Асцендент Козирог

ASC Capricorn

Този знак на Зодиака се управлява от планетата Сатурн. Сатурн (или Кронос в древногръцката митология) е богът на задръжките, ограниченията, контрола и авторитарния вътрешен глас. Тъй като асцендентът определя психологическата мотивация на индивида, не е трудно да се досетим какво привежда в движение родените под този изгряващ знак. Те са като че ли задвижвани отвътре от взискателен началник, привърженик на абсолютно строгия ред и дисциплина. Затова, независимо как тези хора се държат във всекидневния си живот (поведение, продиктувано от тяхната зодия, или слънчев знак), характерното за тях е, че те всички се управляват отвътре с войнишка дисциплинираност. Техният вътрешен глас е подобен на строг военачалник, който има изключително високи изисквания във всички области на живота и безкомпромисно настоява за тяхното точно, навременно и педантично изпълнение. Естествено, не е лесно да се живее с такъв взискателен самоконтрол, но както и при всяко друго астрологично разположение, така и тук може да открием както положителни, така и отрицателни моменти. Като отрицателна черта най-ярко в това разположение изпъква липсата на достатъчно емоционалност и съчувствие. Тези хора са мотивирани в живота най-вече от изпълнението на своя дълг и задължения. Дори това да им коства прекалено много усилия, нерви и време, те обикновено стискат зъби и упорито продължават напред, докато не доведат започнатото до успешен край. От друга страна, тяхната стабилност, устойчивост, целенасоченост и непоколебимост почти винаги им гарантират успех. Това може да се приеме като една от най-положителните страни на изгряващия Козирог.

Асцендентът до голяма степен има отношение към начина, по който виждаме и оценяваме себе си. Когато той се намира в задържащия и ограничаващ Козирог, това отношение се пренася и върху механизмите, които ни задвижват отвътре. Родените с изгряващ знак Козирог изпитват големи съмнения в собствените си сили и често се подценяват. Когато например са изправени за първи път пред разрешаването на някакъв нов тип задача или проблем, тяхната първоначална реакция е негативна. В първоначалния момент те се опитват да прехвърлят задачата на някой друг не поради някаква друга причина, а защото искрено вярват, че няма да могат да се справят с нея. Когато обаче вече са били натоварени с определени задължения, те не се опитват да кръшкат и честно, методично и упорито работят по въпроса. Сами по себе си тези качества са залог за успех и много често те успешно се справят с възложените им задачи. Едва след като работата е вече успешно приключена, те обръщат поглед назад и виждат на какво са били способни. Тогава самочувствието им нараства и те със задоволство констатират този факт.

Повечето хора могат да бъдат разделени на две групи – едните са с повишено самочувствие, но без реално покритие, а другите са с понижено самочувствие, но са способни на много повече. Само малък процент имат точна преценка за собствените си сили и възможности. Това е така, защото хората почти никога не разглеждат собственото си поведение обективно. Мнозинството от нас живеят през по-голямата част от живота си потопени в абсолютен субективизъм. Това е чиста проба изопачена реалност.

Но при родените с асцендент Козирог наблюдаваме парадокс. В един момент те си мислят, че са способни да управляват света, а в следващия се съмняват дали са в състояние да напишат и да изпратят правилно дори едно съобщение по мобилния си телефон. Това тяхно залитане от желязно самочувствие до пълна липса на самоувереност се дължи на факта, че се чувстват много надеждни в определени области, но се чувстват абсолютно несигурни в други. Очевидно областите, в които са работили преди и в които са имали възможността да се докажат, не са проблем за тях, но тези, които не познават, пораждат страх за тях.

Основният проблем тук отново се корени в липсата на обективна самопреценка. Оказва се, че повечето изгряващи Козирози могат да бъдат уверени в собствените си сили само тогава, когато вече са постигнали нещо в дадена област. В останалите сфери те имат силно занижена самооценка. Ясно е обаче, че в продължение на един живот човек не може да опита всичко и да успее във всичко, за да придобие добро самочувствие. Следователно, за да се разреши този проблем, хората с изгряващ знак Козирог трябва съзнателно да се вслушват в мнението на останалите по отношение на собствените им възможности и способности. Ако мненията на другите са положителни и окуражаващи, тогава те трябва да се вслушат в тях и действително да им повярват! Те трябва да се научат да се вслушват в комплиментите и добрите думи, изказани от останалите. Тяхната задача е да се научат да се доверяват на добрите думи, казани от другите и те да им бъдат опора. По този начин ще бъдат способни да постигнат много повече.

Ако направим сравнение между човек и автомобил, тогава ще открием, че асцендентът е подобен на двигателя на автомобила. Това е силата, която привежда колата в движение. Типът на двигателя и мощта, заложена в него, се предопределят от знака на асцендента. Когато става дума за Козирог, тогава можем образно да си представим, че шофьорът е дръпнал донякъде ръчната спирачка и се опитва да кара по този начин. Невинаги това е строго отрицателно явление. В астрологичните карти, в които преобладават огънят, въздухът и положителните аспекти, това би било добре дошло задържащо влияние. Но в други карти стремежът да се върви напред би бил силно подкопан поради липса на увереност в собствените сили. Ясно е, че коефициентът на полезно действие, що се отнася до мотивиращата движеща сила, е занижен. Понякога любимият човек успява да вдъхне повече увереност и да освободи ръчната спирачка.

