Планетарни аспекти

 

Планетарни аспектиДванадесетте знаци на Зодиака обозначават 12-те основни градивни принципа в нашата Слънчева система. Планетите са 10-те основни градивни сили, използващи 12-те градивни принципа (знаците) за да построят своите структури. Астрологическите домове от друга страна обозначават практическите сфери в живота, в които тези сили ще бъдат приложени. Като пример можем да дадем начина, по който съставяме едно изречение, тъй като знаците на Зодиака, заедно с планетите и с астрологическите домове, правейки различни комбинации между себе си, изграждат една грандиозна космическа писменост.

Нека да вземем като пример едно най-просто изречение като: “Аз ходя по тревата”. В дадения случай “Аз” е подлогът или този, който извършва действието. Подлогът може да се уподоби на знаците на зодиака. Те са основните градивни принципи и от тях изтича енергията, която после се привежда в определено движение, в зависимост от това коя планета ще я използва. Не е едно и също дали аз ходя по тревата, или вие ходите, или някой друг ходи. Този, който стои в центъра на действието, е подобен на съответния знак на Зодиака. “Ходя” е глаголът, действието или силата, която придава движение на подлога. Глаголът е подобен на действието на планетите, които са основните градивни сили. Аз мога да ходя (ако става въпрос за Венера например), но мога и да тичам (ако става въпрос за Марс), а мога и изобщо да спра (ако се намеси Сатурн). И накрая, “тревата”, като допълнение, указва това реално, конкретно, физическо място, където енергията на подлога се привежда в действие. Аз ходя по тревата, но бих могъл да ходя и по тротоара или изобщо да затъна в блатото и т.н. Допълнението е подобно на астрологическите домове, защото те обозначават в коя конкретна жизнена сфера ще бъде приложено действието на дадена планета, според енергията на знака, в който тя се намира. И така по подобен начин знаците, планетите и домовете пишат своите космически изречения, които управляват до голяма степен нашия живот.

От друга страна, в момента на раждането всичките десет планети са се намирали в различни ъглови взаимоотношения една спрямо друга. Планетите както е известно, се движат по еклиптиката, която ние обозначаваме на астрологическата карта като една окръжност. Планетите се обозначават като точки, които се движат с дадена скорост по тази окръжност. Ако съединим две точки от тази окръжност (т.е две планети) с центъра на окръжността с прави линии, то тогава тези две прави линии заключват между себе си определен ъгъл. Ъгловите взаимотношения на планетите се определят от значението именно на този ъгъл между двете планети. Най-важните ъглови позиции на планетите са когато те се намират на 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° и 180° една спрямо друга. Ъгли, по-големи от 180 не се използват, т.е. взима се най-краткото разстояние между планетите. Има и други ъглови позиции, но в практиката тези посочени по-горе се използват най-често. Когато планетите са застанали една от друга да речем на 60° (секстил) или на 120° (тригон), събитията които се случват в живота на дадения човек, относно областите в живота, управлявани от съответните планети по знаци и домове, се развиват много лесно и по един гладък и хармоничен начин. Затова и тези аспекти се наричат “хармонични” или “положителни”. Когато планетите образуват между себе си ъгъл от 90° (квадрат) или 180° (опозиция) събитията пак се случват, но с определено закъсняване във времето или след много борби и премеждия или по един доста труден начин. Затова тези аспекти се наричат “нехармонични” или “отрицателни”.

Често положителни аспекти в картите на хората се появяват като заслуга от миналото, т.е. те указват, че човекът е работил върху тези аспекти в предишните си прераждания и е развил съответните качества в себе си, затова сега те се появяват в картата му като положителна карма. В същото време, негативните аспекти, особено към кармичните планети Сатурн, Нептун и Плутон, почти винаги указват на заработена в миналото негативна карма. По този начин ние виждаме, че хората се раждат със строго определени карти, които са резултат от решенията и действията им в миналите им прераждания. Това, което вече сме научили, се появява като даденост, положителни качества и таланти, а това което не сме, се появява в картите ни като слабости, отрицателни черти и трудности в живота. По този начин, рождената, астрологическа карта на човека, не му се дава като резултат на някаква космическа лотария, където един има късмет да се роди с добра карта, а на друг не му е провървяло и се е родил с лоша, а е обобщен резултат от всичките наши действия и решения, извършени преди настоящата ни инкарнация. От друга страна, решенията и действията, които извършваме в дадения ни сега живот, ще имат пряко отношение към аспектите, с които ще се родим в следващото ни прераждане.

