Венера в IV дом

Венера в 4 домДомът, свързан с детството, с къщата, в която сме израснали, с родителите и с жилището, в което живеем в момента, е IV астрологичен дом.Той се намира най-ниско долу в картата и има отношение към нашите корени, към началото; той е мястото, откъдето започват нещата. Хората с Венера в IV дом обикновено израстват в добри семейства и като деца получават много любов и внимание от родителите си. Често се радват и на добър материален старт – било като наследство или просто като добри материални условия в ранната възраст.Тази тенденция продължава и по-късно, но в този период те сами трябва да умножават ценностите, които са наследили като начален капитал. Възможно е в семейството да има някакъв артистичен талант, който се предава по кръвна линия.

Тези хора обичат жилището си и полагат големи усилия да го обзаведат и да го направят красиво и удобно място за живеене. Обикновено те са артистични натури. Обичат да канят вкъщи познати и приятели; с гостите си се държат по един наистина гостоприемен и сърдечен начин, така че последните се чувстват като у дома си. Харесва им да прекарват времето си с хора, било като ги канят на обяд, на вечеря или просто на следобедно кафе. Обичат също така да са заобиколени с красиви предмети, да поддържат приятни взаимоотношения. Не биха могли да живеят в атмосфера на конфликти и скандали. Стараят се да направят всичко възможно да изгладят подобни неприятни моменти, в случай, че възникнат, да стабилизират и да направят хармонична обстановката вкъщи. Обичат да се занимават с домашни дейности като готвене, чистене, подреждане, за да може домът им да е чист, красив и приветлив.

По принцип IV дом има отношение към майката. С настъпването на ерата на Водолея, нещата започват да се променят и в много карти съм забелязал, че хората с планети в IVдом поставят акцента върху бащата, вместо върху майката. Свързано е с факта, че ролите на родителите вече не са така строго разграничени, както е било в миналото. В наше време нерядко именно бащата е този, който дава ласките, вниманието и емоционалната подкрепа (т.е. изпълнява майчинските функции) докато майката налага дисциплината, реда и порядъка в къщата (което пък са традиционно бащинските функции). При всички положения обаче родителят, който изпълнява майчинските функции, ще играе значителна роля за индивида, роден с Венера в IV дом.

И както Венера е планетата на любовта, този родител ще се превърне в обект на обожание и преклонение. Детето с това разположение дава и получава от този родител изключително много любов.Ако приемем, че това е майката, то малкото момиченце с Венера в IVдом, когато порасне във всички отношения ще се стреми да прилича на нея. Малкото момченце с това разположение до такава степен обожава мама, че като зрял мъж подсъзнателно привлича към себе си партньорка, която в много отношения прилича на нея. Ако приемем, че този родител е бащата, то малкото момиченце до такава степен формира своите възприятия за идеалния мъж по неговия модел, че по-късно му е много трудно да намери подобен партньор. Малкото момченце, от своя страна, пораствайки, се стреми да подражава на таткото във всяко отношение.

Трябва да се каже обаче, че тази ситуация създава няколко проблема. Първият се състои в това, че идеализирайки силно единият родител, малкото дете неволно влиза в конфликт с другия, изпълняващ бащинската функция. Това може да се случи още от ранното детство, но често се проявява по-късно в живота. Родителят, който остава встрани от вниманието, вижда, че независимо от усилията си не може да се състезава за любовта на детето си – а това причинява определен конфликт. Другият проблем се появява тогава, когато родителят-предмет на обожанието, по една или друга причина (брак, промяна в местоживеенето, смърт и т.н.) не присъства вече в живота на съответния индивид. Раздялата с обожавания родител се изживява особено болезнено и болката продължава с години. От друга страна, тези хора също така трудно преживяват раздялата с техните собствени деца, когато те пораснат и напуснат родния дом. Изобщо, може да се каже, че за Венера в IV дом раздялата с любимите хора се понася особено мъчително. Необходимо е да се положат усилия да се осъзнаят (поне на интелектуално равнище) къде са корените на проблема, за да може поне отчасти да се облекчи болката от раздялата.

Хората, с това разположение, обикновено не обичат да предприемат промени, особено да се преместват от жилището, в което живеят. Това е така, защото веднъж установила се в определен дом, Венера се чувства там на защитено и уютно място. Освен това, както стана дума, тази планета се отличава с определена доза леност, а работата по едно преместване е огромна. Така че хората с тази астрологична карта предприемат премествания или промени в жилището си, само ако те са абсолютно наложителни. Необходимо им е време, за да могат напълно да осмислят събитията, които им се случват. За тях е препоръчително да прекарват известно време на открито сред природата.

При всеки циклично повтарящ се процес има сходство между началото и края. Разбира се, краят може да се отличава от началото в качествено отношение. IV дом има отношение не само към началото, но и към края на живота. Обикновено, към края на живота си тези хора се радват на добро материално благосъстояние. В случай, че Венера не е много дисонантно аспектирана, то тази група хора към края си би трябвало да се чувстват доста комфортно в материално отношение. Последните години също са изпълнени с много любов.Тази любов може да е прераснала в нещо по-висше, отколкото просто любовта към мама и тате, но при всички случаи ще присъства. Хората с Венера в IV дом напускат този свят изпълнени с любов и обичани от останалите.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.