Плутон в III дом

 

Плутон в 3 домРазположението на Плутон в този дом надарява родените с него с изключително силен и проницателен ум.Тези хора са родени изследователи, почти нищо не убягва от зоркия им поглед. Митологичният Плутон (древногръцкият Хадес) бил бог на подземното царство. На съвременен език казано, този бог управлява всичко скрито в дълбините на нашето подсъзнание. Съзнанието и подсъзнанието се съотнасят едно към друго подобно на видимата и невидимата части на айсберг. Известно е, че съдържанието на подсъзнанието ни е многократно по-голямо от това на съзнанието. И тъй като III дом е свързан с комуникациите и обмена на информация, може да се каже, че когато Богът на подземното царство е разположен тук, той ще се старае да изследва в дълбочина всички данни, факти и знания, които се обменят между човека с това разположение и останалите хора.

Според митологията, Плутон по всякакъв начин се старал да остане невидим за простосмъртните.Той почти никога не напускал подземното си царство, а в редките случаи, когато е трябвало да го стори, слагал на главата си специален шлем, който го правел невидим. По подобен начин хората родени с Плутон в III дом забелязват и най-малките нюанси в това, което се обменя между хората, но с нищо не издават чувствата си. Това им качество се откроява особено силно тогава, когато се намират в някоя не особено интересна компания. На външен вид изглежда сякаш са напълно откъснати от това, което става около тях. В същото време обаче, може да сме сигурни, че не са изпуснали и дума от разговорите наоколо. Но дори и когато са ангажирани емоционално с някоя дискусия, изражението на лицето им остава непроницаемо. Почти невъзможно е по него да се прочетат мислите им. Все едно, че Плутон е надянал специалния си шлем.Така, той остава невидим в сферата, в която се намира – в случая дома на общуването и обмена на информация.

И както често се наблюдава в астрологичните карти, в това разположение има известно противоречие. Принципите на обмяна на информация (III дом) и секретността, мълчаливостта, и потайността (Плутон) по определение са несъвместими. Как би могло да се разреши това противоречие? Едното възможно решение вече беше загатнато по-горе: част от тези хора в дълбочина ще изследват потоците информация, които се обменят между. Те могат да стигнат до значително проникновение, въпреки че ще пазят изводите само за себе си. Други обаче, в случай, че се намират в много по-напреднала фаза на духовно развитие, могат да използват регенериращия ефект, характерен за Плутон. Така те ще са в състояние да трансформират и обновяват мисленето на големи групи от хора.

Плутон е богът на смъртта, отговорен за душите на мъртвите. Ако приемем този мит от алегорична гледна точка, можем да го изтълкуваме и така. Смъртта на физическо равнище може да се приеме като крайна трансформация или крайна промяна. Съществуват обаче и много други видове смърт, чийто управител отново е Плутон. Такава „смърт“ например е необходимостта определен жизнен цикъл да приключи, за да започне следващият. За да се построи нова сграда трябва да се съборят старите постройки на съответното място и да се разчисти терена. Едва след това може да започне самото строителство. Обикновено хората обръщат по-голямо внимание именно на новия строеж, пренебрегвайки фазата на разчистването. Именно Плутон е отговорен за работата по събарянето и разрушението. В който и астрологичен дом да се намира, той „разчиства терена“от натрупани стари и ненужни неща, за да се отвори място на нов и модерен градеж.

Тъй като III дом е свързан с човешкото познание и аналитичен ум, разрушителното действие на Плутон ще се насочи към натрупаното от човека знание. Известно е, че човек не може да поема до безкрайност нова информация. Настъпва момент, когато съзнанието ни се оказва до такава степен задръстено със стара и ненужна информация, че е наложително да се изхвърли част от нея, за да се отвори място за нова. Функцията на Плутон тук ще бъде именно да разчисти терена от отломките на остарели и ненужни вече начини на мислене. Проблемът тук е в това, че когато складираме едно добре познато знание, то ни служи като солидна основа, на която да се опрем. Старите познания ни дават сигурност и надеждност в един непрекъснато променящ се свят. Как бихме могли да оцелеем в среда, в коятоо сме подложени на непрекъснато променяща се информация? Един от начините е да се опрем на познание от по-високо равнище – на философска идея или на цялостна философска система.Ако тя „работи“, то тогава можем да я складираме в съзнанието си и да я ползваме като модел на мислене, даващ ни умствена увереност.

