Противостоянието между Изтока и Запада. Каква ще е съдбата на българският политически елит?

Луна във Везни

Антонио да Кореджо, “Диана”, 1519 г.Луната управлява първоначалната ни реакция в различните жизнени ситуации. Везни е известен като отличен балансьор, отличаващ се с такт и дипломация и успяващ винаги да разглежда нещата от всички възможни гледни точки. Когато Луната е във Везни, първоначалната реакция на родените с това разположение във всяка ситуация е да се индентифицират с проблемите и становището на своя събеседник. Те незабавно демонстрират своето разбиране, съгласие и чувство на солидарност. Така те печелят много приятели, а също и симпатиите на събеседниците си.

Естествено, при едно по-задълбочено запознанство с тях може да откриете, че това поведение се проявява не само към вас, но и към всички останали, включително и към вашите врагове. А това вече може да бъде дразнещо. Човекът с Луна във Везни може например да се срещне с някого, да разговаря с него и да се съгласи с всички мнения и становища, които този човек изразява. Пет минути по-късно може да се види с друг познат, който е опонент на първия. Ще забележите, че и при втория разговор, той отново с охота се съгласява с всички доводи и аргументи на събеседника. Те обаче са диаметрално противоположни на изказаните преди. Как тогава да определим какво е истинското мнение на тези хора? Следва ли да ги виним в двуличност? Във Везни несъмнено е заложена определена двойственост, която е символизирана от двете блюда на везните, накланящи се или в едната, или в другата посока. Това обаче не означава съзнателно двуличие, а по-скоро показва тяхната способност да виждат нещата от диаметрално противоположни гледни точки и да откриват истина и в двете становища.

И изобщо това е една от причините, поради които хората с Луна във Везни толкова трудно заемат твърди становища по който и да било въпрос. Да се направи това, би означавало да приемат за истина само едната страна на монетата. Освен това, заемането на категорично становище винаги предполага конфликт с тези, които смятат за вярно точно обратното. А на хората с това разположение им е органически непоносимо да влизат в открити конфликти. Поради тази причина те изпадат в затруднено положение. В живота понякога ни се налага да вземем твърдо нечия страна. Ако се опитваме да бъдем приятели с всички, евентуално можем да се превърнем във врагове на всички. Така се получава понякога и с родените с това разположение. А когато това се случи, те много страдат, тъй като повече от всичко желаят именно избягването на конфликтите.

С течение на годините те усвояват урока да си изграждат и да защитават свои убеждения и становища и да не заобикалят конфронтациите на всяка цена. Те се учат, че понякога е по-добре да приемат конфронтацията в самото начало. Така тя може да се разреши сравнително бързо за добро или за лошо вместо да се заобикаля и отлага, докато накрая малкият проблем се превърне в огромен. Повечето противоречия не могат да се разрешат чрез заобикаляне и отлагане. По-скоро е вярно именно обратното – ако противоречията не се разрешат навреме, те имат склонността да се разрастват все повече. В крайна сметка, ако продължават да заобикалят конфликтите, на родените с Луна във Везни им се налага да се изправят пред много по-големи проблеми и да участват в доста сериозни стълкновения. Това ги учи да разрешават дипломатично противоречията колкото се може по-рано, а не да ги избягват с надеждата, че ще се разрешат някак си от само себе си. Това естествено не е лесна задача за тях, тъй като казахме, че първоначалната им инстинктивна реакция е да избягат от директната конфронтация. Затова те трябва да използват другите елементи в картата си, за да постигнат съзнателно направляване на своето поведение. Това са най-вече Слънцето и Меркурий.

Най-доброто, което това разположение дава, са естествената доброта, любезност, отзивчивост, топлосърдечност и приятелски чувства. Те винаги проявяват желание да изслушат търпеливо събеседника си, поради което другите ги търсят с охота, за да споделят болките и проблемите си. Като положително качество може да се изтъкне и стремежът им към справедливо разрешаване на спорните ситуации. Те са известни с това, че са склонни да правят компромиси със собствените си интереси в името на общото благо. Трябва обаче да преодоляват склонността да се съгласяват с абсолютно всичко в името на мира и за да не им се налага да влизат в открита конфронтация! Но може би най-доброто в това разположение е естествената способност на тези хора да извикват на преден план у другите всичко, което е добро, хармонично и красиво. Най-ясно това тяхно качество се проявява, когато влизат в контакт с някого за първи път. Още в първия миг те са в състояние да го предразположат и да го накарат да се чувства спокоен и релаксиран. По този начин те са в състояние с лекота да извлекат всичко добро, което е заложено в него.

Действието на Луната е инстинктивно, така че на тези хора не им се налага да градят предварителни планове, нито да обмислят стратегически и тактически ходове, за да постигнат желания резултат. Луната във Везни ги подтиква интуитивно да намират балансирано поведение. Управителката на Везни е Венера. Ако успеят да овладеят съзнателно вродената си ленивост, нежелание за действие и отбягване на всички възможни конфронтации на всяка цена, присъщи на тази планета, те биха могли да извлекат максимална полза от разположението в своята рождена карта.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________