Марс в VIII дом

Марс в 8 домСъществува едно леко доловимо противоречие между Марс и VIII астрологичен дом на Скорпион. Вероятно донякъде това се дължи на факта, че преди откриването на Плутон през 1930 г. Марс се считаше за управител на този знак. По определение Марс може да бъде наречен всичко друго, но не и потаен, скрит и тайнствен. Независимо от това обаче, когато той се намира в областите на подземното царство (VIII дом), той започва да придобива до известна степен някои от тези характеристики.

Една от основните области, с които се занимава VIII дом, са всички скрити от погледа на обикновеното съзнание духовни факти, които по невидим начин управляват физическия свят. Непохватният, нетактичен и недодялан Марс първоначално се чувства в тези деликатни области като слон в стъкларски магазин. Постепенно обаче, той се учи как направлява действията си по-целенасочено и може с времето да постигне значително развитие.

Резултатът от действията на човек с подобна позиция в астрологичната карта до голяма степен зависи от аспектите, които Марс прави с другите планети. При наличието основно на положителни (хармонични) аспекти тези хора са в състояние да развият интуицията си до едно доста високо ниво. От VIII дом Марс проявява жив интерес към всичко, което се обменя между хората на невидимо, духовно ниво. И тъй като това е планета на физическата активност, следователно интересът към духовното ще бъде изразен съответно по активен, настъпателен и енергичен начин. При всички положения, хората ще са склонни да изразходват значително количество физическа енергия, за да стигнат до сърцевината на всеки факт или явление, което ги е заинтригувало. Може да се каже, че те са родени детективи и изследователи. Тяхната изобилна енергия ще се насочи и към изследване на области, които са скрити от обикновеното всекидневно съзнание. Например, силно ще се интересуват да стигнат до дълбоките психологически причини за поведението на околните. В усилията им първоначално може да липсват такт и финес, но с течение на времето (особено при наличието на повече положителни аспекти към Марс), те ще имат възможността да усъвършенстват действията си.

Техните дирения ще бъдат насочени и към изследване на собствената им психика. Особено ако Марс получава положителни аспекти от персонални планети, Слънцето, Луната или Плутон, възможностите им за самоанализ ще бъдат значителни. Естествено, желателно е да не се прекалява, тъй като в някои крайни случаи дълбочинният самоанализ, продължен до безкрайност, може да доведе до натрапчиви фикс идеи. Изборът на кариерата също може да е повлиян от това разположение. Освенпсихиатри, психотерапевти, детективи и изследователи, това разположение е добро още за онези, които имат влечение към медицината. Марс управлява хирургията и неговото разположение се повлиява добре вVIII дом, отговорен и за алтернативната медицина. В случай, че хората с подобна позиция решат да се посветят на медицината (и по-специално на хирургията, тъй като тя се намира под управлението на Марс), те ще са в състояние да комбинират силна интуиция и заложени лечителски способности с хирургически познания, сръчност и вещина. Отново аспектите на Марс (хармонични или дисонантни) ще бъдат показателни.

И тъй като VIII дом има отношение към сериозните инвестиции и към големите финансови корпорации, присъствието на Марс тук показва постоянен и задълбочен интерес в тези области. В старите книги по астрология VIII дом се определя като дома, управляващ парите и притежанията на другите хора. В наши дни този дом се свързва с големия бизнес, който постепенно чрез акционерните компании се превръща в олицетворение на общото, колективното богатство. Докато II дом управлява личните притежания и пари, то противоположният VIII дом има отношение към чуждите пари и притежания. Това може да са притежанията на партньора, а може да става въпрос за колективното благосъстояние. Оттук произтича и интересът на хората, родени с Марс в VIII дом, да работят с едри суми пари и инвестиции, които не са лично техни, но чието правилно управление облагодетелства както колектива като цяло, така и тях в частност.

На по-ниско духовно ниво на развитие Марс може да се прояви от своята по-примитивна страна. Той би искал да заграби колкото е възможно повече за себе си било от партньора, било от общото богатство (държавно, фирмено и т.н.). На едно по-високо ниво той работи изключително добре с парите на другите и има нюх как да ги преумножава. Хората с тази астрологична позиция в картата си са способни да влагат много енергия, жар и ентусиазъм, когато работят с големи инвестиции и често жънат значителен успех. Вече споменахме за наличието на засилена интуиция – тя може да им бъде от изключителна полза и тук, като им подсказва в кои сфери, в кои проекти и с кои партньори да се сключват сделки. Характеристиката на знака, в който е разположен Марс, ще подскаже доколко лесно може да се реализира този потенциал. Земните знаци предполагат голяма практичност, водните – засилена интуиция, докато въздушните и особено огнените могат да проявят и прекалена прибързаност и припряност при взимането на решения.

Когато става дума за VIII дом, особено внимание е необходимо да се отдели на връзката му със сексуалността на човека. Но трябва да се подчертае, че VIII дом управлява не просто сексуалното влечение, а инстинкта за продължението на рода. Следователно при тези хора сексуалният нагон ще бъде изключително устойчиво позициониран в подсъзнанието им. В добавка да напомним, че Марс по определение носи изключително силен сексуален заряд. Следователно наличието на тази планета вVIII дом се превръща във фокус, през който се пречупва сексуалното светоусещане на човека. А това до голяма степен ще диктува и ежедневното му поведение.

Следва да се отбележи също, че наличието на Марс тук диктува определен тип сексуално поведение, което търси външно проявление на агресивната и доминираща Марсова енергия. Подсъзнателният стремеж за сексуално сливане с друг човек, отива по-надалеч и по-надълбоко от простото освобождаване на натрупващото се периодично сексуално напрежение във физическото тяло. Тук по-скоро става въпрос за желание за доминиране, контрол и управление, което Марс иска да постигне над другия човек. т. е. сексуалният акт в този случай е използван по-скоро като средство, отколкото като крайна цел.

