Какво е астрологията?

Никой не може да каже кога точно се е появила астрологията. Интересът на хората към звездите е започнал много преди да възникне писмеността. Така или иначе за нас е факт, че преди 6, 000 години, халдейските свещеници са използвали наблюдателни кули за да изработват карти на небесата. Учените са намерили глинени таблички, за които се смята, че датират от 3800 пр.н.е., на които са записани движенията на Слънцето и Луната с удивителна точност.

Отначало, астрономията и астрологията са били една наука и са били назовавани с една дума. Фактически астрология, астрономия и религия са били тясно свързани в едно и между тях не е имало големи разграничения. Тази амалгамация е била запазена в продължения на хилядолетия. Едва през средновековието, астрономията се обособява като отделна наука и се специализира в изучаването на физическите движения на планетите и на тяхната химическа структура. Тъкмо обратното, астрологията не се интересува от механичното или химическо изграждане на планетите, а изучава как те влияят на хората в емоционално и умствено отношение, което в крайна сметка управлява една голяма част техния живот. Забравя се обаче, че това модерно разделение на двете науки е напълно условно и до голяма степен изкуствено. Най-голям интерес от прокарването на подбни теории имат власт-имащите в една държава, а най-ощетено е (както винаги) простолюдието. За управляващите е много по-изгодно народа да вярва, че всичко в държавата и в обществения живот се управлява от самите тях и че тяхната власт е абсолютна. Всъщност, нещата изобщо не са поставени така. Животът, както на отделния човек, така и цялостната история на държавите се предопределят преди всичко от влиянието на звездите. Дори и най-великите исторически личности са се раждали в точно определени моменти и техните действия са били винаги съобразени с грандиозния космически план. Много малко събития в световната история се дължат на личната воля на политиците. В древността хората са били “астрономи”, доколкото това им е давало възможност да се занимават с астрология. Астрологията им е давала възможността да получават познания за божествените светове, а оттам като следствие да изследват законите, управляващи устройството на природата, обществото и човешкото поведение.

Забравя се, че дори такива известни личности като Николай Коперник, Галилео Галилей или Исак Нютон са били всъщност преди всичко дълбоко религиозни личности и техният интерес към звездите далеч не се е изчерпвал с движението им от гледна точка на мъртвата механика. За тези велики личности (както и за много други) днес се пише навсякъде, че те били “астрономи”, но истината е била съвсем различна. Коперник например в продължение на много години е изучавал канонично право, както и редица хуманитарни науки – езици, литература, философия и религия. В частност, той се запознава в подробности с учението на редица древно-гръцки автори и обявява себе си за привърженик на ренесанския хуманизъм. Целта на хуманизма, както е известно, е да се подобри човешката природа чрез изучаването на античната литература. Това учение е основно базирано на Платон, Питагор и Аристотел, за които може да се каже всичко друго, освен че са били “астрономи” в съвременния смисъл на тази дума. За Галилео Галилей, за който се признава, че е въвел научния подход в астрономията, почти не се споменава неговия огромен интерес и занимания в областта на астрологията. За Нютон се говори изключително само като за физик, математик и астроном, като нарочно се пропускат неговите най-задълбочени изследвания в областта на окултизма, алмихмията, астрологията и теологията. За всички тези учени, изкуственото разделение между астрология и астрономия, присъщо на “модерното” материалистично мислене не е съществувало. Ясно е, че подобно преиначаване на истината обслужва определена политическа поръчка. Но истината е, че в продължение на хилядолетия чак до началото на 20-ти век е имало една наука, която е изучавала проявленията на Божественото творение и това е включвало както въртенето на планетите, така и свъзаното с това човешко поведение.

The_ZodiacОще в античността хората са забелязали, че разстоянията между повечето звезди не се променят с времето в рамките на много хилядолетия, така че тези звезди изглеждат неподвижни по отношение една спрямо друга. Древните хора нарекли тези звезди “неподвижни”. Те още забелязали, че има пет видими звезди, които в отличие от другите, се въртят около Земята, прикрепени към една тясна линия. Тази линия, наречена еклиптика, е обозначена на графиката с червена линия и се описва около Земята върху небесната сфера под определен ъгъл спрямо небесния екватор, който е обозначен на графиката с бяла линия. Тези две линии се пресичат в две точки. Слънцето попада в едната от тях по времето на пролетното равноденствие през март, когато то се намира в Овен. През другата точка слънцето преминава през септември, по времето на есенното равноденствие, когато то е в знака на Везни. Всъщност еклиптиката е същата линия, по която се движат не само Слънцето, но още и Луната, както и петте видими планети, при тяхното постоянно движение. Постепенно астролозите разделили пояса на еклиптиката на 12 равни части и назовали всяка една от тях според съзвездията, образувани от неподвижните звезди, които са се виждали “зад” тях. На повечето от тези съзвездия са били дадени имена на животни, защото техните специфични характеристики най-добре описват енергията, изтичаща от всяко съзвездие. По този начин се родил зодиакът.

