Аспекти на Сатурн с Плутон

saturn
conjucnction
pluto

Сатурн в съвпад с Плутон

Това разпределение се наблюдава в картите на родените в края на 40-те години на ХХ век, когато и двете планети са в Лъв. След това същият аспект се образува отново в началото на 80-те години във Везни. В първия случай влиянието му е по-скоро отрицателно. Най-силно въздействие то ще упражнява върху онези, за които Сатурн или Плутон са персонални планети. То ще се чувства много силно още в картите, където този съвпад влиза в контакт със Слънцето, Луната, асцендента, десцендента, МС или IC. Домът ще бъде от изключително значение, за да се види конкретната сфера, където тези хора ще бъдат подложени на силен стрес. В случаите, когато съвпадът се извършва в VIII или в X домове, особено внимание трябва да се обърне на текстовете, описващи разположението на тези планети в тези домове.

Ако съвпадът се извършва във Везни, влиянието му няма да бъде толкова остро. И двете планети ще бъдат до известна степен релаксирани в този знак, макар че мощта на Плутон и желанието за ред на Сатурн ще се чувства и тук. Родените с това разположение може да имат сравнително небрежно отношение към важни психологически проблеми. Като се има предвид характерът на двете планети, тази склонност не може да се приеме като нещо твърде отрицателно. Силата на този съвпад трябва да се насочи към подходящи области и интереси, които ще бъдат подсказани от разположението им по дом.

Сливането на тези планети е изключително кармичен аспект. Старият и новият управители на кармата са събрани заедно. Сатурн е свързан с максималните постижения в живота, кариерата и амбициите, докато Плутон има отношение към властта и силата. Появата на този аспект в картата означава, че неразрешени проблеми от предишни животи, свързани с използването на власт и сила, ще се появят отново в този живот и ще трябва да се работи върху тях. Властта се дава на хората, за да се научат как да я използват за благото на другите. Онези, които заемат отговорни постове, имат големи задължения спрямо подчинените си. Ако те използват положението си само за лично облагодетелстване, по силата на един основен кармичен закон те трябва да изживеят живот, в който са в положение на безсилие, подчиненост и зависимост. По този начин везните се наклоняват на другата страна, за да уравновесят последствията от предишните им действия.

Родените с този аспект често имат трудни взаимоотношения с родителите си. Родителите ни са първите, които имат власт над нас като деца. По-късно в живота тази динамика се пренася към другите, от които зависим – началници и обществото с неговите структури. Отношенията родители – деца за тези хора често съвсем не са лесни. Основният проблем е, че родителите, особено доминиращият родител (обикновено това е бащата, но може да бъде и майката), са силно дисциплиниращ фактор.

Децата имат още неукрепнала психика и натискът върху тях в самото начало на живота има много по-силен ефект, отколкото по-късно, когато са вече пораснали. Родителят може да налага със сила възгледите си и да изисква от детето дисциплина и ред при всички обстоятелства. Израствайки в такива условия, то си създава представа, че светът е трудно място за живеене с множество ограничения, закони и правила, за чието неспазване се понася строго наказание. Стремежите на детето да постигне нещо се посрещат строго критично и в повечето случаи не отговарят на очакванията на родителите. В такава атмосфера израстват индивиди, които се отнасят с недоверие към законите и правилата на обществото и силно се съмняват в собствените си възможности и способности. Тези хора може да смятат, че и родителите им, и обществото са били несправедливи към тях, че от тях се изисква прекалено много и че животът е тежък и несправедлив. Те могат да завиждат на другите, които са имали по-добър шанс и са постигнали повече.

Вътрешната съпротива към властимащите изработва в родените с това разположение негативно отношение към тях. Според духовния закон ние привличаме в живота си хора и ситуации в зависимост от отношението ни към тях. Ако смятаме, че началниците по принцип са догматични, изискват строга дисциплина и веднага ни наказват за нашите провинения, ние автоматично привличаме в живота си именно такъв тип началник. И обратно, ако смятаме, че с началниците е лесно да се сработим, особено ако бързо и качествено изпълняваме техните нареждания, тогава попадаме под ръководството на началници, с които нямаме никакви проблеми.

Тук е важно да се разбере, че външните ситуации, в които попадаме, винаги са пряко следствие от онова, което е вътре в самите нас, а то в огромната си част се предопределя от рождената астрологична карта. Там е залегнала есенцията или сумарният резултат от всички действия през предишните ни животи, тоест, нашата карма. Аспектите, които виждаме в картата, било то положителни или отрицателни, са пряко следствие от всичките ни решения и постъпки в предишен живот. Всеки напълно заслужава живота, който има. Единственият начин да се преодолеят негативните тенденции в него е да изучаваме картата си и използвайки силните си черти, да преодоляваме нашите слабости.