Проблемът обаче е, че с времето тази система се износва и не работи в променената информационна среда. Тя ни е служила за определен период, свикнали сме с нея, приляга на начина ни на живот. Трябва ли да я променяме? Отговорът е „да“– тя вече е изиграла ролята си и не изпълнява защитните си функции както преди. Времето тече и с него се променят и убежденията на хората. Не съществува нито една философска система, която може да бъде използвана в качеството на непроменяема познавателна структура – тя може да ни служи за определен период, но след това се налага да потърсим друга, която по-добре да отговаря на изискванията на времето. Ето в този момент си проличава ценността на Плутон, именно той ни заставя да направим крачката напред. Обикновено хората не желаят промяна, ако такава не им бъде наложена отвън. Дори и да разбират добре необходимостта от нея, възможно е те да не предприемат нищо, докато тя не стане крайно необходима. И ето тук Плутон идва да изпълни своите функции.

Родените с Плутон в III дом постоянно ще се стремят да се опрат на такава философска или религиозна система, чрез която да се чувстват сигурни и защитени.Те интуитивно ще изберат именно система, която най-добре отговаря на тяхната същност. Сетне вероятно ще търсят да проверят валидността ѝ на практика. Получили потвърждение, те могат да я складират в своята база данни и да я използват като непробиваема ризница срещу различните ментални нападения, идващи отвън. Обаче не съществува нито една философска, религиозна или духовна система, която да може да обясни от логическа, аналитична гледна точка света в неговата многостранност и разнообразност. Причината се корени във факта, че проблемите на философията и съзиданието се съотнасят не към III, а към противоположния – IX астрологичен дом. Чрез емпирични опитности и понятия (III дом) е невъзможно да се обяснят Бога, Творението и смисъла му (IX дом).

Оттук произтича и главното затруднение на хората, родени с Плутон в III дом. Те са принудени непрекъснато да изследват все нови и нови факти.Техният стремеж е евентуално да намерят достатъчно такива, които да могат като пъзел да се наредят по определен начин. Така те се надяват да получат сформирана цялостната картина на една пълна философска теория. Би трябвало да се каже, че това е илюзия – чрез събирането на отделни факти не можем да видим цялостната картина.Този III дом наистина е в състояние да събира отделни фрагменти от информация, но „от птичи поглед“ тя се вижда от IX дом. Плутон в III дом няма никога да може да събере достатъчно данни, за да види общото. Можем да си представим например как някой учен изключително задълбочено изследва под микроскоп детайли от дърво – изследва кората, листата, цветовете, плодовете. След време се прехвърля да изследва друго дърво и пак задълбочено изследва и него. После трето, четвърто и т.н. Можем ли обаче да кажем, че той познава добре гората като цяло? Съвсем не – този учен може да е добър ботаник, но не и специалист по горите.

Задачата на III астрологичен дом като цяло е да се опита (доколкото е възможно) да обясни съществуващия материален свят на основата на логичното и емпиричното мислене. Изключително задълбоченият в своите изследвания Плутон в III дом се проявява по различни начини. Най-разпространеният вариант е той да си избере някаква солидна, вече изградена философска система, върху която да базира всичките си мисли и разсъждения. Това дава на хората с това разположение определена опорна точка в постоянно променящия се интелектуален кръговрат около тях. Те тълкуват всичко, което се случва, чрез тази система от установени възгледи и схващания. Други пък могат да комбинират рационалните идеи от няколко учения едновременно, да ги синтезират в някаква нова, валидна за тях, амалгама от вярвания, понятия и нагласи. Трети изграждат изцяло своя философска теория, която често е необичайна спрямо всички останали и основават конкретните си разсъждения върху нея.

