Плутон в IX дом

 

Плутон в 9 домХората, родени с това разположение, ще се стремят на всяка цена да достигнат до най-дълбоките пластове на дадена интелектуална система – те имат подчертан интерес към религията и философията. IX дом показва начина, по който възприемаме идеята за Бог. Когато Плутон е разположен тук, образът на Бог може да бъде доста близък до това, което знаем или сме чели за древногръцкия бог и владетел на подземното царство Хадес. Тоест, в очите на тези хора Бог е мрачен, суров, изключително мощен властелин, готов да ги подложи на извънредни изпитания и за най-малкото провинение.

Според тези хора Бог в никакъв случай не е само светлина, блаженство и любов. Той има и силно изявена тъмна страна, в която се забелязва суров, дори жесток оттенък. Способен е дори да ги унищожи – при това независимо колко добри са били и колко старателно са следвали Неговите заповеди.

Изобщо разрушителната страна на Бог силно изпъква в представите на тези хора. Не е за учудване, че в техните очи бъдещето съвсем не е изрисувано в розови цветове. От друга страна, песимизмът и страхът са силно отрицателни качества, които могат да доведат до сериозни проблеми в живота на хората с това разположение.

Максимална полза от намиращия се в IX дом Плутон тези хора могат да извлекат, ако осъзнаят, че разрушителната страна на Бог е абсолютно необходима. Тя е точно толкова нужна, колкото и съзидателната. Ако Бог само създаваше, без да разрушава – то тогава би се стигнало до пълен застой; разрушителният процес е необходима предпоставка за ново съзидание. Навремето великият мистик Гьоте беше казал, че природата е изобретила смъртта (разрушението), за да има много живот (съзиданието). Когато веднъж тази идея се асимилира правилно, хората ще престанат да се боят от разрушителната страна на Бога и ще възприемат този процес като необходим елемент от движението във Вселената. Чрез разрушението творческият процес продължава да се усъвършенства.

От друга страна обаче, фактът, че родените с това разположение непрекъснато живеят с ясното съзнание за заплашващ ги край, разрушение и смърт, им дава определени преимущества. Едно от тях е, че по този начин те живеят в настоящето възможно най-пълноценно. Вместо да правят планове за необозримото бъдеще или да въздишат над миналото, тези хора са в състояние да изживеят настоящия момент с изключително голяма наситеност. И точно в това се състои един от най-големите дарове на това разположение!

Независимо към каква философска система са привлечени тези хора, при всички случаи темата за смъртта ще играе в тях основна роля. Може да се каже, че това е и основната цел на всички създадени досега философии. Да философстваме е все едно да се подготвяме по-добре за опитностите, които ни очакват след смъртта. Няма друго разположение, което да ни подготви за това по-добре, отколкото Плутон в IX дом. Родените с такава астрологична карта чрез медитация, визия, интуиция, усещания, емоции и сънища се докосват до смисъла на човешкия живот – видян като кратка отсечка в безкрайната линия на множеството прераждания.

Впрочем, тази линия наподобява по скоро пунктир. Да речем, че черните линии са отсечки, съответстващи на отделни прераждания. Белите полета между тях обозначават времето между две прераждания, прекарано в духовния свят. Ако не виждаме тази взаимосвързаност, никога не бихме могли да си обясним смисъла на човешкия живот! Плутон в IX дом тук е незаменим именно в това отношение – той свързва отделните отсечки в цялостна пунктирна линия, тъй като вижда взаимовръзката между отделните прераждания и промените след смъртта на физическите ни тела.

Една от най-силните черти на това разположение е способността да се погледне зад булото на смъртта. В същото време най-отрицателната му черта е фиксираността върху определени убеждения. Веднъж осъзнали някои важни факти от духовно естество, тези хора са в състояние да решат, че са научили всичко – и така се затварят в собствената си малка философска система. На тях обаче им е нужно периодично да се отварят за ново знание и за нова информация. Също така, те трябва да развиват повече толерантност по отношение на чуждите философски убеждения. Това не би било особено трудно за младите хора, родени с Плутон в Стрелец, но представлява значителна трудност за родените с Плутон в Скорпион или Дева. Отрицателните аспекти към Плутон имат тенденция да „циментират“ определени убеждения, докато положителните дават по-голяма широта и възприемчивост към нови идеи и възприемането на нови философски понятия.

И тъй като Плутон е свързан със сексуалната енергия на човека (следователно Бог има и сексуална окраска), тези хора може да виждат в секса проявление на божествена мощ и сила. При такава нагласа са възможни няколко начина на поведение. При първия, тези хора ще използват собствената си сексуална мощ, за да постигат власт над другите. При втория случай, те ще контролират сексуалното си либидо, стремейки се да постигнат по-голяма власт над самите себе си (а също и над останалите) чрез овладяването на тези първични инстинкти. Третият начин е насочването на сексуалната енергия и целенасоченото ѝ трансформиране за постигане на конкретни съзидателни цели.

От време на време тези хора ще искат да предприемат радикални промени в начина си на живот и в образованието си. Тук те ще действат в типичния за Плутон маниер. Ако например започнат определен 5-годишен курс на обучение, в стремежа си към абсолютна перфектност те ще работят върху дадена тема, ще пишат нещо, ще го зачеркват, ще го започват отначало, пак ще го зачеркват, ще дълбаят, отново ще започват отначало – и така до безкрайност. Неуспявайки да постигнат желаното съвършенство, те са в състояние изобщо да зарежат курса примерно след 2 или 3 години обучение. Тоест, ще са склонни да изхвърлят бебето заедно с мръсната вода от коритото.

Когато Плутон се намира в IX дом, много ценни години на обучение и натрупване на опит могат да отидат напразно. Това се получава, понеже човекът бива разочарован от липсата на абсолютна прецизност и съвършенство в крайния резултат на своята дейност, вследствие на което внезапно прекъсва образоването си, без да го е завършил. За да се избегне този нежелан развой на събитията, тези хора трябва да се придържат към един от следните планове за действие: Преди всичко, да започват сравнително по-кратки курсове на обучение, или да се запишат в такива курсове, където изискванията не са чак толкова високи. Не е излишно също така да снижат своите собствени критерии за идеално изпълнена работа. Препоръчително е също така да си наложат волята и да довършват докрай започнатото обучение.

По този начин те ще извлекат най-доброто от това разположение – ще комбинират дълбочината, сериозността и проникновението на Плутон с желанието за напредък, разширение на съзнанието и широкия поглед върху цялостната картина на IX дом.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.