Нептун в IX дом

 

Нептун в 9 домКогато високо духовна планета като Нептун попада тук, в IX дом – дом, който е свързан с ценностната система на човека, то със сигурност можем да говорим за духовен канал, инспириран от доста висок източник. Хората, родени с това разположение, обикновено са идеалисти, мистици и философи, благоговейно привързани към определено философско учение или религия. Те са привлечени от идеи, занимаващи се с единството и всеобщата свързаност на всичко в света. Това е така, защото Нептун управлява единението на едно по-високо духовно ниво на всички елементи, съществуващи във Вселената. Сънищата на тези хора са колоритни и изпълнени с мистицизъм. Препоръчително е те да си създадат навика да ги записват, понеже ако се научат да ги тълкуват правилно, ще разберат, че много от сънищата им са наистина пророчески.

Обикновено разположението на Нептун в IX дом създава хора с много силен канал на свързаност с Източника. При някои от тях, това може дори отчетливо да се наблюдава във вид на тъмносиня или пурпурна ивица в най-високата зона на аурите им, която се спуска вертикално надолу. Във всекидневието тези хора се проявяват като идеалисти или мечтатели. При всички положения, те са силно вдъхновени от духовния свят. Дали тяхната духовна предразположеност ще бъде насочена към добро или към лошо, зависи до голяма степен от аспектите, които Нептун получава. Най-доброто от тази комбинация се извлича тогава, когато Нептун е положително аспектиран и в картата се наблюдава силно присъствие на земен елемент. В такъв случай, може да наречем тези хора и практични, и идеалисти – те съумяват да насочат силната си духовна енергия към реалността и да постигнат конкретни резултати в материалният свят.

Децата, родени през периода 1984 – 1997 година имат Нептун в Козирог. На това поколение се възлагат големи надежди да превъплътят в живота един нов идеал за много по-духовно, по-справедливо и състрадателно общество. Особено ако Нептун е застанал в IX дом и прави положителни аспекти към планети в земни знаци, може да се очаква родените с такава карта да бъдат лидерите в това направление, те са призвани да поведат след себе си и останалите. При младите хора, родени в периода от 1989 до 1995 година, Уран е също разположен в Козирог. В много от картите на хората, родени през тези години, и двете планети най-вероятно ще се появят в IX дом. Това е една изключително силна комбинация и дава не само стремеж, но и конкретни практически възможности за радикална и коренна промяна на общественото устройство. Най-вероятно именно това поколение е призвано да реформира студеният и безчувствен в настоящия си вид свят и да го преобразува в едно по-хуманно и справедливо общество.

От 1997 до 2011 година Нептун преминава през Водолей. От децата, родени през този период може да се очаква радикална промяна и съвършено нов хуманен модел общество. Поради бавното движение на Нептун и Плутон, почти във всички карти ще се наблюдава положителен аспект (секстил) между тези две планети. Така, че ако Нептун се намира в IX дом, почти сигурно е, че Плутон ще бъде разположен в VII дом. Всичко, казано в раздела „Плутон в VII дом“ще се отнася и за тези хора. При условие, че Нептун е разположен в практичния Козирог, те ще могат да предприемат успешни стъпки за разрешаване на проблемите, които могат да възникват в семейния им живот вследствие на голямата интензивност на Плутон в Скорпион в VII дом.

Без наличието на планети в земни знаци, духовната енергия на родените с Нептун в IX дом може да остане до голяма степен нереализирана в практиката.Те ще са склонни да се отдават на утопични полети на мисълта, свързани с обществото и социалното устройство и дори да имат брилянтни идеи, едва ли ще съумеят да ги приложат в конкретни проекти. Поколението, родено в периода 1970-1984 година, има Нептун в Стрелец. Това е едно отлично разположение, стимулиращо задграничните пътешествия, общуването с хора от чужди националности и култури и общото повишаване на знанията и образованието, но същевременно е в определена зависимост от аспектите на Нептун и наличието на планети в земни знаци. Като цяло, това поколение е доста мечтателно настроено, но без реална почва под краката. При наличието на отрицателни аспекти към Нептун в този дом (особено от Луната, Марс, Уран и Плутон) трябва да бъдат избягвани всякакви видове магически практики, общуване с духове и други подобни ритуали. Проблемът се корени в това, че негативните аспекти към Нептун лесно могат да подлъжат човека да общува с опасни духовни създания.

