Венера в III дом

Венера в 3 домКогато планетата на любовта, хармонията и красотата е разположена в III астрологичен дом на общуването, четенето и писането, би следвало да се очаква, че при общуването си родените с това разположение хора ще излъчват любов и красота. Почеркът им например със сигурност ще бъде красив. В наши дни хората общуват чрез модерни електронни устройства – мобилни телефони, компютри, електронни съобщения и т.н. Независимо от техническия способ, основният принцип за присъствието на красота и хармония в комуникациите ще се запази. Дори когато изписват електронно съобщение, те го оформят така, че да излежда красиво. При това не могат да си позволят да го изпратят с граматически грешки. Същото се отнася до пощата им, и изобщо до всички видове и форми на комуникация. И никога няма да си позволят груби или непристойни коментари, независимо дали общуват в интернет форум или в открит диалог. С две думи, в маниера на тяхното общуване се чувства красота, хармония и любов. Същевременно постоянно биват търсени от останалите – те са хора, на които можеш да се довериш, да си излееш душата и да споделиш всичко. Почти никога няма да ги чуете да осъждат някого – те искрено се стараят да поддържат хармония в своите взаимоотношения.

Нерядко тези хора притежават литературни заложби и писателски талант. Знакът, в който попада Венера е много важен, тъй като енергията, произтичаща от знака, ще определи естеството на техните заложби. Земните знаци имат по-голям шанс да реализират таланта си и да го приложат на практика. Водните знаци ще имат способността да изразяват чувствата и мислите си по красив, логичен и подреден начин – именно това ще са хората, които ще притежават определен потенциал да пишат любовни романи или стихове. Въздушните знаци пък се характеризират със силна интелектуална окраска.Те имат ясно изразен научен, емоционално сдържан стил. Огнените знаци невинаги ще притежават нужното търпение да довършват започнатата интелектуална дейност или обучение.

Така или иначе, тази група хора имат дабрата на отлични оратори, говорители, учители, специалисти по връзки с обществеността, търговци (особено на луксозни стоки) и т.н. За тях е много важно да поддържат добри и хармонични отношения с всички, с които влизат в контакт.Това се отнася особено за съседите, братята и сестрите, доколкото тези области се управляват от III дом. Понякога е възможно да възникнат любовни увлечения към съседи, близки, познати или при пътешествия на кратки разстояния. Обикновено в отношенията си тези хора не допускат конфронтация и се стараят да запазят мира и хармонията на всяка цена.

За тях е важно да развиват интелекта си и умственият си потенциал. Обикновено разполагат с богата колекция от книги; впрочем, харесват книгите не само поради знанията в тях, но и от чисто естетическа гледна точка. Някои хора родени с това разположение са склонни да купуват томове, които може би никога няма да прочетат, но които им харесват на външен вид – например големите енциклопедии и изданията с красиви, цветни и добре оформени илюстрации. Ако се заинтересуват от определена тема, ще се захванат да я изучават в типичния за Венера стил: бавно, с чувство на цялост и хармония. В крайна сметка биха научили доста по въпросната тема. Отново важно е да се види знакът, в който попада Венера, за да се определи дали познанията на тези хора ще бъдат сравнително повърхностни или по-задълбочени.

Тези хора обичат да общуват с близки и приятели в приятна, тиха и елегантна обстановка. За тях е важно по време на разговора интелектът им да бъде постоянно стимулиран. Възможно е мнозина от тях да се стараят прекалено много в типичния за Венера стил: да изказват само онези мисли и мнения, които предварително знаят, че ще се харесат на останалите. В училище обикновено се учат добре и постигат успех. Имат също така и подчертан афинитет към изучаване на чужди езици. Нерядко притежават и добри заложби в областта на изкуствата. Наистина обичат да общуват, харесва им да прекарват уикендите си на различни места, сред интелектуално стимулиращата атмосфера на близки и познати. Освен това имат способността бързо да се приспособяват към най-различни променящи се жизнени ситуации. Затова, обикновено се вписват доста бързо в новите условия, ако им се наложи да сменят работата си, населеното си място и дори държавата, в която живеят.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.