Асцендент Везни

ASC Libra

За родените с изгряващ знак Везни от изключително значение са качества като справедливост, уравновесеност, зачитане на чуждото мнение, хармония, баланс, красота и т.н. Всички тези качества се управляват от планетата Венера, покровителката на знака Везни. В древногръцката митология богинята е била наричана Афродита и е символизирала идеалната жена. Затова и нещо от качествата, присъщи на тази богиня винаги може да бъде забелязано по лицето на представителите на този изгряващ знак, независимо от пола им. Венера е известна преди всичко с красотата, обаянието и чара си. Затова за родените с изгряващ знак Везни тези качества не са чужди. Невинаги те работят като фотомодели или манакени, но при всички случаи около тях витае обаянието на Венера. При това няма значение дали са класифицирани от останалите хора като красиви или не. Важното е, че преди всичко те са обаятелни и чаровни и поради тази причина останалите трудно могат да им откажат да изпълнят техните желания.

Според митологията Венера – богинята на красотата и хармонията – прекарвала повечето от времето си в разкош и лукс. Тя била толкова чаровна, че нейните поклонници доброволно ѝ предоставяли всичко, което тя пожелавала. Венера била пълна противоположност на Марс. Докато богът на войната непрекъснато бил зает да води битки, за да отвоюва онова, което желаел да притежава, Венера, лежейки по цял ден в постелите си, получавала точно толкова, ако не и повече, без да си помръдне пръста. Много астролози смятат, че Везни (управляван от Венера) е сравнително слаб знак, понеже не изразходва много енергия, докато противоположният знак Овен (управляван от Марс) се смята за силен, тъй като е много действен и активен. В интерес на истината обаче трябва да отбележим, че и двата знака са еднакво силни и постигат едни и същи крайни резултати, но чрез различни методи. Марс например е войнствен и нападателен. Той знае какво точно иска и го иска на мига. Ако това, което желае да получи, не му бъде предоставено веднага, той е готов да влезе в бой, за да си го отвоюва. Венера, от своя страна, изобщо не е настъпателна. Тя просто се излежава в разкошните си будоари. От цялото ѝ тяло се излъчва сексуалност, романтика и запленяваща красота. Невинно или не, тя съблазнява своите почитатели и те сами доброволно ѝ предлагат всичко, което тя желае. Но не само това – те настояват Венера да приеме подаръка им, на което накрая тя благосклонно се съгласява, едва ли не просто, за да не ги обиди.

Виждаме, че в крайна сметка и двете енергии (и на Марс, и на Венера) са еднакви по сила, но противоположни по действие. Действието на Марс е насочено навътре към себе си, затова може да се каже, че е до голяма степен егоистично, или поне така изглежда на пръв поглед. Действието на Венера е насочено навън – към останалите, затова от самото начало ни изглежда алтруистично. Както двата знака Овен и Везни винаги се намират в опозиция в Зодиака, така и принципите на тези две планети са противоположни. Интересно е да се отбележи обаче, че съгласно закона за единството и борбата на противоположностите, тези два принципа неусетно се преливат и допълват взаимно. Често това става чрез импортиране на качествата на партньора, но може да става и по друг начин. Например засиленият егоизъм на Марс и желанието му да има до себе си желания партньор (за да удовлетворява предимно собствените си нужди) често водят до това, че именно за партньора се правят огромни жертви. Като резултат, най-често партньорът е този, който е силно облагодетелстван, и обратно, човек със засилен принцип на Везни, където акцентът пада върху отстъпчивостта, примиримостта и желанието за компромиси, трябва да се научи как да отстоява своите собствени интереси, за да оцелее във връзката.