Като цяло разположението на Нептун в IX дом има значителен ефект върху интелектуалното и философско развитие на човека и го подтиква към високо развитие и напредък в тази сфера на живота. Юпитер е управителят на IX дом, а между него и Нептун съществува голяма хармония. Може би това е така, защото до откриването на Нептун, Юпитер е считан за управителя на Риби. Дори и да не са религиозни в тесния смисъл на думата, родените с такава карта при всички положения могат да бъдат определени като одухотворени идеалисти, философи и мечтатели. Когато пътуват зад граница, те предпочитат да не се съобразяват с точен график за деня, разписан по дни и часове. Вместо това блуждаят от град на град или от място на място, доверявайки се на силната си интуиция. Именно по този начин, без запланирани срещи и точно съставени маршрути в бележника си, те биха могли най-пълноценно да се слеят с атмосферата на непознатото място и да попият в аурите си максимално пълноценно енергията му. Традиционните астрологични текстове казват, че на тези хора е възможно да им се случват редица непредвидени срещи и събития, когато пътуват зад граница. Най-често това се оказва съвсем вярно. Благодарение на пръста на провидението, тези хора успяват по най-краткия начин да извлекат максимална полза от престоя си.

От IX дом Нептун се старае да получи просветление, като се свързва с някаква мистична религия или философска система.Тези хора неудържимо биват привличани към духовни места, учители или организации, които биха им предложили ключове към някакво по-висше познание. Докато този стремеж по принцип е важен, трябва да отбележим, че планетата Нептун никога не може да гарантира, че каквото и да било произлизащо от нея може да се приеме за чиста монета. Тук аспектите на Нептун са изключително важни. При хармонични аспекти всичко би следвало да е наред. Тогава родените с това разположение ще привличат към себе си духовни личности и ситуации, които ще подпомагат тяхното религиозно и философско израстване.

При наличието на повече нехармонични (дисонантни) аспекти обаче, тези хора могат да се окажат жертва на собствените си фантазии и очаквания. В такъв случай това разположение може да бъде определено и като „духовна инфлация“.

Най-очевидно това ще се забелязва при наличието на тежки аспекти, особено към асцендента, XII, III и IVдом. Именно хората от тази група ще са най-склонни да се включват в духовни секти, групи или тайни общества, които обещават бързо достигане на духовно прозрение. Обикновено водачите на тези секти претендират за монопол върху почти всички духовни и езотерични истини. Впоследствие обаче, нерядко се оказва, че тези самопровъзгласени гурута имат користни лични цели – те могат да бъдат от финансово, сексуално или някакво друго естество. Едва чак след явно разобличение, родените с Нептун в IX дом започват да осъзнават своята грешка и разбират, че са станали жертви на измамници. Това обаче не им пречи със същия голям ентусиазъм бързо да се насочат към следващия гуру, който им обещава още по-голяма небесна награда и още по-възвишени и бързо достижими духовни прозрения.

Този тип хора могат да страдат от едно явление, което аз наричам „духовна мимикрия“. Известно е, че в природата определени животни, като хамелеоните например, променят цвета си (т.е. мимикрират), за да се слеят с околната среда. Духовната мимикрия се изразява в това да се подражава на гуруто или на духовния водач на дадена група във всяко отношение с надеждата, че така бързо ще станем като самия него. Примерно, ако водачът носи червена мантия, човекът с Нептун в IX дом също ще иска да притежава такава мантия; или ако учителят е обул определен тип сандали, значи и той ще си купи същите. Тези хора би трябвало да осъзнаят, че ако искат да получат действително духовно израстване те не е нужно да следват учителя си само в чисто външните му изяви. Да осъзнаят също, че това, което се вижда като външна проява, много често е резултат на достигната определена духовна степен на развитие.

Да речем, че учителят е вегетарианец. Този начин на живот е следствие на достигнатото от него определено духовно състояние.Ако един човек на съвсем различна (по-ниска) степен на духовно развитие се откаже да яде месо просто за да подражава на водача, това може да му навлече печални последици: например, организмът му да изпита остра необходимост от протеини и други съставки, от които вегетарианството го лишава. В крайна сметка, той би могъл да залинее и дори да се разболее. Но ако отказът да се яде месо е вследствие на вътрешен подтик, духовна необходимост и начин на мислене, тогава става дума за нещо съвсем различно. Духът се развива, а тялото го следва; след като духът достигне до определена степен на собствено развитие, тялото само отказва да поема плът и кръв от други животни.Тогава вегетарианството не е просто „външно правило“, а следствие на достигната вече вътрешна степен на духовен растеж.

