Плутон в VIII дом

 

Плутон в 8 домБогът на подземното царство Плутон е застанал в собствения си VIII дом, намиращ се под знака на Скорпион. Това разположение на планетата в астрологичната карта, придобива особено силно значение – то надарява хората с аналитичен ум, кураж, сила на волята и подчертан интерес към окултизма и метафизиката. Според традиционната астрология, хората с това разположение вероятно ще получат добро наследство от родителите си. В личните им взаимоотношения са възможни финансови проблеми или разпри. Това особено силно се отнася за брачните им партньори, финансовите им партньори и роднините им. Погледнато от положителна гледна точка, материалните проблеми подтикват към духовен растеж и лично израстване.

Хората с Плутон в VIII дом имат развит интерес към въпроса за смъртта и живота след смъртта. Те искат да открият скритите механизми, които управляват природата.Това разположение може да им даде прозрение, самопознание и възможност за обновление и промяна на собствената си личност.

Плутон в VIII дом е много силна позиция. Обикновено това разположение значително благоприятства интуицията, която в случая подходящо се съчетава и с логическо мислене. Влечението към окултизма ще бъде засилено – много от тези хора имат психически или ясновидски способности. Това се отнася особено силно за по-старото поколение, родено с Плутон в Рак, но и за онези млади хора, които са родени с Плутон в Скорпион. Комбинацията Плутон в Скорпион в VIII дом е изключително мощна и се превръща в ключов момент в цялата карта. Тези хора имат толкова силна интуиция, че тя граничи с пророчески способности.

Аспектите на Плутон в този случай ще бъдат изключително важни. При наличието на повече положителни аспекти към Плутон, трябва да се окуражава съзнателното развитие на тези способности – за предпочитане е това да става под ръководството на опитни окултисти. Ако Плутон е предимно отрицателно аспектиран, тогава е за препоръчване на хората с това разположение да стоят настрана от всякакви негативни окултни практики, като викане на духове, магически ритуали и т.н.Те много лесно биха могли да се отклонят от правия път или да се обвържат с негативни същества, без дори да разберат как точно е станало това.

Това разположение надарява хората и с много добър бизнес потенциал – особено за тези, които имат Плутон в Рак, Дева или Скорпион, като последната комбинация, както казахме, е най-силна. Емоционалното ниво на тези хора е повишено, но начинът, по който те изразяват чувствата и сексуалната си енергия, може да не е такъв, какъвто би им се искало. Това може да доведе до определени сексуални задръжки и проблеми. В някои по-тежки случаи може да се наложи дори консултация със специалист в тази област.

Основният мотив на това разположение е, че за да се стигне до нещо по-добро, нещата трябва максимално да се влошат. Вследствие на това, човекът, отблъсквайки се от самия себе си, тръгва в противоположната посока, израства и се трансформира в нова личност. Затова и ключовите думи на Плутон в VIII дом са преобразуване, обновление и духовно израстване. Фройд беше първият психолог, който изследва идеята, че във всекидневното си поведение човекът до голяма степен се ръководи от скрити, подсъзнателни, животински инстинкти.

Два от тези инстинкти предизвикват най-големите ни главоболия – сексуалният инстинкт и агресията. Сексуалният нагон и либидото имат своето огромно значение в природата, тъй като без тях е невъзможно продължението на рода. Поради редица външни и вътрешни причини обаче, те често се потискат. Основната причина за това е, че живеем в общество, в което моралните норми са продиктувани от необходимостта от порядък, ред и контрол, в противен случай би настанал хаос. По този начин отделният индивид, от една страна, се ръководи от сексуалния си нагон (за продължението на рода), но от друга страна, трябва да го потиска или реформира (моралните норми). Това се отнася за всеки човек, но се превръща в основен жизнен мотив за хората, родени с Плутон в VIII дом.

Как разрешават те противоречието? Една част от тях осъзнават силното си сексуално влечение, но го задържат. Втората група хора тотално се отказват от сексуални опитности и си налагат пълна забрана в тази област. Само че сексуалната природа на човека не може да бъде радикално отричана и може да се прояви под формата на гневни изблици, пристъпи на неудовлетвореност, депресия, мисли за самоубийство или редица психосоматични заболявания. Третата група достига такова ниво на съвършенство, при което трансформира сексуалната си енергия в друг вид. Малцина могат да постигнат това, но един малък процент от тези, родени с Плутон в VIII дом, имат способността да насочат сексуалната си енергия към творчески процес, да я преобразуват като интуиция, духовен растеж или канал към духовния свят, помагайки по този начин на много хора. В крайна сметка, това разположение изисква съзнателно преоткриване, приемане и използване на сексуалната енергия и насочването ѝ по позитивен начин в личните взаимоотношения.

