Асцендент Близнаци

ASC Gemini

Знакът на Близнаците се управлява от Меркурий, който в древногръцката митология е известен като Хермес – крилатия пратеник на боговете. Той имал крилат шлем и крилати сандали, с които можел да се придвижва с шеметна бързина. Преведен на съвременен език, този мит показва, че Меркурий управлява човешкия ум.

Според духовната наука човекът е изграден от седем тела, които имат нарастваща честотна вибрация. С най-ниска честота е физическото тяло. За повечето хора това е и единственото видимо тяло. Останалите, по ред на нарастването на честотните вибрации, са съответно етерното, астралното, менталното, каузалното, будхиалното тяло и висшият Аз на човека. Виждаме, че първите три тела са от сравнително земно естество – физическото е видимо, етерното управлява феномена, наречен живот, а астралното (така наречената аура) управлява чувствата и страстите. Последните три тела се съотнасят повече към духовните области. Повечето хора не ги осъзнават и трудно си изграждат представи за тях. И най-накрая, седмото тяло, което е застанало точно по средата между първите три и последните три е менталното тяло. То е това, което ни дава способността да мислим, да разсъждаваме и да общуваме с останалите. Това тяло в астрологията може да се опише много добре по положението на Меркурий по знак, дом и аспектите му с останалите планети. Виждаме, че по този начин древният мит за Меркурий, който е посредник между хората (нисшите три тела) и боговете (висшите три тела), е изпълнен с много смисъл.

За родените с изгряващ знак Близнаци Меркурий е персонална планета, която играе голяма роля в техните карти. Тези хора имат силна нужда да общуват с останалите. Умът им постоянно е зает да решава задачи или да обмисля планове. Близнаци е от двойствените знаци. Той винаги е изобразяван като двама близнаци, застанали редом. Това е така, защото човешкият ум винаги може да види нещата под един или под друг ъгъл. В зависимост от коя гледна точка изхождаме, умът може да достигне до различни заключения по един и същ въпрос. Затова и тези хора имат славата, че са донякъде двулични. Говорейки с някого, те веднага виждат позицията му по въпроса и се съгласяват с него. Минути по-късно могат да се срещнат с опонент на първия им събеседник, който представя аргументи в защита на противоположното мнение. Тогава хората с асцендент Близнаци могат да видят валидността и на втората защитавана теза и да се съгласят и с нея. Затова те често биват обвинявани или в двуличие, или в неспособност да си изградят собствено мнение по който и да било въпрос.

Истината е, че човешкият ум е само посредник между нисшите и висшите тела. Когато говорим за силна интуиция, се пренасяме в сферата на висшите тела. Когато говорим за логика и съждения, се спускаме в областта на менталното тяло. Там интуицията отсъства и хора с много силен Меркурий в картата не могат да разберат как някои хора със силна интуиция просто знаят отговорите на почти всички въпроси, без изобщо да са разсъждавали върху тях.

Добър пример в това отношение е телевизионната игра „Стани богат“. На участника му се задава въпрос, за чиито отговор той няма никаква представа. Например, въпросът може да звучи така: „Кой е бил кралят на Тимбукту през 1578?“, и се дават четири възможни отговора. Естествено, участникът в играта няма абсолютно никаква представа кой е верният отговор. Единственият начин да спечели в тази ситуация е да изключи менталното тяло и да се включи във висшите три тела. По този начин се постига контакт с интуицията. Ако това се извърши правилно, човекът отгатва кой е верният отговор сравнително бързо. Обикновено това е първият отговор, който му е хрумнал. Обаче водещият може да започне например такъв диалог: „Значи вие мислите, че правилният отговор е А. А какво ще кажете за Б? Изглежда като много правдоподобен отговор. Ами В?“ В момента, в който човекът започне логически да търси отговор на нещо, на което не може да се даде логично обяснение, той се затваря в своето ментално тяло, обърква се напълно и накрая посочва погрешен отговор. Вижда се, че колкото и да е полезно менталното тяло за нашето всекидневно съществуване, то трябва периодично да бъде изключвано, за да можем да се докоснем и до висшите си тела. Така можем да черпим информация директно, без да имаме нуждата да разсъждаваме логически.

Хората с изгряващ знак Близнаци са постоянно заети да мислят върху нещо. Често те извършват две или три дейности едновременно. Понякога по различно време на деня те дори могат да изглеждат като две различни личности. Всичко това е свързано с двойствеността на този знак. Те обичат да четат вестници и да гледат телевизия. Медиите като цяло се управляват от Меркурий. Те искат да знаят какво става по света, в тяхната държава и в тяхното населено място. Имат нужда от разнообразие и многостранност. В желанието си да знаят всичко, попиват всевъзможна информация. За съжаление обаче, никой не може да знае абсолютно всичко. В крайна сметка, те не могат да запомнят цялата тази информация и като резултат техните познания най-често са доста повърхностни. Да знаеш всичко е все едно да не знаеш нищо. Те биха извлекли максимална полза от това разположение, ако се научат как да се задълбочават поне в една или две избрани от тях области.