При всички положения обаче, тези хора имат потенциал за високо духовно израстване, ако, разбира се, намерят правилният начин да го осъществят.Те инстинктивно чувстват, че във Вселената се съдържа огромно знание и мъдрост и се стараят с всички сили да стигнат до него. Понякога успяват да се докоснат до някакво важно прозрение и тогава душата им ликува. В такива моменти усещат особено състояние на свързаност, на единение с Космоса. Като че ли техният духовен канал е тяхната специална пъпна връв, свързваща ги със Създателя. Чрез нея те черпят информация, идеи, познания и вдъхновение. Повечето от тези хора смятат, че за да почерпят тази информация, трябва да пожертват част от своята индивидуалност в името на някаква голяма идея. И в много случаи това е именно така: ако искаме да се чувстваме тотално свързани с Източника, трябва да пожертваме донякъде собствената си индивидуалност, за да се усетим единени с нещо неизмеримо по-голямо от нас самите. Жертвайки част от своята индивидуалност в името на Източника, тези хора стават проводници на информация, която може да бъде от изключителна полза за всички около тях.

По подобен начин в съзнанието на ректора на Московската академия по астрология Михаил Борисович Левин се заражда уникалната астрологична карта на българския етнос. Тази чудесно замислена карта е достояние на всички българи именно благодарение на астролог, който според равнодомната система, притежава Нептун във Везни в IX дом. Освен положителните аспекти към Меркурий, Марс и Плутон, енергията от IX дом се прелива позитивно и към М.С. в XI дом – дома на обществения подем и развитие.Аедин народ, който знае точният си час на раждане, разполага с мощно оръжие за самосъзнание, промяна и развитие в ръцете си!

Могат да се дадат множество примери на хора, родени с това разположение, които са били вдъхновени от подобен канал за духовна енергия и са посветили живота си на някаква висока идея. Например политиците Барак Обама и Нелсън Мандела. От хората на изкуството не можем да не споменем (естествено, всеки в своята област на творчество) Елвис Пресли, Винсент ван Гог, Пьотр Илич Чайковски, Николай Римски Корсаков, Игор Стравински, Жул Верн, ясновидецът Едгар Кейси и Жан Жак Русо. Не на последно място трябва да отбележим, че и ненадминатият мистик Гьоте е бил роден с Нептун в Рак в IX дом. Животът на този колос е вероятно едно от най-значителните събития на XVIII век. Неговото творчество променя историята на човешкия дух. Интересно е да се отбележи още и една карта, взета от съвременния живот. Това е картата на най-богатия и влиятелен медиен магнат, родения в Австралия Рупърт Мърдок. Там също можем да забележим Нептун в Дева в IX дом. Оттам тази планета прави положителни аспекти към Венера във II дом, Юпитер в VII и към асцендента. Независимо от личните ни пристрастия или предубеждения, не може да се отрече, че световната телевизия и изобщо днешните средства за масова информация през последните 20 години бяха до голяма степен повлияни именно от тази личност.

Особено голяма роля в живота на родените с това разположение ще играят пътешествията зад граница. Мнозина от тях ще поискат да посетят такива свещени места като Мека или Божи гроб например. По този начин те се стремят да се усетят свързани с някаква по-висша енергия. Отново в зависимост от аспектите на Нептун, те могат да предприемат далечни пътешествия, но не е изключено до известна степен да останат разочаровани. Нептун има много богато въображение и понякога рисува извънредно красиви картини в съзнанието им, които практически не могат да се срещнат в действителността. Много от тези хора биват необяснимо привличани към конкретни географски области, с които те имат кармична свързаност. По определен мистичен начин (типично в стила на Нептун) тези хора могат да се окажат именно на определено място, в даден район, в който са живели в предишен живот.Тогава всяко едно докосване до почвата, шумоленето на листата, звуците на ручея или песента на птичките смътно ще им напомня за някакво минало съществуване. Макар и да не могат да стигнат до конкретна яснота за този си живот, самото им присъствие на дадено място ще ги кара да се чувстват свързани с особени духовни корени. Може би в особен момент на медитация или сън, те биха могли да стигнат и до конкретна информация какво именно са правели тук преди. Тогава ясно могат да прозрат как определени действия в миналото са оставили свой отпечатък и са оформили живота им по начина, по който той изглежда сега.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.