Разположение на планетите по домове

Планетите по домовеТрите основни фактора във всяка една астрологическа карта са 12-те знака на Зодиака, 10-те планети и 12-те астрологически домове. Наблюдавайки планетите от земята, ние ги виждаме да се движат с различна скорост. Някои от тях се движат по-бързо, някои се движат по-бавно. Например за една година Слънцето прави една пълна обиколка през всичките знаци на Зодиака. Затова например, повечето хора родени през октомври са зодия Везни, тези родени през ноември са зодия Скорпион и т.н. Разположението на планетите обаче по астрологически домове, се определя от завъртането на земята около собствената си ос. Тъй като земята прави едно пълно завъртане около собствената си ос за 24 часа, то от наша гледна точка като наблюдатели от земята ние виждаме как целият Зодиак, заедно със всички неподвижни планети, проектирани на небесвода, се завърта около нас и прави една пълна обиколка за 24 часа. При това разстоянията между отделните планети се запазват, но се изменят ъловите им позиции спрямо точката ни на наблюдение.

Например, Слънцето изгрява сутрин на хоризонта и в момента, в който то става видимо, ъгловата му позиция спрямо хоризонта е 0°. Точно в този момент Слънцето влиза в 12-ти астрологичен дом. След около два часа ъгловата позиция на Слънцето спрямо хоризонта е 30°. Ако използваме равнодомната система, то това е точно моментът, когато Слънцето напуска 12-ти дом и влиза в 11-ти. След около още два часа, когато ъловата му позиция спрямо хоризонта стане 60°, то тогава то влиза в 10-ти дом, докато на обяд, когато то се намира точно в зенита и ъловата му позиция спрямо хоризонта е 90°, то влиза в 9-ти дом. Шест от астрологичните домове се намират над хоризонта, а останалите шест се намират под него. Така, че вечерта когато Слънцето залязва, в момента когато то стане невидимо, това означава че е напуснало 7-ми и е влязло в 6-ти дом. По подобен начин то продължава пътя си през домовете през ноща в обратен ред и докато ние спим преминава от 6-ти в 5-ти, после 4-ти и т.н. домове, за да дойде накрая в първи дом, близо до хоризонта и да изгрее сутринта отново в 12-ти астрологичен дом.

Съществуват множество системи за разделение на домовете по градуси, но аз съм забелязал, че равнодомната система, при която всеки дом е с еднаква ширина от 30° дава много добри резултати, и това е системата, която в западната астрология се използва най-често за изготвяне на рождени, астрологични карти. По същият начин и останалите планети, които се движат по еклиптиката заедно със Слънцето преминават от един дом в следващия. Вижда се, че при равнодомната система всяка планета пребивава във всеки един дом приблизително по 2 часа. 12 дома по 2 часа дават 24 часа, за което време планетите правят едно пълно завъртане около земята. Естествено, ние знаем, че в същност земята е тази която се върти около собствената си ос, но от наша гледна точка като наблюдатели от земята, ние виждаме планетите да се въртят около нас и по този начин да променят постоянно позицията си по астрологични домове.

Например, ако един човек е роден на 20 октомври (независимо коя година), то той винаги ще има Слънце във Везни, защото Слънцето винаги се намира в този знак на Зодиака на тази дата. Обаче в зависимост от това по кое време се е родил този човек, Слънцето (което вече казахме че се намира в знака на Везни) би могло да се намира във всеки един от дванадесетте астрологични домове. Това от своя страна дава различно тълкувание на слънчевото разположение, в зависимост от това в коя сфера на живота ще се приложи енергията идваща от Слънце във Везни. Например, общото тълкувание на Слънце във Везни е, че тези хора обичат мира, разбирателството, хармонията и красотата. Човек със Слънце във Везни в първи астрологически дом (на егото и личното развитие) ще се постарае да развие тези качества вътре, във самия себе си. Човек със същото разположение но със Слънце във втори дом (на материалните притежания) ще положи много усилия за да се обкръжи с красиви и хармонични предмети и притежания. По подобен начин, човек със Слънце пак във Везни, но този път в трети дом (на ума и комуникациите) би се заел с това да пише и издава статии, които да разпространяват идеята за мира, разбирателството, хармонията и красотата и т.н.

В заключение можем да кажем, че разглеждайки разположението на планетите по домове, ние можем да извлечем най-личната и съкровенна информация, която планетите ни предоставят за дадения човек. Това е така, защото двама души родени в един и същи ден вероятно ще имат много подобни карти по отношение разположението на планетите по знаци и аспекти, обаче разположението на планетите по домове ще бъде по всяка вероятност съвсем различно, тъй като то се определя от най-личния от всички фактори – часът на раждане на човека. Тъй като разположението на планетите по домове е толкова специфично, то то описва една съвсем лична карма, която ако се прочете правилно, може да хвърли светлина върху далечното минало, настоящето и далечното бъдеще на тази душа.

Слънце
Луна
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон