Сатурн в XI дом

 

Сатурн в 11 домСтрогият и деспотичен Сатурн тук се е разположил в сферата на приятелите, групите и обществото. Би могло да се каже, че родените с това разположение, макар и да се познават с много хора, в действителност имат силно ограничен кръг от истински приятели. Харесват общуването с доста по-възрастни от тях или хора с много опит, познания и власт. Не са склонни лесно да завързват приятелства, но след като веднъж са ги изградили, дълго ги пазят. Сериозността и задълбочеността на Сатурн ясно ще си проличат в сферата на общуването. Например повечето от нас смятат, че социалният ни живот е предназначен основно за забавление и развлечение. Обаче за родените със Сатурн в XI дом нещата съвсем не са такива. Те подхождат към социалния си живот изключително сериозно и отговорно, като при това внимателно подбират своите приятели. В избора им често присъства и елемент на полезност и практичност (ако приятелите им са полезни с нещо, тогава си заслужава да ги имат). Приятелствата биват избирани по такъв критерий, че да подпомагат придвижването им нагоре по служебната йерархия. Или пък са влиятелни хора, които един ден може би ще им потрябват. Хора, които просто искат да си бъбрят, при това не се отличават с особена интелигентност, финансово положение или социален статус, не са им нужни. Изобщо, Сатурн в XI дом облича да изгражда „полезни“ взаимоотношения.

От своя страна, самите те влизат само в общества и групи, които служат на определена цел или предназначение. Веднъж оказали се в такава среда, започват да се отнасят изключително сериозно към функциите си. И нерядко биват избирани като членове или председатели на управителни съвети. Ако в това си положение те се оплакват и недоволстват от възложените им отговорности, бъдете сигурни, че биха негодували още по-силно, ако трябва да се подчиняват на някой друг, вероятно далеч по-некомпетентен председател.

Невинаги обаче за положените усилия ще получат признание или материално поощрение – по-скоро е вярно тъкмо обратното. Техните усилия най-вероятно дълго време нито ще бъдат забелязвани, нито оценявани, нито възнаграждавани по какъвто и да било начин. Това е методът, по който действа Сатурн. Но след време, след много положени усилия и след натрупван богат опит на ръководната позиция, постепенно ще започнат да се появяват и първите малки награди. Някои с това разположение могат да се опитат да избягат от отговорната си роля в обществени организации – но така се лишават от възможността си за духовен растеж и развитите.

Вероятно най-положителният потенциал, съдържащ се в това разположение, е комбинацията между хуманитаризма, присъщ на XI дом, и практическия подход и здрав разум на Сатурн. В резултат на подобно взаимно проникване между различни ценности, тези хора са в състояние да отстранят много несправедливости в обществото и да подобрят значително състоянието на групата, за която са отговорни.

Както и в другите домове, и тук е заложено определено противоречие. От една страна XI дом изисква от нас да бъдем открити към нещо по-голямо от самите нас; в случая колективът играе ролята на по-голямото, доколкото многократно надхвърля рамките на отделната личност. От друга страна, основната функция на Сатурн е да ограничава и да задържа. Родените с това разположение искат да се отъждествят с нещо по-голямо от собствената им личност, но се страхуват, че могат да се „разтворят“, „претопят“ в групата и да загубят индивидуалността си. Поради тази причина те действат изключително предпазливо и селективно: идентифицират се само с малка група от действително близки приятели. Но дори и тогава изпитват определени затруднения във взаимоотношенията си.

Хауърд Саспортас в книгата си „Дванадесет дома“ дава следния пример за клиент от своята практика, роден със Сатурн в XI дом. Въпросният човек много обичал да флиртува с жените. По стечение на обстоятелствата, той винаги привличал като свои приятели хора, които били силно ревниви съпрузи. След като забелязвали неговото флиртуване със съпругите им, те един след друг скъсвали всякакви връзки с него, докато накрая той останал без приятели. Ето как старият деспот Сатурн въздействал неумолимо върху определена черта от характера на този човек, която се нуждаела от преобразуване и развитие. Разбира се, отначало въпросният човек се опитвал да си обясни събитията с необичайно силната и (по негово мнение) напълно неоправдана ревност от страна на своите приятели. Но не можел да си обясни защо тази ситуация се повтаряла толкова пъти в живота му. Предстояло му също да осъзнае причината поради която бил обсебен от желание да флиртува именно с жените на своите ревниви приятели.

Така, Сатурн в XI дом чрез проблеми и стълкновения в областта на приятелствата изважда на бял свят важни аспекти от нашата личност, които се нуждаят от основно осмисляне и преработка. Някои с това разположение могат да имат твърде схематични представи за приятелството и за начина, по който сами би трябвало да се впишат в него. Други пък може би няма да желаят да се обвържат с конкретна обществена цел или задача, тъй като искат да останат свободни и неангажирани с някаква кауза. Понякога силно раздразнени от липсата на бърз напредък в обществената задача, с която са се захванали, са в състояние да захвърлят всичко. Но не бива да забравят, че при Сатурн нещата винаги стават бавно и постепенно. Затова макар че периодично трябва да преоценяват целите и задачите си, в същото време трябва да се въоръжат и с достатъчно търпение и постоянство, за да могат да изпълнят докрай започнатото.

Родените със Сатурн в XI дом не са надарени с безпроблемни приятелства, както това се случва, когато например Юпитер заема този дом. Точно обратното – налага им се цял живот да се трудят упорито, за да заслужат признанието „добър приятел“. Затова пък, когато най-накрая го заслужат, те ще знаят, че то е истинско. Много често тези хора са прекалено сериозни, строги и сурови в отношението към приятелите си. Може би просто се страхуват да не направят нещо нередно, с което да компрометират връзката. Но самото им резервирано поведение често само по себе си е причина за проблеми във връзката. Други пък изпитват страх да не би да бъдат отхвърлени и критикувани от приятелите си. Така, чрез страховете си и чрез скованото си поведение те привличат именно тази ситуация. А нерядко ще отправят остра или саркастична критика към приятелите си, която също не помага за създаването на най-благотворни отношения помежду им. Има и случаи, когато приятелите им са като бреме, което поради една или друга причина, са принудени да носят на плещите си.

А има и родени с това разположение, които страдат от пълна изолация и самота, тъй като не могат да се впишат в нито една обществена група или да си намерят каквито и да било приятели. Този труден случай се свързва с наличието на доста отрицателни аспекти към Сатурн в този дом. Изобщо най-важната задача на хората, родени с дисонантно аспектиран Сатурн в XI дом е да се научат да работят в колектив съвместно с останалите. Даден човек може да има множество таланти и способности, но те се обезценяват, ако не могат да се приложат в обществото. Така че човек трябва да си зададе въпроса: каква е неговата роля, как да приложи талантите и способностите си в социалната група така, че всички останали да извлекат полза? Каква функция изпълняват тези му дарби в развитието на обществото? В намирането на отговора на тези трудни въпроси се състои кармичната задача на тези хора.Това е особено вярно в случаите, когато Сатурн в рождената им карта се намира в ретроградно движение. И така, когато тези хора внимателно изучат, осъзнаят и се стремят да отработват трудностите, с които ги сблъсква Сатурн в XI дом, те са способни да бъдат изключително верни и предани приятели за цял живот.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.