Марс в VII дом

Марс в 7 домТози дом е свързан с партньорството, женитбата и дълготрайните връзки. (Впрочем, в наши дни всяка връзка, която продължава повече от няколко месеца, се смята за дълготрайна.) Хората с Марс в VII дом влагат значителна енергия в своите връзки. Както богът на войната се отличава със значителна настъпателност и агресивност, така и тези хора могат следователно да проявяват подобни качества по отношение на своите партньори, особено когато идеите им не се приемат безпрекословно от отсрещната страна. В това отношение трябва да развиват в себе си повече дипломатичност, такт и търпение. Активността на Марс трябва да бъде направлявана по конструктивен начин. В противен случай неговата енергия може да бъде превърната в разрушителна сила. В най-добрия случай хората с Марс в VII дом привличат към себе си партньор, с който заедно да постигат целите и задачите си в живота по динамичен и взаимно вдъхновяващ начин.

Хората с това разположение непрекъснато се стремят да накарат своите партньори да се движат по това, което смятат че е „правилният“ път за тяхното развитие. Естествено, изпълнени са с най-благородни намерения. Но все пак могат да се появят няколко проблема. Първият обикновено е, че партньорите им невинаги са съгласни да се движат във въпросната „правилна“ посока. Срещайки съпротива, Марс увеличава усилията си да постигне това, което иска. И колкото повече партньорът се съпротивлява, толкова повече усилия прилага той, за да постигне целта си. Разбира се, така възникналото противоречие не обещава нищо добро и за двамата. То може да се разреши само на основата на взаимни компромиси и дипломатичност.

Другият проблем е свързан с това, че всяка връзка се развива постепенно във времето и нещата не могат и не бива да бъдат насилвани. Ако партньорът все още не е готов за промяна и не я желае, то всякакви силови методи ще имат обратен ефект. Хората се променят само тогава, когато те самите са узрели, а не когато настъпателният Марс го налага. Знакът, в който се намира Марс, ще покаже начина, по който тази енергия е склонна да се изразходва и дали ще има резерв да търси подходящ компромис.

Марс е свързан до голяма степен със сексуалната енергия. Когато тази планета се намира в VII дом изглежда, като че ли тази област от живота ще доминира във всяка връзка. Това по принцип е вярно, но все пак има и много други области на общ интерес и сътрудничество, свързани с това разположение. Марс определено дава голям потенциал при поставянето и осъществяването на съвместни цели и задачи. Дори нещо повече – тези цели са необходими, за да се запази връзката жива и пулсираща. Без тях, независимо колко бурен и динамичен е сексуалният им живот, тя постепенно може да замре и да се превърне в скучна и безинтересна. В идеалния случай двамата партньори трябва да си поставят за изпълнение общи цели и задачи – те ще поддържат взаимния им интерес един към друг и в сексуалното отношение.

По определение, позицията на Марс в рождената карта обозначава сферата, в която трябва да проявяваме активност, да сме дейни и да изразходваме физическа енергия. Когато тази планета е разположена в VII дом, чувството за сила и мощ се проявява чрез взаимодействието с партньора до нас. Често хората с такова разположение в юношеските си години се хвърлят необмислено във връзки с противоположния пол. Опиянени от първите си опитности с любимото момче или момиче, или може би защото им е омръзнало да живеят под тиранията на родителите си, мнозина взимат решение да се оженят, надявайки се, че чрез брака ще разрешат всичките си проблеми и ще станат самостоятелни. Много бързо обаче откриват, че единственото нещо, което са постигнали, е замяната на един вид тирания с друга. Отпадналите проблеми с родителите се заменят с други в новосъздаденото им семейство. Сексуалният им порив може вече да се е изпарил до голяма степен, но игрите за надмощие в семейството са си останали същите.

Някои хора с това разположение са толкова напористи и настъпателни към обекта на своите желания, че в крайна сметка единственото, което постигат, е да го изплашат и да го накарат да избяга. Понякога и обратното е вярно. Има хора с това разположение, които искат да се оставят в ръцете на някой храбър рицар-спасител. Те жадуват той да дойде да ги спаси, да ги вземе на белия си кон и да ги отведе в палатите си. Но след известно време разбират, че този спасител се оказва твърде тираничен. Тогава започват яростно да се борят да си извоюват обратно правата, които така лекомислено са му предоставили.

Все пак би било неправилно да кажем, че единственото, с което хората с Марс в VII дом се занимават, е борба за власт в семейството, съперничество и раздори. Има много примери на хора с това разположение, където двамата партньори имат живо и динамично сътрудничество. Те взаимно продължават да разпалват един в друг искрите на своята любов и подкрепа, като в същото време остават независими и самостоятелни. Това разположение е отлично за формирането на всякакви бизнес партньорски отношения. Знакът на Марс и аспектите му ще покажат потенциала в това направление.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.