Аспекти на Луната с Нептун

moon
conjucnction
neptune

Луна в съвпад с Нептун

Сливането на тези две планети засилва чувствителността и обогатява въображението. При родените с това разположение се наблюдава интерес към всякакъв вид окултни и тайни знимания, който ще бъде особено силен, ако съвпадът се извършва в Скорпион. Тези хора може да бъдат изключително големи идеалисти и мечтатели. Те веднага проявяват съчувствие и желание да окажат помощ на изпадналите в беда. Понякога това тяхно качество е толкова силно изявено, че те може да се превърнат в лесна жертва на хора, които искат да ги експлоатират и да използват вродената им доброта за користни цели.

За тях духовността или религията са не по-малко важни от материалната сфера. Те често ще изпитват нужда да се отдръпнат от течението на живота и да се усамотят. Не желаят да нараняват чувствата на другите и поради това понякога прибягват до лъжи и измами. Те си мислят, че изричат благородни лъжи, за да не наранят някого, но всъщност може да причиняват по този начин повече вреда, отколкото полза. Не им е чужд също така стремежът към негативно бягство от действителността. За тях е много лесно да намерят спасение от трудностите на ежедневието, като посегнат към цигарите, алкохола или наркотиците. В идеалния случай би трябвало на други места в картата да се намерят указания за наличието на практичен потенциал. Поне няколко планети в земни знаци или положителни аспекти към Сатурн биха помогнали. В такъв случай би могло да се извлече максимална полза от това разположение.

moon
moon
sextile
trine
neptune
neptune

Луна секстил Нептун

Луна тригон Нептун

И двете планети са свързани с емоции, интуиция и чувствителност. Вследствие на положителния аспект, в който се намират, тези качества ще бъдат силно изявени. Родените с този аспект са мили, романтични, добронамерени, състрадателни. Те винаги са готови да изслушат приятел, изпаднал в беда, и да му предложат своята помощ. Имат заложби и може би дори талант в областта на изкуствата, например живопис, музика, танци или актьорско майсторство. Имат също така подчертан афинитет и към седмото изкуство – киното, а също към фотографията. И тъй като въображението им е силно развито, могат да създадат уникални произведения в тази област. И двете планети имат отношение към водния елемент, така че всичко, свързано с водата, моретата и океаните, силно ще ги интригува. Може да се каже, че на тях им е необходимо да създават художествени произведения, за да поддържат емоционалното си равновесие.

Дори и те самите да не се занимават с това, ще са в състояние да открият в една картина или фотография хиляди неизказани неща. Известно е, че в големите произведения на изкуството, например от Ренесанса, се крият дълбоки езотерични истини. Ако трябва да се изрече с думи всичко, което е залегнало в творбите на Микеланжело или Рафаело, за всяка една от тях може да се напише цяла енциклопедия. Хората, родени с положителен аспект между Луната и Нептун, интуитивно са привлечени от дълбокия смисъл на произведенията на изкуството.

Тези хора се нуждаят от красота и хармония в по-голяма степен от всички останали. Присъствието на красота и хармония около тях поддържа тонуса и ведрото им настроение. Тяхната аура е като сюнгер, който всмуква в себе си както положителната, така и отрицателната енергия на заобикалящите ги предмети и хора. Затова е препоръчително да се обграждат с красота и да се намират в компанията на хора, които им действат благотворно.

Родените с този аспект са изключително миролюбиви и държат да запазят разбирателството на всяка цена. Те имат също така подчертана склонност към мистицизма и окултното. Нерядко сънищата им са пророчески. За тях би било много добре да водят дневник на сънищата си. По този начин след време биха могли да проследят какво точно са означавали. Така ще се научат да ги тълкуват много по-прецизно и ще извличат максимална полза от тях. Най-доброто, което това сливане на планети дарява, е изключителното въображение и голямата емоционална сила. За да могат обаче да приложат успешно тези качества на практика, теа трябва да преодолеят свойствената за това съчетание обърканост и неяснота на мисленето. На по-високо духовно ниво родените с този аспект са в състояние безкористно да пожертват собствените си интереси в името на благоденствието на другите.

