Асцендент Риби

ASC Pisces

Тъй като асцендентът е мотивиращият фактор, който привежда индивида в действие през живота, можем да зададем въпроса – как са задвижвани родените с най-изплъзващия се и едва доловим знак, какъв тип мотивация присъства в тях. Задвижващите им механизми може да бъдат също така ефимерни, каквото е и естеството на този знак. В по-старите книги по астрология се твърди, че родените с това разположение са големи мечтатели и фантазьори. Голяма част от времето си те прекарват в свой измислен, илюзорен свят. Понеже на много от тях външната действителност не им допада, те решават да си създадат измислена реалност и да живеят изцяло в нея. С течение на времето започват най-чистосърдечно да вярват, че измислената от тях реалност е истинска. Така те могат да изгубят контакт с обкръжаващия ги свят. За много от тях може да се каже, че не живеят истински живота си, а го изживяват по-скоро като фантазия.

Риби е последният знак на Зодиака. Той има отношение към начина, по който се приключват нещата. Първият знак (Овен) е създаден, за да започва, вторият (Телец) – да превъплъщава и изгражда в материалната действителност, третият (Близнаци) – да осмисля и анализира и т.н. Последният знак на Зодиака има задачата да довършва цикъла. Обособилото се самостоятелно его извършва своето пътешествие последователно през всичките знаци на Зодиака. По своя път то еволюира, като научава различни житейски уроци. Накрая, издигнало се вече на по-високо ниво в еволюционната спирала, то се разтваря обратно в мировия Азов океан, откъдето първоначално е произлязло. Този процес се осъществява в последния знак на Зодиака – Риби.

В разположението на този знак на асцендента има голямо противоречие. От една страна, изгряващият знак има за задача да изгражда егото. Той определя това, което е призвано да ни мотивира, стартира и привежда в първоначално движение в живота. От друга страна, задачата на Риби е постепенно да заличава и да разтваря личното его в колективния Аз. Оттук произтича и желанието на тези хора да работят изключително само на заден план и да поставят личните си нужди и желания в служба на останалите.

Родените с Риби на асцендента обикновено имат его, което е изначално труднозабележимо. Те още от самото начало се приспособяват към нуждите и желанията на хората около тях. Те като че ли се превръщат в част от околната среда и като че ли изчезват. Възможно е техните лични нужди да бъдат до такава степен обезличени, че останалите хора или да не ги забелязват въобще, или да ги използват като нещо дадено и разбиращо се от само себе си и изобщо да не им засвидетелстват уважение и признателност. Обаче без личната саможертва на тези хора в обществения социум би се появила огромна празнота. Тяхната функция е да работят невидимо на заден план и оттам всеотдайно да предлагат помощ и подкрепа на останалите. Тяхната задача не е да се намират в светлината на прожекторите. Не е трудно да се проумее, че за да може пиесата, наречена „живот“, успешно да бъде играна, имаме нужда от най-различни хора. Това са не само актьорите, които се намират на сцената. Необходима е още цяла армия от хора, които безлично да се трудят зад кулисите. Оттам те осигуряват фона, на който да се играе въпросната пиеса. Затова родените с асцендент Риби не бива да се подценяват и да се омаловажават както в своите собствени очи, така и в очите на другите. Те трябва да виждат и правилно да оценяват своята истинска и важна роля в живота.

Липсата на достатъчно самочувствие, както и нереалистичната преценка за собствените им сили вървят ръка за ръка с енергиите, идващи от Риби. Естествено, ще бъде погрешно да се смята, че тези хора са призвани да играят ролята на Рамбо например, но поради една или друга причина те все още не са реализирали този свой потенциал в живота. Тяхната мисия е далеч от подобен вид открити бойни действия. Повечето от тях не са родени да бъдат формални лидери, дори и в съвсем локален контекст. Тяхната функция е обаче да оказват поддръжка, разбиране, съпричастие и морална подкрепа на призваните да бъдат лидери. А без тази важна функция, която се извършва невидимо на фона на световната история, не би могъл да се реализира дори „квартален“ Рамбо.

Родените с Риби на асцендента са предопределени да служат на останалите. Риби по принцип се характеризират с наличието на много силна духовна връзка с Бога. Този знак помага на душата да се докосва до Източника и до своя истински дом, откъдето тя временно е откъсната. Следователно тези хора често се раждат с голям заряд от тъга и самотност, които старателно крият само в себе си. Те имат абсолютната нужда да прекарват една част от времето си в самота и уединение. Тогава те се зареждат с енергия. В такива моменти душата им може да се докосне до своя Първоизточник. Дори това докосване да е само частично и да се осъществява само понякога, все пак тези откровения са присъщи единствено на Риби. Вибрациите на планетата Земя често се оказват прекалено груби в сравнение с фините енергии, излъчващи се от духовния свят. За изгряващите Риби може да е прекалено трудно да се справят с тези твърде необработени и неприятни енергии. Задвижващите механизми на техния изгряващ знак са предназначени за много по-фин тип вибрации. Затова е възможно те да се затварят в себе си и да живеят в свой собствен измислен свят. Там за тях е много по-лесно да се справят с възникналите проблеми. За тях, обаче, е крайно наложително да се изправят лице в лице със земните си проблеми и да се борят за тяхното разрешаване. В противен случай трудно биха реализирали дори малка част от потенциала, който им е даден по рождение.