Има и изключения. Например, карти изключително само с позитивни аспекти се дават обикновенно на много ненапреднали духове, често появили се тук за първи път на тази земя и неспособни да се справят дори и със сравнително малки трудности, и обратното – изключително трудни карти се дават на много силни духове. Обикновено на хората им харесва да имат в картите си положителни аспекти, и се мръщят на отрицателните, без да взимат в предвид следното. Нищо не е положително и отрицателно по абсолютна величина. Положителните аспекти са полезни в този смисъл, че те ни тласкат бързо напред, и хубавите събития в живота ни се случват така да се каже от само себе си, без ние да сме положили особени усилия за това. Обаче хората много рядко оценяват именно тези събития в живота си, които са станали лесно и без много положени усилия. Повечето хора не оценяват, че такива качества като например физическата красота, силните интелектуални способности, силата на характера и много други, са им дадени свише като акт на изключителна милосърдност от страна на извънредно напреднали духовни същества. Повечето хора възприемат наличието на тези и на други положителни качества в себе си, като нещо дадено и разбиращо се от само себе си, но не се замислят, че други човешки същества трябва понякога да се преродят в няколко живота последователно за да развият поне едно от посочените по-горе качества!

От друга страна негативните аспекти между планетите обозначават засечки по пътя, забавяния, трудности и борба. Обикновено хората не харесват да имат негативни аспекти в картата си, но именно това са аспектите, които ни изграждат като силни и пробивни личности. Почти всичко, което ние силно оценяваме, че притежаваме, или че сме развили в нас самите, е станало в следствие на години упорит труд и борба. Лесните постижения се забравят бързо, трудните постижения изграждат характера ни. Навремето, мисля, Ницще беше казал че: “Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен”. Следователно, ние не бива да се боим от отрицателните аспекти в картите си. Точно обратното, трябва внимателно да прочетем какво означава тяхната енергия и като съзнателно работим върху нея, с течение на времето, ние можем да я превърнем в положителна енергия, като развием силата на духа си и научим житейските си уроци, на които ни учат тези аспекти. Обикновено, в западната астрология положителните аспекти се обозначават с червени линии в картата, а отрицателните с черни. По-долу е представена една примерна карта.

Example chartНа основата на многогодишната си практика, съм достигнал до заключението, че “най-добрите” карти са тези, които съдържат примерно наполовина положителни и наполовина отрицателни линии. В такъв случай, хората имат достатъчно сила на характера да преодолеят слабостите си. Небалансирана карта с твърде много червени черти обикновено указва хора, които съзнателно или несъзнателно използват прекалено много другите хора и макар че в живота получават много повече от средно-статистическия човек, са пак недоволни от това, което имат. Твърде много черни линии в картата, указват прекалено много трудности, борби и препятствия в живота на един такъв човек. Поглеждайки в личната си рождена карта, вие бихте могли сами да определите от пръв поглед колко лесен или колко труден е вашият личен път в живота.  За повече информация виж Рождена карта.

Съществуват общо десет планети, с които се работи в астрологията. Това са Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Ако приемем, че всяка една от тези планети може да се намира в аспект към всяка една друга няма да сме далеч от истината. Следователно имаме 10 по 10, значи около сто възможни комбинации. Също така за опростение можем да сведем всички възможни  ъглови взаимоотношения между две планети само до три типа – съвпад, положителни аспекти и отрицателни аспекти. Получаваме 100 по 3 = 300 комбинации. Кратка интерпретация на тези аспекти е дадена в книгата ми “Въведение в западната астрология”. Много по-подробна и задълбочена, почти три пъти като обем информация можете да получите, ако поръчате услугата “Рождена карта“. Или ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.

Тълкуванията на тези аспекти са налични само на платения ми сайт https://lubomir.info

Тълкуванията на тези аспекти са налични само на платения ми сайт https://lubomir.info

Тълкуванията на тези аспекти са налични само на платения ми сайт https://lubomir.info