Плутон в X дом

 

Плутон в 10 домФундаменталните енергии, произтичащи от Плутон, са от изключително първично естество.Такива са борбата за физическо оцеляване и продължаването на рода. Оттук произтичат и много други ключови характеристики, използвани в астрологията при тълкуването на тази планета. Но всички те са свързани именно с тези най-стари, най-ранни и първоначални енергии на съзиданието. Следователно в който и дом да е разположен Плутон, в него със сигурност ще открием и скритите страхове на човека, че не е способен или няма сили да оцелее в тази сфера.

Усилията на Плутон от I дом са насочени към изследване и засилване шансовете за оцеляване на личността. във II дом той се старае да натрупа материални средства за физическо съществуване и да властва над тях. В III дом се стреми да се наложи върху начина, по който действат човешкият ум и човешката мисъл. Но когато тази планета е разположена най-високо в картата, в X дом, нейните характеристики са насочени навън към света. Опасенията на Плутон тук са свързани с това, че светът е враждебно настроен към тях и представлява опасност за тяхното физическо оцеляване. Следователно всички действия на хората, родени с това разположение, са насочени към овладяване и подчиняване на външната действителност на своите собствени интереси и цели. Те изпреварващо атакуват света, още преди да съществува проявление на противоречие или противодействие спрямо тях. Тяхното мото е „Нападението е най-добрата защита“. Оттук произлиза и фанатичното (често нападателно) желание на тези хора за успех в кариерата.

Околните невинаги могат да разберат причините, поради които тези хора полагат толкова усилия и напрежение на волята, за да постигнат успехи в своята кариера. Някои отдават това на желанието да се правят пари. Това не е съвсем вярно. Основната движеща сила на Плутон в X дом е желанието да подчини околната действителност на своите собствени интереси.Тези хора по рождение възприемат света като враждебно настроен към тях; в тяхното подсъзнание е заложен импулсът, че е въпрос на живот и смърт да го овладеят и да се наложат над него.

Отделен е въпросът дали това действително е вярно или не. Всички ние сме родени с Плутон в един или друг дом; Следователно всички подсъзнателно се чувстваме застрашени за своето физическо оцеляване в една или друга област. В крайна сметка от наша, човешка, гледна точка обективната реалност съществува само през призмата на чисто субективното възприемане. И все пак съществуват определени тенденции, които можем да наречем повече или по-малко обективни. Те се повтарят с времето и подлежат на научно описание и изследване. Заслугата на астрологията в това отношение е голяма.

Тези вътрешни страхове, предизвикани от заплахата на обкръжаващия ги свят, било те реални, или чисто субективни, водят до определен тип поведение. То е все по-добре документирано в последните години в книгите, посветени на западната астрология. Например в тях се среща твърдението, че хората, родени с Плутон в X дом, често влизат в стълкновения със своите шефове, че периодично могат да променят работата си, при това кардинално, или че още като деца влизат в сериозни разпри с родителите си. Ако разгледаме едно по едно тези твърдения, ще видим, че всички те произлизат от посочената по-горе фобия от големия свят в който са ситуирани и принудени да живеят.

Босът, висшестоящият в работата, или изобщо каквато и да било авторитарна фигура, свързана с деловите връзки, има директно отношение към X дом. Функцията на тези хора е да осъществяват ръководството на съответната структура, да дават разпореждания и да следят за тяхното изпълнение. Но нека да разгледаме ефектът, който предизвиква това у хората, родени с Плутон в X дом. Още от самото си раждане те възприемат всичко свързано с X дом като реална заплаха за физическото им оцеляване. Не е трудно да си представим каква вътрешна паника и инстинкт за съхранение се задвижва всеки път в психическата система на тези хора, когато началникът им разпореди да направят нещо. На чисто подсъзнателно ниво възприемат всяко разпореждане или заповед като директна заплаха, насочена към личността им. Тяхната инстинктивна реакция е да окажат съпротива и да оспорят нареждането, няма значение дали то е било смислено или не. Просто всяка служебна заповед бива изтълкувана от тези хора на подсъзнателно ниво като заплашваща тяхното оцеляване.

Не е странно, че по този начин те попадат в сериозни конфликти с ръководството и като следствие периодично сменят работата си. Само че напускането на местоработата и намирането на нова, не разрешава проблема. Не след дълго те се оказват на друго място, на друга работа, при друг началник, но с абсолютно същия тип проблем. Както и с всеки друг проблемен аспект в астрологията, и тук физическото бягство от дадена ситуация далеч не разрешава проблема. Това е така, тъй като във всеки човек има заложени определени астрологични елементи, които ако не бъдат разрешени на вътрешно ниво, винаги ще привличат в живота ни един и същ тип ситуации, независимо от променените външни обстоятелства. Тези хора не могат да разрешат проблема си, просто като обвиняват този или онзи шеф в арогантност, в стремеж да ги третира като роби или в мания за величие.

Излиза, че трябва да разрешат този конфликт на вътрешно ниво. Един от начините е сравнително по-лесен за изпълнение: примерно да започнат някакъв свой собствен бизнес. Тогава няма да им се налага да работят с началници и да изпълняват чужди разпореждания. Борбата за оцеляване ще се води директно между тях и външният свят. Има доста хора с това разположение, които постигат много със създаването на свой собствен бизнес – обикновено те притежават достатъчно дисциплинираност, целенасоченост и делови потенциал, което им гарантира успех.

Другият вариант е коренно да преразгледат отношението си към своите началници в качеството си на подчинени. Например, може би ще осъзнаят, че целта на разпоредбите не е те да бъдат изтрити от лицето на земята. Често босовете имат свои съображения да издават определени нареждания, които са свързани с по-големите интереси на фирмата. От по-долните етажи в организационната структура мотивите на ръководството много често не са съвсем ясни и оправдани – просто служителите на това ниво на йерархия не притежават необходимата информация, за да могат обективно да преценят взетите отгоре решения. Не са наясно с много от съставните части на пъзела, за да могат да получат пълната картина.

В този случай те биха могли да пробват следната тактика, която действително работи и е многократно проверена във времето. Могат да започнат да се доверяват на началството и да се стараят възможно най-стриктно и старателно да изпълняват техните нареждания. Вероятно в началото това би им се сторило съвсем непривично, неестествено и трудно за тях поведение. Но с течение на времето, с изумление ще открият колко по-лесен става животът им. Ще открият например, че с колкото по-голяма готовност изпълняват нарежданията на боса си, толкова по-голямо доверие им гласува той и толкова по-малко започва да отправя претенции към тяхната работа.Тоест: колкото по-малко съпротивление оказваме на околната среда, толкова по-малък натиск тя упражнява обратно върху нас. Когато тези хора доброволно се подчинят на по-голямата сила, идваща отвън, тогава тази сила магически намалява и им дава все по-голяма свобода и автономност. Помислете сами върху тази изпитана и проверена тактика.

Помислете си: ако вие самите сте началник и имате подчинен, който постоянно оспорва, критикува и се старае да не изпълнява вашите решения, как бихте постъпили? Най-вероятно бихте увеличили натиска върху него. Ако и тогава той не се подчинява, ще увеличите натиска още повече, ще се вглеждате в работата му най-задълбочено, ще го проверявате на всяка крачка. Но ако и тогава не се вразуми? Най-вероятно ще го уволните и ще си намерите друг работник.

А сега да си представим другия вариант, при който въпросният подчинен решава да измени поведението си и да изпълнява безпрекословно вашите разпореждания. В самото начало най-вероятно ще се отнесете към това негово ново поведение с голяма подозрителност. Какво ли крои той? Какво ви е замислил този път? Обаче след седмица-две забелязвате, че въпросният служител продължава да се подчинява и стриктно да изпълнява вашите нареждания. Вие пак ще го наблюдавате, но вече с по-малка доза недоверие. Минават така месец-два и вече напълно се убеждавате, че той коренно се е променил – изпълнява всичко, което му наредите, не ви противоречи и се старае да си свършва задачите в установените от вас срокове. Тук вече вие най-вероятно ще се предадете и ще му подарите една много по-голяма автономия. И след като се убедите, че в негово лице вече имате един добър служител и помощник, не само че няма да го преследвате, но при първия удобен случай дори ще му предложите повишение. Ето така силата на Плутон в X дом може да бъде кардинално трансформирана от зло в добро.

