Плутон в I дом

Плутон в 1 дом

Всяка планета, която е разположена в I астрологичен дом, придобива изключително важно значение. Това е така, защото I дом управлява началото на нещата, нашата психологическа мотивация и това, което ни движи отвътре и ни води през живота. Външната ни проява пред света е зависима от качествата на нашата зодия, или слънчев знак. Обаче знакът на асцендента и планетите, разположени в непосредствена близост до него в I дом, са тези, които определят подбудите и мотивите, които ни привеждат в действие. Плутон е последната известна ни планета в Слънчевата система. Колкото по-отдалечени са планетите от Слънцето, толкова по-голяма мощ те притежават. Най-отдалечените планети са Уран, Нептун и Плутон. Поради тяхната сила и изключително голямо значение, понякога ги наричаме „тежки“ планети, а измежду тях най-отдалечената е Плутон. Става ясно, че наличието ѝ в I дом придобива толкова голямо значение, че се явява като фокусна точка в цялата карта.

За да разберем как действа планетата в този дом, нека си припомним древногръцкия бог Хадес, който в римски времена бива преименуван на Плутон. Хадес е бил богът на подземното царство и царувал над сенките на умрелите хора. Всяка душа след смъртта трябвало да премине през реката на забравата Стикс, след което се оказвала във владенията на Хадес/Плутон. Този мит означава, че планетата Плутон управлява всичко заровено в дълбините на нашето подсъзнание. Това знание обикновено е скрито. То съдържа цялата информация (в най-големи подробности), свързана с опитностите, които сме имали във всичките си предишни животи. То пази и много от спомените, които сме преживяли в настоящия си живот, но поради една или друга причина сме заровили в подсъзнанието си.

Понякога това е полезно като защитен механизъм, но понякога не е. Много от тези спомени датират от ранното ни детство. Като малки ние сме неподготвени да реагираме на различните събития, които ни се случват. Затова детските спомени оставят много по-голяма следа в съзнанието ни. След време те биват избутани в подсъзнанието. Проблемът обаче е, че те започват да контролират живота ни от подсъзнанието по един невидим начин. Затова много вече зрели хора имат психологически проблеми (комплекси), защото не са си направили труда да извадят болезнените спомени от подсъзнанието си и да се заемат с тяхното изчистване.

Информацията, която се съхранява в съзнанието се съотнася към информацията, съхранявана в подсъзнанието, подобно на видимата и невидимата част на един айсберг.Така видимото (съзнанието) е многократно помалко по размер от невидимото, потопено във водата (подсъзнанието). В по-голямата част от всекидневните си действия ние се ръководим от подсъзнанието си и начинът ни на реакция в повечето жизнени ситуации, е подсъзнателен. Оттук произтичат няколко основни проблема.

На първо място, много от спомените, заровени в подсъзнанието са негативни и болезнени. Те оставят по- голяма следа и се помнят по-дълго от приятните преживявания. Следователно когато сме изпитали болка в дадена житейска ситуация и след време попаднем в подобна ситуация, подсъзнателно се боим, че ще изпитаме същата болка. Същевременно обаче подсъзнателният страх, по неотменим духовен закон, рано или късно предизвиква в живота ни именно тези събития, от които ние най-много сме се бояли. В това отношение могат да бъдат дадени много примери.

Единственият начин да излезем от тази ситуация е да стигнем до истинските причини, контролиращи ни от подсъзнанието, да ги изведем „на светло“в съзнанието си и да съумеем да се преборим с тях. Веднъж осъзнати, болезнените спомени могат да бъдат постепенно елиминирани. В противен случай, те ще стоят заровени в подсъзнанието ни и оттам ще контролират живота ни. Хората, родени с Плутон в I дом, имат за задачата да се спуснат в подземното царство на Плутон и да изследват подробно сенките на миналите събития. На тях не им е дадено да преминат през живота, плъзгайки се по повърхността на житейския поток: те трябва да се научат да се гмуркат на много по-голяма дълбочина, затова е добре да се екипират подходящо със съответното познание. Ако не направят това доброволно, животът сам ще ги изправи пред тази необходимост.

За щастие, тези хора са родени с изключителни способности за самоанализ. Те могат да развият своите психологически дарби наистина на много високо ниво. Способни са да видят мотивите на своите действия в дълбочина. При това, те са способни както да помогнат на самите себе си и да решат всевъзможните си психологически проблеми, така да помогнат и на другите.

