Аспекти на Юпитер с Плутон

jupiter
conjucnction
pluto

Юпитер в съвпад с Плутон

Това сливане на планети се извършва веднъж на всеки 13 години приблизително. За последен път то се наблюдава през 1968 г. в Дева, през 1981 г. във Везни, през 1994 г. в Скорпион и през 2007 г. в Стрелец. При съчетанието на тези две планети се раждат хора със силен стремеж към власт и слава – двете ключови думи съответно за Плутон и Юпитер. Особено силно това ще си личи в картите на онези, които имат този съвпад в Скорпион или Стрелец, тъй като двата знака се управляват от тези планети. Логично е да предположим, че при съвпад в Скорпион, акцентът ще бъде поставен върху властта и надмощието над другите, а ако е в Стрелец, по-силно ще се проявява стремежът към слава, почит и уважение от страна на другите.

Много важен е домът, където се извършва съвпадът. Особено голямо значение имат VIII, IX и X домове. Там планетите не само се намират високо в картата, откъдето влиянието им е по-силно, но също така това са и домовете, управлявани от тези планети. В VIII дом (на Скорпион) акцентът ще бъде поставен върху използването на сила, вероятно за контролиране на партньора. Оттам също може да се използва сексуалната енергия за манипулиране на другите. Ще има и интерес (а вероятно и способности) към окултното. Аспектите ще бъдат много важни.

От X дом (на кариерата) интересът към власт и надмощие над другите може да се прояви в желание за бляскава кариера. Обикновено родените с това разположение постигат голяма изпълнителна власт и контролират големи колективи. Те са сравнително справедливи и популярни, но на моменти може да бъдат и безскрупулни и да използват силови методи, ако се наложи.

От IX дом (на Стрелец) те може да следват фанатично някаква идея и да се борят на живот и смърт за нея. Ако съвпадът се извършва в домовете под хоризонта, тогава енергията на двете планети е повече насочена навътре в индивида, отколкото навън към обществото. Но като цяло, това са родени лидери и останалите ще им се подчиняват.

Родените с аспект между Юпитер и Плутон притежават „шесто чувство“. Те не се интересуват от заключения на основата на логични разсъждения. Те просто знаят отговорите на определени въпроси, макар и да не знаят как точно са ги получили. По този начин те виждат много добре общата картина на нещата и не се интересуват много от подробностите, които я съставят. Те оставят събирането на детайлна информация и логичните разсъждения на другите и използват само крайните изводи и общите правила. Имат способността да разсъждават абстрактно, но не и логически. Когато се замислят по даден въпрос, те получават по интуитивен начин направо крайния резултат във вид на абстрактно понятие. На тях може да им е трудно да предадат познанието си на другите, тъй като трябва да преведат абстрактното понятие в логично свързани изречения. за да ги разберат.

Тъй като почти винаги родените с този аспект стигат до конфронтации и напрежение с другите, те трябва:

1. Да се научат да обменят информация на език, който е разбираем за всички;

2. Да разберат, че техните философски възгледи и ценностна система може да са ограничени до известна степен.

Информацията, която тези хора получават, е от такова естество, че трябва първо да се преработи във вид, удобен за поднасяне на другите. В противен случай независимо от усилията да убедят останалите в определена идея, тя ще си остане неразбираема за тях. Отново стигаме до заключението, че абстрактната информация трябва да се преработи, за да бъде правилно разбрана.

Понеже родените с това разположение получават отговорите на своите въпроси, така да се каже, направо „отгоре“, те вярват на информацията, която са получили, и по типично Плутонов начин може да останат фиксирани в своите убеждения. Те се стараят да предадат своите виждания и на останалите, като при това ги подлагат на значителен психологически натиск. Те се чувстват доста добре с възгледите, които са си изработили, защото те им дават чувство за сигурност. Всеки, който не е съгласен с тях, подкопава тяхната увереност. Тогава те влизат в конфронтация, за да накарат другия да промени мнението си. Проблемът тук е не толкова в това, че убежденията и ценностната система, към която се придържат тези хора, са неправилни. В повечето случаи, те са правилна. Проблемът е, че това не е единствената правилна ценностна система.