Най-положителното, което родените с асцендент Везни могат да извлекат от този знак, е правилното използване на вроденото им чувство за хармония, баланс и справедливост. Те се ръководят предимно от желанието да живеят в мир, красота и съзвучие с обкръжаващия ги свят. Много от тях са изключително чаровни, с магнетично сексуално излъчване. Те са общителни, изящни, родени вероятно с определени музикални заложби и артистичен талант. Съзнателно или подсъзнателно, те постоянно се стараят да получават одобрението и похвалата на останалите хора. Те искат да бъдат популярни и обичани. За да постигнат това, много от тях прибягват (отново съзнателно или подсъзнателно) до различни тактики. Например те могат да казват само това, което останалите желаят да чуят. Те са изкусни майстори ласкатели, ненадминати в правенето на комплименти. Те не могат да виреят в нехармонична среда, сред постоянни вражди, конкуренция и борби. Те желаят всичко да бъде уравновесено, спокойно и тактично. Изключително трудно им е да кажат „не“. Склонни са да използват различни средства (включително и лъжи), за да избегнат директната конфронтация и необходимостта да изрекат на висок глас пред всички собственото си мнение. За тях външният вид има особено голямо значение. Те са изключително дипломатични и приятелски настроени. Обичат дискусиите и обмяната на мнения, но навигират успешно надалеч от всякакви разгорещени спорове. Често са съгласни да направят редица компромиси в името на запазването на мира и разбирателството.

В интерес на истината трябва да се отбележи обаче, че всички споменати по-горе качества, макар и на пръв поглед да изглеждат доста алтруистични, в основата си са напълно егоистични. За изгряващите Везни основната мотивираща енергия в живота е желанието да се намират в състояние на хармония, баланс и уравновесеност по отношение на останалите. Това тяхно желание произтича преди всичко от обстоятелството, че те самите на вътрешно ниво са крайно неуравновесени. Техните желания, настроения, стремежи и емоции се люшкат непрекъснато от едната до другата крайност. Самите изгряващи Везни обаче предпочитат да не забелязват този дисбаланс вътре в себе си. За тях е по-удобно да вярват, че при тях самите нещата са наред. Те обаче са много чувствителни към неравновесието там навън, в света около тях. Те или не могат, или не искат да разберат, че това, което изпитват като дисбалансирано отношение на света към тях, не е нищо друго, освен отразеното неравновесие вътре в тях самите.

Ако се намират в пълна хармония със самите себе си, ще забележат, че и светът като огледало отразява същата хармония. Но когато нещо не е наред в самите тях и те не се намират във вътрешно съзвучие със себе си, изпитват това като неправилно и нехармонично отношение на околните. В такъв смисъл е правилно да се каже, че за изгряващите Везни е абсолютно наложително да живеят в мир и разбирателство с обкръжаващия ги свят, защото такава хармония би им показала, че се намират в съзвучие със самите себе си. Ето това е и дълбоката причина, поради която изгряващите Везни правят толкова много компромиси към останалите хора. Същевременно виждаме, че на дълбоко психично ниво тази причина е напълно егоистична. Изгряващите Деви правят компромиси спрямо останалите преди всичко, защото те самите крайно се нуждаят да живеят в мир и спокойствие със самите себе си.

Тук трябва да отворим скоба и да поясним отново закона за единството и борбата на противоположностите. Обикновено на думата алтруизъм се приписва значението „добро“, докато на понятието егоизъм се лепва етикетът „зло“. Това е точно толкова примитивно и неправилно, колкото да се опитаме да класифицираме по същия начин деня и нощта, бялото и черното, небето и Земята, мъжа и жената и милиони други двойствени понятия. Всички те съществуват заедно и се преливат едно в друго, като взаимно се допълват. Животът би бил немислим без тази двойственост. Затова е безполезно и неправилно да се опитваме да класифицираме едната противоположност като добро, а другата като зло. Най-правилно е да интегрираме и двете понятия по такъв начин, че да извлечем максимално полезното и от двете.

