Плутон в XII дом

 

Плутон в 12 домРазположението на Плутон в този дом ще има изключително силно влияние върху подсъзнанието на човека. В древногръцката митология Плутон е наричан Хадес – бога на подземното царство.Той управлявал света на сенките, където не прониквала слънчева светлина (съзнанието), а неговият брат Посейдон – моретата. Затова Плутон се чувства добре в XII дом на Риби, управляван от брат му Нептун (Посейдон). Тъй като това е последният астрологичен дом, той символизира края на нещата – може да е завършек на определен цикъл от живота или пък да се приеме като завършек на целия живот. В XII дом откриваме всичко, което е натрупано в нашето подсъзнание в продължение на миналите ни прераждания. Там е заровена информация, която по принцип е недостъпна за ежедневното съзнание. Има определени причини, поради които нещата са поставени именно по този начин. Ако съзнанието ни имаше свободен достъп до цялата заровена в подсъзнанието ни информация, не бихме могли да действаме нормално и непредубедено, както правим това понастоящем.

Да си представим например, че сме кармично свързани с нашите родители. Има много такива случаи. От духовна гледна точка, няма особено значение какъв е полът, сексуалната принадлежност, расата и родствените връзки между хората. Важно е естеството на духовния урок. Например, дадена душа в настоящия си живот може да играе ролята на син, а другата душа да е в ролята на майката. В предишни животи синът може да е бил съпругата, а другата душа – съпругът. Или може би те са били тайни любовници, замесени в интрига, разиграваща се зад гърба на официалните им брачни партньори. Възможни са много и най-различни комбинации.

Основното тук от духовна гледна точка е фактът, че тези хора са били свързани с любов и преди. Тази любов може да приема различни форми. Не е задължително тя да бъде сексуална, макар че това е една от основните ѝ проявления. Тя може да се изразява и като любовта на майка към син, на баща към син, на баща към дъщеря, като любов между двама братя и т.н. В наши дни става все по-често срещана и привързаността между двама души, свързани на духовно или идейно ниво, между които не съществуват никакви родствени или генетични нишки. Тя се изразява чрез привързаността и сътрудничеството между сродни души, които не е задължително да се намират дори в една и съща географска област. В наши дни такива връзки се осъществяват най-често по интернет. Отличителната черта при тях е наличието на духовна свързаност на идейно равнище. Този нов тип взаимоотношения в бъдеще ще се превръщат все повече и повече в норма за общуване между хората по света.

Но да се върнем на въпроса за кармичната свързаност. Да предположим, че две души, които са били свързани в предишни животи чрез брак или сексуална връзка, отново се намират една до друга в този си живот, но в качеството си на приятели, роднини, или да речем, в ролите на син и майка. Есенцията от любовта, която присъства между тези две души продължава да присъства в техните взаимоотношения. Но ако те имаха безпрепятствен достъп до спомените от своите предишни превъплъщения, това би им пречило да се концентрират върху ролите, които играят в настоящия си живот. Проблемът на хората, родени с Плутон в XII дом, се заключава именно в това, че те се страхуват да получат информацията, заложена в тяхното подсъзнание.

Плутон е изключително интуитивен. Чрез медитация, пост, молитва, съзерцание и концентрация тези хора са способни да проникнат дълбоко в най-скритите области на своята психика. Много от тях обаче се страхуват да го направят.Те не знаят каква информация биха могли да изровят от дълбините на съзнанието си, поради което изпитват панически страх, че могат да се докоснат до нещо ужасно, което да преобърне живота им. Така или иначе обаче, те нямат избор. В който и дом да се намира Плутон, той изисква от нас проникване в дълбочина и детайлно изследване на съответните области, управлявани от този дом. И ако не направим това доброволно, богът на подземното царство започва да предизвиква вулкани, които изригват на повърхността като гореща лава. Ние принудително биваме заставени да се занимаем с потиснатото.

Проблемът на тези хора се корени също и в обстоятелството, че те не трябва да уреждат само свои лични сметки, натрупани в предишни животи, доколкото XII дом има отношение и към това, което наричаме колективно неосъзнато. Главната цел на Плутон от това разположение е да извади на бял свят всичко заровено в подсъзнанието, да го освети, осъзнае и преработи правилно. По този начин той може да го използва както за лична трансформация, така и за обновление на всички хора. Това означава, че елементите на подсъзнанието трябва да бъдат взети предвид тяхната цялост – както положителните, така и отрицателните. Положителните трябва да бъдат позитивно използвани за по-нататъшен напредък. Отрицателните трябва да бъдат преработени и трансформирани в положителни, преди да бъдат поставени обратно по местата им. Както от преработката на вторични суровини и отпадъчни материали могат да се създават нови и полезни продукти, така и ролята на Плутон тук е да преработва това, което е старо и ненужно в ново и полезно.

