Сатурн в III дом

 

Сатурн в 3 домРодените със Сатурн в този дом са надарени с изключително задълбочен, сериозен и взискателен ум. Те имат способността да се концентрират върху извънредно трудни теми за доста дълъг период от време. По този начин са в състояние да достигнат до самата сърцевина на проблемите, които изучават. Но астрологията ни учи, че планетите винаги действат в комплекс от взаимни влияния. Заедно със способностите за концентрация, задълбочено мислене и сериозен логичен подход, често се забелязват и прекалена сериозност, извънредно голяма умисленост и склонност към излишно „задълбаване“ в нещата. Оттук следват и редица негативни последствия: лесно поддаване на песимизъм, склонност към депресия, чувство на отчаяние и самота.

Отличителна характеристика за тях е изключително добре структурираното, организирано и подредено мислене. За възгледите им обаче, може да се каже, че те са до голяма степен консервативни: тези хора са привърженици на традициите и на изпитаните с времето ценности. Много от тях са добри математици и с лекота се справят със сложни логически задачи. Отличават се с упорство и постоянство, особено когато се налага да изучават сложни и трудни въпроси. Когато се налага, търпеливо и методично, години наред ще изучават дадена тема, докато не я усвоят в най-големи подробности. Обикновено отношенията им с техните братя, сестри и съседи не са от най-добрите. Проблемите произтичат най-вече поради трудности в общуването.

Ако Сатурн е единствената планета в III дом обаче, възможно е в началното образование на тези хора да се проявят определени пропуски – примерно, ако са били принуждавани да посещават училище, което не им е харесвало, или пък, поради някаква друга причина, са се чувствали нещастни там. Обикновено в началните класове децата с това разположение в картата не се справят много добре. С течение на времето те натрупват повече житейски опит и нещата започват да се променят, по-късно поемат и допълнителни училищни ангажименти. Заемайки някакво по-отговорно положение сред съучениците си, те стават до известна степен по-изолирани и по-самотни. По принцип това е повтарящо се правило в живота: колкото по-високо се изкачваме по социалната стълбица, толкова по-самотни ставаме. Нищо чудно, че тези, които се намират на самия връх, са и най-самотните хора.

Астрологията може да ни помогне много в трудните житейски области – тя ни предлага обективна преценка за това какво ни е дадено и от какво сме лишени по рождение. В случая с родените със Сатурн в III дом е важно да се види разположението на Слънцето, Луната и останалите персонални планети. Тяхното разположение по знак, дом и по аспекти ще подскаже дали негативното отношение на тези хора към образователната система и „лошият им късмет“в тази сфера са действително оправдани или не. В много случаи, тези хора използват липсата си на висока степен на образование просто като оправдание, задето не успяват да използват напълно своя потенциал. Обикновено, добре аспектираният Сатурн в III дом дава добра възможност за достигане до по-висше ниво на образование. Дори и отрицателно аспектираният Сатурн може да постигне това, но с повече трудности и още по-голям труд. При Сатурн нещата никога не стават с безпроблемна лекота, а само след положени сериозни усилия. В края на краищата обаче резултатът си заслужава усърдието.

По принцип, в дома, в който е разположен Сатурн, ние се сблъскваме с редица трудности, задръжки и проблеми. В дадения случай тези хора не могат свободно да общуват, да обменят мисли с другите и да се учат по лесен и непринуден начин. Докато Юпитер в III дом весело скача от тема на тема, преизпълнен с възбуда, Сатурн прави точно обратното. С най-голяма предпазливост и таейки огромни опасения, той напредва съвсем бавно, стъпка по стъпка, сякаш се движи из минно поле. Тези хора пристъпват с огромна боязън изобщо към всичко, което е свързано с общуване и обмяна на информация, независимо дали става дума за четене, писане, учене или дори просто говорене по телефона. Дори провеждането на най-тривиални и незначителни разговори може да предизвика в съзнанието на тези хора лавина от опасения и тревоги. Например, ако продавачката в съседния магазин ги заговори: „Здравейте. Как сте, не съм ви виждала от доста време. Всичко наред ли е?“ и т.н. – тези напълно невинни въпроси, могат да задвижат истинска лавина от нежелани емоции, чувства и мисли. Те не знаят как, от една страна да отговорят честно на всички тези въпроси, а от друга не желят да изглеждат депресирани. Разбира се, ясно си дават сметка, че това е съвсем незначителен разговор, но все пак той предизвиква сериозни проблеми за тях: те просто не знаят как да разговарят на незначителни теми. В крайна сметка, процеждат набързо нещо съвсем кратко и мъгляво и гледат да се измъкнат час по-скоро навън на свобода.

