Аспекти на Сатурн с Нептун

saturn
conjucnction
neptune

Сатурн в съвпад със Нептун

Поради бавното движение на тези планети това сливане се извършва само веднъж на всеки 36 години приблизително. За последен път то става през 50-те години на ХХ век във Везни, а след това може да се открие в картите на родените между март 1988 г. и ноември 1990 г., само че почти през целия период Уран също се намира между двете планети, в последните градуси на Стрелец и първите градуси на Козирог. По тази причина тълкуването за родените през тези години в повечето случаи не може да се отдели от тълкуването за Сатурн в съвпад с Уран и Уран в съвпад с Нептун. Този троен съвпад замъглява до известна степен практичното мислене и не им дава съвсем ясна предствава по какъв път в живота да поемат.

Това разположение ще работи добре в картите, където съвпадът е положително аспектиран от Слънцето, Луната, асцендента или от персонални планети. Тогава по-строгите качества на Сатурн и Уран ще бъдат донякъде смекчени от присъствието на Нептун. Силно ще работи този съвпад и в картите, където някои или всички от тези планети влизат в контакт с критични точки в хороскопа, т.е. правят съединение със Слънцето, Луната, асцендента, десцендента, МС и IC. Във всеки от тези случаи трябва да се обърне особено внимание на четворното сливане в зависимост от това какъв точно е аспектът и кои други планети са въвлечени.

Обикновено такова задръстване при движението на планетите води дотам, че някои сфери от живота са поставени под силно ударение, а други нямат никакво значение за индивида. Събитията в живота също може да се случват на вълни. Когато съвпадът е задвижен от прогресии и транзити, животът е прекалено наситен с най-различни събития, следвани от периоди на почти пълен застой.

В най-добрия случай този аспект води до забележително съчетание на идеализъм (Нептун) с практичност (Сатурн). Родените с него може да служат като канали, по които висши идеи трябва да се претворят в живота. Те обикновено са любезни и състрадателни, като в същото време предлагат конкретна материална помощ на онези, които действително се нуждаят. Те не се въвличат емоционално в житейските ситуации и могат да видят реализацията на целите си.

Независимо какви са техните конкретни цели и задачи, те са способни да работят много упорито и с много прагматичен земен подход. Могат да живеят с малко пари и притежания, ако смятат, че това е необходимо за достигането на висока цел. Можем да наречем тези хора практични идеалисти. За разлика от други, които залитат в едната или другата посока, родените с това разположение имат реалния потенциал да живеят половината от времето в духовния свят, а през другата половина да се трудят неуморно във физическия, изграждайки мост между двата свята. Те често имат способности за изява във фотографията, киното, за изработването на красиви произведения на изкуството или се раждат с научни способности – особено в медицината и разработването на нови лекарства.

Като цяло може да се каже, че последното поколение, родено с този съвпад, ще се опита да разреши много от несправедливостите на социалната система (Уран), прилагайки твърди и практични решения (Сатурн), но това невинаги ще им се удава лесно (Нептун) и може да е свързано с много лични жертви (Нептун). В политически аспект по време на това планетарно влияние станахме свидетели на падането на Берлинската стена и началото на реформирането на обществената система в Източна Европа.

saturn
saturn
sextile
trine
neptune
neptune

Сатурн секстил Нептун

Сатурн тригон Нептун

Хората с този аспект се раждат с благоприятна карма, защото в предишните си животи са работили в полза на другите. В този живот те се раждат със способността да се трудят упорито и да претворят в реалност (Сатурн) висок духовен идеал (Нептун). Имат изключително висок потенциал за духовно развитие, а най-правилният път за реализацията му е да служат на другите. Ако са твърдо убедени в правотата на идеала, за който се борят, тези хора са способни да загърбят собствените си потребности.

В най-добрия случай този аспект води до забележително съчетание на идеализъм (Нептун) с практичност (Сатурн). Родените с него може да служат като канали, по които висши идеи трябва да се претворят в живота. Те обикновено са любезни и състрадателни, като в същото време предлагат конкретна материална помощ на онези, които действително се нуждаят. Те не се въвличат емоционално в житейските ситуации и могат да видят реализацията на целите си.

Независимо какви са техните конкретни цели и задачи, те са способни да работят много упорито и с много прагматичен земен подход. Могат да живеят с малко пари и притежания, ако смятат, че това е необходимо за достигането на висока цел. Можем да наречем тези хора практични идеалисти. За разлика от други, които залитат в едната или другата посока, родените с това разположение имат реалния потенциал да живеят половината от времето в духовния свят, а през другата половина да се трудят неуморно във физическия, изграждайки мост между двата свята. Те често имат способности за изява във фотографията, киното, за изработването на красиви произведения на изкуството или се раждат с научни способности – особено в медицината и разработването на нови лекарства.

saturn
saturn
square
opposition
neptune
neptune

Сатурн квадратура Нептун

Сатурн опозиция Нептун

Този аспект става изключително важен, ако Сатурн или Нептун са персонални планети. За целта или асцендентът, или Слънцето, или Луната би трябвало да се намират или в Козирог или в Риби. Ако е така, влиянието на тези две планети ще направи мисленето на родените с този аспект доста объркано, а самите те вероятно ще бъдат съвсем непрактични личности. За съжаление, всякакъв съзидателен потенциал, обозначен на друго място в картата, би бил пресечен от това влияние, тъй като то ограбва увереността в собствените сили.

Тези хора обичат да избягват страховете и отговорностите на реалния свят, като се затварят в свой илюзорен свят. Това може да става по различен начин, най-често чрез алкохол или наркотици. В тези хора може да се крие страх от неизвестното, от смъртта или от Бога. Единственият начин да се преодолее какъвто и да било страх е да бъдем обективни, прями и безпристрастни в усилията си да го изучим. Опитите да се избяга от тази конфронтация не могат да донесат благоприятни резултати. Историята за Ахил ни учи, че докато героят се е намирал лице в лице със своите неприятели, той е бил непобедим. Бил е улучен в петата и победен, когато се е обърнал с гръб към тях. Хората с отрицателен аспект между Сатурн и Нептун имат да научат урока да се обърнат с лице към действителността, ако искат да я победят. В противен случай те ще бъдат победените. В крайна сметка страданието води до смирение, а смирението, от своя страна, води до освобождение и спасение.

Някои от родените с този аспект влагат изключително много време, за да трупат пари и материални богатства и да се изкачат по социалната стълба. Но може да им убегне онова, което е действително важно в живота. За тях би било добре да си спомнят какво казва Светото писание: „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето нито молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“ Материалните притежания и парите сами по себе си не могат да донесат щастие никому. На родените с този аспект може да им се наложи да научат това по най-тежкия начин. В предишни животи, когато са имали възможност да избират между материалните притежания и човека, когото са обичали, те са предпочели материалните притежания. В този живот те се раждат с отрицателен аспект между Сатурн и Нептун, което означава, че пак ще им бъде предоставен подобен избор. Какъв ще бъде изборът им този път, а следователно и тяхната съдба оттук нататък, зависи от самите тях.