Хората, родени с Плутон в X дом, най-вероятно още като малки са изпитвали някакви сериозни трудности с един от своите родители. Обикновено става въпрос за прилагани към тях силови методи и борба за надмощие. Родителят в този случай изпълнява абсолютно същата роля към малкото дете, както и началникът към вече порасналия човек години по-късно. Те и двамата могат да бъдат обозначени с термина „авторитарни личности“ и имат директно отношение към X дом. Традиционно, IV дом в астрологията винаги се е свързвал с майката и майчинските функции, тъй като се управлява от нежния и грижовен Рак. Докато противоположният X дом е олицетворявал бащата с присъщите на Козирог качества – дисциплина, строгост, суровост, налагане и т.н.

Тук задължително обаче трябва да споменем, че с настъпването на ерата на Водолея, в която живеем днес, традиционните функции на майката и на бащата станаха силно размити и в много случаи са дори разменени. Нерядко в съвременното семейство ръководните функции се изпълняват от майката, докато бащата е този, който предлага морална подкрепа и разбиране. При това изобщо не бива да се смесват физическите характеристики на човека с неговите функции в семейството.Това би било погрешно схващане. Бащата може да бъде културист и шампион по борба и в същото време да изпълнява майчинските функции в семейството – примерно да притежава силна интуиция, въображение, грижовност и съчувствие. Майката, от друга страна, може да има вид на нежна филмова звезда, а в същото време да изпълнява ръководните и управленски функции у дома, като се налага, изисква, наказва и т.н.

Така или иначе, родителят притежаващ „изпълнителната власт“ в семейството, е описан от X дом. Въпросният родител бива възприеман от детето като прекалено деспотичен, доминиращ и налагащ се на всяка цена. Детето не се чувства сигурно и спокойно в тази атмосфера. Като че ли винаги усеща присъствието на този родител наоколо. То сякаш вечно е заплашено и подложено на опасността да бъде хванато в нещо нередно и сетне сурово да бъде наказано. Естествено не е лесно да се израсне в такава атмосфера. От една страна, вероятно въпросният родител действително е обичал прекалено много да налага своята воля на детето. От друга страна обаче, самото дете, родено с Плутон в X дом, още от самото си раждане е склонно да вижда този родител именно в такава светлина. Не е тайна, че между астрологичните карти на децата и техните родители съществува пряка връзка. Затова и детето избира определен ден, час и семейство, в което да се роди. То прави това по такъв начин, че всички тези фактори възможно най-силно да го подпомагат за духовните уроци, които то има да научи.

Така че отношенията в семейството са двупосочни. Разбира се, много лесно е да обвиняваме родителите си за всички наши нещастия. „Аз съм станал такъв, понеже съм жертва на такъв тип родители!“Всъщност и детето, и родителите носят еднаква отговорност за своите взаимоотношения – децата се учат от своите родители точно толкова, колкото и родителите учат от своите деца! Силовото налагане оставя върху детето много силен отпечатък, изкривява в определена посока възприятието му към света. Като следствие от опитностите с налагащия се родител, то израства с подозрение към околния свят като цяло. После, по-късно в живота, зрелият вече човек пренася това си негативно отношение и към началниците и босовете си. Така се стига и до гореописаните проблеми. Всички те обаче могат да бъдат разрешени, ако съзнателно започнем да изучаваме механизмите, които задвижват подсъзнателното ни поведение. По този начин можем да изчистим натрупаната с годините там емоционална и поведенческа „шлака“. И отново астрологията може много да ни помогне в това отношение.

А веднъж разбрали как действа Плутон, можем да го използваме, за да придобием огромна сила. Тази планета е известна със способността си да предизвиква пълна метаморфоза и кардинално обновление в сферата на дома, в който е разположена. Хората, родени с това разположение ,имат потенциалната възможност коренно да променят обстоятелствата в живота си. Забелязал съм в моята практика, че много от тях се лутат от една работа в друга, докато не проумеят на какво е способна силата на Плутон. Сякаш че провидението не им дава възможност да се докосват до тази сила дотогава, докато не се научат как да я използват правилно. При това не само за своя лична полза, но и за благото на всички хора.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.