Марс в IX дом

Марс в 9 домБогът на войната Марс се е разположил в дома на разширяването на съзнанието и философското развитие. Можем да очакваме твърде войнствено отношение към постигането на по-разширено съзнание и нови знания. Но тези хора не усвояват нови знания – те ги завоюват! Някои от тях е възможно да проявяват твърде агресивно отношение към останалите, чиито убеждения и принципи в живота се отличават от техните собствени. При това, войнственото им отношение към техните идейни противници ще бъде ярко изразено.

Интересното в това разположение е, че независимо какво вършат, родените с такава карта намират оправдание за своите действия в някаква по-висша сила. Например, склонни са да оправдаят изнасилванията, плячкосванията, убийствата и разоренията – биха твърдели, че тези неща са оправдани и разрешени, ако са направени в името на Бог. Това е характерна черта на Марс – да прехвърля вината за своите действия върху сферите, попаднали под управлението на съответния дом, където се намира той.

Изобщо, тези хора не обичат в никакъв случай да им се казва какво да правят. Изобщо не приемат да им се налага нечие чуждо мнение. В същото време обаче, с огромно желание и ентусиазъм ще наложат своето мнение върху всички останали. Изгарят от вътрешната необходимост непрекъснато да са в движение: ако дори за кратко се застоят на едно място, започват да страдат от огромно ескалиращо вътрешно напрежение. Така е, защото на подсъзнателно ниво асоциират движението (Марс) с духовния напредък и философското си развитие (IX дом). Когато се намират в движение, независимо дали просто се возят в кола или пътуват зад граница, те имат чувството, че се развиват духовно и че научават нещо ново.

Всъщност Марс е много прибързан по природа и може да се каже, че тези хора нямат достатъчно търпение да изучат която и да било тема в дълбочина. Обичат да четат по малко оттук, по малко оттам, но в знанията им може да има съществени пропуски, а и по принцип им липсва солидност. Има и ситуации, когато се отправят на другия край на света (често почти без пари) като част от някаква експедиция или научноизследователска група. Тук смелостта и дързостта на Марс са неподражаеми.

Знакът, в който е разположена тази планета, ще е показателен за това какъв точно ще е типът на енергията, която ще преобладава в този дом. Например, ако Марс е в Риби, неговото проявление ще бъде по-задържано, тъй като човекът ще е преди всичко заинтересуван да оказва помощ и съдействие на останалите. Във Водолей действието му ще бъде непредсказуемо и ексцентрично. А в огнените знаци Марс ще е в стихията си. Там той ще разполага с огромно количество физическа енергия, дързост, смелост и решимост. Аспектите към Марс ще покажат дали тази енергия ще бъде изразходвана плавно и хармонично (положителните аспекти) или ще води до падания, наранявания, контузии и други инциденти (отрицателните аспекти).

Когато Марс е разположен в IX дом, тези хора не просто търсят да открият Бога. Те водят битка да го намерят! Някои от тях си изработват определени философски убеждения и за нищо на света няма да ги променят. Други войнствено налагат своите възгледи върху хората около себе си. Трети намират оправдание за своята жестокост, агресивност и склонност към насилие чрез някакво учение или религия, които по някакъв начин оправдават тези им качества. По принцип нерядко използват името на някакъв бог или висша сила. Бихме могли да кажем, че голяма част от терористите, които погубват множество невинни хора (често и себе си) в името на някаква висша справедливост, вероятно също имат това разположение в астрологичната си карта. Други пък са недоволни от начина, по който Бог ръководи земните дела, и Го оспорват и и атакуват. В крайна сметка задачата пред тях е да се научат да синхронизират своите собствени стремежи за духовен прогрес с предначертания за тях свише духовен път.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.