Аспекти на Венера с Нептун

venus
conjucnction
neptune

Венера в съвпад с Нептун

При това сливане на планети се раждат хора с изключително силно развито романтично и идеалистично отношение към любовта. Те обикновено притежават силно повишена чуствителност към партньора. Често страдат от любовни мъки, чийто брой е значително над средностатистическия. Освен това, те рядко се учат от уроците си в тази област и са склонни да повтарят същите грешки отново и отново.

Обикновено те следват следния сценарий. Запознават се с някого и още в първия миг се влюбват. Тутакси го поставят на пиедестал, въображението им рисува приказна картина на очарователен човек, който притежава само положителни качества. Това е първата им грешка. Идеални хора не съществуват. След известно време съвместен живот партньорът неизбежно ще извърши постъпка, която не се вписва в представите на Нептун за идеално поведение. Изведнъж илюзията рухва и те виждат същия човек само в отрицателна светлина. Сега за тях той се е превърнал в пълен антипод на всичко, което са си представяли досега. От пиедестала той се срива в калта и в тяхното въображение е само едно нищожество. Това е втората им грешка. Никой не притежава само отрицателни качества. Истината е, че партньорът всъщност се намира някъде по средата между двете крайности. Но проблемът на Нептун е, че той почти никога не може да види действителността такава, каквато е. Той винаги носи или розови, или черни очила.

Такъв подход към партньора може многократно да разбие сърцата на родените с това разположение. И причината тук е корени не в самия партньор, а в неправилното отношение към него. Освен това, тези хора имат склонност да се отнасят по същия начин и към следващия си партньор и т.н., което в крайна сметка може да доведе до дълга поредица от разочарования и любовни мъки.

Освен до проблеми в сърдечната сфера, този съвпад може да доведе и до финансови проблеми. Венера управлява парите и когато тя е слята с Нептун, подобен непрактичен подход следва да се очаква и при подбора на финансови партньори. Често емоционалните и финансовите грешки вървят ръка за ръка. Този съвпад отслабва волята на родените с него и те трудно може да се откажат от любимата си храна, напитки и всичко, което им доставя удоволствие. В резултат може да се стигне до проблеми с теглото, зависимост от различни субстанции и др. Следователно указания за практичност и земен, реалистичен подход трябва да се търсят на други места в картата. Няколко планети към земни знаци или положителни аспекти към Сатурн биха помогнали.

Може би най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е голямото влечение (а вероятно и талант) към изкуствата, красотата и хармонията във всичките им проявления. Нерядко тези хора правят кариера в музиката, изкуствата, театъра, създаването или продажбата на красиви предмети, търговията с произведения на изкуствата и т.н. Много астролози отбелязват и голямата любов и привързаност на тези хора към животните. Това е най-очевидно, когато сливането се извършва в Стрелец.

venus
venus
sextile
trine
neptune
neptune

Венера секстил Нептун

Венера тригон Нептун

И двете планети са свързани с любовта, хармонията и красотата, едната на по-земен, практичен план (Венера), а другата на космично и общочовешко ниво (Нептун). Когато са в положителен аспект една към друга, се раждат хора, които, от една страна, са идеалисти и мечтатели, но, от друга, имат способността да претворяват мечтите си в реалност. Това се отнася особено силно за личните взаимоотношения. Родените с този аспект обичат да мечтаят да изживеят живота си като приказна, романтична, любовна история, да намерят своята сродна душа и да живеят щастливо с него или с нея до края на живота си. Интересното е, че с положителен аспект между тези две планети тези хора са способни да мечтаят по прорицателски начин и наистина могат да привлекат към себе си човек със сродна душа, с който да прекарат живота си.

Те са изключително чувствителни, артистични и с много богато въображение. Имат и музикални наклонности и често, когато слушат музика, тя може да се превърне в катализатор за образи и идеи, създадени в тяхната фантазия. Особено силно може да им въздейства църковната музика. За тях тя е като глътка чист въздух, идващ от техния истински духовен дом. Те самите могат да притежават талант да свирят на някакъв инструмент или да пеят. Родените с този аспект имат мистична страна и могат да привличат в живота си хора с религиозни, мистични или окултни способности. Те могат да бъдат изключително посветени на определена идея или на духовно движение. През този си живот те ще продължават да срещат хора, които ще им помагат и ще ги насочват по пътя на духовното израстване – път, който те са започнали в предишните си прераждания.

Тези хора предпочитат да дават, отколкото да получават. Понеже техният характер е сравнително мек, те често правят компромиси против собствените си интереси, само и само да запазят мира и да не влизат в открита конфронтация. Може би най-доброто в това разположение е способността на тези хора да обичат истински. Това означава, че те може да жертват много от себе си за партньора, без да поставят условия или да изискват нещо в замяна.

venus
venus
square
opposition
neptune
neptune

Венера квадратура Нептун

Венера опозиция Нептун

Отрицателните аспекти между тези две планети засилват романтичното и идеалистично отношение към любовта. Родените с този аспект обикновено притежават силно повишена чуствителност към партньора. Често страдат от любовни мъки, чийто брой е значително над средностатистическия. Освен това, те рядко се учат от уроците си в тази област и имат тенденция да повтарят същите грешки отново и отново.

Обикновено те следват следния сценарий. Запознават се с някого и още в първия миг се влюбват. Тутакси го поставят на пиедестал, въображението им рисува приказна картина на очарователен човек, който притежава само положителни качества. Това е първата им грешка. Идеални хора не съществуват. След известно време съвместен живот партньорът неизбежно ще извърши постъпка, която не се вписва в представите на Нептун за идеално поведение. Изведнъж илюзията рухва и те виждат същия човек само в отрицателна светлина. Сега за тях той се е превърнал в пълен антипод на всичко, което са си представяли досега. От пиедестала той се срива в калта и в тяхното въображение е само едно нищожество. Това е втората им грешка. Никой не притежава само отрицателни качества. Истината е, че партньорът всъщност се намира някъде по средата между двете крайности. Но проблемът на Нептун е, че той почти никога не може да види действителността такава, каквато е. Той винаги носи или розови, или черни очила.

Такъв подход към партньора може многократно да разбие сърцата на родените с това разположение. И причината тук е корени не в самия партньор, а в неправилното отношение към него. Освен това, тези хора имат склонност да се отнасят по същия начин и към следващия си партньор и т.н., което в крайна сметка може да доведе до дълга поредица от разочарования и любовни мъки.

Освен до проблеми в сърдечната сфера, този аспект може да доведе и до финансови проблеми. Венера управлява парите и когато тя е слята с Нептун, подобен непрактичен подход следва да се очаква и при подбора на финансови партньори. Често емоционалните и финансовите грешки вървят ръка за ръка. Този аспект отслабва волята на родените с него и те трудно може да се откажат от любимата си храна, напитки и всичко, което им доставя удоволствие. В резултат може да се стигне до проблеми с теглото, зависимост от различни субстанции и др. Следователно указания за практичност и земен, реалистичен подход трябва да се търсят на други места в картата. Няколко планети към земни знаци или положителни аспекти към Сатурн, биха помогнали.