Древните хора установили, че бебетата, които се раждали през определени периоди, имали общи характерни черти на характера. В своето постоянно пътуване по еклиптиката, планетите се местят от един зодиакален знак към следващия. След известен период от време те отново “се завръщат” в същия знак, където са били преди това. Било установено, че бебетата, родени в различни години, но по времето, когато определена планета преминава през един и същ знак на зодиака, имат определени подобни черти на характера и поведението си. Била установена зависимостта между планетите и сферите на живота, които те управлявали. А по разположението на планетите по знаци хората се научили да предсказват бъдещите черти на характера на току-що родените бебета. Това съответствие се намира в пряка зависимост към един от основните Херметични принципи: “Каквото горе, това и долу”.

Например за Меркурий било установено, че е планетата, управляваща ума и общуването. В гръцката митология Меркурий е представляван от Хермес, който винаги е бил показван като “крилатия пратеник” на боговете. С други думи той е посредникът, който осъществява връзката между боговете и хората. Като друг пример можем да дадем Венера, за която се е знаело, че е планетата, покровителствуваща хармонията, красотата и любовта между хората. Гърците са я наричали Афродита, богинята на любовта, която винаги е била изобразявана като идеалната жена: божествено карасива, романтична и сексуална. В подножието на нейните храмове е имало горички, където нейните поклонници са можели да правят любов.

По положението на Венера в рождената карта можем да определим какво е отношението човека към обичаните от него хора. Да речем, че в момента на раждането на определен човек Венера е била в знака на Скорпион. Нейното присъствие там ще усили неимоверно страстта, сексуалните желания и ревността му, като също ще увеличи и неговото желание да “притежава” и контролира партньора си. От друга страна, ако Венера не се е намирала в Скорпион в момента на раждането, а да речем в знака на Рибите, то нейното влияние там ще създаде един човек, който би бил силно емоционален и чувствителен и който твърде лесно би могъл да бъде използван, защото той емоционално би бил твърде привързан към партньора си. Същият принцип важи и за всички останали планети. Всяка една от тях отпечатва своя белег върху определена област на нашия живот. По този начин, ние сме предразположени от момента на нашето раждане да мислим, да чувстваме, да работим, да постигаме, или дори да се проваляме и т. н. по един строго определен начин.

Важно е обаче да се отбележи, че звездите непрекъснато ни подтикват да извършваме определени неща, но те не ни заставят да ги извършваме. Тяхното влияние може да бъде сравнено с теченията в океана, докато човекът седи в една лодка. Ако даденият човек не предприема нищо и пасивно плува съгласно морските течения, то той ще се намира изцяло под влиянието на звездите и в този случай неговият живот може да бъде много лесно предсказан. Това е така, защото морските течения, подобно на движенията на планетите, могат да се изучават и предсказват по един съвсем научен начин. Ако обаче човекът намиращ се в лодката, е въоръжен с карта, която му дава знанието за това, накъде го тласкат тези течения, и в един момент той реши съзнателно да плува в някаква друга посока, то само тогава той реално упражнява своята свободна воля и единствено само в този случай той се превръща в истински господар на своята собствена съдба. Астрологията може да ни окаже огромна помощ в това отношение, тъй като тя ни дава знанието на кой бряг бихме се оказали в края на живота си, ако просто следваме морските течения.

Първоначално, може да изглежда, че да се съпротивляваш на непреодолимата сила на звездите е извънредно трудна задача. Обаче, ако човекът е придобил познание, че той притежава определени отрицателни черти и се опитва постоянно да ги преодолява, то тогава след известно време тази задача става доста привична. Всъщност, не дълго след като даденият човек е решил постоянно да упражнява своята свободна воля, той забелязва с изненада, че неговото поведение се подобрява драматично и след време даже се чуди как е могъл да постъпва другояче преди. В крайна сметка е нужно просто постоянство. Аз знам много хора, които след като са прочели своя собствен хороскоп, са решили съзнателно да работят за подобряване на определени свои недостатъци и след известно време са се превърнали в напълно различни хора.