Сексуалното влечение и агресивността по принцип, се управляват от планетата Марс. Тези два типа поведение имат общи корени: до голяма степен сексуалният акт се осъществява от осъзнатото или неосъзнато желание единият партньор да се наложи (активното начало), докато другият партньор желае да бъде обладан (пасивното начало). Така че агресивността, налагането и доминирането са тясно свързани със сексуалния акт. Макар агресията по принцип в нашето общество да се възприема като нещо отрицателно, тя има своето значение в природата, доколкото е движещата сила зад всеки акт, допринасящ за изменението и усъвършенстването на външният свят. Проблемът се корени не толкова в самата агресия, колкото в начина, по който тя се осъществява.Агресивното начало, когато е канализирано и използвано по контролиран и целенасочен начин е не само полезно, но и жизнено необходимо. Когато обаче то бива продължително време насилствено потискано, може неговото освобождаване да стане експлозивно и разрушително – а това се наказва от обществото. В най-слабата си форма избликът на агресия е вербален, но може да се стигне и до физическа разправа, насилие, а в най-тежките случаи до сериозни наранявания или дори смърт.

Казахме, че агресията и сексуалният акт са свързани. Всеки един случай на изнасилване потвърждава това. Дори при нормални обстоятелства, когато сексът се извършва доброволно и донася удовлетворение и на двете страни, също има определен момент на игра, при която единият партньор физически се налага над другия.Това е необходимо, за да може изобщо да се извърши сексуалният акт. В своят доклад Кинси обследва 14 психологически промени, които са общи както за сексуалната възбуда, така и за агресивността. Не е трудно да се дадат хиляди примери от живота, когато любовта се превръща в ярост или обратното – яростта се трансформира в любов. Тези два инстинкта се управляват от една и съща планета – Марс. Но когато говорим или за потискането, или за преобразуването им, ние навлизаме в царството на Плутон. Плутон представлява по-висша октава на чувства от Марс.

Някои хора с Плутон в VIII дом успяват да канализират сексуалната си енергия в значителни социални успехи или лични достижения. Уинстън Чърчил, Леонардо да Винчи, Галилео Галилей и Бисмарк са само няколко имена, които илюстрират качествата на тази група. Всички тези личности са ярки примери за изключителна сила, стремеж към успех и артистични и научни амбиции. Това разположение надарява със изключителни лидерски качества и възможността да се използва сила в моменти на криза. Тези хора не само са способни да променят себе си в духовен, ментален, емоционален и физически план, но също могат да предизвикват подобни промени и в хората около тях.

Ако обаче сексуалният нагон се потиска насилствено дълго време и се държи заключен в сферата на подсъзнанието, той може да се прояви в изключително грозни форми. Примери за това с Джон Гейси, който беше осъден за садистичните изнасилвания и убийства на 32 момчета и мъже. Артур Бремер, който застреля сенатора Джордж Уолас, призна, че е направил това ръководен от сексуално влечение и невъзможност да удовлетвори сексуалните си фантазии. Да не продължаваме с примерите – за съжаление, в света те са много.

Очевидно не всеки, който е роден с Плутон в VIII дом, ще попадне в групата на Уинстън Чърчил или в групата на изнасилвачите. Едно е сигурно обаче. Тези хора имат огромен запас от потенциална енергия, която може да се натрупва вътре в тях, подобно на водата, която се събира зад язовирна стена. Дали те ще намерят начин да я освободят, да я канализират и насочат към полезни цели, подобно на водна електроцентрала, произвеждаща ценна електрическа енергия? Или ще я оставят да се натрупва там, докато язовирните стени не поддадат и се пропукат, което ще предизвика бедствие? Вече споменахме, че VIII дом има отношение към типа енергия, обменяна между хората. С Плутон в този дом, това което се обменя е интензивност на чувствата. Взаимоотношенията на тези хора са изпълнени с борба за надмощие, насилие, прекрачването на определени табута и т.н. При това борбите за надмощие и насилието могат да бъдат както от физическо, така и от емоционално естество. Някои от тях привличат в живота си хора и ситуации, които ги въвличат в определени трагични връзки, които водят до драстичен финал – а следователно и до личностна трансформация. Отново зад символизма на сексуалния акт се вижда желанието им да преобразуват в себе си необработената си, потенциална агресивна енергия.

