Рождена карта

Рождената карта съдържа описание на всичко, което фактически ви изгражда като уникална личност. Тя е базирана на датата, мястото и часа ви на раждане и предопределя до голяма степен събитията във ВСИЧКИ области на вашия живот.

Рождената карта не се касае особено много за предсказания, колкото за себепознание. Със себепознанието идва и разбирането за това защо ние привличаме определени събития в нашия живот. По този начин, изучавайки задълбочено нещата, които ни изграждат като индивиди и използвайки свободната си воля, ние можем да започнем да променяме до известна степен събитията, които ни се случват. Така, чрез астрологията придобивайки себепознание и упражнявайки свободната си воля ние се превръщаме в истински господари на собствения си живот.

Хората, които си мислят, че без съзнателно разбиране на нещата могат да променят събитията в живота си, се заблуждават жестоко. Някои смятат, че като напуснат работата си или мъжа си / жена си, всичките им проблеми веднага ще се разрешат. Не след дълго те попадат в нова жизнена ситуация, където трябва да взаимодействат с други хора, но същността на събитията се запазва същата. Това се случва, защото те не са променили тази част във себе си, която е довела до възникването на тези ситуации от самото начало. Ние винаги привличаме в заобикалящата ни действителност хора и събития, които съответстват по един или друг начин на това, което се съдържа вътре в самите нас. Вие никога няма да откриете един еделвайс да расте насред полето, измежду другите полски цветя. По същия начин една роза не може да израсне във високите планински върхове. В природата на тези цветя има нещо което ги кара да растат именно в такива условия, които най-добре съответстват на това, което се съдържа вътре в тях самите.

Подобна е и ситуацията с хората. Те могат да променят обстановката и средата, в които се намират, но те винаги ще привличат в живота си определен тип ситуации, които са подходящи именно за тях и точно отговарят на степента на тяхното духовно развитие. Този процес може да бъде осъзнат или неосъзнат. Огромното болшинство от хората не осъзнават този основен и много важен духовен закон на подобието (тоест, каквото отвътре – такова и отвън). Те действат просто съобразно своите вътрешни подтици и желания. Когато в живота им се появят проблеми, те сменят една работа с друга, един съпруг с друг, една държава с друга. Накрая, след множество страдания, те най-накрая осъзнават, че проблемът през цялото време се е коренил в самите тях, а не във външните обстоятелства. Имало е нещо в тяхната природа, което е предизвиквало проблемите в живота им. Външните събития са просто агентите, които подтикват човека в крайна сметка да си направи задълбочен самоанализ и да започне да се променя. И ако той действително започне да прави това и да се променя съзнателно, то едва тогава и външните събития започват съответно да се променят, за да започнат правилно да съответстват на настъпилите вътрешни изменения в индивида.

Например, един материално настроен човек може да се пресели да живее извън пределите на родината си и да отиде да живее в Америка, Танзания или на някой тропически остров. В крайна сметка, независимо от коренно различната обстановка, той винаги ще привлича в живота си ситуации, които ще извикват на преден план неговият материалистичен светоглед. В Америка той ще облече костюм и ще го видим да работи в някой от офисите по високите небостъргачи. В Танзания той може да предприеме търговия с кожи на животни. А на тропическия остров веднага може да съзре възможности за развитие на частен бизнес за покупка и продажба на кокосови орехи. Самите действия, които човекът извършва, средата, в която се намира и самите хора, с които взаимодейства, в дадения случай нямат никакво съществено значение. От духовна гледна точка, това е все едно да променяме декора на сцената, докато артистът си остава все един и същ. В случая е важна същината на постъпките му, тоест към какво се стреми този човек, и на какво е готов в името на това, да постигне своите желания. След като на първо място в душата му изпъква материалното, то той ще открива именно тази страна на живота навсякъде, накъдето и обърне поглед. Тук “декора на сцената” няма абсолютно никакво значение. Подобно нещо ще се случи и с един духовен човек, само че в обратна посока. Дори и сред небостъргачите в Ню-Йорк той пак ще привлича ситуации, при които на преден план ще се откроява неговата духовност.

