Луна в I дом

Луна в 1 домТози астрологичен дом, както вече отбелязахме, има пряко отношение към личността и егото на човека, докато Луната управлява емоциите и инстинктивните ни реакции в различните житейски ситуации. Следователно когато Луната попада в I дом, инстинктивната реакция на човека е самосъхранението. Луната има отношение към майката и в практиката си на астролог съм забелязал, че хората с подобно разположение имат много силна емоционална и психична връзка с майка си. Инстинктивната им реакция е да запазят връзката с майка си на всяка цена, като че ли тяхното жизнено оцеляване зависи от нея. Такава реакция в ранна възраст може би има своето значение, понеже като деца ние, естествено, сме силно свързани с хората, които се грижат за нас. Проблемът може да се появи години по-късно, когато дори в средна и напреднала възраст някои се държат по „детски“ начин, сякаш животът им все още зависи от връзката с майката. Очевидно, това може да доведе до всевъзможни проблеми и да засегне както социалния живот на въпросния индивид, така и личните му взаимоотношения с партньора.

В определен период хората с Луна в I дом трябва да приемат съзнателното решение да прекъснат постепенно връзката с майка си, ако искат да започнат да водят по-самостоятелен и независим начин на живот. Особено мъчителен е този период за онези, които не са положили навреме съзнателни усилия в тази посока – трудностите настъпват, когато майката навлезе вече в напреднала възраст и се очертава краят на живота є. В много случаи, които съм наблюдавал, има хора, които изпадат в паника, сякаш смъртта на майката означава и техния собствен край. Също не са рядкост и случаите, когато някои хора дори след смъртта на майката успяват да запазят връзката си с нея, общувайки с духовния свят – при това продължават да действат, сякаш тя е все още до тях и направлява решенията им. Действително, чувствителни хора със силно развита интуиция могат да постигат подобно общуване, въпросът обаче е: доколко подобно поведение е рационално и дали поддържането на такава връзка не отнема правото им да взимат самостоятелни решения.

Понякога целият живот на човека се оказва зависим от влиянието на майката, без значение дали тя физически присъства или не. Как ще се облече той, с кого ще се среща, с кого ще се обвърже, каква професия ще избере и т.н. – всички подобни решения зависят изцяло от нейното одобрение или неодобрение. Следователно силната инстинктивна потребност на тези хора да се допитват съзнателно или несъзнателно до майката, трябва да бъде осмислена и „осветена“ разумно. В резултат, те не само ще започнат да се развиват като самостоятелни индивиди, но и ще отпадне страхът им – а оттук и необходимостта – да имат „мама“ до себе си, за да се чувстват уверени и защитени.

Луната е най-бързо променящото се небесно тяло, която за 28 дни преминава през всичките си фази, извършвайки пълно завъртане около Земята. Никоя друга планета не се характеризира с такова бързо преминаване през всичките знаци на Зодиака. Следователно, когато Луната попада в I астрологичен дом, тя предопределя поведение, отличаващо се с променливост; хората с подобно разположение в хороскопа са склонни твърде бързо да променят настроението си, подобно на бързината, с която Луната променя фазите си. Поради неустойчивостта на настроенията си, те нерядко изпитват чувства на неудовлетвореност, неувереност, несигурност, при което им е трудно да взимат самостоятелни решения. Начинът, по който изглеждат (добре или зле), също пряко се отразява на настроението им. Освен това те обръщат прекалено много внимание на мненията или изказванията на другите хора за тях. Тук бих искал да вметна, че нито един човек не може непрекъснато да бъде харесван от всички останали, така че какво казват или мислят те за него, не би трябвало да го впечатлява дълбоко.

Луната в I дом подчертано засилва интуицията. Поради тази причина хората с това разположение са изключително чувствителни към обкръжаващата ги действителност. Техните аури са твърде „меки“ и податливи и подобно на гъба попиват всичко, което ги заобикаля. Тъй като те се повлияват както от положителната, така и от отрицателната енергия, би могло да им се препоръча да се обграждат с хора и ситуации, които им действат определено положително.

Инстинктивната реакция на Луната е винаги грижовно насочена, затова и хората от тази група изпитват вътрешна потребност да се грижат както за себе си, така и за любимите си близки и приятели. Обикновено обаче тяхната първична реакция е защитната, така че им е нужно известно време да приемат нов контакт и само когато са абсолютно сигурни, че човекът срещу тях е добронамерен, могат да свалят маската си и да покажат собствения си образ.

Като физическа характеристика трябва да се каже, че нивото на жизнените им сили също варира в зависимост от емоционалното им състояние. Трябва също така да внимават при избора си на подходящи храни, тъй като храносмилателната им система се влияе от типа на изпитваните емоции. Жените с това разположение на Луната в хороскопа трябва да са наясно, че е възможно репродуктивната им система да е особено чувствителна и да се нуждае от грижи. Луната в I дом може да означава и определени трудности с майката, трудно раждане или някои специфични проблеми с жените по принцип. В някои случаи хората с това разположение биват осиновявани.

Докато Слънцето в I дом иска активно да променя всичко около себе си и да остави диря, преследвайки целите и задачите си с определена доза искрящ егоизъм, на Луната тук є харесва да се гушне уютно в скута на майка си и да се слее неусетно с околната среда. Всички малки бебета знаят инстинктивно, че оцеляването им зависи от майката – затова се стремят да се подчинят на онова, което тя харесва и което иска. Често хората с Луна в този дом, дори в напредналите си години, когато оцеляването им не зависи от никой друг, освен от тях самите, продължават да се държат по такъв начин, сякаш животът им зависи от изискванията на другите. Те поддържат непрекъснато включен инстинктивния си вътрешен радар, за да улавят сигналите, излъчвани от другите. Само че тези сигнали, веднъж уловени, биват силно изкривени и субективно оценявани, според настройката на конкретния индивид.

Хората с Луна в тази позиция до такава степен могат да бъдат погълнати от своите собствени нужди, чувства и емоционални комплекси, че доста често не са в състояние да погледнат на света дори и с малка доза обективизъм. В най-лошия случай егоизмът им добива такива размери, че единственото, от което се интересуват, е задоволяването на собствените им нужди – и тогава те не са в състояние да дадат на другите абсолютно нищо, което не се вписва в собствения им модел за щастие.

Независимо от всичко обаче, хората с Луна в I дом са надарени с изключителна интуитивна чувствителност, която обикновено е присъща на животните. Например, те могат да „преусетят“ подходящата възможност, могат да „помиришат“ определена опасност или да „видят“ задаващи се неприятности.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.