Семинари

Представяне на книгата “Рождена карта на българския етнос”,

част 1, София – 30.07.2016

Разясняване на основните положения, залегнали в третата книга на професионалния астролог Любомир Червенков

Представяне на книгата “Рождена карта на българския етнос”,

част 2, София – 30.07.2016

Разясняване на основните положения, залегнали в третата книга на професионалния астролог Любомир Червенков

Какво представлява книгата “Рождена карта на българския етнос”?

София, 04.07.2016

Кои са основните положения залегнали в книгата? Как се прави астрологична карта на етнос? Какви са аналогиите с астрологичните карти на хората?

“Българският път”

Любомир Червенков гостува на сдружение “Хармонт”

част 1

София, 16.07.2016

“Българският път”

Любомир Червенков гостува на сдружение “Хармонт”

част 2

София, 16.07.2016