Марс в I дом

Марс в 1 домНаличието на планети в I астрологичен дом показва начина, по който се изправяме лице в лице срещу живота. Когато тук е разположен Марс, то става по-открит, прям и директен начин. Хората с тази рождена позиция притежават високо ниво на физическа енергия, динамичност и пробивност. Те далеч не страдат от липса на увереност в собствените си сили и способности. Притежават също така и много добри организаторски качества. Марс е характерен с желанието си да бъде победител във всяка жизнена ситуация. Следователно хората под негово влияние няма да се поколебаят да използват сила и воля, за да излязат победители в избраните от тях области. Те се отличават с конкурентен дух и състезателни амбиции, проявявани във всички дейности, в които участват. Марс не може да допусне да бъде победен. Когато е разположен в I дом, той никога не се предава – ще се бори до последен дъх, за да постигне набелязаните си цели и задачи.

Отличителна черта на тези хора е тяхната напористост. Веднъж поставили си определена цел в живота, те ще се борят със зъби и нокти да преодолеят всички възможни препятствия и трудности пред нея. Те са твърдо убедени, че ако животът не им предоставя доброволно това, което силно желаят да притежават, тогава сами ще си го завоюват със запретнати ръкави и с много борба. Веднъж поставили си някаква цел, няма да се спрат пред нищо, дакото не я достигнат.

Ако има известен негативен потенциал в това разположение, то той може да се прояви в характера на целите и задачите, които хората си поставят. Ако естеството на техните желания се намира в съзвучие с универсалните духовни цели и задачи, тогава Марс в I дом става изключително мощен източник на сила, спомагащ за осъществяването им. Ако обаче личните желания и стремежи са противоположни на духовните цели, тогава тези хора ще изпитват гняв поради рухване на мечтите, осуетяване на плановете и изобщо – на неудовлетворение. Ако тяхната лична воля не е насочена в синхрон с волята на Създателя, то тогава, независимо от положените усилия, ще бъдат изправени като пред непробиваема бетонна стена. Обратното, ако усилията им са насочени в правилната посока, дори минималните усилия ще водят до максимален ефект. Аспектите на Марс ще покажат до голяма степен кой от двата варианта е по-вероятно да се случи. Най-общо може да се каже, че положителните аспекти стимулират успехите и сравнително бързите и лесни постижения, докато отрицателните предполагат препятствия и блокажи.

Около хората с такава позиция на Марс постоянно витае дух на припряност. Те винаги са заети с изпълнението на някакви неотложни задачи. Ако усилията им се натъкнат дори и на най-малкото препятствие, нетърпението и агресивността на Марс веднага излизат на преден план. Тези хора не биха могли да се отнася толерантно към муден начин на мислене и действие. Ако се намират на ръководна позиция, ще очакват подчинените им на мига да ги разберат правилно и незабавно да изпълняват разпорежданията им. Не ги принуждавайте да повторят заповедите – те ще изгубят търпение, ще повишат тон и не е изключено да проявят агресивност.

Егоизмът на Марс в тази позиция е доста очевиден. Това произтича от факта, че действието на всяка планета се проявява съвсем ясно, когато е разположена в I дом. Марс поставя своите лични интереси винаги на първо място. Неговото влияние върху човека предопределя склонността към самоизтъкване – а това нерядко води до проблеми с останалите хора. Странното е, че мнозина от родените с тази астрологична позиция не подозират за съществуването на това си качество. Както по принцип е при планетарните разположения, така и тук негативните характеристики на дадена планета в I дом (на собственото его) стават най-очевидни чрез възникването на проблеми в противоположния VII дом (на взаимоотношенията с другите). При наличието на опозиции с планети, разположени в VII дом, проблемът при партньорските взаимоотношения ще стане съвсем очевиден. При наличието на квадратури към IV дом, същото ще важи и за отношенията с роднините, а към X дом – с колегите.