Астрологията би могла да им помогне много в това отношение. Едно от най-важните предназначения на тази наука е да ни дава реално себепознание и обективна преценка за самите себе си. Следователно тези хора биха могли да извлекат голяма полза от реалистичното и обективно опознаване на собствената си личност. За целта обаче е нужно да проявят желание и достатъчно амбиция да излязат поне за малко от красивия илюзорен свят на мечтите, в който иначе предпочитат да живеят. Ако направят това, ще придобият много по-голяма увереност в силите, значимостта и възможностите си. Като следствие, те биха могли да извлекат от самоанализа си значително повече полза, отколкото който и да било друг знак на асцендента.

Символът на този астрологичен знак е представен от две риби, които плуват в противоположни посоки и са свързани със здрава нишка. Едната риба плува надолу по течението, докато другата плува нагоре срещу течението. С този асцендент се раждат два типа личности. Едните се оставят на течението на жизнените обстоятелства. Този тип основно се затваря в собствения си измислен свят, за да избяга от суровата реалност. Тази група е лесно податлива на използването на всевъзможни начини за бягство от действителността. Най-разпространените от тях са цигарите, алкохола и наркотиците. Много от представителите на тази група буквално прахосват живота си, стараейки се с всякакви средства да избягат от отговорностите и задълженията си. Те се страхуват да се изправят лице в лице с реалността, понеже имат силно занижено мнение за собствените си възможности и способности. Затварят се в илюзорния си свят на мечтите или прибягват до опиати, за да се издигнат в сферата на една по-добра „реалност“. Тогава заобикалящите ги хора си изграждат ниско мнение за тях и разбират, че на тях не може да се разчита. Това още повече подкопава и без това ниското самочувствие на родените с асцендент Риби. Оттам до следващата чашка или до взимането на по-голяма доза опиати разстоянието е само една крачка. И порочният кръг се затваря.

Но съществува и друга категория личности, родени с асцендент Риби – тези, които плуват срещу течението на живота. Те не се приспособяват към житейските обстоятелства, а се стараят да се борят с тях. Сред тях са президентът Теодор Рузвелт, режисьорът Джери Зукър, музикантът Ринго Стар и основателят на психосинтеза в астрологията Бруно Хубер. Тази група също излиза извън границите на собственото его и черпи вдъхновение от много висок канал, но успява да претвори усилията си в реалност.

Изгряващият знак Риби се проявява най-вече чрез три основни типа характери – жертвата, спасителя и човека на изкуството. Жертвата е този тип, който се страхува от обкръжаващата го действителност. Често той или е неспособен, или не желае да се изправи пред проблемите, които му поднася животът. Той се затваря в своя свят и става жертва на обстоятелствата или на хората, които среща. Нуждае се от опора в живота и затова остава верен на партньора си, дори той да не го уважава, нито да го признава и зачита. Този тип може да се превърне в изтривалка на входната врата – всеки я използва и никой не забелязва съществуването и. Оттук до алкохолизма или взимането на опиати разстоянието е малко. Често наркоманията и извършването на престъпления вървят ръка за ръка. Затова този тип е известен и с връзките си с престъпния свят. Някои от тях прекарват част от времето си лишени от свобода или затворени в различни институции.

Вторият тип е спасителят. Той е готов да пожертва личните си интереси, за да спаси някого, изпаднал в беда. Този тип сравнително лесно се поддава на мошеничества и измами от страна на другите. Достатъчно е само някой да заридае и да се разхълца на рамото му и той е готов да даде и последната риза от гърба си, за да помогне. Тази група хора трябва да разберат, че страданието има своето предназначение. То е мощен инструмент за развитието и еволюцията на дадения индивид. Затова борбата с неговото страдание на всяка цена е не само излишна, но дори направо вредна. Може би най-голямата злина, която може да бъде причинена на човечеството, е елиминирането на страданието. Следователно тези хора трябва да усвоят избирателност и селективност по отношение на хората, на които помагат. Докато някои изпаднали в беда хора действително се нуждаят от състрадание и подкрепа, други могат просто да използват наивността и доброто им сърце изключително за лично облагодетелстване. Но с Риби на асцендента не е лесно да се направи тази разлика. Затова те трябва старателно да потискат някои от естествените си инстинкти, докато не се уверят, че човекът срещу тях не е шарлатанин или измамник, готов да използва доброто им сърце за чисто користни цели.