Но тъй като става въпрос за дом, намиращ се над хоризонта, енергията му не се проявява вътрешно, чрез самия индивид, а външно – чрез другите. Така нерядко агресията и настъпателността на Марс биват провокирани отвън. Или с други думи – Марс излъчва изключително силен сексуален заряд, но обича да съблазнява по такъв начин, че не той, а евентуалните партньори да предприемат конкретните физически действия. Можем да кажем, че когато се намира в домовете над хоризонта, Марс винаги се стреми да извади жарта с чужди ръце.

В крайна сметка, на хората, родени с Марс в VIII дом, ще им се наложи да се изправят пред собствените си недостатъци, само че отразени като в огледало в лицето на друг. Нерядко това е интимният им партньор. Този човек може да представлява въплъщение на всички качества, които иначе тези хора така старателно се стремят да държат под контрол, затиснати и заровени дълбоко в собствената си психика. Става въпрос за качества като ревност, завист, желание за притежаване на хора и предмети, ненаситност, похот и т.н. Възможно е те да се свържат с човек, който открито да демонстрира тези качества. Когато тяхното наличие започне да се превръща в проблем за връзката, те би следвало да си зададат въпроса защо са привлекли такъв тип човек в живота си. Дали той не изразява същите черти, които са им присъщи и на тях самите? Може би това са същите тези качества, чието наличие те ревностно отказват да признаят и предпочитат да капсулират в съзнанието си?

Ако отговорът е „да“, може би е време да се извърши основен психологически преглед на всичко, което е складирано в тяхното подсъзнание. Вероятно там ще се открият и ненужни вече, остарели и мухлясали неща. Те са били старателно заровени в подсъзнанието в продължение на твърде дълго време и сега започват да загниват. Време е за основно почистване. За да може да улесни за нас този процес, Вселената ни свързва с човек, който излага на показ именно тези качества, които се нуждаят от основна преработка в нашето собствено съзнание.Те привличат вниманието ни в другия човек именно поради факта, че са ни неприятни и отблъскващи. Така, подобно на героя на Оскар Уайлд Дориан Грей, ние виждаме у другия собствения си образ – виждаме изобразени нещата, които потискаме.

Освен това VIII дом има отношение и към всичко, което има езотеричен, окултен или духовен характер. Хората, родени с Марс в VIII дом, ще проявяват засилен интерес и в тези области на живота. Те силно се интересуват от всичко, което е забулено с мистерии и загадки, а към това принадлежат и фактите от духовния свят. Имат подчертан интерес към опитности, свързани със смъртта и се интересуват живо от въпросите на прераждането и кармата. Нерядко, те се раждат с дарби и способности на ясновидци. Самото наличие на Марс в VIII дом обаче, не е достатъчно условие, за да се твърди със сигурност това. Когато планетата се намира във воден знак, шансовете за това са по-големи. Трябва да бъдат намерени и други благоприятни разположения в картата, като например няколко планети във водни знаци. Това правило важи особено силно, ако става въпрос за персонални планети. Също така трябва да се обърне внимание на тежките планети. Психическите способности на човека значително се усилват при наличието на Нептун или Плутон в Скорпион например. Уран в Скорпион е също силна комбинация.

Тук решаващо значение ще имат аспектите, които Марс прави с другите планети. При наличието на няколко благоприятни разположения от изброените по-горе и предимно положителни аспекти към Марс човекът с такава карта ще притежава психически, ясновидски или лечителски способности. Той би трябвало да бъде окуражаван да ги развива по последователен, целенасочен и разумен начин под ръководството на опитен експерт. При наличието на предимно отрицателни аспекти обаче, произволните занимания с окултни практики под ръководството на съмнителни „експерти“ може да се окажат не само вреднои, но дори и доста опасни както за самия индивид, така и за хората около него. В тези случаи, те доста лесно биха могли да се подведат и да влязат в контакт със сили, които не познават добре. Влизането в контакт с духовни пространства невинаги означава връзка с положителни и добронамерени същества, така че такива действия биха могли да им причинят значителна вреда. Нерядко хора с това разположение проектират натрупания си вътрешен гняв и обида в нещо „там навън“. Техните негативни емоции започват да подхранват създадения от тях самите астрален фантом, който след време придобива застрашителни размери и се обръща срещу тях, като започва да ги преследва. Общото правило за хора със силно негативно аспектиран Марс в VIII дом е да не се занимават с окултни практики.

При едно такова разположение, особено при наличие на трудни аспекти от страна на тежките планети, от въпросния човек се изисква да постигне голяма вътрешна трансформация. Често тази метаморфоза е свързана с оттичането на примитивната сексуална енергия в друга посока и използването ѝ за съзидателни творчески цели. Негативните аспекти обаче почти винаги подсказват, че този процес ще бъде болезнен, труден и мъчителен. Трудните аспекти към Марс в този дом са също показателни и за възможността за сложни бракоразводни процеси, свързани със загуби на материални ресурси, неблагоприятни срещи с данъчни инспектори, загуби вследствие на прибързани финансови решения или загуби поради недоразумения или несъгласие с бизнес партньорите. Поради тази причина е желателно на тези области да се отделя по-задълбочено внимание. Изобщо, аспектите на Марс в този дом са изключително важни, тъй като при наличие на преобладаващи положителни аспекти всичко неблагоприятно може да се обърне в точно противоположното положително въздействие.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.