В древногръцката митология Хадес (Плутон) излязъл на повърхността на земята само два пъти, като и в двата случая е носил специален шлем, който го правил невидим. По подобен начин, хората с Плутон в I дом искат да знаят скритите мотиви и мисли на хората около тях, но са изключително потайни по отношение на своите собствени мисли и чувства. Те смятат, че ако другите знаят тяхната мотивация, това ще ги направи по-слаби и по-уязвими. Плутон е свързан със силата и управлява всички области, където тя се проявява. Оттук произтича господството на Плутон и над сексуалната енергия, понеже тя е свързана със силата и доминирането. Хората с това разположение излъчват силна сексуална енергия. Типичен пример за това е Мик Джагър, роден с Плутон в I дом в Лъв.

Може да се каже, че Плутон стои както в началото на магистралата, наречена живот, така и в нейния край, смъртта. Той управлява и началото, и края на нещата, властва над двете тайнства, съставляващи изключителния феномен живот. Животът е невъзможен без смъртта и обратното – смъртта в земния живот означава раждане в духовния и обратното.

Тъй като Плутон е бог едновременно както на сътворението, така и на разрушението, то и поведенческата мотивация на хората, родени с Плутон в I дом, клони и към двете крайности. Те имат огромен психологически потенциал, вършат всичко с огромна страст и силни чувства. Още от ранно детство те са заети с всевъзможни проекти и задачи, които заемат цялото им свободно време. Тази им заетост е добра стратегия – те никога не бива да бъдат оставяни да бездействат, тъй като това би отприщило разрушителната им страна. Негативната тенденция също може да бъде силно изразена и да се насочи както към определени ситуации, така и срещу самата личност на човека – ако не харесват определени черти на характера си, тези хора са способни на саморазрушение.

Трябва да подчертаем, че разрушението самї по себе си не е нито положително, нито отрицателно – то е необходим елемент в процеса на развитие на света и се управлява от Плутон. Когато е използвано по целенасочен и разумен начин, то може да бъде изключително полезно. Например, ако трябва в центъра на града да построим нов търговски център, най-напред трябва да разрушим старите постройки. Разрушението е вредно тогава, когато е стихийно; примери за подобни разрушения са вулканите и земетресенията, които също се управляват от Плутон.Това важи и за човешката психика: ако родените с това разположение не изучат съзнателно заровеното в своето подсъзнание, ако не го извадят на светло в съзнанието си и не се стараят да го осмислят и преодолеят, нагнетеното подсъзнателно напрежение един ден ще избухне като вулкан. А това може да доведе до стихийно разрушение на личността. Ако сами не се погрижим да изследваме какво е заровено в подсъзнанието, в крайна сметка ще предизвикаме външни разрушителни действия. По този начин се освобождава място за нови житейски опитности. Разликата е, че ако разрушението е целенасочено и съзнателно контролирано, то няма да предизвика поражения на личността, докато във втория случай ще бъде стихийно и доста болезнено.

Като пример мога да дам следните случаи. Един мой клиент с това разположение не беше доволен от работата, която вършеше. Той се чувстваше като попаднал в капан, но не смееше да напусне, понеже печелеше доста добре. Друг клиент с това разположение не беше доволен от приятелката си; той пък не желаеше да я напусне, защото му харесваше секса с нея. Заради него той преглъщаше всевъзможни други проблеми, които го изяждаха отвътре. Тези хора не пожелаха открито и съзнателно да застанат лице в лице със ситуацията, в която се намираха. Но по един неумолим духовен закон, заровеното в подсъзнанието привлича такива обстоятелства и такива жизнени ситуации, че в края на краищата да се стигне до съответно разрешение на натрупаните вътрешни проблеми. Вследствие на това, първият от моите клиенти след време беше уволнен от шефа си, а приятелката на другия го напусна.

Вече споменахме, че в гръцката митология Плутон е излизал само два пъти открито на повърхността. Първият път – за да излекува своя болест, а вторият – за да открадне Персифона и да я отвлече за жена в подземното си царство. Излизането изпод земята символизира довеждането до съзнанието на нещо, което е било заровено в подсъзнанието. По подобен на митологичния бог начин, двете области, чрез които хората с Плутон в I дом ще научат най-много за себе си, са здравето и сексуалният живот. Чрез болки и преживявания в тези две сфери на живота, те са способни на промяна и обновление.Това са ключови думи за енергиите, произтичащи от Плутон: най-доброто, което можем да извлечем от неговото разположение в I дом, е решителна промяна и обновление на личното его. Егото на човека може да има желания и стремления, противоречащи на еволюцията, предначертана му свише. Очиствайки се от старите и ненужни пориви и модели на поведение, егото на хората, родени с това разположение освобождава място за ново духовно строителство.Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година.

Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.