Марс в X дом

Марс в 10 домМарс е планета, която се свързва с амбицията, желанието за успех и просперитет, налагането и действеното поведение. X дом, от друга страна, е свързан с постиженията на човека на физическо ниво, отношението му към света като цяло и кариерата му. Следователно характеристиките на тази планета на пръв поглед си пасват добре с целите и задачите на X дом. Това разположение характеризира амбициозни и настъпателни хора, които знаят какво искат и полагат сериозни усилия да постигнат успех в избраната от тях област. А искат да бъдат запомнени като личности, постигнали целите и задачите си в живота. Не биха приели да бъдат считани за „хора със средни възможности“. Напротив – трябва да бъдат оценени като първи, като проспериращи, като новатори в съответната област, като ярки индивидуалности, оставили следа след себе си. (Естествено, за предпочитане е тази следа да бъде добра, положителна, благотворна за всички. Ако ли не, то Марс не би се поколебал да остави и друга. Важното за него е да действа!)

Невъзможно е тези хора да бъдат пренебрегвани на работното си място. Те имат определени цели и задачи за изпълнение и всеки, който се изпречи на пътя им, рано или късно ще разбере с кого си има работа. Притежават и способността да се отнасят емоционално към професионалните си занимания. Нетърпението им се проявява много ярко, когато целите и задачите, които са си поставили, не се осъществяват в определените от тях срокове. Техни колеги с по-различен, по-бавен стил и ритъм на работа страдат най-много. Върху тях често ще се изсипва гневът на Марс. За щастие, той отминава също така бързо, както се е появил, но негативният ефект, който произвежда, със сигурност трябва да се има впредвид.

X дом има отношение към доминиращия родител в семейството. Традиционно, това е бащата, макар че, както вече стана дума, в последните десетилетия има голямо разместване в семейните роли. Ако все пак предположим, че X дом е свързан с бащата, то при наличието на Марс тук, той вероятно е бил възприеман от човека с тази астрологична карта като изключително силна личност, обичаща да командва. В положителна светлина този родител навярно е дал на детето пример как най-добре да се справя с трудностите в живота, как да отстоява своите собствени интереси и как да постига целите си. В отрицателна светлина – бащата би могъл да бъде видян като деспотичен човек, винаги налагащ своята воля. Това би могло да доведе до определени трудности, особено в периода на юношеските години. Тийнейджъри с това разположение развиват нагласата да въстават срещу установените порядки в обществото, което в някои крайни случаи води до антисоциално поведение.

Аспектите, които Марс прави с другите планети, са изключително важни. Ако повечето от тях са отрицателни, фигурата на бащата обикновено бива възприемана в много негативна светлина. Детето в такива случаи започва с всички сили да се бори срещу деспотичното му отношение. Това води до редица проблеми както във взаимоотношенията с родителите, така и по-късно с обществото като цяло. Хора с това разположение започват да виждат света като място, където трябва със зъби и нокти да се борят за своята самостоятелност и за правото на свой собствен път в живота. В някои случаи тези битки могат да бъдат доста жестоки не само в емоционален, но понякога и във физически план. А не е изключено също така и нещата да се обърнат: веднъж извоювали своята независимост, порасналите деца започват от своя страна да контролират живота на своите родители. Трудни аспекти към Марс в X дом обозначават трудности и борби за надмощие с началниците и с всеки, който има определена власт над тези хора, или е отговорен за тях под една или друга форма.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.