Плутон управлява смъртта, а XII дом също е свързан с нея. По разположението на Плутон по дом можем да съдим за това, в коя област на живота ще са насочени най-големите ни страхове. Когато тази планета е разположена например във II дом, човекът изпитва страх, че няма да има достатъчно пари, в VII дом се страхува, че партньорът ще го предаде или манипулира, в X дом страховете са насочени към кариерата и началниците. В XII дом най-големите си страхове тези хора изпитват именно от това, какво ще се случи с тях след смъртта. Инстинктивно чувстват, че при този процес ще се извърши разтваряне и частичнaта загуба на тяхната същност – и именно това ги хвърля в ужас.

Те имат изградени определени представи за себе си – сравнително са наясно по отношение както на положителните, така и на отрицателните си черти. Но също така знаят, че за да могат да напредват нагоре по пътя на духовното развитие, трябва да се разделят с определени аспекти на собствената си личност – онези от тях, които вече са изживели себе си и ги дърпат назад, трябва „да умрат“. Само така ще дадат възможност на останалите елементи на своя духовен организъм да продължат в правилна посока по-нататъшното си развитие. Проблемът с Плутон в XII дом се заключава в това, че тъмната страна на човека, или областите, които чувстват своята наближаваща гибел, периодично се възбунтуват и се опитват да обземат личността. В такива моменти тяхното действие може да бъде изключително разрушително. То се проявява чрез тенденции за саморазрушение – употреба на алкохол, опиати, самонаранявания и други.

В крайна сметка единственият начин да се преборим с вътрешните си демони е да ги извадим на бял свят. Механичното им потискане или опитите да бъдат държани под контрол чрез игнориране на проблема не водят до резултат; самото изследване обаче на тези „демони“дава много добри резултати. Полезно е и осъзнаването, че родените с това разположение изпитват огромен страх от смъртта и по принцип от промяната. И вместо да търсят причините за своето ирационално поведение във външни фактори, ще започнат да го търсят вътре в самите себе си.Тоест, всеки път, когато сами се подлагат на саботаж и си поставят клопки по пътя на своето развитие, те би следвало да си зададат въпроса: Защо всъщност правя това? Защо посягам към чашката именно тогава, когато имам да пиша изключително важен доклад? Защо взимам хапчета за сън или успокоителни, след като зная за разрушителните им странични ефекти? Защо всеки път когато планирам отдих в някакво усамотено място, се разболявам и не могат да отида?

Когато Плутон се намира в XII дом има много такива малки червени лампички, отбелязващи тенденциите на саморазрушение и самосаботаж, които присветват в съзнанието. Тези предупредителни сигнали трябва да бъдат много внимателно и подробно изучавани – те винаги показват сериозни процеси, протичащи в най-вътрешните слоеве на подсъзнанието. Ако човек не обръща внимание на премигващите светлинки, след време те започват да излъчват постоянна червена светлина. Не след дълго се включва и звуковата аларма. После цялото устройство започва да се тресе и вибрира, докато накрая не завърши с огромна експлозия.

Така че за да се предотврати подобен развой на събитията, тези хора трябва периодично да разглобяват въпросното устройство, да го смазват, почистват и старателно да изследват вътрешните му механизми. Освен това редовно да заменят износените му детайли, след което да го сглобяват внимателно отново. Работата на механизма трябва да бъде подлагана непрекъснато на проверка, анализ и тест, като на всяка дори най-малка нередност се обръща внимание. По този начин въпросният механизъм ще им служи дълго и надеждно.

Големият италиански учен, психолог и хуманист Роберто Асаджиоли (1888-1974), роден с Плутон в Близнаци в XII дом, създател на учението психосинтеза, продължило изследванията на Зигмунд Фройд и Карл Юнг не бил удовлетворен от факта, че Фройд се концентрира твърде много само върху най-ниските сексуални инстинкти. Затова, той предлага нов модел, който е изобразен на така наречената „яйцевидна диаграма“. В нея той отделя внимание и на всички други части на човешката психика останали до този момент недобре изследвани от неговите предшественици. А те са:

  • Най-ниското лично безсъзнателно
  • Средно лично безсъзнателно
  • Висше лично неосъзнато
  • Област на съзнанието
  • Съзнателният човек, или „Аз съм“
  • Висшият Аз
  • Колективното неосъзнато

Самият Асаджиоли, в своята книга „Действието на волята“ (2002 г.) пише: „Само развитието на вътрешната сила на човека може да се противопостави на опасностите, на които той може да бъде подложен вследствие на неуправляемото освобождаване на естествените сили, заложени в него. По този начин само развитието на вътрешните му сили може да предотврати превръщането му в жертва на собственото му развитие.“ Това прозрение може да бъде достигнато само от човек, роден с Плутон в XII дом.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение е способността на тези хора да трансформират дадена кризисна ситуация в нещо полезно и продуктивно, дори и да разполагат със съвсем ограничени средства за това. Дори и да не могат да променят дадена негативна ситуация, те могат съзнателно да изберат да приложат към нея позитивно отношение. По този начин могат да направят съзнателния избор да виждат положителната необходимост от разрушението и смъртта. Дори когато са изправени пред някакво огромно нещастие, могат да излязат от него победители, ако решат да използват положително отношение към случващото се. На времето Ницше беше казал: „Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен“.Тази мисъл гениално обобщава истинското предназначение на Плутон в XII дом.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.