Нерядко този аспект говори за психически и медиумни способности. Такива хора понякога могат да предсказват бъдещето или просто притежават изключително силна интуиция. Ако чувствате, че имате дарби и способности в тази насока и желаете да ги развивате, трябва да се консултирате със специалисти с добра репутация и необходимия опит и познания, за да ви напътстват. Нерядко можем да открием този аспект в картите на хора, които се занимават сериозно с астрология.

moon
moon
square
opposition
neptune
neptune

Луна квадратура Нептун

Луна опозиция Нептун

И двете планети са свързани с чувства, интуиция и въображение. Хората, родени с този аспект, ще имат развито въображение, силна интуиция и повишена емоционалност. Те са мили и сърдечни, винаги изслушват проблемите на другите и им предлагат емоционална подкрепа. Имат силно увлечение към изкуствата – театър, живопис, музика, танци, фотография и т.н. Те са способни да жертват собствените си интереси, ако знаят, че това реално ще помогне на другите. Някои астролози наричат този тип хора „емоционални сюнгери“. Те сякаш всмукват енергиите на хората и местата, където се намират. Това обаче е нож с две остриета. От една страна, когато са заобиколени с положителна енергия и позитивни хора, те самите ще започнат да излъчват позитивна енергия. Но и обратното също е вярно и затова трябва да бъдат много внимателни с кого общуват и в каква среда.

Родените с този аспект имат засилен интерес и вероятно способности в областта на метафизиката и окултните науки, но трябва да бъдат много внимателни, а най-добре е да стоят изобщо настрана от практики като спиритически сеанси, хипноза или медиумни сеанси. Това е така, защото Луната и Нептун образуват негативен аспект. В тази ситуация замъглеността на Нептун ще бъде силно изразена. На тях ще бъде изключително трудно да различават положителните от отрицателните духовни същества и много лесно ще попаднат под негативно духовно влияние, докато смятат, че общуват с добри духове. Затова, вместо да се излагат на опасност, препоръчително е изобщо да избягват подобни практики.

Тези хора понякога не могат да различават лъжата от истината и в реалния живот. Например могат да идеализират своите приятели и да живеят в измислен свят, който сами са си изградили. С течение на времето може да видят околните такива, каквито са, и изживяват огромно разочарование – затварят се в себе си и се изолират от света, разстроени, че техните приятели притежават и негативни качества. Те самите си създават този тип проблеми, като първоначално рисуват във въображението си нереалистична картина на „идеални“ приятели. Същото се отнася и за партньорите, роднините, колегите и т.н.

Те могат да имат комплекси за малоценност и поради тази причина, когато другите им кажат нещо, могат да го изтълкуват неправилно и да бъдат емоционално наранени. След това се отдръпват отново в своя свят на мечтите, където не трябва да се борят с трудностите на живота. Изобщо Нептун обича да мечтае и да витае в свой илюзорен свят. Когато се намира в отрицателен аспект към Луната, към илюзорната картина се прибавят и силни емоционални преживявания. Затова хората с този аспект страдат толкова силно, когато виждат истината. Често те дори предпочитат да не знаят истината и да живеят щастливо в измислен свят.

Някои от тях намират спасение от грубата действителност на материалния свят в алкохола, цигарите и опиатите. Това им помага да избягат от трудностите на реалния живот и да се озоват в един нереален, но красив свят. Естествено, по този начин те изпадат в зависимост и животът им става още по-труден. Това е вярно за всички с подобна зависимост, но може определено да се каже, че родените с негативен аспект между Луната и Нептун са многократно по-податливи на пристрастяване. Препоръчително е изобщо да не опитват каквото и да било водещо към зависимост. Веднъж опитали, те много бързо могат да се пристрастят.

Тези хора не обичат конфронтацията. Когато им се каже, че имат определени недостатъци, те предпочитат да не влизат в открит конфликт. Вместо това се усамотяват в своя измислен свят, където не трябва да се борят с недостатъците си. Могат да бъдат твърде наивни по отношение на останалите и да повярват напълно на някаква сърцераздирателна (но измислена!) история, така че много лесно биха могли да бъдат използвани. Трудните уроци, които родените с негативен аспект между Луната и Нептун имат да научат, са следните. Първо, как да живеят в материалния свят, без да се опитват да избягат от него в свой измислен свят, и второ, да се научат да различават истината от лъжата.