. Останалите започват да ги смятат за безчувствени, безсърдечни и надменни. Отстрани изглежда така, сякаш за тях не съществува нищо друго, освен работата. Другите не могат да разберат как те не проявяват изобщо никакъв интерес към личните им преживявания. Трябва да отбележим, че всъщност те проявяват интерес, но не го показват. Така или иначе, останалите се отдръпват от тях. По този начин родените с Луна в Козирог остават изолирани и дистанцирани. Но те биха искали да постигнат точно обратното – любов, топлина и уважение. Затова започват да работят още по-упорито, за да докажат своята ценност и така порочният кръг се затваря.

На практика от тях се изисква съвсем малко, за да преодолеят този проблем, а именно – трябва да развият малко повече емоционалност, топлосърдечност и съчувствие към проблемите на останалите. Тогава биха били обичани, търсени и уважавани, независимо от количеството на извършваната от тях работа. Тук стигаме и до втория начин, по който се проявява това разположение. Инстинктивната реакция на тези хора е да намерят практическо разрешение на възникналите проблеми. Докато от една страна, това е силна черта, достойна за уважение, от друга страна, тя може да доведе до определени проблеми. Не всяка жизнена ситуация изисква конкретен, реален и практически подход за своето разрешаване. Понякога е необходимо просто изслушване, съпричастие и морална подкрепа.

Да вземем следния типичен пример. Уморената след продължителен и труден ден жена се прибира вкъщи при съпруга си, който е роден с Луна в Козирог. Тя започва да му се оплаква от проблемите, които е имала в офиса. Докладът и още не е написан. Утре има важно събрание. Един от колегите и причинява неприятности. Мъжът веднага я прекъсва, защото той има идея как практически да разреши тези проблеми. Но в дадения случай това е погрешно. Жената не се оплаква с надеждата, че ще намери практическо разрешение на своите проблеми. Тя просто иска да говори. Тя се нуждае от морална подкрепа. Единственото, което иска, е да не бъде прекъсвана, за да излее натрупалата се в нея емоционална енергия. В крайна сметка, след като е била прекъсната няколко пъти с различни идеи как да разреши проблемите си, тя ядосано се усамотява в стаята си, като яростно затръшва вратата. Мъжът и е в недоумение. Той просто е искал да и помогне да намери решение на проблемите. Той не разбира емоционалните и изблици. В крайна сметка той се чувства нежелан, а тя е убедена в неговата емоционална студенина и нечувствителност.

Хората с такова разположение на Луната са изключително сериозни и отговорни. Те поставят работата и задълженията си над всичко друго. На всяка цена искат да изглеждат емоционално зрели и самодостатъчни в очите на останалите. Не искат да признаят нито пред себе си, нито пред останалите, че те също се нуждаят от емоционална поддръжка и морална подкрепа. В никакъв случай не искат да изглеждат емоционално слаби и зависими. Може би това е причината, поради която те често се отказват от помощта и подкрепата, предлагана им от другите.

Те са изключително амбициозни и се стараят сами да постигнат всичко в живота. Външно изглеждат силни и уверени в себе си личности. Колкото и парадоксално да звучи, основно ги задвижва комплексът им за малоценност. Именно спотаеното им чувство, че са необичани, нежелани, негодни или неподходящи, е най-мощният двигател за техния успех и реализация в живота. Работят дълго и упорито, почти до крайна преумора, за да докажат на останалите ползата от себе си. В даден момент, обаче, трябва да признаят, че липсата на емоционална увереност в самите себе си е основната им движеща сила. Тя води и до изкривено възприятие на реакциите от страна на останалите. Например само една погрешно казана дума или неадекватен жест може да останат запечатани в съзнанието им години наред и да им влияят негативно.

Често се чувстват така, сякаш носят целия свят на плещите си. Най-трудно им е да се справят с емоционалната зависимост към други хора. Често могат да бъдат чути да изричат: „Хайде, не бъди дете!“. Но неусетно могат да казват същата фраза дори и на деца. Необходимо е да приемат факта, че никой не може да бъде емоционално самодостатъчен през цялото време. Всички имаме нужда от емоционална и морална подкрепа. Някои от нас имат тази нужда постоянно, други – само в някои моменти, но никой не може да се самоподдържа емоционално през цялото време!

Родените с Луна в Козирог са привързани и лоялни в чувствата си към останалите. Обаче много рядко изразяват тези чувства външно. Те са консервативни, надеждни и на тях може да се разчита. Имат способността да работят дълго и продължително и да довършват докрай тежки и трудоемки проекти. Те са много амбициозни и желаят да постигнат много в кариерата си. Някои от тях могат да залитат в крайности и да бъдат дори безскрупулни при постигането на амбициите си. Възможно е бъдат егоистични и манипулативни. Най-често това се случва при наличието на негативни аспекти от Луната към Плутон или Сатурн.

Често тяхната първоначална реакция в редица ситуации е негативна. Това отново е свързано с липсата на увереност в собствените им сили. Черногледството им обаче рядко продължава дълго и скоро се заменя с отношението, типично за зодията им (слънчевия им знак). Необходимо картата да се разгледа в по-голяма дълбочина. Ако в нея се откриват и други места, предполагащи негативизъм или слабост на характера, тогава това разположение може да се превърне в основна спънка за развитието им. Особено силно това проличава при наличието на негативни аспекти между Сатурн и Луната. В такъв случай близък човек или роднина трябва да бъде постоянно до тях и да ги окуражава за изпълнението на целите и задачите им. Ако и тогава черногледството им не може да бъде премахнато, те ще имат склонността да изживеят живота си, без да се подлагат на рискове и изпитания, но и без да са станали участници в някакви интересни авантюри или приключения.

Родените с Луна в Козирог се отличават със склонността да оставят ярко впечатление у останалите. Това тяхно качество произлиза отново от вътрешната им необходимост да се чувстват обичани и желани. Луната работи изключително добре от този знак, ако получава положителни аспекти от подвижния Марс, сериозния Сатурн или мотивиращия ни отвътре знак – Асцендента. В такъв случай всички положителни качества, присъщи на това разположение, ясно изпъкват на преден план. Преди всичко това са амбициозността, решимостта, практичността, здравият разум и способността за наслаждение на добрите страни на живота. Те имат силно инстинктивно чувство за самосъхранение и предприемат рискове, само ако са предварително много добре обмислени и пресметнати.

В типичния за Козирог стил те могат понякога да пъшкат и да се оплакват от бремето, което носят в живота, но като цяло емоционалните им реакции винаги са под строг контрол. Поради някаква известна само на тях причина те често се дистанцират от близко и задушевно общуване с другите не така съвършени (в техните очи) простосмъртни. За щастие, невероятното им чувство за хумор се проявява понякога съвсем спонтанно и донякъде заличава това негативно впечатление. Ако картата като цяло показва амбициозна личност, притежаваща практически и интелектуални заложби, това разположение работи изключително добре. В такъв случай успехът и общественото им признание след продължителен труд и упорита работа практически е гарантиран.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________