В крайна сметка трябва да се разбере, че ние не можем да променяме ситуациите, в които попадаме в живота, докато не променим самите себе си. Променяйки себе си, ние веднага започваме да привличаме в живота си друг тип ситуации, които точно отразяват настъпилите вътрешни промени. Ето по такъв начин ние действително ставаме съпричастни създатели във външната действителност, в която сме потопени. Хората, принадлежащи към тази категория разбират духовният закон за подобието и действат напълно съзнателно. Те активно работят върху себе си, като по този начин променят външните събития, които им се случват. Но това може да се постигне само чрез задълбочено и обективно вътрешно себепознание. И тук ролята на астрологията е огромна. Много хора си мислят, че знаят почти всичко за себе си. Обаче в своята многогодишна практика, аз съм видял само няколко такива личности, и те могат да се преброят на пръстите на едната ръка. Обикновено тези, които знаят най-малко за себе си, си мислят че знаят най-много. Колко хора могат да напишат за характера си 50-70 страници със задълбочен и обективен анализ? Това е размерът на едно средно изследване, което мога да напиша с помощта на астрологията за всеки един човек. Колкото повече човек се изучава в дълбочина, толкова повече разбира, че има още много да учи. На времето един велик гръцки философ беше казал “Аз знам, че нищо не знам, обаче вие и това не знаете!”

Рождената карта ще ви опише безпристрастно от всички страни. Не всичко там, написано за вас, ще ви хареса. Всеки един човек съдържа в себе си добри и лоши страни. Когато четете доклада, опитайте се да бъдете абсолютно безпристрастни – все едно че това, което е написано там не се отнася за вас лично, а е написано за някой друг човек, който вие познавате. Един такъв научен подход ще ви помогне да извлечете максимална полза от хороскопа си. Вземете пример от научните работници – всеки път, когато те провеждат определени научни експерименти те се стараят да ги изучават и отразяват напълно безпристрастно и обективно. Например, те не скачат от радост, защото положителните електрически заряди много им харесват, нито си посипват главата със пепел, понеже мразят отрицателните електрически заряди. Физическата реалност съществува обективно във външния свят и единственото, което можем да направим е просто да описваме съответните физически, химически и други закони. Същото е и с човека, с тази разлика, че хората прекалено пристрастно се отнасят към своите “положителни” и “отрицателни” човешки качества.

Това, което хората често забравят, е че всички качества на характера всъщност съвсем не са нещо лично. Тези елементи произхождат от астралния свят, т.е. те принадлежат на планетите и на звездите. В отделния човек може да се намери само едно микроскопично отражение от големите астрални качества. Когато говорим за положителния или отрицателен потенциал, заложен например в “Юпитер в Риби”, или “Венера във втори дом”, ние всъщност описваме космически архетипи. Затова хората не бива да приемат астрологичните описания като нещо прекалено лично. Те са надарени с точно толкова положителен потенциал, присъщ на тези разположения, колкото тези планетарни сили са успели да развият в себе си в продължение на милиони години еволюция. Това пък, което хората възприемат като отрицателни качества в себе си са проблемите, които духовете, населяващи съответните планети не са успели все още да развият в себе си. Те все още работят върху това. Всеки един човек, който работи върху подобряването на своите отрицателни качества и превръщането им в положителни, участва в световната космическа еволюция.

Всеки малък индивидуален, човешки принос, всяка работа върху личното астрално тяло се зачита и му се начислява като положителна карма. След смъртта на човека неговото астрално тяло се влива обратно като една капка в едно огромно астрално море от милиарди човешки съдби. Ако всеки един от нас внесе своята лична лепта да пречисти съдържанието на своята лична, астрална “капка”, то тогава и астралните морета на Меркурий, Венера, Марс и така нататък ще бъдат пречистени много по-бързо. А след много прераждания, хората които ще се раждат в онези отдалечени времена (а това ще сме пак аз и ти читателю, само че в нова, напреднала форма) ще се раждат надарени от звездите с много повече положителни, отколкото отрицателни качества. Това ще е така, защото астралните морета на планетите ще са вече до голяма степен пречистени от отрицателни емоции и от негативни мисли, чувства и преживявания. Сами виждате колко грандиозна и благородна е мисията на астрологията в наши дни!

Всъщност, тук трябва да направим уточнението, че от една по-висша космическа гледна точка не съществуват положителни и отрицателни планетарни аспекти. Следователно и всички човешки качества могат да се разглеждат в определен смисъл само като положителни. Това, което прави даден астрален елемент отрицателен е не самото качество, а неговото количество. Например, храбростта положително качество ли е? Да, но ако го притежаваме в правилното количество. Ако това качество го няма изобщо, то тогава става въпрос за страхливост (отрицателно качество), а пък ако го има в излишък, значи става въпрос за безрасъдство (също отрицателно качество). Значи храбростта сама по себе си може да се смята за положително качество, само при положение, че дозата храброст, която притежаваме не е нито повече нито по-малко от това, което ни е нужно. Ами пестеливостта добро качество ли е? Да, но отново ако залитнем в едната или другата крайност може да става въпрос за скъперничество или за прахосничество. По същия начин можем да поставим въпроса за всички други добродетели – милостивост, състрадание, вяра, любов, саможертва и т.н. Всички тези качества могат да се превърнат от положителни в отрицателни при условие, че те се намират в недостиг или в излишък.

