Плутон в VI дом

 

Плутон в 6 домКак бихме могли да тълкуваме разположението на разрушителния бог на подземното царство Плутон в VI дом на здравословното състояние на човека? Какво бихме могли да очакваме? Ситуацията изглежда противоречива: в който и дом да се намира този бог, следва да очакваме разрушение, но в същото време промяна и обновление.Тълкуването може да е в тази посока: родените с това разположение ще се отнасят към всички неща, свързани със здравето и нормалното функциониране на физическото тяло с изключителна сериозност и голяма предпазливост. И това може да е така, вероятно защото периодично здравословното им състояние ще бъде силно подкопавано – те могат да се чувстват един вид предадени от собствените си физически тела. Идеята обаче е да започнат да виждат във всяко проявление на физическа болест определена нередност, съществуваща на духовно равнище.

Още Фройд установява, че голяма част от физическите заболявания произтичат от определени смущения в психо-емоционалното ни състояние.Той обяснява почти всичко с либидото и сексуалната енергия, но знаем, че съществуват и други фактори. Всяко заболяване по принцип се предизвиква от нередности във висшите духовни тела на човека.Това се забелязва при хората, родени с Плутон в VI дом. Те биха могли да извлекат огромна полза не само за самопознанието си, но и за доброто си здравословно състояние, ако медитират дори и над най-невинната си настинка и се опитат да открият причините, поради които тя се е появила.

Хората с Плутон в VI дом e възможно да страдат от редица психосоматични заболявания. В основата си тези заболявания се появяват главно поради наличието на негативни мисли, които непрекъснато се въртят в главата им. Например, човек непрекъснато си мисли, че ще пострада при автомобилна катастрофа и ясно си представя как ще се окаже в болница и какви последици може да има за него подобно произшествие.Ако този човек бива непрестанно обзет от такива мисли, той действително ще предизвика самото събитие (херметичният принцип „каквото долу, такова и горе; каквото горе, такова и долу“). Друг може да си внушава, че е болен от рак например, докато най-накрая това наистина не се случи. Изобщо, Плутон в VI дом може да доведе до сериозни проблеми в сферата на здравето. Отново подчертавам, че това се случва поради негативните мисли, с които тези хора натоварват съзнанието си.

За щастие обаче, психосоматичният процес е двупосочен. Както могат да се разболеят поради самовнушение, така хората имат и способността (на същия принцип) да се излекуват. Ако съзнателно изберат да мислят позитивно, наистина могат да изчистят от себе си всички болести! Това е обширна тема, но най-общо може да се каже, че организмът в такива случаи задейства скрити механизми, които водят към възстановяване и изцеление. Така че както разрушителните, така и целителните функции се управляват от една и съща планета (Плутон). По кой от тези два пътя ще реши да тръгне, зависи от индивидуалния избор на всеки, роден с Плутон в VI дом.

Този дом има отношение и към дребните житейски детайли и ежедневната рутинна дейност на човека. Но родените с това разположение има способността да разглеждат всяка подробност в съотношение с всичко останало – по този начин, те са в състояние да откриват закони от космическа важност в наглед съвсем дребни и незначителни детайли от всекидневието. Те са достатъчно наблюдателни и знаят как да тълкуват маловажните на пръв поглед факти.

Тези хора са изключително отдадени на работата си и имат склонността да се задълбочават и в най-малките детайли. Това е добре, особено ако работата им е свързана с точност и прецизност – примерно ако се занимават с изчисления, инженерна дейност, математически формули и т.н., но прекомерното задълбочаване в детайлите може да им попречи да видят общата картина. Когато работят, но не са доволни от крайния резултат, изтриват всичко и започват отначало; сетне отново да не харесват работата си, и отново да започват отначало. В крайна сметка, те могат да прекарат дълги часове в работа над нещо, а крайният резултат да е практически незначим.

Родените с това разположение могат да очакват периодично случващи се кардинални промени в работата си. Тук аспектите на Плутон са доста важни: при наличието на повече негативни аспекти, или те самите ще напускат работа и ще се захващат с нещо друго, или пък могат да бъдат уволнени по някаква причина. Така или иначе, възможни са циклични сривове и кризиси в работата. При всички положения обаче, те трябва да бъдат емоционално свързани с това, което вършат. Ако работата им не им носи удовлетворение, тези хора са в състояние неочаквано да се разболеят, като болестта ги освобождава от необходимостта да вършат нещо, което не им харесва. Някои могат да се окажат жертва на обща рецесия или съкращения във фирмата – но и това отново би било външно проявление на тяхното подсъзнателно желание за свобода и ново начало. Когато такива драматични събития се случват в живота им, те би следвало да се уединят и да медитират върху въпроса: какъв тип емоции предизвикват тези събития в техния живот. Такова конструктивно поведение би им позволило да постигнат по-голямо себепознание и духовен растеж.

Понякога професията на човека съдържа в себе си Плутонови характеристики – работа в мините, детективска, изследователска дейност, работа в ядрени електроцентрали или във военната индустрия, психология, психиатрия, медицина и т.н. В други случаи можем да видим проявлението на Плутон съвсем директно – например, хората работят в гробища, крематоруми, погребални кантори, кланици и т.н. В някои, макар редки случаи, Плутон може да предизвика непоправими увреждания на физическото тяло и човекът да е принуден цял живот да живее с някакъв физически недостатък. Такъв е случаят, например, с френския художник Тулуз-Лотрек, който е бил деформиран вследствие на инцидент. Но дори и поставен в подобно извънредно и сложно положение, индивидът има избор на личната воля – може да избере например да живее в изолация, самосъжаление и гняв към висшите сили, които „незаслужено са го наказали“ и по този начин да се обрече на регрес. Или пък може да постъпи по коренно различен начин, стараейки се да види висшия смисъл в тази ситуация, например да види възможността, която тя му предоставя за израстване, себепознание и духовно развитие. НавярноТулуз Лотрек не би могъл да създаде своите шедьоври, ако не му се беше наложило да премине през трудния път на физическата деформация.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.