И тъй като заобикалящата ни “обективна” действителност е всъщност за нас само едно отражение на нашата субективна същност, чрез промяната вътре в себе си, тези хора успяха да променят и своята собствена външна действителност. С други думи те успяха да избегнат определени негативни събития, които би трябвало да им се случат по хороскоп. Не само това, но тази вътрешна промяна, в крайна сметка, привлече към тях нови положителни събития, които също не бяха първоначално планирани за тях от звездите. В наши дни, в отличие от древните времена, на хората им се дава все повече и повече свободна воля, благодарение на която те могат да изменят себе си, а като резултат на това могат да изменят и събитията които им се случват. От моята практика бих могъл да заявя, че в наши дни средно-статистическият човек, ако иска да упражнява своята свободна воля, е в състояние да промени до 20% от събитията, които са му предопределени да се случат, а това никак не е малко! Тук естествено трябва да направим уточнението, че този процент е доста различен за различните хора. Общото правило е, че тези, които имат по-голямо разбиране за езотеричното устройство на света, по-дълбоко себе-познание и по-развита сила на волята си, имат много по-голяма свобода на действие. Обратното също е вярно – събитията в живота на онези, които не притежават тези познания, не са развили в себе си тези качества или не желаят да ги развиват в себе си, са почти изцяло предопределени от съдбата (т.е. от планетарните въздействия). Предполагам, сега сами разбирате, защо определени среди се опитват днес да представят астрологичното познание като “псевдо-наука” и да го крият от широките обществени слоеве, като обаче в същото време те самите го изучават най-детайлно. Необразованото население може много по-лесно да бъде управлявано и манипулирано, отколкото образованото.

Древните хора са били много добре запознати с принципите, които описваме тук. Днес, ние живеем в една от най-материалистичните епохи в историята на човечеството. Но дори и днес, непредубедените хора по света признават, че астрологията е една от най-точните духовни науки, достъпна за хората. Нейната връзка с някои от другите официални науки като астрономията, математиката и психологията е очевидна. Траекторията на планетите може да бъде пресметната с изключителна точност от съвременните компютри и изчисляването на астрологическите карти вече не представлява трудност. Докато в древността за подобни изчисления са били необходими месеци и години, сега те се правят от съвременните компютри мигновенно. Истинското изкуство обаче се състои в правилното тълкуване на картата, което обаче и до днес си остава достъпно само на малък брой посветени астролози. Може би един ден, когато компютрите “поумнеят” достатъчно, и се намери астролог, който да ги програмира с истинско духовно знание, нещата биха се изменили, но на дадения етап, ролята на интерпретацията на астролога при прочитането на картата си остава решаваща.

В този смисъл може да се каже, че всеки един човек си заслужава астролога, който сам си е избрал. Различните астролози гледат в една и съща карта, но използват различни думи да опишат това, което виждат. Те се съсредоточават в интерпретацията си в различни области на хороскопа, в зависимост от достигнатата от тях самите степен на духовно развитие. Тук положението е подобно на това, когато с една и съща рентгенова снимка се консултирате с двама резлични лекари-специалисти. Независимо, че гледат на една и съща снимка, естествено е този от тях, който има по-богат опит, да ви постави по-точна диагноза и да ви даде повече подробности относно това, което вижда. Така стоят нещата и при астролозите. Това обаче в никакъв случай не омаловажава научния принцип, на който почива тази наука, а само го потвърждава.

Истинската сила на астрологичното познание, освен всичко друго, лежи в способността му да променя живота на хората, като им дава познание, чрез което те започват да се променят отвътре. Това може да бъде постигнато, при положение, че са удоволетворени следващите три условия:

  • Човекът притежава интерпретацията на своята точно изчислена, професионално направена, астрологическа рождена карта.
  • Човекът има способността да чете тълкуванието на своята собствена рождена карта по един напълно безпристрастен, непредубеден и свободен от емоционални крайности начин.
  • Човекът има вътрешното желание да се измени към по-добро.

Рождената астрологическа карта е подобна на една пътна карта. Самата карта не може да ви закара до целта на вашето пътуване, но тя може да ви покаже различните пътища, по които вие можете да поемете. Тя може да ви покаже най-бързия път, по който може да се превърнете в това, в което по заложби и предопределеност само вие можете да се превърнете. От друга страна тя може да ви посочи къде би завършило вашето пътуване, ако изберете да не правите нищо. Решението да действате или да не действате, като гледате на картата, е изцяло ваше. Обаче думите на японската поговорка веднага идват на ум:

“Да знаеш, а да не действаш, е все едно да не знаеш нищо”.