Любовните взаимоотношения също не се отдават лесно на родените с изгряващ Козирог. Например те може да са много уверени по отношение на работата и кариерата си (особено ако са натрупали известен опит), но да бъдат абсолютно неуверени и несигурни по отношение на поддържането на дълготрайни близки отношения с партньор. Дори могат да изпитват крайна неувереност, че изобщо са в състояние да започнат подобни отношения. Отново стигаме до липсата на реална представа за собствените сили и възможности. В интерес на истината обаче, следва да отбележим, че веднъж завързали стабилна връзка, те са едни от най-надеждните, верни, любящи, привързани и грижовни партньори. Не само това, но вероятно за голямо учудване на всички, веднъж сформирали подобен дълготраен съюз, те се превръщат в изключително чувствителни партньори, които откликват положително на емоциите и преживяванията на своя другар в живота, отдавайки му много внимание, помощ, съпричастие и състрадание. Тези иначе по принцип нетипични качества на Козирога извират от противоположния му знак – Рак.

Винаги когато Козирогът застава на асцендента, можем да открием противоположния му знак Рак на десцендента. Докато асцендентът определя куспидата на I дом и началото на нещата, противоположният му знак означава началото на VII дом, който има отношение към партньора. Както при всяка друга комбинация асцендент-асцендент, и тук партньорът импортира качествата, които липсват. Задачата е постепенно да бъдат развити тези качества. Тъй като Козирог обикновено се учи успешно от жизнените ситуации, в които попада, с течение на времето той успява чрез помощта на партньора си да импортира в себе си нежните, чувствителни и емоционални качества, които първноначално са му липсвали.

Тогава става ясно, че цялата сериозност, откъснатост и деловитост на изгряващия Козирог са само външна маска, зад която се крие много по-фина природа. Тя обаче се показва само пред най-близкия човек и то не веднага, а след продължително време и след като индивидът е абсолютно уверен в стабилността и дълготрайността на връзката. Тук откриваме причината, поради която хората с изгряващ Козирог ни показват външно такава студена и на пръв поглед съвсем безчувствена фасада. Тя се корени в залегналото дълбоко в същността на тези хора чувство за собствената им недостатъчност, непълнота, некомпетентност, неспособност и несъответствие. На тях им е изключително трудно да изразят с думи своите дълбоки чувства. Поради тази причина те се трудят усилено и упорито – сякаш желаят с действията си да докажат собствената си ценност. На подсъзнателно ниво те вярват, че ако трудът им даде добри плодове, другите ще забележат тяхната ценност и ще им отговорят с любов и признание. Това обаче почти никога не се случва, защото останалите забелязват единствено тяхното бизнес отношение, деловитостта и строгостта им и ги тълкуват като проявление на безчувственост, студенина и липса на емоционалност. Вместо да получат любов, те остават облени със студения душ на равнодушието. В стремежа си усилията им да бъдат все пак положително оценени, те започват да се трудят още по-усилено. Така порочният кръг се затваря.

Някои от родените с асцендент Козирог не могат да оценят чувствата на другите, ако не ги измерят чрез някакви реални материални средства. Поради тази причина, особено в по-ранна възраст, те отдават прекалено голямо внимание на външната материална страна на живота. На този етап най-голямо значение за тях биха могли да имат парите, притежанията, служебното положение, колата и други подобни външни символи на просперитет и постижения. Възможно е другите да ги възприемат като дистанцирани, безчувствени материалисти. Докато някои от тях до края на живота си остават на тази фаза, други успяват да развият някои от положителните качества на противоположния им знак. Така или иначе, за тези хора е необходимо да развиват в себе си по-голям финес, чувствителност, разбиране, емоционалност, съчувствие, състрадание, гъвкавост и податливост. Добър показател за това са ставите на ръцете, пръстите и ходилата, глезените и коленете. Сатурн, планетата управител на Козирог, е отговорна за тези части на тялото. Всякакви проблеми в колената и ставите трябва да бъдат разглеждани най-сериозно като външен признак на вътрешната неспособност на тези хора да бъдат гъвкави, податливи и подвижни. Възможните проблеми в колената също така са показателни за неспособността им в буквален и в преносен смисъл да коленичат пред по-висшите сили. Когато тези проблеми се разрешат на психологично ниво, ще бъдат овладени и на физическо.

Склонността им да трупат вътрешно безпокойство може да доведе до редица проблеми и заболявания на физическото им тяло. Най-често срещаният сценарий включва безпокойство и нервно напрежение по отношение на предстоящи задачи в работата или тревоги (оправдани или не), че индивидът не е достатъчно материално обезпечен. Като следствие може да се развият гастрити, язви, смущения в храносмилателния тракт или обриви по кожата. Ако това се случи, притеснението се увеличава и така порочният кръг се затваря. Къде тогава да се потърси изход от това положение?