В различните житейски ситуации тези хора могат да изглеждат в очите на околните или като съвсем срамежливи, или като глупави, или като надменни. Истината е, че те просто не знаят как да общуват на всекиденевно равнище, все се чувстват извънредно неудобно и некомфортно. Ако обаче от тях се изисква да решат математическа задача или да отговорят на сложен и задълбочен въпрос – те са насреща. Но намират за извънредно трудно да отговорят на един най-общ въпрос от рода на „Как сте?“. Това много напомня на героя от американския комедиен сериал „Теория за големия взрив“. Мълчаливият физик Ленард с лекота може да обясни произхода на Вселената на научен жаргон, но не може да се обясни в любов на русокосата си съседка. Вероятно той е бил роден със Сатурн в III дом.

В който и дом да се намира Сатурн, той ни изправя пред огромни вътрешни страхове и комплекси за малоценност. Когато е разположен в III дом, хората с тази карта изпитват определени затруднения да се изразяват правилно, да произнасят ясно мислите си и да представят идеите си в разбираеми за останалите изречения. Техните комплекси за комуникационна непълноценност може да се проявят външно в различни форми. Например, някои правят кариера като преподават именно такъв предмет, занимаващ се с начините на най-правилно преподаване или на най-правилно изразяване на мисли.

Съществуват (в Австралия например) и цели институти, които подготвят само преподаватели – при това няма значение какъв предмет те ще преподават по-късно. Обучението се води само върху това, как трябва да се извършва преподавателската дейност по принцип. Без наличието на документ за завършено преподавателско образование, не можете да заемате преподавателска длъжност в определени средни училища. Следователно съществува цяла армия от специалисти, които учат останалите как трябва да се преподава правилно. Мисля, че няма да е изненадващо, ако мнозинството от тях имат Сатурн в III дом.

Друго възможно проявление на това разположение можем да видим при онези личности, които постоянно критикуват останалите заради тяхната прекалена разсъдителност. Те съзнателно заемат антиинтелектуална позиция и се опитват да принизяват важността на логически обоснованото мислене. При по-внимателно вглеждане в ситуацията обаче, става ясно, че това всъщност е завоалиран начин да избегнат необходимостта да развиват в себе си именно тези качества. Ситуацията наподобява поведението на лисицата от баснята на Лафонтен: тя се опитвала да достигне гроздето, но тъй като не успяла, рекла, че е кисело и отминала.

Това разположение на Сатурн се отразява и върху взаимоотношенията с братята, сестрите или съседите. В някои случаи липсата на брат или сестра в семейството предизвиква у човека чувство за самота и изолираност. В други случаи влиянието на братята или сестрите действа обременяващо и натоварващо. А има и случаи, при това доста чести, когато хората със Сатурн в III дом са натоварени с отговорността още от най-ранна възраст да се грижат за своите по-малки братчета или сестричета.

Трети дом има също отношение и към пътуванията на кратки разстояния. В качеството си на шофьори, тези хора винаги се придържат към установените правила за улично движение: не карат с превишена скорост, стриктно спазват установените знаци и маркировки. (И въпреки педантичността им, срещу тях постоянно изкачат други шофьори, които не спазват правилата, но в крайна сметка отново те са тези, които трябва да поемат върху себе си цялата отговорност.) Юпитер в III дом вероятно ще се измъкне безнаказано, дори ако премине през кръстовището на червен светофар. Сатурн в III дом обаче, ще получи глоба, дори ако е спрял на червено, но леко е настъпил бялата линия.Ако Юпитер съвсем спонтанно решава да отиде някъде на екскурзия в близките околности, качва се на влака и веднага потегля, Сатурн, който е планирал екскурзията месеци предварително, виси на перона и не може да замине, понеже влакът се движи с огромно закъснение – и цялата стриктна организация се проваля. Юпитер отива на гости при приятели в провинцията и се оказва, че съвсем случайно попада на голямо безплатно пиршество; Сатурн отива там седмица по-късно и заварва всички болни от грип.

Положителните аспекти към Сатурн могат донякъде да облекчат положението, докато отрицателните усилват още повече гореспоменатите характеристики.

В крайна сметка какво е предназначението на това разположение? Нима тези хора са обречени да прекарат живота си в самота и притеснение, като непрекъснато се натъкват на проблеми и трудности? Разположението на Сатурн в който и да било дом е директна покана да работим и усъвършенстваме качествата си в сферата, управлявана от този дом. В домовете, в които присъства Сатурн, можем да направим много по-голяма крачка в своето духовно израстване, отколкото в управляваните отЮпитер. Ако правилно насочат своите усилия в III дом, хората ще могат да развият в себе си един изключително методичен, задълбочен, логичен, критичен и аналитичен ум. Макар и трудно, те в крайна сметка ще се научат да изпитват удовлетворение от придобитите знания. При това ще са в състояние в значителна степен да развият способността си за общуване, както и със завидна задълбоченост да предадат знанията си на другите.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.