Положителните човешки качества могат да бъдат изтълкувани като отрицателни и при положение, че са ненавременни. Например ненавременна помощ, ненавременна любов, ненавременна саможертва и т.н. В различните исторически периоди едно и също човешко качество може да се смята както за положително, така и за отрицателно. Това зависи от степента на духовно развитие на целия социум. Като най-пресен пример от българската история можем да дадем предприемчивостта, търговският нюх, и способността за водене на бизнес. Преди 9 септември 1944 г. това бяха все положителни качества, които после в продължение на 45 години бяха заклеймявани и преследвани като отрицателни, но сега отново са въздигнати в култ като положителни. Нямаме никакво основание да смятаме, че за в бъдеще те няма отново да бъдат обявени за нещо нежелателно. Ако бъдещото човешко общество наистина почива на принципите на равенството, любовта, братството и истинската загриженост към ближния, то тогава правенето на бизнес с цел лично облагодетелствуване и печалба не може да има място в новите социални отношения.

Затова аз като астролог при изготвянето на рождена карта се опитвам да избягвам окачествяването на което и да било планетарно разположение като положително или отрицателно. Описвам планетарните енергии, такива каквито са колкото се може по-безпристрастно. Оставям читателя сам да прецени за себе си кой от заложения в него потенциал е положителен, а кой отрицателен. Хората са съзнателни същества. Те притежават свободна воля. Така че ако това, което е заложено в нас не ни харесва, имаме известна възможност да го променим в някаква степен. Степента на възможна промяна пък се намира в пряка зависимост от следните три предпоставки:

1. Силата на нашето желание за обективно себепознание (астрологията обикновено помага много в това отношение)

2. Силата на нашето желание за промяна (това зависи от степента на духовно развитие на човека)

3. Силата на личната ни воля (това зависи от степента на постигнатата способност за духовно закаляване)

В крайна сметка постигайки по-задълбочено и обективно себепознание, развивайки желание за положителна промяна и предприемайки активни действия, свързани със силата на свободната ни воля, ние реално променяме и жизнените ситуации (т.е събитията) които ни се случват за по-добро.

Тук искам да направя уточнението, че една голяма част от текстовете в рождените карти, които изготвям ще бъдат взети от второто значително разширено и допълнено издание на книгата ми “Въведение в западната астрология” (от 2018 г). Естествено е, че след като вече съм публикувал интерпретацията на основните планетарни разположения, няма смисъл отново да изобретявам колелото и да ги пиша пак за всяка отделна карта. Тези, които използват първото (книжно) издание на тази книга могат сами да си съставят най-общ хороскоп. Имайте предвид обаче, че текстовете, които бяха публикувани в първото издание (това са книгите, продавани в книжарниците от 2010 г. до 2018 г.) бяха редактирани от издателство “Кибеа”, като на мен не ми беше дадена никаква възможност да прегледам тези редакции, преди книгата да излезе от печат. Така че в това първо издание има доста неща, с които аз не съм съгласен. Тези, които използват второто, авторско издание на тази книга (книгите със синя корица, купени след 2018 г. нататък) могат да съставят много по-задълбочени, и много по-подробни хороскопи. Текстовете във второто (авторско) издание на книгата са всичките до един прегледани и редактирани от мен лично, така че съдържанието на тези текстове са много по-издържани във всяко едно отношение. Но поради ограничения в обема на печатното издание, дори и в тази книга са отпечатани само една трета от общия брой текстове, които съм написал досега за тази книга. Тези, които вече сами са си изготвили рождена карта по второто издание на книгата пак ще получат определени преимущества когато си поръчат тази услуга.

