Плутон в XI дом

 

Плутон в 11 домРазположението на Плутон по дом обозначава областите, в които трябва да претърпим промяна и обновление. Когато той е разположен в XI дом, това обновление и промяна са свързани със сферата на приятелите, групите и организациите, в които членуваме. Именно в тези области родените с Плутон в XI дом ще търсят висш смисъл на своето съществуване. Обикновено смисълът на живота за едни се свързва с парите, притежанията, кариерата, работата и т.н., за други това са проблемите на собственото духовно развитие, за трети смисълът включва и непосредствения кръг от най-близки хора – жена, мъж, деца, родители и роднини.

Родените с Плутон в XI дом търсят центъра на своето съществуване в още по-разширен кръг от хора – в големите групи, големите колективи, а нерядко и в обществото като цяло? Те търсят непреходност в нещо, което е много по-голямо от отделната човешка личност или от отделното семейство. Насочени са изцяло към идеята да открият смисъла на съществуването чрез нещо, което ще продължава да живее дори и след смъртта им. Тоест, заети са да открият енергия, която изменя и развива цялото човешко общество. Тази енергия остава да действа и след смъртта на отделния човек.

Плутон управлява смъртта, но когато той се намира в XI дом на колектива, той търси безсмъртието, което надхвърля рамките на отделния човешки живот. Плутон също така обозначава и дълбоките ни вътрешни страхове и фобии. В който и дом да се намира тази планета, тя се опитва да ни контролира по подмолен и невидим начин. Тя дърпа конците на живота ни посредством страховете, заложени в нашето подсъзнание. Следователно може да се каже, че много от хората, родени с Плутон в XI дом, се чувстват доста несигурно, когато се намират сред някаква група. Проблемът се състои в необяснимия им страх, че ще бъдат предадени от своите приятели. Или пък, при друг вариант, разчитат на своите приятели, но те се оказват предатели и изменници. А възможно е също и приятелите им да имат някакви скрити мотиви и подбуди, както е възможно и обратното – самите хора с Плутон в XI дом да са манипулативни по отношение на своите приятели, да имат скрити и тайни цели. Наистина, те нерядко искат да вземат контрола на ситуацията на всяка цена в свои ръце; изпитват панически страх, че ако оставят нещата да се развиват от само себе си, сами могат да се окажат жертва на манипулация, измяна и предателство. Изобщо виждаме, че отношенията им с останалите членове на групата съвсем не са лесни и прости.

Но както и досега неколкократно подчертавахме, благодарение именно на Плутон можем да придобием ясно изразена сила. Това може да стане обаче тогава, когато се изправим лице срещу лице със скритите си страхове и фобии. Преведено на съвременен език, Хадес (Плутон) има отношение към всичко, което е заровено в нашето подсъзнание (подземното царство), и което излиза на повърхността само в краен случай (психоанализа), и то тогава, когато положението е станало наистина трудно (проблеми с приятелите в XI дом). Астрологията е едно от най-добрите известни ни средства за съзнателна борба с ирационалните, скрити в подсъзнанието, фобии – сенки, населяващи царството на Плутон.

Може да се каже, че проблемите на тези хора с останалите членове на групата обикновено имат неосъзнат и нелогичен характер. Например, те не могат да обяснят откъде произтича техният страх, че ще бъдат предадени, измамени или манипулирани от групата. Същевременно когато подобна мисъл е заровена в подсъзнанието ни, ние действаме по такъв начин, че рано или късно наистина предизвикваме въображаемите събития да се „материализират“.Ако обаче изследваме подсъзнанието си в дълбочина и се помъчим да открием истинските причини за подобни „нелогични“ страхове, имаме всички шансове да осъзнаем ситуацията и да се преборим успешно с нея.

В много случаи между членовете на колектива съществува подмолна борба за власт и неизказани амбиции. Подобни взаимоотношения нямат открит характер, но се чувстват като силни подводни течения и опасни водовъртежи. Голяма част от проблемите тук са свързани с двете основни сфери, управлявани от Плутон – секса и властта. По принцип тези две житейски области са тясно преплетени. Желанието за надмощие, за доминиране е тясно свързано със сексуалния нагон и това ясно може да се проследи в хиляди примери. Характерно за родените с това разположение на Плутон е, че привличат в групата в която се намират, именно такива хора, с които имат неразрешени въпроси: кой над кого да доминира, кой към кого има сексуално влечение. Нерядко се стига до усложнения и противопоставяне и в двете области. Ако се правят опити за силовото им разрешаване, неминуемо ще се създадат още по-големи конфликти.

Самоанализът в сферата на приятелството е отличен инструмент за тези хора да разберат себе си. Те биха могли да постигнат огромен духовен напредък, ако сериозно анализират поведението си в тази сфера. Понякога са в състояние да завързват приятелства с определени хора, понеже таят в себе си определени користни цели или мотиви (например, могат да изберат приятел, чрез който се стремят да придобият повече влияние и власт в колектива) – това също си заслужава да бъде анализирано.

Така или иначе Плутон е свързан с промяната и обновлението. На даден етап от живота си тези хора може би тотално ще преразгледат отношението си към своите приятели и колеги, житейските си стремежи, смисъла на своето съществувание, целите и задачите си в групата или колектива и изобщо цялостната роля, която са призвани да играят в живота.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.