Марс в III дом

Марс в 3 домТук агресивният и войнствено настроен Марс се е разположил в III дом (дома на общуването и комуникациите). Не е трудно да си представим последствията от това разположение.Тези хора обикновено с голям ентусиазъм се захващат с изучаването на нови теми и усвояването на нови квалификации. Често успешно се справят в училище, при условие, че развият достатъчно търпение да завършат усвояването на дадената тема или предмет. Понякога обаче могат рано да напуснат училището, тъй като нямат търпение да завършат годината. При всички случаи, налице е стремеж към получаването на знания до доста напреднала възраст. Дали обаче тези хора ще проявят достатъчно търпение и постоянство в ученето, зависи много от знака на Марс и аспектите, които получава.

Родителите на деца с това разположение трябва да са нясно, че те отрано могат да проявяват склонност към словесна агресия и оскърбления. Винаги в дома, където е разположен Марс, следва да очакваме голяма доза настъпателност. В дадения случай това може да се прояви по начина, по който тези деца общуват с връстниците си.Ако такова поведение не бъде коригирано още от най-ранно детство, с течение на времето то може да прерасне в сериозен комуникационен проблем.

Марс в III дом често води до подчертана агресия и по отношения на братя, сестри, съседи и т.н. Хората с това разположение обичат да спорят и понякога нарочно да се заяждат. В същото време обаче, ако някой друг обиди техен приятел, брат или сестра, те ще бъдат първите, който ще се хвърлят да ги защитават!

Този дом има също така отношение и към пътуването на кратки разстояния и шофирането – хората под такова влияние могат да бъдат извънредно агресивни шофьори. Те нерядко са склонни към изключително рисковани и опасни маневри на пътното платно. Важи особено силно за онези, при които Марс е разположен в огнен знак.

В най-добрия случай ценността на това разположение се проявява във вид на конструктивно участие в различни дебати, дискусии и спорове. Независимо, че тези хора се отличават с определена словесна нападателност, те същевременно са в състояние открито да отстояват истината. Нерядко свободно изразяват мисли, които другите биха предпочели да премълчат. В случай, че заявленията им бъдат направени по сравнително тактичен начин, от тях може да има много голяма полза. Проблемът е, че Марс не се отличава с особена тактичност. Много често родените с такава карта изпитват на собствен гръб до какви проблеми може да води прекалената им откритост – наистина, имат доста богат собствен горчив опит. Понякога се опитват да избегнат неприятната ситуация, като съзнателно се стараят да премълчават това, което искат да кажат – впрочем, доста неправилна линия на поведение от тяхна страна.

Независимо в кой дом е разположен Марс, той ни приканва към открити и ясни действия. Потискането им води до още по-големи проблеми в бъдеще.Това е така, защото голямата активност, асоциирана с Марс, бързо създава огромно вътрешно напрежение.Ато, ако не бъде отприщено по някакъв регулируем начин, води до разрушителна експлозия. Така действа Марс и в III дом. Хората, родени с това разположение на Марс, наистина трябва да действат още при първия импулс за комуникация и общуване, но трябва да се научат да правят това по-тактично. Задържането и премълчаването водят до много по-големи проблеми.

Независимо, че тези хора могат да страдат от прекомерната си безцеремонност и прямота, в крайна сметка думите им често подтикват другите към действие или към преосмисляне на ситуацията. Понякога те могат да бъдат много лесно разгневени от небрежно подхвърлена дума или на пръв поглед съвсем маловажна забележка. Но могат да регулират словесната си агресия например чрез писане. По този начин ще избегнат неприятните последици от използването на събеседниците си като съперници в словесен боксов турнир. Едно от възможните упражнения, които биха могли да опитат, е да пишат например гневни писма по адрес на своите опоненти. След като вече са излели цялата си агресия в писмото, най-вероятно ще се успокоят и могат да оставят писмото временно настрана. А когато са вече напълно успокоени, могат да хвърлят писмото в кофата за боклук. В най-добрия случай от тях се получават изключително добри сатирици: сарказмът изобщо не им е чужд.

Най-общо можем да кажем, че хората, родени с това разположение, се учат как да налагат себе си по правилен начин – чрез мислите и думите си, насочени към околните. Умът на човека е като бръснач с две остриета – той не може да бъде окачествен като „добър“ или като „лош“. Начинът обаче, по който се използва, и целите, които ще постигне, могат да бъдат положителни или отрицателни. Ако умът на човека не бъде използван по подходящ начин, неговото действие може да бъде разрушително и увреждащо. Под контрола на дисциплината и доброто намерение той може да бъде изключително силно оръжие в ръцете на своя господар.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.