Марс в XI дом

Марс в 11 домТози дом е под управлението на Водолей, което се свързва с приятелите, познатите и хуманитарната дейност. Хората с Марс в това разположение са енергични и дейни и обичат да вземат участие в колективни проекти и задачи.Те обикновено изразходват много енергия, за да поддържат взаимоотношенията си със своя кръг, като при това обичат да играят водещата роля. Независимо обаче, че отдават на приятелството по-голямо значение от обичайното, именно тук те може да изпитват определени трудности и проблеми. Трудностите произтичат от факта, че агресивната и войнствена страна на Марс често проличава, особено когато решенията им не се посрещат с ентусиазъм и одобрение от страна на приятелите.

Тъй като XI дом е свързан с хуманитарните идеи, а Марс е планета на действието, вероятно човекът с това разположение в картата ще бъде подтикван към активност, целяща да се облекчава страданието на изпаднали в беда хора. Войнственият елемент на Марс ще си каже думата в борбата му за премахване на определени социални несправедливости. Емоционалното ниво на Марс не е високо, и следователно в обществените взаимоотношения личностният елемент няма силно да присъства, по-скоро ще се придържа към обективна безпристрастност.

XI дом дава на Марс възможността да насочи цялата си активна енергия, страст и борбеност в сферата на приятелските взаимоотношения, групите от хора по интереси, колективите и организациите, но същевременно аспектите към другите планети, в зависимост от това дали преобладават хармоничните или дисонантните, ще покажат дали това присъствие е желано и добре прието от останалите, или не. От една страна, нерядко хората с Марс в XI дом могат въодушевено да говорят за приятелството и взаимопомощта между хората, но от друга, на тях им е трудно да изменят своите собствени убеждения и възгледи, за да се приспособят успешно към групата. Докато Венера в този дом, правейки определени компромиси заради мира и хармонията, се вписва безпроблемно в колектива, то Марс определено иска да наложи своя начин на мислене и поведение на всички останали.

Марс в XI дом има да разреши още проблем, който обаче е присъщ на всички нас. От една страна, ние сме социални същества и имаме нужда да живеем в групи и сдружения, които подпомагат оцеляването ни. От друга страна обаче, ние сме строго индивидуални личности със свои собствени идеи, представи, преживявания и т.н. Когато живеем в дадено общество или колектив, ние сме по-защитени, отколкото когато се намираме сами на необитаем остров – но именно в колектива възникват най-големите конфликти и борби за надмощие, тъй като личното его иска да се наложи. Това противоречие би могло да се разреши по един или друг начин, в зависимост от планетите, разположени в XI дом, и от аспектите, които те правят към останалите планети. Тъй като Марс е свързан с голяма доза индивидуализъм и егоизъм, присъствието му тук може да означава яростна борба за лидерство и надмощие вътре в колектива. В крайна сметка Марс трябва да се научи как да се сработва, да прави компромиси и да се приспособява към условията на съжителство, без при това да губи личната си индивидуалност.

Марс в XI дом може да играе и други роли. Например да бъде този, който запалва ентусиазма и разгаря у другите желанието да се предприеме нов проект или задача. Фактът че е член на определен колектив, може да мотивира човека да предприеме определени действия, към които иначе не би се насочил в случай, че е сам. С други думи, одобрението и поддръжката на определена група от хора може да имат положителен ефект върху поведението на Марс. В личен план може да се каже, че Марс в XI дом ще бъде първият, който ще скочи да защити свой приятел, ако той се е оказал в трудно положение, или към него са се отнесли несправедливо. Обаче с подобна енергичност той би се нахвърлил критично срещу същия този приятел по първия възможен повод, след като трудната ситуация е отминала. Често хората с това разположение се опитват да взимат решения вместо своите приятели и да ги ръководят по такъв начин, че тези последните се оплакват от липса на свобода на действие. Склонността към подобна тираничност на хората с това разположение, макар и направена с добри намерения, трябва да бъде осъзната и контролирана.

Добре аспектираният Марс в XI дом знае ясно целите и задачите си и се бори с удивителна енергия за постигането им. Проблеми се появяват, акоЮпитер или Нептун замъгляват погледа на Марс, карайки го да си прави нереалистични планове или да прахосва силите си по непродуктивен начин. Сатурн и Плутон също могат да объркват плановете на Марс, поставяйки пред него трудности и пречки, с които той ще трябва да се пребори.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.