Повечето хора, родени с асцендент Везни, мразят самата мисъл да виждат себе си в ролята на егоисти. Всяко подобно предложение ги хвърля първоначално в голям смут. Повечето астрологични текстове ги обрисуват като жертвоготовни и отстъпчиви миротворци и на тях самите им харесва такава репутация. Те обаче не обичат да си задават въпроса – защо им е нужно да правят всичките тези компромиси. Може би защото все още не са достатъчно силни, за да кажат „не“? Може би защото не са се научили да отстояват собствените си права достатъчно добре? Или може би защото се страхуват да се изправят открито лице в лице със своите противници? При всички положения обаче, чрез възникналата по този начин външна ситуация, съдбата им дава да видят определени свои недостатъци като отразени в огледало. А предприетите стъпки по отношение на елиминирането на недостатъците, отразени в огледалото са напълно егоистичен процес. Друг е въпросът, че изгряващите Везни с много усилия се опитват да променят самия образ в огледалото, без да разбират, че е много по-лесно да променят това, което стои пред огледалото (т.е. самите себе си). Затова предприеманите стъпки за елиминиране на недостатъците в огледалото са типичен процес за самосъхранение на вида. А всеки процес за самосъхранение, по дефиниция, е базиран на чист егоизъм, който в дадения случай е напълно оправдан. Виждаме как много от действията на родените с асцендент Везни, макар и на външен вид да изглеждат като грижа за другите, са на първо място подбудени от желанието им да живеят в мир и съгласие със света, тоест със себе си, което е здравословно, но напълно егоистично желание.

В отличие от другите знаци, изгряващият знак Везни обикновено не е ясно изписан на лицето и не се забелязва лесно, особено ако в I дом присъстват и други планети. Качествата на Везни особено се размиват в отличителните черти на лицето, ако въпросните планети се намират в съвпад с асцендента. В някои текстове се споменава за наличието на трапчинки по бузите, но този признак на чаровност сам по себе си нито е достатъчно, нито пък е необходимо условие, за да причислим всеки от притежателите му към въпросния знак. При всички положения обаче, тези хора излъчват определена чаровност, нежност, тактичност и обаяние, но също така много важни са планетите в непосредствена близост до асцендента и особено тези в I дом. Често Нептун се намира в близост до асцендента. Тази планета дава артистични способности и духовно проникновение, но в същото време носи голяма неяснота и замъгленост по отношение на жизнените цели и задачи на дадения човек. Мнозина могат да се лутат през живота без ясна цел и насока. Нептун във Везни отслабва до значителна степен силата на волята и дава силна тенденция на индивида да се остави да плува по течението. Ако при това разположение Нептун се намира още и в XII дом, то той дава силна тенденция за експериментиране с алкохол, цигари, наркотици или други опиати. В такъв случай трябва да се търсят други елементи в картата, които да поддържат практичното, земно отношение и възможността да се стъпи здраво на Земята. При всички положения е най-добре енергията на Нептун във Везни в XII дом да се направлява чрез медитация или изкуство, а ако аспектите му са положителни – чрез религиозни или духовни занимания.

Нептун в Скорпион силно усилва интензитета на психологичната мотивация на човека. При асцендент Везни тази планета винаги попада в I дом по равнодомната система. Първи дом обозначава егото на човека и началото на всяко начинание. При това положение най-вероятно е да се наблюдава добър баланс между личните нужди на индивида (Нептун в Скорпион в I дом) и интегрирането им в полза на останалите (асцендент Везни). Важно е да се разгледат аспектите на Нептун, за да се види доколко това е възможно да се реализира на практика в живота. Независимо от дома, в който се намира, Нептун в Скоприон усилва сексуалното излъчване на индивида и го подтиква към повече действие, за разлика от Нептун във Везни, който предполага мечтателство и витаене в облаците.

Тъй като Венера е лична планета за всеки, роден с изгряващ знак Везни, една от основните движещи сили през живота на тези хора са личните им отношения. Изобщо цялата сфера на флирта, любовта, женитбата и брака за тях има огромна важност и те отделят много време и енергия, за да са щастливи именно в тази област на живота. Доста разпространен е сценарият, когато млади хора с това разположение се женят доста рано, заслепени от идеализирането на първата си любов. За съжаление, скоро следват разочарование и развод. Не бива да се пренебрегва склонността на Везните да се влюбват безумно в самата любов. Много от тях се опитват да преследват идеалната любов през целия си живот. Чрез редица разочарования и съкрушения на тях им се налага да разберат, че която и да било идеална концепция съществува само в учебниците и книгите.