Споменахме, че Марс в I дом надарява родените с изобилие от физическа енергия. Това се забелязва особено силно, когато Марс се намира в огнените знаци Овен, Лъв или Стрелец. В случай, че се намира в земните знаци Телец, Дева и Козирог, то издръжливостта на човекът с това разположение е изключително висока. В Близнаци и Водолей, Марс води до прекалена припряност, до натрупване на високо нервно напрежение и невъзможност за релаксация. Поради склонността към прекалена прибързаност, независимо в кой знак се намира, Марс от I дом може да предизвика определени инциденти като падания и наранявания. Това е най-вероятно да се случи, ако съществуват отрицателни аспекти спрямо Слънцето, Луната, Меркурий, Сатурн, Уран или Плутон. При наличието на положителни аспекти към Марс, подобни инциденти могат да бъдат благополучно избегнати. За щастие, възстановителните сили на организма на тези хора са също много високи. Дори и да бъдат сполетени от премеждие, обикновено те се възстановяват много бързо.

Изражението на лицето на тези хора е прямо и открито; по него е изписана в известна степен предизвикателност, смелост и дързост. Те имат изключителна работоспособност, но все пак трябва да внимават да не прекаляват, тъй като е възможно често да страдат от преумора. Задължително е да се занимават редовно с физически упражнения, за да изразходват излишъка си от енергия. В противен случай, не е изключено да страдат от повишена раздразнителност или наднормено тегло.

Според древногръцката митология, бог Арес (Марс) се родил по един необичаен начин. Неговата майка, богинята Хера, силно се разгневила, задето мъжът ѝ богът Зевс без нейното участие родил сам от главата си богинята на мъдростта Атина. Като реакция и в пристъп на ярост, Хера също сама и без участието на мъжа си, родила бога на войната Арес. Той изскочил от тялото на майка си като напълно развит мъж, облечен в доспехи и пълно бойно снаряжения – силен, мъжествен и готов за бой. В добавка към тази мъжественост обаче, Арес/Марс се отличавал също така и с огромна припряност, нетърпеливост, прибързаност и необмисленост. По същия начин в моменти на гняв и ярост, от хората с Марс в I дом сякаш „изскача“ бога на войната, готов за нападение и бой. Тези хора са в състояние спонтанно и много остро да реагират дори и на най-безобидната провокация. В такива моменти, ясно си проличава агресивната и настъпателна природа на тази планета.

Добре е, че гневът им както бързо се появява, така и бързо се изпарява, като не остава трайни следи в тяхното съзнание. Те бързо забравят инцидента и мигом насочват вниманието си към нещо друго. Другите обаче, към които този гняв е бил насочен, може би ще го помнят дълго. Лесната избухливост, може да бъде причина за редица проблеми във взаимоотношенията. Следователно най-добрите качества, които хората, родени с Марс в I дом, могат да развиват, са търпението, сдържаността и толерантността към останалите.

Ако действително желаят да се изградят като духовно по-развити личности, тези хора биха могли да намерят други начини да докажат своята сила и превъзходство. Например да се занимават с дейности, които да изгарят излишъка на натрупващата се в тях физическа енергия и нервна енергия – редовни занимания със спорт и физически упражнения. Особено полезни за тези хора са състезателните спортове. Така, побеждавайки опонентите си чрез игра, те ще имат по-малка нужда да доказват превъзходството си по други много по-неприемливи начини. А спортът освен всичко друго учи на търпеливост и постоянство.

Това разположение на Марс призовава хората открито да се изправят лице в лице с проблемите в живота. При положение, че изразходват излишъка си от енергия по разумен и контролиран начин, те могат да разкрият своята истинска същност. Впрочем, те по природа са призвани да действат по честен, почтен и директен начин. Могат да действат с изумителна и обезоръжаваща противника откритост и прямота. При положение, че не прекрачват границата с безцеремонност и нетактичност, тези им качества могат да бъдат сметнати за силно положителни.

Марс в I дом изисква от всички да развиват самостоятелност, независимост, пробивност, сила, борбеност и непобедимост още от много ранна детска възраст, като тази тенденция се запазва и до края на живота им. Може да се каже, че хората, родени с това разположение, със зъби и нокти се стремяят, да се превърнат в истински господари на своята собствена съдба.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.