Обикновено психоанализата не дава много добри резултати при хората с асцендент Близнаци. Това е така, защото колкото по-дълбоко навлизат в своето психологическо изследване, толкова повече нови поврати, завои и разклонения откриват, докато накрая могат напълно да се „загубят“ в сложната преплетена обстановка. Те започват да задават въпрос след въпрос, докато накрая могат да се отдалечат от първоначалната си цел. Понякога дори възниква въпросът дали действително искат да научат нещо за себе си?

Във взаимоотношенията с партньорите си тези хора действат като стимулиращ фактор. Тъй като са изключително жизнени и подвижни, те се стараят да задвижват партньора си и да го стимулират да се захваща с нови проекти и задачи. В най-добрия случай те би трябвало да имат общи интереси или хобита. При всички положения, интелектуално общуване между партньорите трябва да е налице. Партньор, който само удовлетворява техните сексуални нужди, но не е в състояние да проведе нормален разговор, няма да бъде толериран за дълго време.

Хората с изгряващ знак Близнаци са изключително самостоятелни. Те не могат да живеят с човек, който не им дава свобода на действията или е много ревнив. На тях им е трудно да разберат ревността, преди всичко понеже самите те не са ревниви. Те обичат да флиртуват. Това не означава, че крайният резултат ще бъде непременно сексуален контакт. Ситуацията трябва да се държи под наблюдение, но не е разумно веднага да им се показва ревност, да им се правят сцени или да им се натяква да се контролират, тъй като това само ще има обратен ефект.

Когато Близнаци изгрява на източния хоризонт, животът е посрещан с любознателност, любопитство и желание да се проумее как са устроени хората, животните, природата и изобщо всичко на тази планета. Ключовите думи за този знак са гъвкавост, изменчивост, приспособимост и многостранност. Тези хора могат до висока степен да развият способности в сферата на писането, говоренето и изобщо всяка форма на обмен на информация. По този начин те се развиват като личности и дават своята лепта за развитието и еволюцията на света като цяло. Ако останалите елементи в картата посочват силно наличие на елементите вода или земя, тогава желанието им да бъдат аналитични, безпристрастни и обективни е още по-голямо и работи за тях много добре. Ако обаче картата като цяло посочва много въздух и огън, то този изгряващ знак добавя към неспокойствието и невъзможността им да се сдържат на едно място за повече от пет минути. Освен това в този случай те ще се опират прекалено много на логическите си разсъждения и могат да загубят контакта с емоционалната си същност.

Когато Близнаци изгрява на източния хоризонт, на западния винаги стои противоположният знак Стрелец. Докато източният хоризонт посочва каква е нашата психологическа мотивация и как трябва да посрещнем живота, то западният хоризонт показва какъв тип партньор ни е нужен, за да се почувстваме цялостни. Близнаци може да се загуби в множеството най-различни логически разсъждения, но Стрелец е този, който вижда „голямата картина“ и предоставя на Близнаци схемата на цялата структрура. Близнаци скача от една идея на друга и постоянно е разсеян от нещо трето, за което се е сетил в момента. Стрелец обаче поставя нещата на място, като обобщава всичко. С други думи, хората с асцендент Близнаци се нуждаят от партньори тип Стрелец, които да им очертават общата картина. Сами Близнаци не могат да направят това.

Тези хора обикновено имат много характерен поглед, изпълнен с любознателност и любопитство. Често те изглеждат значително по-млади от реалната си възраст. Тази тенденция се запазва чак до края на живота им. Дори в напреднала възраст те продължават да имат необходимостта да научават нещо ново и да продължават да изследват света. Вършейки това, те никога не престават да бъдат изумявани от фактите за света, които откриват. Често имат две мнения по един и същ въпрос. Понякога могат с изключителна точност да се въплътят в образа на друг човек или да играят неговата роля. Знаменитият Джордж Бърнард Шоу, който използва своя забележителен ум и изключителни литературни способности, за да популяризира своите философски и социални възгледи, е добър пример за човек, роден с този изгряващ знак. Основният жизнен урок, който тези хора трябва да научат е как да насочват правилно енергиите си и да не ги разпиляват във всевъзможни посоки, т.е. да определят правилно своите приоритети в живота. Веднъж постигнали това, те могат да използват забележителните си умствени способности, за да разберат как е устроен този свят и да открият смисъла на всичко, което ни заобикаля.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.