Виждаме, че много от негативните тенденции, свързани с началниците, с власт имащите, с порядките в обществото, а често и с партньорите (ако сме зависими от тях), произтичат кармично. Те се формират в детството според начина, по който ни възпитават. Тук обаче не бива да правим грешката да обвиняваме родителите си за разбиранията, които сме си изградили. Всяка душа избира родителите си, преди да се прероди, за да може да се приведат в действие нейните кармични уроци. Затова трябва да простим на нашите родители и да се вгледаме не в тях, а в себе си и да търсим там проблемите.

От всичко казано досега следва, че задачата на родените с това разположение е да се научат как правилно да се отнасят към хората, които имат власт над тях. Те непрекъснато ще попадат в ситуации, където ще им се налага да бъдат зависими от другите. В предишните си животи те са били в позиция на власт, но не са я използвали правилно. В този живот те се учат как да се подчиняват на тези, които имат власт над тях и по същия начин я използват неправилно.

На някои от тях се налага да изпитат на гърба си законите и порядките на обществото по особено ограничаващ начин. Те трябва да се научат да бъдат по-отворени и да възприемат мненията и схващанията на другите. Трябва да се научат също да изпълняват нарежданията на началниците си, дори, когато не са съгласни с тях. Ако не се научат да правят това, нещата ще стават все по-лоши. Колкото повече се съпротивляват на установените порядки, правила и разпореждания, толкова повече ще бъдат ограничавани техните действия. Всяка тяхна съпротива ще привлича още повече правила, ограничения и разпоредби, докато накрая животът им стане изключително труден.

Обратното, ако доброволно започнат да се подчиняват на своите началници и на установените правила, толкова по-малко натиск ще се упражнява върху тях. Те трябва да разберат, че началниците виждат нещата от по-високо ниво и разполагат с много повече информация от своите подчинени. Отдолу решенията на босовете могат да изглеждат необосновани, но отгоре имат своя смисъл. Подчиненият зависи от началника финансово, а не обратното. Освен това, последиците от неправилните решения се поемат от началниците, а не от подчинените. Когато родените със съвпад между Сатурн и Плутон разберат тези прости правила и започнат да ги прилагат, животът им ще стане много по-лесен.

Много от родените с този съвпад са склонни и да предизвикват ситуации, в които саботират самите себе си. Това е така поради разрушителното влияние, което Плутон упражнява върху техните цели и задачи в живота (Сатурн). Дълбоко в подсъзнанието на тези хора е заровен страхът, че не са достатъчно способни да достигнат целите си. Този страх може да е бил създаден от отношението на родителите през ранното детство, но в крайна сметка има кармичен характер. Онова, което се корени в подсъзнанието, е свързано със събитията, които ни се случват. Всеки страх е разрушителен и парализиращ. Когато на подсъзнателно ниво се боим от провал, ние всъщност го предизвикваме да се появи в живота.

На пръв поглед изглежда, че в живота си тези хора се сблъскват постоянно с трудности, които са извън техния контрол. Едва преминали едно препятствие, съдбата ги изправя пред друго. Понякога проблемите се увеличават пропорционално на усилията за достигане на дадена цел. Истината е, че те сами предизвикват трудности и пречки в живота си поради заседналия в подсъзнанието им страх от провал. Те се боят, че няма да постигнат целите си и подсъзнателно привличат към себе си негативни ситуации, които ги възпрепятстват. Единственият начин да излязат от този подъзнателен саботаж е да го доведат до съзнанието си и активно да се борят с него.

За тази цел те трябва да станат уверени в силите си. Астрологията ще им бъде много полезна, тъй като може да им покаже обективно в кои области е техният основен положителен потенциал. Разполагайки с тази информация, могат да си поставят постижими задачи в реални срокове. Постигайки това, което са планирали, те ще придобият повече увереност в своите способности и възможности за успех и ще престанат да се самосаботират. Богът на подземното царство Плутон може да бъде победен само ако излезе на повърхността и бъде осветен от Слънцето.

Плутон има отношение и към регенерацията и способността за промяна. Родените с този аспект често може да отричат, че имат психологически проблеми, или че сега не им се занимава с тяхното разрешаване. Но те трябва да знаят, че могат да извлекат най-голяма полза от промяната. От всички останали аспекти именно тези между Сатурн и Плутон дават максимален резултат от работата върху себе си. Работейки върху кармичните проблеми, залегнали в подсъзнанието, тези хора могат да се превърнат в нови личности с по-голямо самочувствие, с повече постижения, с повече самоуважение. Така те ще изпълнят една от най-важните си мисии, залегнала в програмата на техния живот: да постигнат себепознание и като следствие от него – себеусъвършенстване.

saturn
saturn
sextile
trine
pluto
pluto

Сатурн секстил Плутон

Сатурн тригон Плутон

Този аспект ще бъде действително силен, ако Слънцето, Луната или изгряващият знак са в Козирог или в Скорпион. В такъв случай към качествата на индивида ще се прибавят решителност, пробивност и желание да се постигнат определени цели. За съжаление, твърдоглавието и фиксираността също ще бъдат засилени. Ако родените с този аспект използват волята си, те могат да постигнат дълбока вътрешна трансформация и да преработят много от негативните си качества в положителни. Тези хора могат много добре да се самоанализират, способни са да се отърсят от вродени фобии и страхове, ако решат да работят върху характера си. Те обикновено преживяват доста промени в живота си, като по този начин се издигат духовно и израстват като по-силни личности.

Родените с този аспект са много самодисциплинирани и излизат победители дори и от най-тежките житейски ситуации. Те чувстват инстинктивно, че трудните времена неизбежно ще отминат, и че изпитанията са им необходими, за да израстват и да се развиват духовно. По някакъв начин съдбите, целите и стремежите им – са преплетени с общата съдба на обществото. Хората виждат в тях родени лидери поради способността им да работят честно, дисциплинирано и всеотдайно, както и защото притежават много здрав разум, добра преценка и безкористност. Родените с този аспект знаят, че всичко, което получават в живота, трябва да бъде спечелено с тежък труд и се трудят упорито, без да бързат нагоре по стълбата на успеха. На моменти обичат да остават сами, тъй като понякога общуването с другите не им се удава лесно. Предпочитат вместо някой друг да ги учи, да се учат сами от своя опит.

saturn
saturn
square
opposition
pluto
pluto

Сатурн квадратура Плутон

Сатурн опозиция Плутон

Това е изключително кармичен аспект. Старият и новият управители на кармата се намират в негативен аспект един спрямо друг. Сатурн е свързан с максималните постижения в живота, кариерата и амбициите, докато Плутон има отношение към властта и силата. Появата на този аспект в картата означава, че неразрешени проблеми от предишни животи, свързани с използването на власт и сила, ще се появят отново в този живот и ще трябва да се работи върху тях. Властта се дава на хората, за да се научат как да я използват за благото на другите. Онези, които заемат отговорни постове, имат големи задължения спрямо подчинените си. Ако те използват положението си само за лично облагодетелстване, по силата на един основен кармичен закон те трябва да изживеят живот, в който са в положение на безсилие, подчиненост и зависимост. По този начин везните се наклоняват на другата страна, за да уравновесят последствията от предишните им действия.

Родените с този аспект често имат трудни взаимоотношения с родителите си. Родителите ни са първите, които имат власт над нас като деца. По-късно в живота тази динамика се пренася към другите, от които зависим – началници и обществото с неговите структури. Отношенията родители – деца за тези хора често съвсем не са лесни. Основният проблем е, че родителите, особено доминиращият родител (обикновено това е бащата, но може да бъде и майката), са силно дисциплиниращ фактор.

Децата имат още неукрепнала психика и натискът върху тях в самото начало на живота има много по-силен ефект, отколкото по-късно, когато са вече пораснали. Родителят може да налага със сила възгледите си и да изисква от детето дисциплина и ред при всички обстоятелства. Израствайки в такива условия, то си създава представа, че светът е трудно място за живеене с множество ограничения, закони и правила, за чието неспазване се понася строго наказание. Стремежите на детето да постигне нещо се посрещат строго критично и в повечето случаи не отговарят на очакванията на родителите. В такава атмосфера израстват индивиди, които се отнасят с недоверие към законите и правилата на обществото и силно се съмняват в собствените си възможности и способности. Тези хора може да смятат, че и родителите им, и обществото са били несправедливи към тях, че от тях се изисква прекалено много и че животът е тежък и несправедлив. Те могат да завиждат на другите, които са имали по-добър шанс и са постигнали повече.

Вътрешната съпротива към властимащите изработва в родените с това разположение негативно отношение към тях. Според духовния закон ние привличаме в живота си хора и ситуации в зависимост от отношението ни към тях. Ако смятаме, че началниците по принцип са догматични, изискват строга дисциплина и веднага ни наказват за нашите провинения, ние автоматично привличаме в живота си именно такъв тип началник. И обратно, ако смятаме, че с началниците е лесно да се сработим, особено ако бързо и качествено изпълняваме техните нареждания, тогава попадаме под ръководството на началници, с които нямаме никакви проблеми.

Тук е важно да се разбере, че външните ситуации, в които попадаме, винаги са пряко следствие от онова, което е вътре в самите нас, а то в огромната си част се предопределя от рождената астрологична карта. Там е залегнала есенцията или сумарният резултат от всички действия през предишните ни животи, тоест нашата карма. Аспектите, които виждаме в картата, било то положителни или отрицателни, са пряко следствие от всичките ни решения и постъпки в предишен живот. Всеки напълно заслужава живота, който има. Единственият начин да се преодолеят негативните тенденции в него е да изучаваме картата си и използвайки силните си черти, да преодоляваме нашите слабости.

