Аспекти на Уран с Нептун

uranus
conjucnction
neptune

Уран в съвпад с Нептун

Този аспект се случва веднъж на всеки 171 години приблизително. За последен път се наблюдава от 1989 г. до 1998 г. в Козирог. Всички, родени през този период, имат този съвпад в картата си. От тях само родените между януари 1989 г. и февруари 1990 г. имат троен съвпад, тъй като и Сатурн преминава през същите градуси на Козирог. Като цяло можем да кажем, че това е много важно планетарно влияние. То засилва желанието на Уран за по-справедливо обществено устройство с идеализма на Нептун. Нека не забравяме, че именно през този период се извършваше почти цялата реформация на обществения строй в страните от Източна Европа.

Като се вземат предвид практическите качества на знака, в който се извършва този съвпад, можем да кажем, че това поколение ще предприеме много конкретни стъпки за промяна на отношението към околната среда, ще се отнася към този проблем много по-заземено и духовно в сравнение с резкия подход, характерен за поколението, родено през 60-те години със съвпад на Уран и Плутон в Дева. Този аспект се среща в много голям брой карти. За да бъде влиянието му по-лично, трябва поне една от двете планети да е персонална или да се намира в съвпад с важни точки в картата – асцендент, десцендент, МС, IC, Слънце или Луна. Тогава тълкуването трябва внимателно да се свърже със сферите на управление на съответния дом, в който се извършва съвпадът.

uranus
uranus
sextile
trine
neptune
neptune

Уран секстил Нептун

Уран тригон Нептун

Този аспект допринася за благоприятно сливане на въображението с оригинално мислене и е от голяма помощ за хората, притежаващи съзидателен потенциал, или работещи като изобретатели или учени. Това е така, защото при тях логичното мислене (Уран) и интуицията (Нептун) вървят ръка за ръка. Те притежават огромен потенциал да повишат духовния си ръст. За да може обаче този потенциал да се превърне в реален краен резултат, те трябва да се занимават редовно с духовни упражнения, медитация и т.н. Останалата част от картата ще покаже дали притежават необходимото постоянство за това. Те имат силен идеалистичен уклон. Обичат да изучават духовни учения или философии, които резонират най-добре с тяхната ценностна система. Обикновено те са толерантни към философските системи на останалите. Много от родените с положителен аспект между Уран и Нептун притежават психически или ясновидски способности. Те трябва съзнателно да ги развиват, за да могат да принесат полза както на тях самите, така и на околните.

uranus
uranus
square
opposition
neptune
neptune

Уран квадратура Нептун

Уран опозиция Нептун

Комбинацията на тези две планети дава някои интересни качества. От една страна – оригиналността, независимостта и свободолюбието на Уран. От друга – Нептун дарява с богато въображение, интуиция и желание за проникване в духовния свят. Понеже аспектът е отрицателен, родените с него имат желание да израстват духовно и за тази цел да експериментират с нови и оригинални методи, но може да ги дебнат опасности. Тяхната аура е подобна на сюнгер и всмуква астралните влияния, изтичащи от околните. За съжаление, това важи както за положителните, така и за отрицателните влияния. Затова им се препоръчват хора и ситуации, които им действат положително. Трябва да избягват всякакви негативни духовни практики, като например, извикване на духове, практическа магия и т.н., тъй като лесно може да попаднат под влиянието на измамни, отрицателни духовни сили.

Много от родените с този аспект са мечтатели и могат да предвиждат социални промени. За тях материалната действителност е прекалено груба и некрасива. Някои се стараят да избягат от нея в един илюзорен свят на мечтите, като по този начин се отказват от тежката работа да я променят. Други постигат бягството чрез употреба на алкохол и опиати. Никой не може да постигне висшия си Аз чрез бягство от действителността, но това особено е валидно за родените с този аспект. Употребата на алкохол или наркотици ще бъде пагубна за тях.

Най-правилният начин за духовно израстване е като служат на другите. Те са като проводник на трансцендентни идеи, които може да са от полза на обществото. За тях е добре да се занимават с медитация. Могат да изразяват идеите си чрез писане, музика, рисуване или други изкуства. Уран винаги засилва нервното напрежение, затова и родените с този негативен аспект може да бъдат припрени и разсеяни. Това важи особено ако Уран или Нептун са персонални планети в картата. В такъв случай човекът може да бъде до такава степен под вътрешно напрежение, че да каже: „Толкова ми е нервно, толкова ми е неспокойно, че не знам накъде да се обърна, какво да правя, не мога и да спя“. Занимания с йога или медитация биха могли да помогнат.

Понеже, погледнати от Земята, и двете планети се движат много бавно, когато те формират аспект една към друга, той продължава с години и се превръща във влияние за цяло поколение. Последния път, когато Уран и Нептун формират квадратура (което е отрицателен аспект), става през годините 1952-1959. Тогава в относителна стабилност и материална обезпеченост в период на реконструкция и възстановяване се раждат хората от втората фаза на поколението след Втората световна война. Те са повлияни от колективното съзнание, което по това време е в преход. От една страна, това е период, когато паралелно съществуват две коренно различни обществени системи с различна философия и мироглед. От друга страна, капиталистическото общество преживява големи промени. Смяната на правителството на Чърчил, което олицетворява миналото, с лейбъристкото правителство, което въвежда социалното подпомагане за безработни, е директно следствие от влиянието на Уран (социума) и Нептун (подпомагането).

Основният въпрос за това поколение си остава какъв трябва да бъде пътят, по който да се движи обществото оттук нататък. Поради присъствието на Нептун този въпрос си остава в неяснота. Основният мотив на Уран е независимостта и оригиналността, така че от родените през тези години произлизат няколко основни течения. Някои от тях са революционери, които след време се вливат в основното течение на обществото. Други са бунтари без определена причина и се бунтуват просто за да бъдат различни. Те нямат определена посока и с агресивното си поведение създават социално напрежение. Трети се включват във вече съществуващото „хипи“ и „марихуана“ общество. Една друга група, родените с този негативен аспект между Уран и Нептун, стават лидери на пънк движението в средата на 70-те години. Тези млади хора въстават срещу установените порядки по типично Уранов начин и идеологията им до голяма степен е основана на анархизма.

Може би най-важната група полага основите на движението Ню Ейдж. Това движение, което днес символизира една нова всеобща, интернационална „религия“, се състои от хиляди различни течения. Всички те имат обща основа и издигат идеята за алтернативна медицина, позитивно мислене, здравословна храна, хармонично и самодостатъчно развитие на индивида и интеграция на всеки уникален индивид в колективния социум. По този начин поколението, родено с аспект между Уран и Нептун, оказва осезаемо влияние върху бъдещето развитие на обществото.