Сатурн в X дом

 

Сатурн в 10 домОт една страна, X дом се свързва с кариерата, максималните достижения в живота, амбицията и успеха на работното място; от друга ключовите думи за Сатурн са отговорност, ръководни длъжности, управление и контрол. Не е трудно да се досетим, че когато тази планета се намира в X дом, тя ще увеличи желанието за успех и просперитет, амбицията и пробивността. Понякога то е толкова силно, че човек е склонен да жертва личния си живот и семейното си щастие в името на определени цели и стремежи в кариерата. Подобна жертва е възможна най-вече щом са налице негативните аспекти, особено към VII дом на семейството или към IV дом на домашния уют. Една от задачите на родените със Сатурн в X дом е да се намери правилният баланс между желанието за успешна кариера и радостта от личния живот.

Мнозина с това разположение са склонни да мислят, че животът стоварва на плещите им много по-голяма тежест отколкото на обикновените хора. И наистина, това става поради стечение на обстоятелствата; всъщност, на по-дълбоко ниво може да се наблюдава, че тези хора неосъзнато, предизвикват трудните ситуации в живота си. Сатурн в X дом обаче надарява хората с изключителна способност да се справят добре с повишените отговорности и изисквания, на които животът ги подлага.

Тези хора имат и склонността да се изразяват по сравнително студен, неемоционален начин – това може да доведе до определено напрежение с близките и колегите им. Особено, ако са във властова позиция или заемат високо обществено положение (което често се случва при това разположение), те имат обичай да се отнасят към своите подчинени с определено високомерие и липса на емоционална съпричастност.

X дом има отношение към родителя, който в детството на човека е изпълнявал дисциплиниращата функция в семейството.Ако приемем, че бащата е бил този, който е налагал дисциплината в семейството, то най-вероятно детето, родено с това разположение, го е възприемало като извънредно строг родител.Този родител (може това да е била и майката) е очаквал при всички ситуации детето да се държи дисциплинирано и отговорно. Много е възможно също така той да не е показвал открито своите чувства и да не е изразявал явно любовта си към детето. Което не означава, че въпросният родител не е обичал детето си. Причината за неговата строгост се е коренила в желанието му да го възпита в дух на отговорност към задълженията, на честност и дисциплинираност. За съжаление обаче, малките деца често не разбират такова поведение и го тълкуват като липса на любов. По-късно, вече като зрели личности, те копират това поведение и се държат по същия дистанциран начин към своите деца, партньори, подчинени и т.н. Важно е да се разбере, че такова поведение може да доведе до дългосрочни поражения във взаимоотношенията с хората. Затова за родените с това разположение е добре от време на време да си задават въпроса: кое е по-важно – работата или състрадателните и сърдечни връзки с хората. В случай, че Сатурн е добре аспектиран, бащата може да бъде възприеман като положителен пример за дисциплиниран, изпълнителен, търпелив, прагматичен и решим човек, който се труди много и постига много.

Често тези хора са крайно амбициозни и работят прекомерно. Те са в състояние да прекарват дълги часове в офиса, пред компютъра, на заседания или в командировки. Влагат изключително много сили и енергия, за да постигнат целите си. Подобен начин на живот не е твърде благоприятен за семеен живот. Често те жертват семейството за своята кариера. На подсъзнателно равнище причината, поради която те се трудят толкова много, може да се корени именно във факта, че не са получили достатъчно любов от своите родители като деца. Тези хора гледат към света/баща, трудят се упорито и чакат в отговор да получат одобрение и любов.

Като се концентрират изключително върху видимите форми на успех в материалния свят, те лесно пренебрегват своите чувства. Трудно им е да осъзнаят, че на моменти е по-разумно да проявят нежност, разбиране и съчувствие, вместо на всяка цена да се стремят да свършат дадена работа и да спазят определените срокове. Хората около тях чувстват тази емоционална празнина и по подобен начин се държат към тях – студено, официално и дистанцирано. Сатурн в X дом чувства тази липса на любов и започва още по-амбициозно да се труди, за да заслужи топлота и признание – но така омагьосаният кръг се затваря.

Почти на всички, родени с това разположение, им е предопределено да се трудят усърдно, за да постигнат желаното. В дома на Юпитер обикновено всичко се случва лесно и бързо; в дома на Сатурн никога не получаваме такива дарове. Тук нещата стават бавно и постепенно, с много усилия и пролята пот. Позитивното в това разположение е, че в крайна сметка в Сатурновия дом човек не само получава повече като краен резултат, но и много високо оценява и се радва на постигнатото. Някои хора с това разположение непрекъснато се борят с различни пречки и трудности по пътя на своята кариера. Други постигат определени ръководни длъжности, но сетне с години имат чувството, че тъпчат на едно място. Сатурн никога не ни разрешава да се придвижим напред, ако не е сигурен, че правилно сме научили всички уроци, които имаме да научим в дадената област. Затова пък, веднъж научени, тези уроци се помнят завинаги.

Хората с това разположение са склонни да въстават срещу установените норми, които обществото (X дом) догматично им налагат. Един типичен пример в това отношение е главният герой в романа „Непреодолим импулс“на Натан Леополд, роден със Сатурн в X дом във Водолей. въпреки че е от богато и уважавано семейство, заедно с още един приятел той замисля и осъществява садистичното убийство на невинно младо момче. Непреодолимият импулс, от който той е бил ръководен, е предизвикателството да извърши перфектното престъпление така, че никога да не бъде разкрит. Леополд иска да предизвика съдбата, за да докаже, че се намира над закона.

По подобен начин в древногръцката митология, самият Сатурн е дошъл на власт, като е отхвърлил управлението на своя собствен баща и го е детронирал. По ирония на съдбата, след време по същия начин той самият е бил свален от власт от своя собствен син Зевс (Юпитер). Хората, родени със Сатурн в X дом, могат както да хвърлят ръкавица към закона, така и да бъдат наказвани по правилата на установените закони. В по-новата история типичен пример за човек, роден със Сатурн в X дом е Джон Мичъл, един от министрите в кабинета на Ричард Никсън. Джон Мичъл е уволнен от поста си и хвърлен в затвора поради действията си около аферата „Уотъргейт“. Други примери са Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер. Може би обобщението за това разположение е: единственият начин да извоюваме свобода е да бъдем дисциплинирани.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.