Асцендент Стрелец

ASC Sagittarius

Стрелецът обикновено е изобразяван като кентавър – е митично същество, което наполовина е кон, наполовина – човек. Човешката половина държи в ръцете си лък и се прицелва високо в небето. Конската половина стои здраво с копитата си на Земята. Този символ е много подходящ, когато описваме психологическата мотивация на родените под знака на Стрелеца. Тяхната същност е също раздвоена. От една страна, те се стремят към високи духовни цели и идеали. От друга страна, те също са подвластни на по-ниска, инстинктивна, животинска природа. С конфузното си положение между боговете и животните, изгряващият Стрелец трябва да намери решение на своята дилема. Ще може ли животинската половина да се издигне до по-високо духовно ниво? Огромната пропаст, която разделя божествената от животинската същност е нещо, което Стрелец не може да преглътне лесно. Той трябва да търси през целия си живот и да открива начини да разрешава това противоречие.

Друг образ, типичен за Стрелеца, е този на мислителя, философа, търсача на Истината. Той винаги е зает с някакъв проект, винаги е на път да открие нещо ново, винаги е потопен в своите мисли и представи. Подобно на Сервантес, можем да кажем, че за него да върви по пътя е по-важно, отколкото да отседне в странноприемницата. Мотото на този знак е: „Аз имам цел. Аз достигнах моята цел. Аз имам нова цел.“

Стрелец е огнен знак и се характеризира с много плам и жар. Тези хора имат способността да заразяват останалите със своя оптимизъм, ентусиазъм и динамизъм. В природата огънят има нужда от други два елемента, за да бъде поддържан – земя и въздух. Следователно, тези хора имат необходимост да развиват в себе си практичност (земния елемент) и логика (въздушния елемент). В противен случай огънят може да угасне, което не е желателно. Те трябва постоянно да бъдат заети с някакъв проект или задача. Начин на живот, който не поставя предизвикателства към тях, е пагубен за психиката им. Затворяне в клаустрофобична обстановка за дълго време, може да им нанесе голяма вреда. В такъв случай тези хора могат да се отдадат на алкохолизъм, тютюнопушене, опиати и други вредни навици, които не са присъщи на оптимистичната им природа.

Други пък могат да развият най-различни психосоматични заболявания. Някои могат да се опитат да подобрят положението си, като мечтаят да избягат на някакво друго място за известно време. Това може да разреши проблема в краткосрочен, но не и в дългосрочен план. Важното тук е да се разбере, че в основата на всички тези проблеми (пороци, песимизъм, психосоматични заболявания и т.н.) стои липсата на предизвикателства в живота. Ако такива не присъстват в живота на изгряващите Стрелци, тогава те трябва сами да си ги създадат, ако не искат да се озоват в негативните ситуации, описани по-горе. Стрелец по определение е знак на развитието, предизвикателството, завладяването на нови цели и хоризонти, и липсата на тези неща в живота води до деградация и регрес.

Досега говорихме за опасността огънят на Стрелеца да угасне. За хората с този изгряващ знак съществува и друга опасност – огънят може да гори, но непрекъснато да се премества на ново място. Този тип изгряващи Стрелци постоянно се захващат с нови и нови проекти и задачи и никога нямат време да завършат поне една от тях. Затова и този знак е известен с непоследователност и повърхностност. Тези хора могат да си мислят, че знаят всичко. Те винаги имат мнение по всеки въпрос. Те все нещо са чели по всяка тема. Проблемът обаче се състои в това, че когато знаем по малко от всичко, то е все едно да не знаем нищо. Изключително важни детайли може да се изплъзват от познанията им. Без тези детайли обаче, всичко останало, което знаят, просто може да няма никакъв смисъл. Затова на тези хора се препоръчва да си изберат две или три любими теми и да се съсредоточат върху тях, което ще ги научи на методичност, постоянство и задълбоченост.

Стрелец е знак на развитието и разширяването. Това се вижда и във физическото проявление на планетата Юпитер, която управлява този знак. Тя е най-голямата планета в Слънчевата система. Потенциалната опасност тук е прекаленото разширяване, което може да доведе до неприемлива експанзия, инфлация на егото и екстравагантност. Някои хора с този изгряващ знак непрекъснато се разпростират повече от чергата си, харчат повече пари, отколкото могат да заработят, или живеят непрекъснато на кредит. Подобно на Икар, те могат да се опитат да полетят твърде нависоко към Слънцето, крилата им да изгорят от изпепеляващатата му жар и да се сринат стремително към Земята.

Други пък могат непрекъснато да живеят в свят, изпълнен с чудесни мечти и идеи, които обаче никога не се материализират поради липсата на практичност, методичност и задълбоченост. Доколко това може да се превърне в основен проблем, се вижда от разположението на останалите планети по знаци и домове. Няколко планети в земни знаци и добре аспектиран Сатурн биха помогнали много в това отношение. Разположението на Юпитер подсказва в каква област на живота тези хора търсят удоволетворение и щастие. Това е също областта, в която те могат да помогнат на другите да се развиват и израстват. В тази сфера обаче, те вероятно са също така склонни към прекаляване и невъздържаност.

Когато Стрелец се намира на източния хоризонт в момента на раждането, противоположният знак Близнаци винаги се намира на западния хоризонт. При това положение Стрелец застава на куспидата на I астрологичен дом, докато Близнаци застава на куспидата на противоположния – VII дом. Първи дом управлява егото и индивидуалността на изгряващия Стрелец, докато VII управлява взаимоотношенията му с партньора. Склонността към разширение и инфлация на егото се допълва от тенденцията на партньора да дава конкретни реални определения и дефиниции. Стрелецът има общи широки познания, но Близнаците имат конкретни точни концепции. Така изгряващият Стрелец трябва да се научи да импортира тези качества в себе си чрез любимия човек. Стрелец на асцендента иска да замине на далечно пътешествие в екзотична страна, но Близнаците на десцендента са тези, които откриват номера на телефона на туристическото бюро и правят необходимите резервации. Партньор тип Близнаци е този, който намира конкретните, практически разрешения, за да бъде възможно да се осществят високите аспирации на изгряващия Стрелец. Близнаците също винаги поставят под въпрос идеите и целите на Стрелеца, като анализират и проучват внимателно неговите решения. По този начин те го учат как да бъде по-внимателен, задълбочен и добре да обмисля своите планове. Както с всяка друга комбинация на асцендент – десцендент, качествата, които ни липсват на нас самите, се импортират чрез партньора до нас.

В идеалния случай хората с изгряващ знак Стрелец са философите на Зодиака. Те притежават изключителен интелектуален капацитет. Те имат способността да виждат „голямата картина“ и как всичко и всички се вписват в нея и играят своята роля. В личните им взаимоотношения с противоположния пол за тях е от изключително голямо значение във връзката да присъстват искрено приятелство и интелектуално общуване. Партньор, който удовлетворява единствено сексуалните им нужди, им омръзва бързо и такава връзка няма бъдеще. За изгряващите Стрелци е важно животът непрекъснато да им предоставя нови и нови предизвикателства. Постигайки своите цели и поставяйки си нови, те хора получават удовлетворението и щастието, което търсят в живота.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.