Тъй като VIII дом има отношение към парите на другите хора, Плутон тук може да означава конфликти, измама или задкулисни финансови игри. Усложнения и продължителни във времето противоречия могат да възникват по отношение на наследствени имоти, бизнес договори или съдебни решения, произтичащи след развод с партньора.Това е особено подчертано, когато Плутон е негативно аспектиран. Основната причина за тези трудности е различието в ценностните системи на хората с Плутон в този дом и на роднините и близките, с които те имат взаимоотношения. Те могат страстно да желаят и яростно да се борят да променят ценностната система на другите. Същевременно обаче, разбиранията и вярванията на техния партньор или близък човек, могат драстично да променят собственото им отношение към парите, материалните богатства и духовните ценности.

Освен агресията и сексуалния нагон, Плутон управлява и трансформацията и обновлението. Така той е господар и над смъртта, която всъщност е финална трансформация. На хората с това разположение при всички положения ще им се наложи да си имат работа със смъртта под една или друга форма. Фройд ни учи, че ние всички притежаваме в латентен вид желанието за смърт (Танатос), за да можем да се завърнем в безплътната си форма, освободени от ограниченията на физическия свят. Докато повечето хора не се замислят много над този въпрос, то родените с Плутон в VIII дом могат да имат засилен интерес към темата. Някои съзнателно или несъзнателно се стремят към смъртта, като създават за себе си критични ситуации. Други непрекъснато саботират собствените си сили и възможности, за да видят докъде могат да стигнат. Третата група преживява състояния, близки до смъртта – в последния момент те се завръщат обратно към живота, за да могат да преоценят своето отношение към всичко съществуващо.

Има и хора, които с години не могат да приемат смъртта на свои близки или роднини. Други пък са в положение на пълна родова самота, тъй като повечето им роднини са починали. Някои постоянно виждат смъртта около себе си в своята работа. Има и такива, които изпитват панически страх от самата смърт и от неизвестността, свързана с нея. Така или иначе, хората с Плутон в VIII дом трябва да осъзнаят смисъла, значението и ползата от смъртта като явление.Те трябва да разберат, че това, което на Земята се нарича раждане, е един вид смърт в духовния свят. И обратно: това, което тук наричаме смърт, не е нищо друго освен едно раждане в духовния свят. Да се отрича смъртта е все едно да се отрича раждането, а по този начин и самия живот. Раждането и смъртта формират едно неразделно цяло, подобно на Ин и Ян, деня и нощта, изгрева и залеза и т.н. Повечето хора действат така, като че ли ще живеят вечно. Те не се замислят, че е възможно някакво произшествие или нещастен случай да се случи утре, другата седмица или след месец. Ако осъзнаем и приемем факта, че всеки ден от живота ни е подарен, и че можем да си отидем от този свят утре, то тогава можем по-пълноценно и по-смислено да изживеем живота си като ценим всеки миг, като му се наслаждаваме максимално.

Онези от родените с Плутон в VIII дом, които са се освободили от страховете си от духовния свят, могат да се настроят свободно на тази честота и да приемат съобщения оттам. Те ще са в състояние да чуват гръмотевиците и да предвиждат дъжда дълго преди останалите хора. Много от тях ще се стремят да проникнат в тайните на природата и дори да се научат да манипулират скритите ѝ енергии, т.е. да притежават това, което ние наричаме окултна сила. Някои от тях, при наличието на повече положителни аспекти към Плутон и при положение, че са обучени от учители и водачи, действително могат да притежават такава сила. При наличието на негативни аспекти към Плутон,подобна дейност не се препоръчва поради множеството подводни скали, на които могат да се натъкнат. Но дори и да не предприемат каквито и да било съзнателни действия в тази насока, мнозина от тях по един магически начин привличат към себе си хора и ситуации, които отразяват желанието на техния висш Аз. Разположението на Меркурий и неговите аспекти са много важни в това отношение, тъй като ако се научат да мислят позитивно, тези хора са в състояние несъзнателно да практикуват магия, водеща до позитивни промени във физическия свят, без да следват каквито и да било ритуали.

