Сатурн във II дом

 

Сатурн в 2 домСтарият тиранин на задръжките, контрола и ограниченията тук се намира в дома на парите и материалните притежания. Няма никакво съмнение, че на хората, родени с това разположение, ще им се наложи през целия си живот да работят усърдно за всяко петаче. Това не означава, че те са обречени да живеят в бедност и нищета – по-скоро обратното. С това допълнение, че всякакъв вид неочаквани печалби, внезапни придобивки или „луд късмет“ за тях са много малко вероятни. Малки награди, спечелени от томбола, да не говорим за печалба от лотарията или някакъв друг подобен късмет, им се случват извънредно рядко. Парите си тези хора ще заработват сами, благодарение на огромен труд.

Изобщо разположението на Сатурн в картата показва областите в живота, в които можем да очакваме трудности, изпитания и ограничения. На пръв поглед не звучи окуражаващо, но на духовно равнище именно благодарение на необходимостта да преодоляваме тези препятствия се учим да ставаме по-силни и по-осъзнати. Нерядко, постигаме най-големите си успехи именно в сферите на живота, управлявани от астрологичния дом, където се намира Сатурн. Така, когато тази планета заема II астрологичен дом, хората изпитват чувство на несигурност, неадекватност и неувереност именно във финансовата сфера. Те се раждат с убеждението, че ако сами не се погрижат за собственото си материално благополучие, не биха могли да оцелеят физически. Има хора с това разположение, които се раждат в бедни семейства. На тях им се налага с тежък и продължителен труд да изкарват своята прехрана. Нерядко върху раменете им е и грижата за тяхното семейство или роднини.

Други пък, независимо че се раждат в богати семейства, също се намират в трудна и мъчителна ситуация. Те се чувстват отговорни за поверените им пари и богатство. Като че ли някой непрекъснато ги наблюдава и им държи сметка за всяка похарчена монета,а също и дали успяват да умножат наследеното. Типичен пример е принц Чарлз, роден със Сатурн в Дева във II дом. Всяко негово действие бива внимателно следено от пресата и обществото. Независимо, че е роден в едно от най-богатите семейства в Англия, той никога не би могъл да си позволи поведение на обикновен човек, който от време на време има нужда да се отпусне и повесели на воля. Да се живее във финансово напрежение и стрес не е лесна задача, но такава жизнена ситуация може да бъде мощен стимул за разгръщане на определени таланти и способности.

Има и трета група хора с това разположение – те натрупват значителни богатства и материални ценности, но не се чувстват щастливи. Проблемът им е в постоянните опасения, че могат да изгубят притежанията си. Изобщо, при каквито и обстоятелства да протича животът им, родените със Сатурн във II дом изживяват най-големите си тревоги и душевни терзания именно в материалната и финансова сфера.

На по-дълбоко психологическо ниво това се случва, защото те се чувстват крайно неадекватни в тази област. Страдат от вродено недоверие, че могат да получат от света каквото и да било безплатно; убедени са, че на този свят никой няма да им даде каквото и да било, просто така, без да поиска нещо в замяна. И, разбира се, смятат, че единственият начин да придобият нещото, което желаят, е да го заработят. В основата на това по принцип земно убеждение, всъщност лежи съмнението в собствените сили и липсата на вяра в способностите си да управляват успешно финансовите си дела. С подобна нагласа към света те получават именно това, което очакват – но им се налага да работят за всяко петаче. Те трудно проумяват как е възможно родените с благоприятно аспектиран Юпитер във II дом непрекъснато да печелят големи суми пари от всевъзможни лотарии, като при това изобщо не ценят придобитото и начаса го прахосват. Просто тези хора са устроени по друг начин – те, от своя страна, пък страдат от прекалена самоувереност, мислят си, че всичко е по силите им. Подобно на Икар, летят стремително високо нагоре към Слънцето, изгарят крилата си и падат стремглаво надолу. Но без да губят вяра, бързо изтупват прахта от крилата си и отново политат нагоре.

Тези два противоположни начина на поведение предопределят фундаменталните разлики между принципите на развитието (Юпитер) и принципите на ограничението (Сатурн). Нито едната, нито другата крайност е положителна, въпреки че преобладаващата част от хората живеят именно по този начин и малцина са онези, които имат реална преценка за собствените си сили и възможности. Астрологията например е един отличен инструмент, с помощта на който може да се придобие такова знание. Kогато сравня тези две крайности, стигам до извода, че хората със Сатурн във II дом като цяло постигат повече в материалната сфера. В това е силата на „стария тиранин“: подлагайки ни на болки и изпитания, той ни прави по-силни личности. Хората рядко оценяват щастливите придобивки, получени без много труд, особено ако това е тенденция в живота им. Затова пък високо ценят нещата, получени в резултат на усилен труд и сила на волята.

Един от основните жизнени уроци на родените със Сатурн във II дом е да изграждат повече увереност в собствените си сили и възможности. Този дом има отношение и към чувствената природа на човека. Мнозина с това разположение в картата смятат, че не са достатъчно обичани и уважавани от останалите. Нерядко Сатурн е свързан и с кармата на човека – възможно е в предишните си съществувания той да е обръщал прекалено голямо внимание на материалната страна на живота и сега да изпитва последиците от такъв начин на поведение. Задачата му следователно ще бъде да преосмисли цялостния си възглед за живота, за материалните притежания, за любовта и т.н., като на първо място изгради повече вяра в собствените си сили и възможности.Това обикновено се постига като се развиват най-добрите качества, наследени от Сатурн във II дом – планиране, предпазливост, такт, постоянство и търпение. Вследствие на постигнатите чрез тези качества резултати, човек има възможността да стигне до по-голямо самоуважение, да оценява личното си достойнство, да се отнася с повече любов към себе си. Така или иначе, хората с това разположение в картата се учат, че те не могат да се надяват някой друг да ги обича и уважава, ако те самите не ценят и не уважават себе си. В най-добрия случай, изградили увереност в собствените си сили, построили солидни материални основи и привлекли към себе си любим човек, те се превръщат в образец на личности, постигнали сериозно развитие.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.