Сатурн в VI дом

 

Сатурн в 6 домТози астрологичен дом има отношение към работата, здравето и изпълнението на всекидневните ни задължения, както на работното място, така и вкъщи. Присъствието на Сатурн тук означава, че хората с това разположение могат да изпитват определени трудности в работата си по отношение на рутинните дейности. Това евентуално може да се дължи на недобре сложени взаимоотношения с колегите например.

Що се отнася до работните им задължения, тези хора са изключително педантични и могат да се превърнат в роби на определени навици. Те обръщат голямо внимание на детайлите и това може да доведе до конфликт с колегите им. Някои от тях се превръщат в работохолици. Задачата им в случая е да се научат да работят балансирано. Склонни са да поемат на плещите си прекалено много работа, което може да доведе до проблеми със здравето им вследствие на преумора. Като цяло, те са практични работници, които имат способността и желанието да работят неуморно.

При всичките си старания обаче, те може да не спазват стриктно установените срокове за изпълнението на определените им задачи. Имат подчертана нужда всичко около тях да е организирано и подредено. На едно по-дълбоко психологическо ниво тази нужда може да е продиктувана от недоверието им към живота като цяло. Би трябвало да разсъждават по този въпрос и да изчистват от своето подсъзнание всевъзможните негативни фобии. Те гледат на ежедневния си живот и на рутинните си задачи като на изключително трудни и потискащи. Някои елементарни задачи като плащането на сметката за електричество, шофирането или поддържането на чистотата в дома им се превръщат в комплексни и сложни упражнения, подобно на изпълнението на голяма военностратегическа задача. Често хората с това разположение мърморят и се оплакват от съдбата си, тъй като работата им може да не е точно това, което биха искали да вършат.

Тези хора понякога се съпротивляват на всякакъв вид промени, особено такива, свързани с ежедневната им работа. Причината може да се корени в липсата на достатъчно увереност в собствените сили и възможности. Често са склонни да недооценяват нещата, които са вече постигнали. Следователно на тях им е нужно периодично да обръщат поглед назад, обективно да преценяват постигнатото и да се потупват от време на време по рамото. Това ще им помогне да изградят по-позитивно отношение към себе си и към работата, която вършат. Най-положителното, което може да се извлече от разположението, е посветеността на задачите, упоритостта и настойчивостта при изпълнението на целите.

Този астрологичен дом има отношение и към здравето на човека. Хората, родени със Сатурн в този дом, е възможно да са предразположени към определени заболявания, свързани със знака, в който се намира тази планета. По принцип Сатурн има отношение към ревматичните заболявания, зъбите, костите и ставите. След преминаването на определена възраст, те може би трябва да обърнат специално внимание на костната си система и на зъбите.

Казахме, че Сатурн е планетата на ограниченията и трудностите и когато тя се намира в дома на здравето, следва да очакваме определени трудности и задръжки в тази област. Някои хора нерядко са ограничени в способността си да се движат свободно. Други пък не могат да приемат определени видове храни. Трудностите в определени области на здравето следва да се разглеждат като следствия от нередности в духовния живот на съответния индивид, свързани с тези области. Всяко заболяване е сигнал от Сатурн за сферата, в която трябва да се извършат промени. Например, артритни и ревматични заболявания се появяват тогава, когато човекът иска да направи нещо в живота си, но по една или друга причина непрекъснато бива спиран, ограничаван и не е в състояние да го направи. Заболяванията в ушите са свързани с липсата на „чуваемост“ по отношение мнението на другите хора. Заболяванията в колената се отъждествяват с отказа на човек да коленичи пред по-висшите сили и упорството му да постъпва както му хрумне и т.н. Следователно хората със Сатурн в VI дом могат да бъдат най-добрите лекари на самите себе си, като се вслушват в сигналите, които им се поддават от различните части на тялото им и съответно като извършват необходимите здравословни промени.

Сатурн е свързан още със страховете и фобиите. Когато той се намира в VI дом, тези страхове са свързани със здравето. Хората с това разположение трябва да осъзнаят това и смело да се изправят пред всички свои страхове. Така те не само ще се излекуват, както на физическо, така и на духовно равнище, при това ще станат още по-мъдри и по-силни. Силата на Сатурн е в това, че чрез ограничения, задръжки и отговорности той в края на краищата ни прави именно такива.

А тъй като VI дом е свързан и с домашните любимци, за хората с това разположение е характерно, че са склонни да посвещават много време и енергия на любимите си животни. Те могат да се грижат за тях с изключителна посветеност. За тях смъртта на любимото куче или коте може да означава истинска психическа катастрофа, отключваща цяла поредица философски въпроси

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.