Нептун в XI дом

 

Нептун в 11 домДуховният, идеалистичен и замечтан Нептун е разположен в дома на приятелите, колектива и големите групи хора. В резултат, хората с Нептун в XI дом ще имат силно идеалистични и утопични представи по отношение на целите на колектива.Те може да жертват себе си в името на някаква обща идея. Вече стана дума, че в който и дом да се намира Нептун, той търси да намери начин да разтвори своето лично его в един общ океан, обединяващ всички отделни личности.

Има доста случаи на родени с това разположение, които са се жертвали в името на всеобщото добро. Например, Галилео Галилей, който е бил изгорен на кладата от Инквизицията, защото е защитавал научната идея, че Земята се върти около Слънцето, а не обратното, с което подкопавал основите на църковната догма. Оттук нататък човечеството тръгнало по съвсем друг, много по-просветен път на развитие. Следователно смъртта на един човек се е оказала спасение за милиони.

Друг пример е шотландският биолог и фармацевтАлександър Флеминг (1881-1955), който през 1945 г. успява да изолира първия антибиотик – пеницилина. Неговото откритие досега е спасило живота на милиарди хора по света и продължава и до днес днешен да служи на човешкото здраве. Самият Флеминг никога не се е опитал да патентова своето откритие, макар че ако го беше направил, той вероятно би се превърнал в един от най-богатите хора на планетата. По неговите думи, пеницилинът би трябвало да бъде колкото се може по-евтин и широкодостъпен, тъй като не може да се постави цена на човешкия живот.

Друг велик гений, АлбертАйнщайн (1879-1955), също роден с Нептун в XI дом, е изказал навремето следната мисъл, която отлично обобщава това планетарно разположение: „Нашата задача трябва да бъде да се освободим от затворa, в който се намираме, като разширим кръга на нашето състрадание, така че той да обхваща всички живи същества.“

Влиянието на Нептун е трудно уловимо.Тези хора се присъединяват към групи и общества, без да имат предварителна идея какво точно следва да очакват или какво именно искат да постигнат чрез групата. В повечето случаи те биват ръководени от чувството, че просто трябва да се присъединят към въпросното движение. Те не се ръководят от строго определени цели и задачи. Затова, нерядко биват възприемани от останалите като мечтатели и идеалисти. На пръв поглед изглежда, като че ли се лутат насам-натам в живота без някаква определена цел и посока. Всъщност, всички опитности в групата, общуването с приятелите и дейността им в името на обща идея имат дълбоко духовен смисъл. Той обаче трудно може да бъде осъзнат и осмислен – едва след години можем да разберем по-добре действието на Нептун. Трябва да мине време, за да можем да се обърнем назад и видим какво точно се е случило и какви са били последствията от нашите действия в дългосрочен план.

XI дом е домът на приятелите. Много често приятелите на хората с такава астрологична карта са музиканти, художници, писатели и изобщо хора на изкуството. Някои от тях могат да са личности с изключителна духовна нагласа. Други пък да бъдат не точно това, за което се представят. И тук може да присъства определена измама или самоизмама (типичната размитост, неяснота на Нептун!) – примерно тези „приятели“да ги изкушават да употребяват цигари, алкохол, наркотици и други подобни средства за бягство от действителността.

По принцип обаче разположеният в този дом Нептун импулсира хората да се присъединяват към групи и сдружения, чиято цел е да облекчава положението на изпадналите в беда. Това е така, защото Нептунова характеристика е винаги да се чувства чуждата болка като своя собствена. Тези хора с готовност ще се присъединят към организация, която се бори за премахването на бедността например, или се грижи за ваксинирането на бедните деца в някоя развиваща се държава, или спомага за тяхното препитание, образование, обучение и т.н. Понякога те могат да използват заниманията в подобен род организации, като начин да избягат от задачите си в ежедневието. Нептун винаги има склонност да постъпва така, независимо в кой дом се намира. От XI дом, колкото и странно да звучи, той може да се опитва да избяга от действителността чрез отдаването си на благотворителна дейност.

Има и хора, които с удоволствие се присъединяват към определени (често тайни) религиозни духовни секти или общества. Или пък членуват в някакъв изключително тесен артистичен кръг, където се обсъждат в определена конфиденциалност бъдещи артистични планове, идеи за филми или други проекти, чиято цел е да повлияят на голяма част от обществото. Някои се присъединяват към масонски ложи или към общества за развитие на психическите способности на човека и т.н.

Тук аспектите на Нептун са от изключително значение. Ако той е добре аспектиран, всичко би трябвало да е наред. В такъв случай родените с това разположение биха се ръководили от алтруистични намерения и подбуди и биха допринесли по незабележим начин за растежа и духовното развитие на големи групи хора. При наличието обаче на предимно отрицателни аспекти, те би следвало да са изключително предпазливи по отношение на своите приятели. Този тип лесно се поддават на измами и мошеничества. Те може да се стремят към едно, докато в реалност сдружението, в която членуват, да се стреми към точно обратното. Така има опасност да си навлекат трудна за изчистване негативна карма.

В повечето карти, Нептун в XI дом ще се намира в положителен аспект с Плутон в IX дом. Ако това е така, възможно е тъмната страна на Бог (Плутон в IX дом) да оцвети духовните им взаимоотношения с групата (Нептун в XI дом). Примерно, те могат да пропагандират сред останалите, че Бог ще ги накаже, ако не следват определени правила, начин за живот и прочие догми. Като цяло обаче, тъй като аспектът е положителен, би трябвало енергията да се прелива сравнително хармонично и без особени сътресения от единия дом в другия. Периодично трансформациите, които тези хора изживяват в своята лична ценностна система (Плутон в IX дом) ще оказват положително, макар и едва доловимо въздействие и върху хората в групата, в която се намират (Нептун в XI дом). Обратният процес също ще се извършва хармонично – духовните течения в групата могат да водят до преосмисляне и тотално обновление на ценностната система на човека.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.