Венера в VI дом

Венера в 6 домДокато Венера е планетата на хармонията и красотата, а VI дом има отношение към рутинната всекидневна работа и здравето на човека, може да се каже, че хората с това астрологично разположение се стремят да поддържат хармонични и красиви отношения. Те не понасят взаимоотношения на работното място, които са изпълнени със съревнование, конкуренция и самоизтъкване. Известни са като „климатиците“ в офиса, които поддържат приятна и хармонична атмосфера.Ако възникне конфликтна ситуация, те знаят как да намерят правилния тон така, че да бъдат удовлетворени интересите на всички въвлечени в нея. Възможно е такива хора да не обичат да си цапат ръцете с мръсна работа – хармонията и красотата играят решаваща роля при опредeлянето на заниманията им. Но тъй като все пак някой трябва да върши и тази дейност, родените с Венера в VI дом биха се съгласили да се захванат с нея, само ако крайният резултат има някакъв красив, естетичен вид. По природата им е изработването на красиви неща – например грънчарството или градинарството.

С това разположение има два типа хора: едните са в състояние да робуват на определено рутинно всекидневие, докато другите постоянно отлагат започнатата работа и не спазват определените срокове. Към кой от двата типа принадлежи даден човек, ще подскажат останалите позиции в рождената му карта.

Венера е известна като благотворна планета и като цяло нейното присъствие в дома на здравето носи добро физическо състояние и балансираност. Може да се каже, че това е едно добро разположение за здравословното състояние. От друга страна обаче, тази планета има определена склонност към вкусната храна и напитките. Хората под нейно влияние трудно устояват на вкусно сготвената храна и доброто вино. Следователно те трябва да бъдат внимателни към опасността за наднормени килограми; метаболизмът им може да бъде до известна степен забавен и за тях е особено препоръчително да се занимават с редовни физически упражнения. Венера не е най-енергичната планета в Зодиака и е известна с определената си доза мързел – следователно за тези хора ще е важно да намерят подходящи физически упражнения, които да не са изтощаващи, а да са ритмични и хармонични и да присъстват ежедневно в рутинната им дейност. Примерно, редовни занимания във фитнес залата биха били много подходящи. При това общуването с другите спортуващи там може да бъде също така приятно и благотворно за тях.

Разположението на Венера по домове показва онези сфери от живота, към които сме привързани, които обичаме и харесваме. VI дом има отношение към всекидневната работа и към грижите за правилното функциониране на тялото ни. На хората, родени с това разположение, наистина им харесва да почистят с прахосмукачката, да избършат праха със стил, изобщо да извършват всекидневните малки ритуали на рутинна дейност с хармония и чувство на удоволствие. Дори когато си мият зъбите, те искат действието им да бъде красиво. Със други думи, Венера в VI дом има задачата да доставя наслада от красотата на живота.

Понякога обаче хората с това разположение могат да бъдат обсебени от определени натрапливи нагласи, особено ако атмосферата около тях не е красива и хармонична. Например, не могат да правят секс, ако пепелникът е пълен с фасове. И тъй като Венера е богинята на любовта, когато тя се намира в VI дом, образът на любимия човек може да се проектира към колега, към телефония техник, към зъболекаря, към механика от автосервиза или към шофьора – тоест, към близкото, домашното обркръжение. Този дом има отношение и към домашните любимци и често тези хора наистина се влюбват в тях. В състояние са също така например да водят пудела си на фризьор всеки месец.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.