Според духовната наука, хората се състоят от седем тела, от които само физическото е видимо. Астрологията може да ни даде отговор за това как изглеждат етерното тяло (здравето), астралното тяло (емоциите и чувствата), менталното тяло (мислите), каузалното тяло (абстрактното мислене), будическото тяло (определящо няколкото основни жизнени периода) и висшия ни Аз (волята и кармата). До голяма степен тези тела се изграждат според разположението на планетите в момента на раждането ни, което е и предмет на изучаването на рождената карта. Взаимосвързани по този начин, нашите тела ни изграждат като уникални и неповторими личности. Веднъж родени под определените планетарни влияния, ние мислим, чувстваме и преживяваме съответните житейски обстоятелства в зависимост от начина, по който е изградена нашата личност. При това, всички ние възприемаме света по изключително субективен начин, отново пак поради начина, по който сме изградени. Хората, родени с Плутон в VIII дом, формират отношения с хора и „символи“ (в смисъл на определени проблемни области), които им дават яснота за качествата и опитностите, които вече са изградили в себе си, както и за онези върху които трябва да работят. Това, което вече са изградили, се проявява като сила, а това което не са – като слабост. Така те се нуждаят от сливане с някакъв „символ“, който да представлява по-висша сила, която те трябва да интегрират в личността си.

Кой точно „символ“ на висша сила ще си изберат те, зависи от личната им карма, но тези „символи“ са най-често свързани с областите, управлявани от Плутон и Скорпион – секса, смъртта, всякакъв вид ритуална магия, медитация, йога, „трудни“ връзки с партньора, пари, наследство, социален статус, окултизъм, Бог, Дявол и т.н. Опитностите, които те получават в избраните от тях сфери, се опират както на силата, която притежават, така и на силата, която излъчва самият символ. Те трябва да приведат волята си в съзвучие с Волята на Източника на Силата, ако искат да постигнат трансформация. По този начин се учат да изграждат в самите себе си въпросната сила, да я овладеят и използват умело за общото благо.

Може да се каже, че родените с това разположение се стремят да стигнат до самата сърцевина на всяко явление в живота. Още от самото си раждане те започват да задават въпроси: „Защо имам такива чувства?“, „Защо имам такива емоции?“, „Защо аз реагирах по този начин в тази ситуация?“, „Защо той ми отговори така?“, „Защо тя направи така?“. Може да се каже, че хората с Плутон в VIII дом са работили в предишните си животи върху психологията на взаимоотношенията между хората. Сега те се раждат с отлично познание в тази област – но дали то ще се прояви по позитивен или по негативен начин, и дали тяхната карма е лека или тежка, ще се види от аспектите на Плутон с останалите планети.

Ако аспектите са предимно отрицателни, това означава, че тези хора още не са се научили да формират връзки, базирани на равноправна основа. В миналите си животи те може би са потискали своите партньори и сега се налага да формират връзки, при които борбата за власт във взаимоотношенията отново ще се прояви на преден план, само че този път в разменени роли. Почти винаги Плутон в VIII дом указва, че те ще привличат души, с които са били свързани в предишни превъплъщения. Тези души могат да се появят в живота им като партньори, деца, родители, братя, сестри, роднини. Основната динамика в борбата за власт и надмощие, било то физическо или психическо, ще си остане същата. Понеже тези хора са родени психолози, те ще знаят и ще чувстват много добре слабите места на другите и ако аспектите на Плутон са отрицателни, ще се опитват да манипулират близките си хора. Могат също така да създават връзки, в които близкият им човек е зависим, било финансово, било психически, било по друг начин. Обратно, те самите могат да се окажат в положение на зависимост от някой друг.

Ако аспектите са положителни, което е знак за добра карма, психологическите им способности ще бъдат използвани за откриването на силните черти в характера на другите. Тези хора могат да играят съществена роля за укрепването на самочувствието на останалите; могат например тактично да споменат за определени техни недостатъци, но веднага конструктивно и окуражително да посочат кои силни черти на характера си те могат да използват, за да ги преодолеят. Така те ще дават на хората сила, вместо да използват сила за да ги манипулират. От друга страна, положителни аспекти към Плутон в VIII дом говорят и за способността на тези хора много по-добре да разберат себе си и своите собствени недостатъци и ограничения. Те също много по-лесно ще са в състояние да се справят с тях и да се изградят като силни личности.

Най-доброто, което може да се извлече от това разположение, е способността за промяна и обновление. При всички случаи тези хора ще имат засилен интерес и опитности в сферите, управлявани от Плутон – властта, финансите, секса, окултизма и т.н. Това означава, че по един или друг начин те може да преживяват конфронтации и борби за власт и надмощие в тези области. В зависимост от аспектите на Плутон, тези конфронтации могат да бъдат повече или по-малко интензивни и придружени с различна степен на сътресения и шокове. Независимо от аспектите обаче, хората с това разположение имат способността за промяна и надскачане на собствените си ограничения. Ако те се научат да правят това, привеждайки силата на волята си в съзвучие с тази на Източника на Сила, то процесът ще се извърши много по-бързо и безболезнено.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.