Нептун в IV дом

 

Нептун в 4 домНептун е духовна планета от много висок порядък, надаряваща ни с въображение и интуиция, но изискваща от нас в замяна саможертва и приспособяване към обстоятелствата. IV дом има отношение към корените на човека, неговото потекло, родители, ранното му детство, дома и семейството му. Нептун в IV дом надарява с колоритно детство, изпълнено с много въображение и красота, но и почти винаги изисква от нас саможертва. Какво означава това?

Начинът, по който помним своето детство и своите родители, е изключително субективен. Факторите в астрологичната ни карта обуславят до голяма степен предразположението ни да помним едни събития, а други да изтикваме в подсъзнанието си. Това може да се забележи в картите на двама братя например, които израстват заедно в едно и също семейство, примерно по едно и също време, но дават две съвсем различни описания за условията в семейството и отношението на родителите им към тях. Поради присъствието на Нептун нещата никога не се виждат ясно в истинската им светлина. Можем да кажем, че когато е наблюдавана от Земята с телескоп, Нептун е най-замъглената планета и на конкретно физическо ниво. Сферите, управлявани от дома, в който се намира Нептун, биват възприемани от хората по също такъв замъглен начин. По подобен начин хората, родени с Нептун в IV дом, израстват с неясни, субективни и замъглени представи за детството, корените, родителите и семейството. Но да добавим и това, че Нептун винаги носи розови очила.

Много от хората с това разположение описват детството си в прекрасни, ярки и вълшебни цветове. Градината, в която са си играели като деца, цъфналите дървета, вкусните гозби на баба, коляното на дядо, на което са се друсали, приказките, които всяка вечер им е чела мама и т.н. Много от тях разказват, че са имали прекрасно детство, и че биха желали тези дни да се върнат отново. После те навеждат поглед и добавят: „Освен, разбира се, когато татко беше мъртво пиян, майка пребита – от бой, баща ми загуби работата си, брат ми се разболя пагубно, майка ми си намери любовник и т.н.“

Не е лесно да се извлече здрава преценка за всичко това. Нептун и здравият разум обикновено не се намират на едно и също място. Независимо от всичко, могат да бъдат направени някои изводи. На първо място, при почти всички случаи изпъква необходимостта децата, родени с Нептун в IV дом да направят определени саможертви в семейството. Най-често срещаната ситуация са родители (особено майката), които не полагат истински грижи за детето. Тя може да е свободолюбива, да не иска много-много да се занимава с домашни грижи, а е възможно и да има напълно основателни причини да не поема тези грижи – като например необходимостта да пътува по работа или поради учение. В такива случаи може се наложи детето да бъде отгледано от бабата, от дядото, от някой друг роднина или от институция.

Интересното обаче е, че въпреки всичко, хората с Нептун в IV дом възприемат своите родители (особено майката) като добра фея, излязла от приказките, магическа личност, способна да направи всичко за тях и знаеща отговора на всички въпроси. За тях тя е спасителка, благодетелка и добра магьосница, която винаги ще им се притече на помощ. Можем да си представим разочарованието, което ще трябва да изпитат тези хора по-късно в живота си, за да се научат да вървят в крак с реалността.

Другите често срещани случаи са семейства на алкохолици, наркомани или ментално нестабилни членове на семейството, хронично болни родители, брат или сестра или наличието на тайни извънбрачни връзки от страна на родителите. При всички случаи от детето с това разположение се изисква саможертва. То може би трябва да пази тишина заради болния родител, или да се грижи за него, или да няма възможност да си играе с другите деца поради друга подобна причина. Детето може да стане свидетел на травмиращи сцени в случаите на алкохолизъм в семейството или при наличието на извънбрачни връзки. Не е лесно за едно дете (особено ако е момче) да преживее драматични семейни сцени. Те могат да оставят дълбоки следи в подсъзнанието му и впоследствие оттам да деформират поведението му. Нерядко има случаи на неяснота около произхода на тези деца – примерно човекът, когото те са смятали за свой баща, не е техният биологически родител. В други случаи хората с това разположение биват отглеждани от роднини, оставяни в седмични детски домове или изобщо изоставяни в приюти.

Някои хора с това разположение израстват в семейства, наричани от някои астролози „зацепени“. Подобно на предавка от поредица зъбни колела, членовете на тези семейства са „зацепени“ един за друг и животът на всеки един от тях се върти около навиците и начина на живот на всеки останал член. В тези семейства съществува редица от точно определени неписани правила, които всеки спазва, за да не наруши хармонията и порядъка в цялото семейство. Цената за подобна сигурност и защитеност, които всеки получава, е липсата на самостоятелност и на собствена идентичност. По този начин Нептун отново изисква саможертва на личността в името на колективното цяло.

Както казахме, независимо от ситуациите, в които израстват родените с Нептун в IV дом, те са програмирани да виждат детството си в най-прекрасни цветове – селективно запомнят всички красиви и очарователни моменти от него, като заравят всичко негативно дълбоко в подсъзнанието си. За много от тях е крайно препоръчително да започнат да се занимават с психологически самоанализ колкото се може по-рано. Причините за това са следните:

Първо, като живеят с мисълта за прекрасното си детство, тези хора фактически живеят в миналото, а не в настоящето. Второ, психологическият багаж, погребан в подсъзнанието им, оказва негативно влияние върху техния настоящ живот. Той трябва да бъде изваден на бял свят и правилно преработен. Трето, съществува опасността в напреднала фаза на живота си, тези хора да регресират отново до състоянието си на беззащитни деца.

Когато хората живеят с миналото си, те сравняват всичко, което е било прекрасно и красиво в тяхното детство с необходимостта сега да изпълняват досадни всекидневни задължения и да се върши черната неблагодарна работа по прехраната. Това при всички положения не им помага в настоящето. Планетите, намиращи се в IV дом, са показателни не само за това, как е започнал нашия живот, но дават указания и за това как най- вероятно той ще завърши. Много астрологични текстове ни учат, че хората с Нептун в IV дом в последната фаза на живота си мирно и спокойно се уединяват, за да могат постепенно и тихо да приключат живота си. Но ако смятат, че техните нужди като деца никога не са били действително удовлетворени, биха могли да регресират обратно до беззащитното си състояние на малки деца. Поради тази причина за тях е препоръчително да се самоанализират и да довеждат до съзнанието си заровеното в подсъзнанието им. Присъствието на Нептун изисква това да се направи колкото е възможно по-рано.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.