Нека си представим, че Създателят се намира на върха на висока планина. В подножието на планината има множество хора, които се стремят да се изкачат до върха. Дотам водят различни пътища. Будисти, християни, мюсюлмани и дори атеисти използват пътеки, започващи на различни места в подножието на планината. Но тъй като Създателят е само един, в края на пътешествието си всички тези хора ще се съберат на едно място. Именно в това се състои ограничението във възгледите на родените с негативен аспект между Юпитер и Плутон. Те вярват, че пътят, който води до върха на планината, е само един.

Предизвикателството тук е да се разбере, че различните индивиди се настройват на различни вълни и получават информация от различни източници, които в крайна сметка водят в една крайна посока. Един човек може да се настрои на вълната на източното православие и това да му помогне по пътя на духовното израстване. Друг може да бъде атеист, но да се придържа към определени принципи, като например, да не краде, да не взима пари назаем и да се отнася към другите така, както сам би желал те да се отнасят към него. Това е неговият начин за духовно израстване, който той постига подсъзнателно. Кой е прав и кой крив? И двамата са прави в съответствие със степента на своето развитие и спецификата на личната карма.

Естествено, някои от пътищата в планината са широки и безопасни, други са стръмни и трънливи, но човекът има право да избере своя път в зависимост от личната си настройка и личната си карма. Възприемайки такова отношение към нещата, родените с този аспект ще започнат да заменят активната тактика за приобщаване на другите към „правилния“ път на развитие с по-широки възгледи, които оставят място и на други начини за достигане на върха. Така те ще се научат как да използват правилно вродения си талант да учат останалите, без да им налагат догми. Така и те самите могат да разширят собствения си кръгозор и да научат повече, напредвайки много по-бързо по пътя на духовното развитие.

jupiter
jupiter
sextile
trine
pluto
pluto

Юпитер секстил Плутон

Юпитер тригон Плутон

Този аспект дарява с голяма вътрешна сила за преодоляване на препятствия и трудности, за да се постигне желаното. Родените с този аспект са лидери. Те могат да поведат след себе си голяма група от хора или цял колектив и да го ръководят по такъв начин, че да се завоюва определената цел. Тези хора са решителни и смели. Те използват умело своя интелект, за да планират и да изпълняват сложни и дългосрочни планове, водещи до значителни постижения.

Според кармичната астрология, в предишните си животи тези хора, когато са били в позиция на власт над другите, са съумели да не се възгордеят. Оставайки скромни и смирени, те са служили на своите подчинени. Така те са развили в себе си търпение и толерантност към гледната точка на останалите. В този живот като награда им се дава вродената способност да различават инстинктивно доброто от злото. Използвайки тази способност, те са в състояние да поведат множество хора, насочвайки ги към доброто и избягвайки злото. Те могат да реформират един колектив, да го изчистят от негативното в него, което досега го е дърпало назад.

Родените с този аспект обичат предизвикателствата в живота, защото разбират, че благодарение на тях има еволюция. Това се отнася както за личния им живот, така и за колектива, които може да им бъде поверен. Те често ще изправят подчинените си пред предизвикателства в рамките на техните възможности, за да ги направят по-силни. Те са в състояние бързо и до голяма степен интуитивно да оценяват хора и ситуации. Това им помага при вземането на важни решения. От една страна, показвайки състрадание и милосърдие към личните проблеми на даден член на екипа, а от друга страна, без да пренебрегват интересите на целия колектив, те намират правилния баланс и всички се движат в правилната посока.

jupiter
jupiter
square
opposition
pluto
pluto

Юпитер квадратура Плутон

Юпитер опозиция Плутон

Родените с този аспект може да се придържат фанатично към определени философски възгледи и системи. В зависимост от динамизма и енергичността, показани в другите части на картата, те могат да поведат много хора след себе си, понякога в правилна, а понякога в неправилна посока. Това е най-вероятно, когато Уран е в съвпад с Плутон в Дева и двете планети негативно аспектират Юпитер. Тези хора създават впечатлението, че са винаги прави, а другите грешат. Поради тази причина понякога другите ги избягват. Ако култивират в себе си повече толерантност и смирение, те ще привличат много повече приятели и съмишленици. Чрез различни конфронтации ще им се наложи да уважават повече мнението, разбиранията и философските възгледи на останалите. Те трябва да си дадат сметка, че не могат да бъдат прави в 100% от случаите и че в живота има още много неща, които тепърва ще открият и разберат.