Не е трудно да се види, че всички тези подходи са ограничени по своята същност. Проблемът основно тук е в избора на една, две или три системи, които в съзнанието на тези хора би трябвало да обяснят всички факти на Вселената. Това обаче е невъзможно, както е невъзможно един далтонист да си изгради представа за цветовете от спектъра. От друга страна обаче, Плутон е свързан със силна интуиция. В който и дом да се намира тази планета, тя използва способността си да прониква дълбоко в същността на нещата и да извлича оттам рационалното и полезното. В III дом интуицията на Плутон ще се проявява като отсява полезните факти от плявата невярна или ненужна информация. Затова, вместо да ограничават ума си с определена религиозна или философска система, родените с това разположение би трябвало да използват силната си интуиция да избират тези данни, които правилно резонират на собствената им същност. Например, те могат да влязат в книжарница, да разлистят някаква случайна книга и да прочетат само няколко изречения от нея. Ако веднага усетят силно интуитивно притегляне към идеите, съдържащи се там, значи тази книга е подходяща за тях. Не им е нужно в такива моменти да търсят логическо обяснение защо именно тази книга е подходящата за тях – просто трябва да действат според изключително силните си интелектуални инстинкти. Логическото обяснение за техния избор ще дойде впоследствие, от само себе си.

Умът на човека лесно се оплита в множеството непоследователни и взаимно отричащи се факти. Това особено силно важи за неща, надхвърлящи неговите възможности – например обяснението на Сътворението, целта на живота, устройството на Вселената и т.н. Всички тези области се намират неимоверно над възможностите дори и на най-силния човешки ум. Разумът на съвременния homo sapiens е пригоден да разрешава предимно практически задачи в триизмерен материален свят. Когато предметът на изучаване е метафизичен и надхвърля рамките на познатите ни три измерения, логическият ум се оказва напълно непригоден и безполезен. Той не ще бъде в състояние да даде определение и правилно обяснение на такива понятия като „безкрайност“и „вечност“например.

Логиката е силна само тогава, когато се опира на нещо известно. Например, ако кажем, че от твърдението Аследва твърдението Б и че от твърдението Б следва твърдението В, то тогава можем логически да заключим, че от твърдението А следва твърдението В. Но не можем да направим заключение за нещо, за което нямаме първоначална опорна точка. Например, коя философска система може логически да изведе необходимостта за съществуването на животното кенгуру? На базата на какви умозаключения можем да направим извода, че е логично едно такова същество да живее именно в Австралия?

Днес всеки вярва на фотографиите като на доказателство за съществуването на нещо (макар че и те могат да бъдат силно изопачени чрез компютърен софтуер). Но да си представим, че нямахме технология, с която да докажем наличието на тези животни. Следователно според емпиричната наука те не съществуват. Същевременно обаче всички ние вярваме безрезервно на учените. Например всички сме убедени, че съществуват атоми, протони и електрони. Колко от нас са виждали в действителност тези частици? Да не би да вярваме в тяхното съществуване, понеже сме ги виждали на фотографии? Но как може да бъде направена фотография на един електрон, след като светлината според учените се състои от микрочастици, наречени фотони, чийто размер е сходен със самите електрони? Как би могъл да се освети един електрон преди да бъде фотографиран? Да не говорим, че корпускулярната теория на Нютон и моделът на Бор за атома в наши дни се заменя с вълновата теория. Може би не след дълго време ще трябва да признаем, че и вълновата теория не може да обясни много от явленията в микрокосмоса.