Егото на тази категория хора също надраства личностните рамки. То е разтворено в нещо много по-голямо от отделната човешка личност. То черпи енергия от огромния океан на всемирния Аз. Там няма разлика между Аз и Ти, между Нас и Тях. Там всичко е слято ведно. Затова болката на другия се изпитва като лична болка, страданието на другите се изпитва като лично страдание. Родените с асцендент Риби не могат да постигнат лично щастие, ако в света съществува дори и един-единствен представител на човешкия род, който е нещастен. Оттук произтича и вътрешната им необходимост да помагат и да се раздават. В най-добрия случай, действайки избирателно, те са в състояние да облекчат болките и страданието на действително нуждаещите се от помощ. В такъв случай тялото на родените с Риби на асцендента може да се превърне в канализатор и посредник. Чрез него може да протича и да се направлява енергията, идваща директно от Източника, за да се влее в тялото на онзи, който се нуждае от нея. Затова този тип спасители са известни още и като лечители.

Третият тип са хората на изкуството. Риби е единственият знак на Зодиака, който осъществява пряка връзка със Създателя. Само че по дефиниция този дар е даден изключително само на този знак. Затова и представителите на Риби се отличават с определена замъгленост и неяснота на мислите и изказванията си. Когато Риби изгрява, това означава, че енергията на дадения човек произтича директно от Бога. Енергиите, еманиращи от духовния свят, са прекалено фини и почти недоловими. Тази енергия е съвсем различна от мощния, материален осемцилиндров двигател, присъщ на Овена. Но затова пък и областите, до които съзнателно или подсъзнателно се докосват тези хора, са от съвсем различно духовно, и може да се каже, божествено естество. Но как те могат да предадат на останалите това чувство и смътния усет за допира с божествения свят? Това е нещо, което не може да бъде предадено с думи. А дори и да бъде описано, то не може да бъде разбрано от другите знаци на Зодиака. Това е така, понеже те никога не са изпитвали нещо подобно. Затова единственият начин да се предаде поне някакъв отблясък от това божествено излъчване във форма, която е що-годе разбираема за останалите, остава единствено изкуството.

Само чрез изкуството родените с асцендент Риби могат да предадат, макар в примитивна и откъслечна форма, част от това, което привежда техния жизнен двигател в действие. Изгряващите Риби са задвижвани от необходимостта да пишат музика, да рисуват картини, да създават филми и т.н. По този начин, подобно на лечителите, те също могат да ни изцеляват, но по неусетен и едва доловим начин. Тяхното лично присъствие също често е обезличено и невинаги се забелязва ясно в крайния продукт. Вие не можете да откриете личността на отделния музикант, когато слушате например изпълнението на един оркестър. Неговата личност обаче, заедно с тези на много други, е разтворена в хармонията на вибрациите, които галят и възпитават вашата душа. Така неафиширано артистичният тип хора, родени с асцендент Риби, изиграват своята много важна и значима роля за еволюцията на човечеството.

При всички положения виждаме, че и в трите типа личности, родени с този асцендент, присъства един мотив, а той се състои в разтварянето и жертването на желанията на собственото его. Обаче преди да се изпълним със съжаление пред такава жертвоготовна съдба в живота, редно е да си зададем следните въпроси. Дали такова положение на нещата не е кармично за дадения индивид? Дали той с действията си в предишни животи не е поставил самия себе си в положение, което сега налага доброволно да се отказва от желанията, изхождащи от личното му его? А може би именно личната саможертва е това, което му носи най-голямо лично удоволетворение? Най-вероятно на всички тези въпроси ще си отговорим положително.

Най-голямата сила на родените с асцендент Риби се състои в директната им връзка с Бога. Те са управлявани директно от духовния свят, независимо дали го осъзнават или не. А духовната сила е много по-могъща от всичко, което ни е известно в материален план. Духовното поражда материалното и го управлява в неговото развитие. Виждаме, че макар външно тези хора да изглеждат слаби и невинаги разгръщащи своя пълен потенциал, те всъщност притежават голяма мощ. Тя обаче е от духовно, а не от материално естество. От тях зависи дали ще я използват правилно за благото на останалите, или ще я насочат към личното си саморазрушение.

Противоположният на Риби знак е Дева. Тъй като изгряващите Риби са затворени в своя собствен свят на мечтите и илюзиите, те се нуждаят от партньор от земен тип, какъвто е Дева, който да ги подтиква към конкретни действия в материалния свят. Знакът Риби се интересува от общия океан на колективното его, обаче Дева дисектира и анализира всеки отделен аспект на материалния живот. Докато Риби има склоността да витае в облаците, Дева неуморно се труди да усъвършенства материалната действителност. Партньор от този тип (но не и задължително от тази зодия) би бил полезен за родените с асцендент Риби.

Физическите характеристики на Риби са изписани върху лицето на родените с този знак. В погледа им ясно личи тяхната замечтаност, разсеяност, идеализъм, романтизъм и известна мистериозност. Очите им са големи и кръгли. Чертите на лицето им са меки и закръглени. Този знак се отличава с голяма променливост. Следователно, изражението на лицето може да се променя в зависимост от емоционалното състояние в широк диапазон. Някои от тях имат такова безпомощно изражение на лицето, че останалите сами им се притичват на помощ, без дори да са чули и дума. Този знак е управляван от Нептун, който се явява персонална планета на родените с асцендент Риби, и неговото разположение в картата по дом и аспекти е изключително важно.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.