Какво получавате при поръчка на рождена карта:

1. Вашата професионално изчислена рождена карта по равнодомната система на основата на зададените от вас дата, час и място на раждане;

2. Вашите точно компилирани текстове, за планетарните разположения по знаци, домове и аспекти;

3. Картата ви прегледно представена и добре оформена във вид на отделна книжка в pdf формат;

4. Така представен, докладът обикновено се получава от около 100 – 120 страници текст. Обемът зависи много от количеството на аспектите в конкретната астрологична карта;

5. Книжката съдържа не само текстовете на планетарните разположения и аспектите, но още и предисловие, уводна част към всяка глава, допълнителни подробности относно някои астрологични методики и заключение;

6. Ще бъдат премахнати някои изречения или даже цели абзаци, които не се отнасят към вас лично;

7. Други изречения или пояснения, които не са написани в книгата, но са важни именно за вашата карта ще бъдат добавени и вмъкнати на съответните места;

8. Ще бъдат премахнати изреченията от типа “Ако Венера прави предимно отрицателни аспекти, то тогава ….”, или “За да се разкрие този потенциал напълно, е нужно Меркурий да получава положителни аспекти от следните планети…” Този тип изрази ще бъдат заменени с конкретни изречения, отнасящи се до конкретната карта;

9. Фактически, по този начин вместо сами да съставяте картата си, можете да получите направо крайния продукт;

10. Услугата е полезна и за тези, които вече са съставили сами рождената си карта по книгата, но искат да си сверят часовника с автора по отношение на изчислителната и тълкувателната част;

11. Описанията, които ще получите чрез услугата “Рождена карта” на вашите планети по знаци, планети по домове и планетарните ви аспекти значително се отличават от тези, дадени в книжния вариант на книгата “Въведение в западната астрология” (която излезе от печат в далечната вече 2010 г.). През изминалите години аз доста съм работил и продължавам да работя върху тези текстове. Въведени са също така и много нови описания, като например подробно тълкуване на всички аспекти към асцендента, всички аспекти към МС, неаспектираните планети, дадени са много нови примери с велики личности и т.н. Първото издание на книгата беше около 600 страници, а второто, пълно, авторско издание (което е достъпно само на сайта https://lubomir.info) е над 2,000 страници. Поръчвайки си услугата “Рождена карта” като обем ще получите около три пъти повече информация от това, което бихте могли да получите от старата книга, като при това информацията ще е на много по-задълбочено и много по-професионално ниво;

12. В цената е включена един час безплатна консултация по скайп, по време на която можете да ми задавате каквито и да било въпроси и да получавате отговор веднага. Моля възползвайте се от тази безплатна възможност до три месеца след получаването на вашия доклад.

Рождена карта за 350 австралийски долара.

За да поръчате тази услуга, е необходимо да посочите датата, мястото и часа си на раждане. Хороскопите се правят от мен в Австралия и се изпращат на посочения от вас имейл адрес. Обикновено докладът става готов до една седмица, след като сте го поръчали. Със поръчката на рождена карта ви се дава един час безплатна консултация по скайп (спестявате $195) до три месеца след като сте получили доклада. За въпроси и справки може да ми пишете на електронна поща info@lubomir.name

Тази услуга може да се заплати по следните няколко начина:

  • Паричен превод по Western Union до Любомир Димитров Червенков, което на английски се изписва така:  Lubomir Dimitrov Tchervenkov. Трябва да информирате служителите на Western Union, че желаете получателят да получи чисти 350 австралийски долара. Те ще ви ги обърнат по курса на деня и ще ви удържат известна комисиона. След като осъществите превода, те ще ви дадат контролен номер, който ще трябва да ми изпратите на имейл info@Lubomir.name.
  • Чрез превод в банкова сметка на името на Любомир Димитров Червенков в УниКредит Булбанк АД, гр. София 1000, пл. Св. Неделя 7, BIC (SWIFT) код на УниКредит Булбанк е UNCRBGSF, ЕИК 831919536, IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74. Този метод е подходящ за разплащане само тогава, когато парите могат да се внесат на посочената сметка в наличност в някой от клоновете на банката в България. Междубанковите преводи от чужбина се таксуват от Булбанк с 10% комисиона, които разходи се поемат от клиента.
  • Преводът може да се осъществи моментално чрез световно известната компания за разплащания PayPal, при което клиентът не заплаща никаква комисиона. PayPal е безспорен, световен лидер при разплащанията онлайн, който гарантира сигурността на данните на клиента и обезпечава гаранция, че най-късно в 30-дневен срок ще получите поръчката си.

По първия и третия метод разплащането се извършва в австралийски долари. По втория метод разплащането се извършва в български лева по курса на деня. Най-бързият начин да проверите на колко лева се равняват 350 австралийски долара по курса на деня е като напечатате в Гугъл следното: “350 aud into bgn“. Най-бързият метод за разплащане (особено извън България) е PayPal. За да използвате тази услуга, въведете данните си в полетата, дадени по-долу, и натиснете бутона Pay Now.

Име, дата, час и място раждане
Вашият имейл