На първо място, тези хора трябва да предвидят в натоварената си програма време за редовни занимания с развлекателни дейности, физически упражнения и задължителен отдих. Те също така трябва да разберат, че изпадат в депресия много по-лесно от всички други знаци на Зодиака. Дори и някои малки засечки в плановете им могат да задействат лавина от излишни тревоги, черногледство и депресия. Затова редовните занимания с физически упражнения, релаксацията, йогата, а също така танците и музиката са необходимият еликсир, който ще изцели и успокои душата им. Всички тези дейности обикновено са ефективни за тях, тъй като извикват на преден план свойствените им качества като практичност, земност и рационалност.

Но може би най-важното, което изгряващите Козирози не бива да забравят, е необходимостта от водещ духовен компонент във всички сфери на живота им. Духовното е първоначалната съставка, а материалното винаги е вторично. Всичко изградено от материя има своя духовен прототип и първообраз. Духовното се развива и изменя, а материалното го следва. Същото се отнася и до духовните съставки на човека – етерно тяло, астрално тяло, ментално тяло, каузално тяло, будхиално тяло и висш Аз. Като първа стъпка към преоткриването на своите духовни компоненти, те би трябвало във всяко заболяване на физическото си тяло да виждат нещо нередно, което се случва в духовното им тяло. Т.е. те трябва да се стремят да лекуват духовното си тяло, използвайки физическото тяло като барометър за успешността на своите действия в духовен план. Накратко, едно от най-важните неща, на които тези хора трябва да се научат, е да виждат не само материалната страна на нещата, но и да внесат духовен компонент в своя живот.

Макар и официално да не се възприема като двоен знак, Козирог се отличава с известна двойственост. От митологията знаем, че управителят на този знак – Сатурн (или Кронос в гръцката митология) – е кастрирал баща си и е изял част от децата си. Преди откриването на планетата Плутон, смъртта също е била под управлението на Сатурн. Някои характерни качества за Сатурн са студенина, коравосърдечност, безчувственост, строгост, неприветливост, неумолимост и непреклонност. Всички тези характеристики се пренасят и към съответния знак – Козирог. Те са добре документирани и описани в астрологичната литература.

Но това, което убягва на вниманието на повечето занимаващи се с астрология, е другата страна на Сатурн. Например в римски времена широко се празнували празниците Сатурналии. Те се провеждали в последната половина на декември – след като вече са приключили повечето земеделски дейности и когато хората започвали да се стремят към почивка и развлечение. По време на Сатурналиите, които продължавали 7 дни, се прекратявали всякакви обществени дейности, учениците не ходели на училище, съдилищата оставали затворени, а народът участвал в масови пиршества и веселия.

Празниците започвали с голямо жертвоприношение пред храма на Сатурн. Дори на робите тогава било позволено да седят на една маса със своите господари. Господарите дори символично прислужвали на робите. Смисълът на тези ритуали бил разкриването на всеобщото единство на духа на всички хора и всеобщото равенство, съществуващо при Сатурн. Това били дни на веселието, ликуването, шегобийството, задоволеността и угаждането – същински рог на изобилието (Корникопия).

Между този римски празник и Коледа съществува паралел. Рождеството на Христос в първите векове от християнството не се празнувало, тъй като Христос оставил заръката да се отбелязва само деня на неговата смърт и възкресението му три дни по-късно. Първите данни за отбелязването на Рождество Христово се появяват в източниците няколко века по-късно. Според новата „Енциклопедия Британика“ някои от ранните християни настоявали празнуването на раждането на Иисус да съвпадне с езическия празник на Корникопията. Според тях тогава би се осъществила приемственост между новия и стария празник. Приликите са не само във времето на годината, когато се провежда, но и в това, че е период, в който се дават подаръци, период на изобилие, пиршество и всеобща радост.

Тази страна на Козирога не е добре документирана. Тя обаче разкрива потенциала, на който е способен този знак, когато му се даде възможност да се прояви напълно. Ако си припомним отново изложения тук основен принцип, че намираме истинската си същност чрез постепенно разкриване на качествата на асцендента си, тогава става ясно, че родените с изгряващ знак Козирог имат за задача да развият в себе си и двете страни на този знак. Те имат нужда от самодисциплина, организираност, методичност и постоянство, но същевременно им е нужно периодично да проявяват чуство за хумор, да се наслаждават на добрата страна на живота, да си позволяват малки празници, пиршества и веселие. Много астролози вярват, че хората, родени с асцендент Козирог, подобно на хубавото вино, подобряват качеството си с времето. Първоначално при тях е по-видима по-неприветливата страна на този знак. С течение на времето обаче те узряват и улягат, за да се превърнат в източник на изобилни материални блага, веселие и наслада от живота – една истинска Корникопия!

Интересно е да отбележим, че в астрологичната карта на българския етнос асцендентът също е Козирог. Много от споменатите по-горе качества са присъщи и на народопсихологията на българите като цяло. Подробно описание на Козирог като асцендент в астрологичната карта на етноса на България може да прочетете в книгата ми “Рождена карта на българския етнос”.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.