Родените с аспект между Юпитер и Плутон притежават „шесто чувство“. Те не се интересуват от заключения на основата на логични разсъждения. Те просто знаят отговорите на определени въпроси, макар и да не знаят как точно са ги получили. По този начин те виждат много добре общата картина на нещата и не се интересуват много от подробностите, които я съставят. Те оставят събирането на детайлна информация и логичните разсъждения на другите и използват само крайните изводи и общите правила. Имат способността да разсъждават абстрактно, но не и логично. Когато се замислят по даден въпрос, те получават по интуитивен начин направо крайния резултат във вид на абстрактно понятие. На тях може да им е трудно да предадат познанието си на другите, тъй като трябва да преведат абстрактното понятие в логически свързани изречения, за да ги разберат.

Тъй като почти винаги родените с този аспект стигат до конфронтации и напрежение с другите, те трябва:

1. Да се научат да обменят информация на език, който е разбираем за всички.

2. Да разберат, че техните философски възгледи и ценностна система може да са ограничени до известна степен.

Информацията, която тези хора получават, е от такова естество, че трябва първо да се преработи във вид, удобен за поднасяне на другите. В противен случай независимо от усилията да убедят останалите в определена идея, тя ще си остане неразбираема за тях. Отново стигаме до заключението, че абстрактната информация трябва да се преработи, за да бъде правилно разбрана.

Понеже родените с това разположение получават отговорите на своите въпроси, така да се каже, направо „отгоре“, те вярват на информацията, която са получили, и по типично Плутонов начин може да останат фиксирани в своите убеждения. Те се стараят да предадат своите виждания и на останалите, като при това ги подлагат на значителен психологически натиск. Те се чувстват доста добре с възгледите, които са си изработили, защото те им дават чувство за сигурност. Всеки, който не е съгласен с тях, подкопава тяхната увереност. Тогава те влизат в конфронтация, за да накарат другия да промени мнението си. Проблемът тук е не толкова в това, че убежденията и ценностната система, към която се придържат тези хора, са неправилни. В повечето случаи, те са правилни. Проблемът е, че това не е единствената правилна ценностна система.

Нека си представим, че Създателят се намира на върха на висока планина. В подножието на планината има множество хора, които се стремят да се изкачат до върха. Дотам водят различни пътища. Будисти, християни, мюсюлмани и дори атеисти използват пътеки, започващи на различни места в подножието на планината. Но тъй като Създателят е само един, в края на пътешествието си всички тези хора ще се съберат на едно място. Именно в това се състои ограничението във възгледите на родените с негативен аспект между Юпитер и Плутон. Те вярват, че пътят, който води до върха на планината, е само един.

Предизвикателството тук е да се разбере, че различните индивиди се настройват на различни вълни и получават информация от различни източници, които в крайна сметка водят в една крайна посока. Един човек може да се настрои на вълната на източното православие и това да му помогне по пътя на духовното израстване. Друг може да бъде атеист, но да се придържа към определени принципи, като например, да не краде, да не взима пари назаем и да се отнася към другите така, както сам би желал те да се отнасят към него. Това е неговият начин за духовно израстване, който той постига подсъзнателно. Кой е прав и кой крив? И двамата са прави в съответствие със степента на своето развитие и спецификата на личната карма.

Естествено, някои от пътищата в планината са широки и безопасни, други са стръмни и трънливи, но човекът има право да избере своя път в зависимост от личната си настройка и личната си карма. Възприемайки такова отношение към нещата, родените с този аспект ще започнат да заменят активната тактика за приобщаване на другите към „правилния“ път на развитие с по-широки възгледи, които оставят място и на други начини за достигане на върха. Така те ще се научат как да използват правилно вродения си талант да учат останалите, без да им налагат догми. Така и те самите могат да разширят собствения си кръгозор и да научат повече, напредвайки много по-бързо по пътя на духовното развитие.