Нептун в I дом

 

Нептун в 1 домКато цяло, разположението на Нептун в I дом ще подкопае основите на личността и ще възпрепятства много от качествата на асцендента. На хората с това разположение може да им бъде доста трудно да проявяват открито силата на волята си. Много от решенията им ще бъдат емоционални, спонтанни, неорганизирани и хаотични.Това е така, защото I дом има отношение към изграждането на уникалността на човешката личност. По разположените в този дом планети можем да съдим за специфичните характеристики на личността, които я отличават от всички останали. Нептун се интересува преди всичко от точно обратният процес – разграждането на отделната човешка личност и разтварянето ѝ обратно в океана на колективното его. Оттук произтичат и ключовите думи за тази планета – саможертва, посветеност, всеотдайност, съпричастие, състрадание, себеотрицание. Точно когато тези хора си мислят, че са започнали да изграждат уникална структура, която да придава яснота и специфика на тяхната личност, Нептун започва да руши самите основи на тази структура и всичко изградено до момента се срива. Независимо колко пъти този процес започва отначало, винаги се стига до известно сътресение. Като че ли поради някаква незнайна космическа причина, Вселената не иска да позволи на тези хора да изградят свои собствени силно отличаващи се лични характеристики.

Като че ли те са призвани всеотдайно да жертват себе си в името на другите или на някаква по-висша идея или учение. Тези хора често могат да остават незабелязани на пръв поглед. Те не изпъкват силно на фона, на който се намират. Нептун в I дом действа така, че силно индивидуалистичните характеристики на асцендента биват приглушени и донякъде обезличени. Дори и знаци на асцендента, които се отличават обикновено с голяма пробивност и настъпателност (като Скорпион например), придобиват доста смекчени и жертвоготовни оттенъци.

Много от тези хора си измислят най-различни оправдания, за да не развият напълно заложбите и талантите, които са им дадени по рождение. Това е така, защото Нептун от една страна подкопава самоувереността на човека. От друга, той засилва мечтателността, отнесеността „в облаците“, идеализма. Засилени са и всички тенденции към бягство от действителността чрез алкохол, цигари, опиати и други подобни.

Може да се каже, че Нептун в I дом обича да свети с отразена светлина. Вместо да подпомага изграждането на личността по уникален, специфичен начин, той започва да отразява характеристиките на хората около него. Това произтича от желанието на Нептун да бъде това, което другите хора биха искали да видят в него. Поради тази причина той засилва склонността на човека да подражава в поведението си на околните. Тоест, започва да представя онези характеристики, които другите биха желали да видят в него, като си мисли, че по този начин е изградил собствена уникална личност. След време се оказва, че тази „личност“ е само илюзия.

Нептун в I дом се отнася по този начин не само към един отделен човек, а по принцип към всички. Той самият като че ли не притежава свои собствени характеристики, а е като огледало, в което се отразяват качествата и свойствата на всички и всичко, което го заобикаля.Така, той не може да отразява непрекъснато едно и също нещо, тъй като отразеното се променя с промяната на средата и обстоятелствата около него. Например, човекът с Нептун в I дом си мисли, че е намерил духовен спътник и „отразява“ за известно време неговите качества. Обаче не след дълго отражението трепва и изчезва, илюзията приключва и Нептун е оставен сам да събира отломките от счупеното огледало.

Най-силно при тези хора изпъква изключителната им чувствителност към емоционалната природа на другите. И, подобно на всички планетарни разположения, така и влиянието на Нептун в I дом може да бъде използвано както за добро, така и за лошо. От една страна, понеже хората с това разположение имат вродената способност да сливат аурите си с тези на останалите, те могат да бъдат отлични психотерапевти, консултанти и лечители. Силната им чувствителност може да бъде изразена също така и чрез изкуствата, музиката и танците. Много често имат изключителни артистични заложби. Могат бързо и лесно да се настроят на „честотата“на някакъв колективен стремеж или течение и да го изразят чрез изкуство. По този начин те могат да послужат като вдъхновение за стотици или дори хиляди други хора. Например Майкъл Джексън, Мерилин Монро, Пол Макартни, Ейбрахам Линкълн, Виктор Юго и много други, които са имали това разположение в картата.

От друга страна обаче, ако представата за тяхната собствена личност не е достатъчно изкристализирала, възможно е те да нямат определена жизнена посока и да се лутат постоянно насам-натам, опитвайки се да подражават на онези около тях.

Формирането на отделната човешка личност (I дом) зависи до голяма степен от взаимоотношенията ни с майката. Като деца, всички имаме нужда да се чувстваме защитени, покровителствани и обичани. По този начин разбираме, че нашето появяване на бял свят е желано. впоследствие порастваме, ставаме все по-самостоятелни и в стремежа си да сами да опознаем заобикалящия ни свят, постепенно се отделяме все повече от майката. Това е нормален процес. За родените с Нептун в I дом обаче, поне една от фазите на този процес не протича нормално. Ако майката не им дава достатъчно любов като деца, те от ранна възраст се чувстват изолирани, смятат, че нещо не е наред, че животът не ги иска. Тогава подсъзнателно закопняват да се разтворят в общия океан. Оттук произтичат и по-късните тенденции на бягство от действителността – злоупотребата с алкохол, цигари, опиати и т.н.

Или пък друг вариант: майка им може да ги обича толкова силно и те да са така силно привързани към нея, че да не желаят да се отделят от нея. Това води до сериозни проблеми във втората фаза на живота им, тъй като им пречи да функционират като самостоятелни личности, със свои собствени качества и достойнства. Те цял живот се стремят да отразяват чертите на майката.Това поведение също е пагубно за уникалността на личността. За щастие, с помощта на астрологията никога не е късно да се започне сериозно самоизследване, за да осъзнаем по-добре своите индивидуални характеристики.

Ако Нептун се намира в съвпад с асцендента, това може да означава, че тези хора не са желали изобщо да се родят. Те трябва да се научат да се радват на живота във всичките му форми и проявления, макар и това да е труден процес, тъй като предполага известна „настройка“към честотата на духовната наука. Нептун в I дом обикновено показва, че има определени неясноти около раждането на въпросния човек. Може би бременността е била пазена в тайна; може би самото раждане е било свързано с определена тайна. Или пък бащата, а може би и двамата родители са известни. Или са известни, но впоследствие се оказва, че не са биологическите родители на човека.

Много от тези хора са родени с неточно записан или изобщо с неизвестен час (дори дата) на раждане. Обикновено, когато при мен идва човек с неизвестен час на раждане, като изходна точка приемам, че или Риби е неговият изгряващ знак, или Нептун се е намирал в близост до асцендента. Някои от тези хора биват давани за осиновяване и данните за раждането им могат умишлено да бъдат променени. В такъв случай истината трябва да се намери чрез изследване на важните събития от живота по метода на секундарните прогресии. Особено важен ще е моментът, когато прогресният Нептун се намира в съвпад с асцендента – тогава би трябвало да е станало важно събитие от духовен характер. Понякога някаква странна болест може да е свързана с крехкото им закрепване за живота.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.