И така, човешкият разум се оказва безсилен да обясни логически много от явленията във Вселената. Нека да си припомним известната максима на древногръцкия философ Сократ, който казал: „Аз знам, че нищо не знам. Обаче вие и това не знаете“. Може би е крайно време нашите учени да признаят факта, че докато изхождат от чисто емпирическия модел на познанието, те винаги ще бъдат в състояние на незнаещи нищо. Материалистическият светоглед се оказа ограничен още от самото си зараждане, тъй като той по определение изключва наличието на невидим духовен свят. А без него, не може да се обясни причината за съществуването на материалния свят, да не говорим за логиката на неговите проявления.

Следователно на базата на чисто емпирични изследвания не може да се изгради цялостна научна система. И все пак хората, родени с Плутон в III дом са в състояние да използват силната си интуиция, за да стигнат до определени „верни“ схващания, които обаче чувстват, че са само част от едно неизмеримо по-голямо познание. По този начин за тях отпада необходимостта да са непрекъснато в „отбранителна позиция“ по отношение на собствените си схващания и разбирания за света.Аосвен това признаването пред себе си на факта, че знаят само нищожна част от истината, ще ги подтикне към много по-задълбочени познания за света. В противен случай, биха могли да „прилепнат“ към определена философска система и чувствайки се добре защитени в нейното лоно, яростно да анатемосват съществуването на каквато и да било друга истина.

По-напредналите в духовно отношение хора, родени с Плутон в III дом, признават факта, че не съществува философска система, която да не се променя във времето. Те осъзнават много добре, че единственото нещо, което винаги остава непроменено в убежденията на хората, е непрекъснатата им промяна.Това е необходимо за еволюцията на човечеството. Понякога тези хора получават прозрение коя е новата система от вярвания и убеждения, която човечеството трябва да започне да следва. Такъв е случаят например с баптисткия пастор, водача на движението за граждански права и ненасилие, завладяващия оратор Мартин Лутър Кинг (1929-1968), роден с Плутон в Рак в III дом.

Аржентинският политик, писател, военен теоретик и общественик, революционерът Ернесто Че Гевара (1928- 1967) е роден с Плутон в съвпад с Меркурий също в Рак в III дом. Независимо от обвиненията, които антикомунистите отправят към него, ние реално не можем да го причислим към дадено конкретно идейно течение. Самият Че Гевара никога не се е самоопределял като комунист или социалист, а като революционер.Той от малък се отличава със свободен бунтарски дух и води дълги дискусии с родителите и учителите си. На 17-годишна възраст проявява интерес към философията и дори започва да съставя свой собствен философски речник!

По време на пътешествията си из Централна и Южна Америка става свидетел на бедността и социалното неравенство и стига до идеята, че единственият изход е въоръжената революционна борба. По-късно помага на Фидел Кастро да вземе властта в Куба през 1959 г. Отделен е въпросът дали е правилно и оправдано да се ликвидира социалната несправедливост чрез насилие.Така или иначе, той остава в историята като последният революционер-романтик. Забележително е неговото пълно отхвърляне на охолството, осигурено му от политическата му позиция в Куба след победата на революцията – той продължава да преследва идеала за равенство и справедливост.

Наполеон Бонапарт (1769-1821) е роден с Плутон в Козирог в III дом. Независимо, че той е по-известен с военните си походи и победи, този велик стратег остава в историята като един от малкото просветени владетели. По време на следването си във военната академия в Бриен-льо-Шато той блеснал с добрите си познания по математика, география и история. Още с идването на власт през 1799 г., един от първите му декрети е официалното въвеждане на метрическата измерителна система. Първоначално, тя се оказва непопулярна, но в крайна сметка допринася за разширяването на сферата на влияние на Франция. С простотата си, базирана на десетичната нотация, тя преодолява редица проблеми на господстващата дотогава имперска мерна система. Последната води началото си отАнглия и е базирана на числото 12, което силно затруднява изчисленията.Така че използваната днес в цял свят система „метър-килограм-секунда“, изиграла роля за сближаването на всички нации по света, е била за първи път въведена от един гениален човек, роден с Плутон в III астрологичен дом.