Виждаме, че много от негативните тенденции, свързани с началниците, с власт имащите, с порядките в обществото, а често и с партньорите (ако сме зависими от тях), произтичат кармично. Те се формират в детството според начина, по който ни възпитават. Тук обаче не бива да правим грешката да обвиняваме родителите си за разбиранията, които сме си изградили. Всяка душа избира родителите си, преди да се прероди, за да може да се приведат в действие нейните кармични уроци. Затова трябва да простим на нашите родители и да се вгледаме не в тях, а в себе си и да търсим там проблемите.

От всичко казано досега следва, че задачата на родените с това разположение е да се научат как правилно да се отнасят към хората, които имат власт над тях. Те непрекъснато ще попадат в ситуации, където ще им се налага да бъдат зависими от другите. В предишните си животи те са били в позиция на власт, но не са я използвали правилно. В този живот те се учат как да се подчиняват на тези, които имат власт над тях и по същия начин я използват неправилно.

На някои от тях се налага да изпитат на гърба си законите и порядките на обществото по особено ограничаващ начин. Те трябва да се научат да бъдат по-отворени и да възприемат мненията и схващанията на другите. Трябва да се научат също да изпълняват нарежданията на началниците си, дори, когато не са съгласни с тях. Ако не се научат да правят това, нещата ще стават все по-лоши. Колкото повече се съпротивляват на установените порядки, правила и разпореждания, толкова повече ще бъдат ограничавани техните действия. Всяка тяхна съпротива ще привлича още повече правила, ограничения и разпоредби, докато накрая животът им стане изключително труден.

Обратното, ако доброволно започнат да се подчиняват на своите началници и на установените правила, толкова по-малко натиск ще се упражнява върху тях. Те трябва да разберат, че началниците виждат нещата от по-високо ниво и разполагат с много повече информация от своите подчинени. Отдолу решенията на босовете могат да изглеждат необосновани, но отгоре имат своя смисъл. Подчиненият зависи от началника финансово, а не обратното. Освен това, последиците от неправилните решения се поемат от началниците, а не от подчинените. Когато родените със съвпад между Сатурн и Плутон разберат тези прости правила и започнат да ги прилагат, животът им ще стане много по-лесен.

Много от родените с този съвпад са склонни и да предизвикват ситуации, в които саботират самите себе си. Това е така поради разрушителното влияние, което Плутон упражнява върху техните цели и задачи в живота (Сатурн). Дълбоко в подсъзнанието на тези хора е заровен страхът, че не са достатъчно способни да достигнат целите си. Този страх може да е бил създаден от отношението на родителите през ранното детство, но в крайна сметка има кармичен характер. Онова, което се корени в подсъзнанието, е свързано със събитията, които ни се случват. Всеки страх е разрушителен и парализиращ. Когато на подсъзнателно ниво се боим от провал, ние всъщност го предизвикваме да се появи в живота.

На пръв поглед изглежда, че в живота си тези хора се сблъскват постоянно с трудности, които са извън техния контрол. Едва преминали едно препятствие, съдбата ги изправя пред друго. Понякога проблемите се увеличават пропорционално на усилията за достигане на дадена цел. Истината е, че те сами предизвикват трудности и пречки в живота си поради заседналия в подсъзнанието им страх от провал. Те се боят, че няма да постигнат целите си и подсъзнателно привличат към себе си негативни ситуации, които ги възпрепятстват. Единственият начин да излязат от този подсъзнателен саботаж е да го доведат до съзнанието си и активно да се борят с него.

За тази цел те трябва да станат уверени в силите си. Астрологията ще им бъде много полезна, тъй като може да им покаже обективно в кои области е техният основен положителен потенциал. Разполагайки с тази информация, могат да си поставят постижими задачи в реални срокове. Постигайки това, което са планирали, те ще придобият повече увереност в своите способности и възможности за успех и ще престанат да се самосаботират. Богът на подземното царство Плутон може да бъде победен само ако излезе на повърхността и бъде осветен от Слънцето.

Плутон има отношение и към регенерацията и способността за промяна. Родените с този аспект често може да отричат, че имат психологически проблеми, или че сега не им се занимава с тяхното разрешаване. Но те трябва да знаят, че могат да извлекат най-голяма полза от промяната. От всички останали аспекти именно тези между Сатурн и Плутон дават максимален резултат от работата върху себе си. Работейки върху кармичните проблеми, залегнали в подсъзнанието, тези хора могат да се превърнат в нови личности с по-голямо самочувствие, с повече постижения, с повече самоуважение. Така те ще изпълнят една от най-важните си мисии, залегнала в програмата на техния живот: да постигнат себепознание и като следствие от него – себеусъвършенстване.