Донякъде проблемът се корени и в това, че самите хора, родени с Везни на асцендента, не са идеални и поради тази причина не са в състояние да формират идеална връзка. Те самите с голяма неохота признават това. По-лесно им е да не виждат недостатъците в себе си. Вместо това за тях е по-лесно да обвиняват другите хора за съществуването на дисбаланс и нехармоничност там навън. За тях би било действително полезно да се заемат със самоанализ. Предприелите тази стъпка, като определят и анализират недостатъците си, имат реалната възможност да ги неутрализират до голяма степен. По този начин те имат всички шансове да живеят в несравнимо по-пълна хармония със себе си и с останалите.

Преди да вземат решение по даден въпрос, те обичат да разглеждат в детайли всички възможни гледни точки. Най-лесно им е да разберат нещата, ако ги познават в сравнителен план или ако ги разглеждат чрез аналогии. Понякога те дотолкова се задълбочават в разглеждането и на двете страни на даден процес, че накрая им е трудно да вземат каквото и да било крайно решение. Имат способността да виждат положителното и от двете противоположни гледни точки, но не могат да направят крайния извод. За тях изключително характерни са изразите „но“ и „от друга страна“. Поради това те са известни като отлагащи до безкрай взимането на крайно решение по какъвто и да било въпрос. Това би могло да се превърне в основен проблем, особено за най-близките им хора. Вземането на решение по въпроса с кого да сключат брак може да се превърне в основна жизнена драма. В такъв случай хората около тях могат тактично да им предложат най-доброто решение на въпроса.

На по-дълбоко ниво може да се види, че причината, поради която на изгряващите Везни им е трудно да взимат решения, се корени във факта, че те все още нямат своя собствена цялостна ценностна система. Те все още са в процес на изграждане на такава система. Тяхната способност да виждат нещата от няколко различни гледни точки е нож с две остриета. От една страна, те имат гъвкаво мислене, но от друга, могат сравнително лесно да бъдат убедени в правотата на всяко мнение. Те често се люшкат между две напълно изключващи се тези, без да могат да вземат окончателно решение по въпроса. В крайна сметка един от основните жизнени уроци на родените с Везни на асцендента е да си изработят своя собствена ценностна система по всички важни жизнени въпроси и да базират решенията си върху нея. Освен това те трябва да се научат да поемат върху плещите си и последствията на своите решения, било то „добри“ или „лоши“. За много от тях това може да е една много плашеща перспектива. Трябва обаче да разберат, че ако не изградят в себе си този кураж, никога не биха могли да се проявят като самостоятелни личности в този живот.

Много книги по астрология подчертават необходимостта на родените с този асцендент да живеят в хармонична връзка с партньора си. Те обаче често забравят да споменат факта, че изгряващите Везни нерядко провокират големи кавги, без да е имало някакъв сериозен повод. Често те правят това несъзнателно, просто проверявайки колко силна е любовта на партньора им. Затова те безпричинно „разклащат лодката“, за да видят дали партньорът им ще се притече на помощ, ако паднат зад борда. Те не бива да забравят обаче, че ако непрекъснато правят това със или без причина, накрая най-вероятно ще потънат без да бъдат спасени.

Везни търсят идеалната любов, симетрия, хармония и красота. Когато не ги намират в материалния свят, който ги заобикаля, те страдат и се измъчват. Затова на моменти те могат да бъдат изключително критични към партньорите си или към всички наоколо. В такива моменти, когато са особено разгневени, могат да се обърнат към другите със заплашителна интонация в гласа: „В името на любовта и хармонията, по-добре е да се съгласите с мен, иначе лошо ви се пише!“ Тази страна на изгряващите Везни не е много добре документирана, но си заслужава да се проучи по-задълбочено. Противоположният знак Овен в този случай отново си казва думата. Според кръщелното свидетелство на Адолф Хитлер той е роден с изгряващ знак Везни. Този факт е красноречива илюстрация на факта с каква ожесточеност и свирепост понякога този знак може да се бори за политическите и философските си убеждения, като прегазва по пътя си всичко, което не съответства на понятията му за красиво, хармонично и съвършено. Но виждаме и други представители на този изгряващ знак – чувствителния поет Карл Сандбърг с Венера в Риби в V дом на съзидателното творчество и Уинстън Чърчил с Венера в Стрелец в III дом на комуникациите и общуването.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.