Този френски император остава в историята още и с въведения от него Наполеонов граждански кодекс, който полага началото на съвременното понятие за върховенството на закона. Вследствие на неговото прилагане от 1804 г. множеството съществуващи дотогава феодални привилегии, изключения и безусловни права, биват отменени. Новите правила биват формулирани на ясен и достъпен език. С това се извършва истинският преход от феодално към буржуазно общество.

Друг пример е основателката на християнската наука и единствената жена, създала религиозна система, Мери Бейкър Еди (1821-1910). Тя е родена с Плутон в мистичните Риби в III дом. Дълбоко религиозна по натура, тази жена проповядвала християнското учение като практическо разрешение на здравословни и морални проблеми. Виждаме, как силно напреднали личности с Плутон в III дом са в състояние да породят идеи и понятия, които да имат дълбоко трансформиращ ефект върху обществото.

На определено по-ниско духовно ниво силата на Плутон може да бъде използвана и за користни цели. Например, хората с това разположение могат с изключителна проницателност да откриват слабите места в разсъжденията на противника си и умело да използват това си познание за неговото сразяване. Те са известни с остротата на езика и силата на ума си. По една или друга причина тези хора може би възприемат средата, в която са израснали като неблагоприятна и неотговаряща напълно на техните нужди. Затова сега инстинктивно могат да застават в отбранителна позиция, когато някой се опитва да им представи нова идея или понятие. Те никога няма да забравят причиненото им зло и могат да таят в себе си негодувание, обида и гняв в продължение на много дълго време. Естествено, добре е да помнят, че натрупването и съхранението на негативни емоции води до вътрешна разруха на личността им.

Мислите притежават реална сила и са способни да водят както до съзидание, така и до разрушение. С Плутон в III дом по-вероятен е вторият случай. Повечето родени с това разположение или го знаят, или го чувстват инстинктивно. Някои от тях може да таят чувство за вина, свързано със собствените негативни мисли. Да речем, че човек с това разположение се скарва със свой приятел или родственик. След кавгата, в момент на ярост, той може да пожелае на въпросния човек да му се случи нещо лошо – и след известно време наистина се случва нещо лошо. (Човекът пада и си счупва крака например.) Тогава роденият с Плутон в III дом ще живее с чувство за вина, че мислите му са причинили това нещастие.

Плутон в този дом притежава магическата способност да материализира всякакви мисли. Затова на тези хора се препоръчва да упражняват изключително строг контрол върху качеството на мислите си. Ето и една ефикасна техника. Всеки път, когато негативна мисъл се появи в съзнанието им, те могат да си я представят като изписана на учебна дъска. След което мислено да вземат гъбата и да изтрият старателно написаното.

Това разположение може да показва и проблеми със съседите или с образователната система. Ако поради една или друга причина тези хора се окажат в училище-интернат или пансион, могат да възприемат това като сериозен катаклизъм, наказание за някакво нарушение или престъпление, което са извършили. Дори пътешествията на кратки разстояния могат да бъдат изпълнени с трудности и препятствия. Например, могат да пристигнат във вилата на свой приятел с надеждата да прекарат там спокоен уикенд, а вместо това да се окажат в центъра на събития, наподобяващи роман на Агата Кристи. Те могат до такава степен да проектират определени очаквания към даден човек, че той или тя да започне да се държи според тези очаквания. В крайна сметка тези хора се учат, че ако не им харесва поведението на даден човек, следва да променят не самия човек, а своята собствена гледна точка, от която го разглеждат. Погледнат от друга страна, същият този човек придобива друго измерение и се проявяват други качества.

Поколението, родено приблизително в периода между 1984-1996 година има в картите си Плутон в Скорпион – една изключително силна комбинация, тъй като Плутон управлява този знак и се чувства там като у дома си.Ако в допълнение Плутон е и персонална планета (Слънце, Луна или асцендент в Скорпион), то нейната сила ще бъде многократно усилена. Тогава това ще е фактор в картата, поради който всичко казано по-горе ще придобие трикратно по-голяма сила.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.