Асцендент Овен

ASC AriesКогато Овен се намира на асцендента, се раждат хора, чиято психологическа мотивация е желанието им да бъдат първи във всичко, да са независими и конкурентноспособни. Тези хора не обичат да им се казва какво да правят и на тях им е по-трудно, отколкото на всички други знаци от Зодиака, да следват указания и да изпълняват заповеди. Подобно на Овена, който е символът на този знак, те може да си блъскат главата в стената, вярвайки, че ако приложат достатъчно сила, ще успеят да съборят препятствието, което им се е изпречило на пътя. Трудно им е да видят, че понякога може да се намери много по-лесно и по-елегантно решение на проблема, например препятствието да се заобиколи. Те често прилагат този директен подход и при разрешаването на конфликтите си с другите.

Овенът не се отличава с особено търпение. Този знак е добър инициатор, той е първопроходец, който вечно започва нови проекти. Липсата на достатъчно търпение обаче почти винаги води до еднакъв резултат – тези проекти остават недовършени. Родените с този знак на асцендента винаги имат нови идеи и се захващат с голям плам и ентусиазъм за тяхното изпълнение. Не след дълго обаче им хрумва някаква нова идея и те изоставят изпълнението на предишната точно така бързо и енергично, както са се захванали с нея. Следователно на тях им е нужно да развиват повече търпение и постоянство.

Овен е първият знак на Зодиака и подобно на него родените с този асцендент в живота си се ръководят до голяма степен от желанието да бъдат първи в избраната от тях област. Те притежават достатъчно динамизъм, ентусиазъм и жар, за да побеждават и да бъдат най-конкурентно способните сред всички останали. Редом върви и желанието им да бъдат забелязани от останалите и да са в центъра на събитията. Понякога тези техни качества се проявяват в ранното им детство по негативен начин, особено ако имат братя и сестри. Тогава желанието им да са първи може да породи кавги, малтретиране и физически разпри. Ако възникне такава конфликтна ситуация, най-добре е да се организират игри и състезания между братята и сестрите. По този начин състезателният дух на Овена би намерил позитивен отдушник. Ако знаците на другите деца в семейството не поддържат изразходването на голямо количество физическа енергия, състезателният дух може да се гради чрез игри на шах, табла, карти, електронни игри и т.н.

Родените с този изгряващ знак лесно се приспособяват в различни житейски ситуации. Това важи особено силно в случай, че им се наложи да променят социалния си статус по една или друга причина. Ако тези хора биха могли да развият малко повече търпение и обективност, биха могли да си направят отличен самоанализ. Това би им помогнало да подобрят някои свои негативни черти, както и да използват много по-пълноценно силните си качества. Начинът, по който те виждат себе си, може да бъде до известна степен повърхностен или прекалено опростен. Хората от зодия Овен, обикновено страдат от прибързаност, което във външен план води до премеждия и злополуки. Родените с този знак на асцендента също притежават тези качества, обаче на вътрешно психологическо ниво. Например, те могат твърде прибързано да преценят дадена ситуация, стигайки по този начин до погрешни заключения, което впоследствие води до редица проблеми. Прибързаността при оценяването на различните ситуации може да има негативно отношение към начина, по който те виждат себе си и останалите. При всички положения присъства определена повърхностност и опростяване на проблемите, което не води до тяхното най-добро разрешаване. Следователно за тях са препоръчителни задълбоченост и предпазливост при взимането на решения.

Асцендентът има отношение към начина, по който се изправяме пред живота. Родените с изгряващ знак Овен посрещат живота по прям, открит и енергичен начин и заявяват: „Ето аз съм тук! Обърнете ми внимание! Нека да започнем!“. Те са решителни, енергични и имат желанието да „управляват“ живота. Вместо да се отпускат по течението, искат сами да създават житейските си ситуации. Възприемат живота като приключение, предизвикателство и призив за съревнование. Ако картата като цяло показва по-интровертна и стеснителна личност, тогава е по-трудно да се развият гореспоменатите качества. Ако обаче на Овен на асцендента не се позволява да се проявява свободно, тогава той може периодично да избухва в гневни пристъпи, ограничението може да се прояви като заболяване или някаква форма на себеразрушение. Ако картата съдържа още от огнения елемент, тогава всички позитивни качества на Овена се проявяват свободно. В този случай обаче, съществува опасността съответният човек да стане прекалено пробивен, твърде енергичен и силно егоистичен. Тогава трябва да се развива стремеж за съобразяване с останалите, деликатност и разсъдителност.

Когато Овен изгрява на източния хоризонт, винаги намираме противоположния знак Везни на западния. Източният хоризонт има отношение към личността и егото, докато западният управлява партньорството и отношението ни към близкия човек. Овен развива в нас самостоятелност и фокусираност върху себе си. Везни на противоположния хоризонт импортира чрез партньора ни такива качества като умението да се постига разумен компромис, баланс, хармония и красота във взаимоотношенията. След като веднъж са развили силата на първопроходци и са имали куража да се показват пред останалите такива, каквито са, родените с Овен на асцендента могат да започнат да развиват някои от качествата и на противоположния знак. Често партньорът до тях им помога в това отношение. Например, ако хората с изгряващ Овен станат прекалено егоистични и фокусирани единствено върху себе си, те скоро разбират, че такъв тип поведение предизвиква доста неприятности с партньора. Тогава те започват да развиват в себе си качества като съобразяване с останалите, такт и дипломатичност, които са изключително присъщи на Везни. Хенри Милър е известен писател, предизвикал доста дебати с книгите си, които бяха забранени в Америка. Той има асцендент Овен, с Марс в VII дом в Скорпион. Не е странно, че човек с тази комбинация е описал така живо сексуалните си преживявания и експерименти (Марс в Скорпион) в желанието си да открие и разбере себе си (Марс управлява асцендента Овен). Хората с това разположение имат интересни възгледи за любовта и секса. Те изключително силно желаят трайна и постоянна връзка (Везни на десцендента), но от друга страна постоянно експериментират и желаят многобройни приключения (Овен на асцендента). Явно е, че подобно отношение създава ситуация, която техните партньори трудно могат да преглътнат. Като цяло обаче, те имат силното желание за постоянна връзка и при добро желание могат да се научат да се съобразяват с партньора си и да правят разумни компромиси. Всички тези качества обаче се проявяват не толкова външно, колкото на дълбоко психологическо ниво. Хората, които не ги познават много добре, може изобщо да не се досещат за наличието на подобни качества у тях. Само много близките им познати и роднини ги познават и от тази страна. Марс управлява Овен, така че той е тяхна персонална планета и играе важна роля в рождената им карта.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.